Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

V

 • Filed under:
Pirmadienis
Lie 20,2009

Vabalie − meškeriojimo blizgė (Varn, Lkv)
Vabalis − gyvatė (euf., Ggr)
Vabrintė − vogti (Db)
Vadaksnis − upės įlanka, kuri tik per potvynius susisiekia su upe (Brs, Slnt)
Vadala – valkata, bastūnas
Vadaloustis − tas, kurio ūsai maskatuoja (Rdn)
Vadaluotė − 1) nerūpestingai mėtyti, vartalioti (Yl, Pln), 2) iš lėto kramtyti, vatuloti (Mžk, Vkš), 3) valkiotis, šlaistytis, trainiotis (Tl, Žd)
Vadė − pavadis (Plt, Pln)
Vadekliautė – vadelioti, vežant mėšlą
Vadeklis − arklių vadžiotojas (Sd)
Vadėninks − kas tinklą, vadą traukia (Plng)
Vads − 1) užstatas (S. Dauk.), 2) įkaitas (S. Dauk.)
Vaduovs − 1) svarbiausias giedotojas, maldų sakytojas (Vkš, End), 2) laidininkas (S. Dauk.)
Vadus − kuris lengvai duodasi vedamas, pavadus (Plng, Kl)
Vagol – pagal
Vagorklos – agurkas (Krtn, Vkš)
Vaguočius – padargas bulvėms, daržovėms kaupti, vagotuvas (Kin, End)
Vaguoklė
– vagojamasis plūgelis (Plt)
Vaguorios − prievaizdas, ūkvedys (lat. vagars, Vkš)
Vaguosena − vagojimas (Žd)
Vaida − dvikova (S. Dauk.)
Vaideliuots – 1) vaidila, 2) žinys
Vaidīnė − išvaizda (S. Dauk.)
Vaidlaimė − likimas, lemtis, dalia (S. Dauk.)
Vaikioks – berniukas
Vaikis – 1) vaikinas, bernas, 2) samdinys
Vaina − karas (Sl., Vvr, Krš), 2) trūkumas, yda (Ggr, Šts)
Vainiksergis − vyr. pabrolys, pamergė (Tl, Sd)
Vainings − 1) kaltas, nusikaltęs (Trk, Mžk), 2) ydingas, su trūkumais (Yl, Mžk)
Vainis − kas vainija, pašiepia (S. Dauk.)
Vainuotė – peikti, koneveikti, kaltinti, barti (Rs, Vkš)
Vairinībė − įdomybė (Krš)
Vairus – 1) geras (Krtv), 2) svarbus, reikšmingas (Varn)
Vaisgintėis − triukšmauti (S. Dauk.)
Vaiskauns − kareivis (S. Dauk.)
Vaiskus − kariuomenė
Vaivuorā – girtuoklės
Vajaks − užpuolikas, plėšikas (Sd)
Vajavuotė – Sl. 1) triukšmauti, barti, skandalyti (Sd), 2) skriausti, engti (Yl)
Vajuotė
− 1) varinėti, vaikyti, gainioti (Lk, Brs), 2) stengtis įgyti, siekti (Šts)
Vajuotuos − kas vajoja, gainioja (šts)
Vakartis – dirbti einant ar į kelionę įsidedamas valgis
Vaksavuotė – tepti, blizginti batus
Vaksenė − barimas (KlvrŽ, Slnt)
Vaksītė – barti; ėsti galvą, kaulyti
Vaktoutė − ginti, saugoti (Klp, Vž)
Vakuluotėis − vargti, kamuotis (Žd)
Valažiuotė – volioti (Vvr)
Valiuoks – apgavikas
Valiuotė – pajėgti, galėti
Valkavuotė – Pol. 1) valku lyginti, kočioti drabužius (DūnŽ), 2) minkyti, maigyti, minkštinti (DūnŽ, Up)
Valks
– 1) viršutinioji (rumbuotoji) kočėlų dalis, rumbė (Vdk, Krkl), 2) apvalus medinis įrankis kočioti, ridinis (DūnŽ), 3) rumbuota skalbimo lenta (Lk)
Valkus – tąsus, lankstus, elastingas
Valna – galima, leidžiama (Sl.)
Valns – laisvas, nepriklausomas
Valug – 1) prie, 2) šalia, 3) sulig, palei
Vambuolė – juodvabalis, grambuolys (juodas augalėdis dirvos ir svirnų vabalas)
Vambuotėis − sirguliuoti (Als)
Vambra − lūpa, burna, snukis (menk., Slnt, End)
Vambras − puodo kraštai, žiotys (Krt)
Vampaliuotė − vambryti, loti (Pln, Slnt)
Vampasītė – 1) iš lėto loti, vambryti (Grg, Rdn), 2) niekus kalbėti, plepėti (Rnv, End)
Vanagnuosis
− kas su kumpa nosimi (Lk)
Vanaguotė − drąskyti, plėšyti (Žr, Šts)
Vanckaris − neužperėtas, neužėjęs kiaušinis, paperas (Akm, Mžk)
Vandarīkštė − vaivorykštė (Akm)
Vandeneivis − jūrininkas (S. Dauk.)
Vandenpėivė − užliejama pieva (Ggr)
Vandzuotė − 1) nuolat dėvėti, trinti, valkioti (Mžk, Vkš), 2) sunkiai nešioti, tąsyti, tampyti (Gd)
Vanginīs − tinginys, slunkius (Sd)
Vanguorītė − sunkiai nešti, tempti, vilkti (KlvrŽ, Šts)
Vanskara − valkata, bastūnas, vadala (Šts)
Vanuotė – keikti, maudyti
Vapčiuotė − 1) vapėti, švagždėti, murmėti (Ms), 2) smukčioti (Šts, Skd)
Vapna – kalkių, cemento ir molio skiedinys (Kltn, Trk)
Vapnaplakis − mentė (įrankis) (KlvrŽ, Krkl)
Vapnīnė − šlapia žemė, molynė (End)
Vapnītė − 1) terliotis (Šts), 2) krapštytis (Trk)
Vapsagalvis − kas negabus (Šts)
Vapsė − plepalas, vepalas (S. Dauk.)
Vapsnuotė − žiobsoti (Žd)
Varanka – rantyta lentelė šiaudų stogui dengti (Trk)
Varaunos
– 1) taupus, tausus, ūkiškas (Skd, Sd)
Varavuotė –
1) taupyti, laikyti (Pol., Brs, Kal), 2) tvarkyti, dėlioti (Als)
Varažītė
– burti
Varčia – sargyba
Varē − labai (lat. varen, S. Dauk.)
Varėns − varydamas(is)
Varingerklis − kas su išsikišusiu adomo obuoliu (Trk)
Varings − galingas (lat. vārīgs, S. Dauk.)
Varjavuotė – nervinti, pykinti, erzinti (Vdk)
Varlagrōžtis
− kiaukutas, geldelė (Trk)
Varlagrūšė − laukinis kriaušės vaisius (Varn)
Varlakis − su duobelėmis, reljefiškas audeklas (Brs, Kal)
Varlakramis − nenaudėlis, pramuštgalvis (menk., Šts)
Varlakriauklis − moliuskas, geldutė (Slnt)
Varlakurkis − 1) laikas, kada varės kurkia (Ggr), 2) melagis (perk., Varn)
Varlapurstis − ištižėlis, lebeda (Kal)
Varluožis – buožgalvis (Pln, Kl)
Varmasītė – klampoti, makasyti (Lk)
Vars – 
varovas, varytojas (Sd)
Varsloutė
− vadelėti (Mžk)
Varstas − vasarojus (Sd, Vkš)
Varstelis – vėrinys, karoliai
Varstiena − vasarojiena
Varstinis − vasarojinis, vasarienis (Vkš)
Varstuots – amatininko darbastalis (Pol., Vok., Pln, Krt)
Varškana − garankštis (Trk)
Varškanuotė – glamžyti, raukšlėti (Vkš, Lž)
Varškietpotrė − tokia skysta košė − bulvės su varške (Varn)
Vartavuotė – verstis, prekiauti (Plt, S. Dauk.)
Varts – 
kartelė, skala apmatams pririšti arba nytims užnerti (Up, Rt)
Varvalis
– skystas tepalas
Varžla − šienkartė (Lk)
Varžus – diržingas, neskalus (Tl, Rdn)
Vašuoklē – raudonieji serbentai
Vašus – kuris gerai auga, veši, vešlus (Žd, Krž) 

Večas, vetušas – 1) turintis daug amžiaus, labai senas, 2) seniai esantis, atsiradęs, 3) nuo amžių esantis
Večerė − vakarienė (Pol., Tl, Yl)
Vedeklis − 1) kas vadelioja per mėšlavežį (Slnt, Ms), 2) vedlys (Žd)
Vėdelčios – šakutė (Pol., brus., Trk, Lk)
Vedėns − vesdamas(is)
Vedmenis − gyvulio gimda (Slnt, End)
Vedo, vedvė – mudu, mudvi
Veikalėnė − istorija (S. Dauk.)
Veikautė − gyvuoti (S. Dauk.)
Veikē – greitai, greit, neužilgo
Veikinis − veikiamasis (S. Dauk.)
Veiklinkis − galininkas (S. Dauk)
Veikruodaiškis − prieveiksmis (S. Dauk.)
Veikruodis − veiksmažodis (S. Dauk.)
Veikruodvardis − dalyvis (S. Dauk.)
Veiluoks – veltinis
Vėindriekis − tinklas žuvims gaudyti, kurio viduryje tankios akys, o iš abiejų pusių retos
Vėinėnīnkā − vienu arkliu kinkomi ratai
Vėinėnīnkės − vienu arkliu kinkomos rogės
Vėingijis − dvinytai austas audeklas
Vėinpalis – kuris iš vienos palos, gabalo, nesudurtas (Rs, Akm)
Veisies
− augintojas, sodintojas, diegėjas (Slnt, Ms)
Veislėnė − veislei laikoma kiaulė (Rdn, Als)
Veislėninks − gimda, kiaušidės (End)
Veislioutėis − veistis (Pkl)
Vėišnė – vyšnia
Veivelioutė − kalbėti kita tarme, leišiuoti (Užv)
Veiziesena − žiūrėjimas (KlvrŽ, Žd)
Veizietė – žiūrėti
Veizietovā − akys (menk.)
Veizīkla − virptis su šiaudų gniūžte, pūkštis (Šts)
Veizīklė − matymas, rega (Žd)
Veizuolā – akys (menk.)
Veizuovā − veidas, burna (KlvrŽ)
Vels – velnias
Velkėns − vilkdamas (su įnag.)
Vėlks – vilkas (ė ir l – tariama žemai, kietai)Ontā vėlks – štai vilkas
Velnaklaks – baubas, baidyklė (Skdv)
Vėlūstas
− vėlyvas
Vėn – vis
Venčiavuonė – santuoka
Vėnčevuotė – surišti dviejų žmonių gyvenimus
Venčiavuotėis – tuoktis
Vendis − virvagalys (Rs)
Vendraunė − kelionė (S. Dauk.)
Vendrietis − bradinys (S. Dauk., Ms)
Vėndzīkla – rūkykla
Venešietė − maišyti (Ggr)
Ventarėnė − pilvas (šnek., End)
Vepčiuotė − 1) vapalioti (Vvr, Krš), 2) vepesyti (Mžk, Vkš)
Vepelė − 1) veidas (Yl, Skd), 2) burna (Mžk, Žd)
Vepelis − plepys (Slnt, Krš)
Vepeza − vėpla, žioplys (DūnŽ
Vepezīstė − plepėjimas (Šts, Skdv)
Veplas – lūpos
Vepliuozė − prasta košė (Tl)
Vepnuotė − žiobčioti (Šts)
Vepris − paršelis (Dr)
Vepskis − 1) vėpla, žioplys (Žr), 2) storalūpis (Užv)
Vėrbā – žabai, žagarai, šakos
Veriens – viralas, sriuba
Veriduorios − koridorius
Verpals − verpimas
Verparnė − verpykla (Pln, Šts)
Verpelie − 1) statinė, 2) medinis indas sviestui mušti, muštokė, 3) tūrio matas, lygus ketvirtadaliui statinės
Verščioks – kita tarme kalbąs
Veršlaks – veršputrė (Rdn)
Veršpotrė
− veršių gėralas, putra
Vėrtenė − vieta, kur lengvai virstama, virtykla
Verventė – nesmarkiai loti, vampsėti
Vervents – prietaisas virvėms sukti
Vervietė − loti
Vėsadums − visada (Rdn)
Vesēlė – vestuvės
Vėsumet – visada
Vešė − skalbiniai (Vok., Klp)
Vešena − gabenimas, vežimas (Sd, Mžk)
Vėškus– namo pastogė, palėpė (ė-tariama kietai, žemai). Senus rakandus laikydavuom unt vėškaus.
Vešlietė − riebėti, storėti (Pln, End)
Vešlus − riebus, apkūnus (Tv, Yl)
Vėšta– višta ( ė – tariama kietai, žemai ).
Vėtīklė – įrankis grūdams vėtyti
Vetrėjė − sieros rūgštis (Yl)
Vetušis − bažnyčios vyresnysis, seniūnas (Rt)
Vevekšlė − vaikų baubas (Vkš)
Vėzgus – judrus, apsukrus, gyvas
Veželė – užvožiama dėžutė sviestui įsidėti
Vėželė – velkė
Vežėns − veždamas(is)
Vežiečė − šoninė vežimo lenta, gardis (Lkv, Vkš)
Vežimalis – 1) nedidelis, menkas vežimas (Kv, Varn), 2) kiekis, telpantis į tokį vežimą(Yl)
Vėžla
– žioplys, ištižėlis, apakęs
Vežmenė − važta, vežamas krovinys
Vėžuostis – žmogus retais ūsais, šapūsis (Grg, Dr) 

Viaukčiuotė − loti, skalyti (Rs, Up)
Viaukšlioks − šuniukas (Rs)
Viaukštelietė − tarstelėti, leptelėti (Krš)
Viauškietė − pliaukšti niekus (Krš)
Vīburtė − vyburiuoti
Vibždėlīns − knibždėlynas (Lk)
Vibždietė − judėti, krutėti, knibždėti (Škn, Varn)
Vibždotė − utelė (euf., Varn)
Vicents − papentis (Krtn, Lkž)
Vicītė − uiti, barti (Plt, Krš)
Vidrītė − vyti, varyti, ginti (DūnŽ)
Viduklis − vidutinis (Šv, Žd)
Viečnos – amžinas
Viedros – kibiras
Vieputinė – vėjo pučiama vieta
Vierašputrė – veršių gėralas, sriuba, putra (menk.)
Viernos − patikimas
Viešės − viešėjimas, viešnagė
Vigeliuotė − raitytis, rangytis (Krš)
Vigztė − svirti, linkti
Vijuoklis – 1) viliūgas, viliotojas  (Ggr), 2) gandonešis, apkalbinėtojas (Plt)
Vikelis
− kamuolys (Vok. wickel, Slnt, Šts)
Vikeliuotė − sukti, vynioti (Vok. wickeln, Šts, Slnt)
Viknītė − 1) nešti, vilkti (Vkš, Varn), 2) vyti, ginti (Vvr)
Viksčiuotė − kraipytis, maivytis (KlvrŽ)
Viksnuotė − pamažu judinti, viksenti (Brs, Grš)
Vīktė – sektis
Vilgšnas − kiek šlapias, drėgnas
Viliūgs – 1) gundytojas, viliotojas (Vkš), 2) sukčius, apgavikas (Trg)
Viliuoks –
1) ritės siūlas, prie kurio priduriama pradedama verpti vilna (Jrb, End), 2) pagaliukas, ant kurio užmaunama trinama šeiva (Grk, Rs), 3)  virvelė arba drobės gabalas pradėtam ar baigiamam austi audeklui riesti, mazgytuvė (Šv, Lkv)
Viliuoks – taurelėje ar butelyje paliekamas svaigalų likutis (Kl, Brs)
Vimzdinietė
− vaikštinėti, slankioti, plazdinėti (Šts, Trš)
Vinčā − toks trauktuvas valčiai traukti į krantą (Plng)

Vinčerga − kas nerimtas, išdykęs, pasileidėlis (Pln, KlvrŽ)
Vinčiavuonė – santuoka, sutuoktuvės (Pol., S. Dauk.)
Vinda – 1) toks rankinis grąžtas (Pln, Grg), 2) sukamoji rankena (Vvr)
Vindelė − stebulė (Grg)
Vingaroutėis − raitytis (Vkš)
Vingavėms − išsisukinėjimas (Šts)
Vingietė − sukiotis, suktis (Plng)
Vingurīs − vingis (Brs, Šts)
Vingurtis − vingiuotas audimo raštas (Ggr)
Vingurts − vingiuotas (S. Dauk.)
Viniegalis – prasta vinis (Lkv)
Vinklavuotė
− lankstyti, mankštinti (Yl, Skd)
Vinklis − juokas, išdaika (Šts)
Vinklus − lankstus (Pln, Šts)
Vinkrus – graudus, liūdnas
Vinuogalis – nulūžusi vinis (Plt)
Viorsta
– kelio atkarpa lygi 1,068 km
Vipė − ožka (Gr, Skdv)
Vipica − kas nuolat vaiposi, šaiposi (KlvrŽ)
Vipicautė − šypsotis, maivytis (Šts)
Virbinīčė – pašiūrė, stoginė žabams krauti, malkinė (Yl, Mžk)
Virulīs – vandens verpetas
Vištarnė – vištidė (Lk)
Vītėnė
− plaustas, didelis upių laivas
Vīveklis − kas nuolat skundžiasi, verkšlena, zyzia (Rt, Žd)
Vīvietė − 1) nuolat verkšlenti, 2) įkyriai prašyti, zyzti
Vīvuotė − 1) dejuoti, aimanuoti, 2) įkyriai prašyti
Vizguotė – krypuoti, linguoti
Vīžena − vyža

Vocelė− pintinė, krežis (la. vācele, Mžk)
Voga – branktas (laisvai pakabinamas skersinis pakinktų viržiams kabinti)
Vogtinīs − paslėptinis (Šts, Trk)
Vokesnis − laikas, prieš pat saulės tekėjimą (S. Dauk.)
Voknosa − kumpnosa (Šts, Brs)
Vokoutė − kaišti, skusti (Mažk, Ms)
Volīkla − išvoliota vieta (Prk, Lnkv)
Voluotė − minkyti, kočioti (Pln)
Vorakuojis − kuris ilgų kojų (Šts)
Vorčioks − skersinis, už kurio kabinami viržiai, branktas (Lc, Vkš)
Vorešiuošis − išaižos (KlvrŽ)
Vorie − lengvi išeiginiai ratai (Lž, Vkš)
Vorietė − didėti pilvui (Lk)
Voserkis − vaikigalis, nebrendila (Ggr)
Vosioutė − vėtyti (Kl)
Voverīkštė − vaivorykštė (Skd, Žd)
Voverplaukis − kuris tamsiai rudos spalvos
Vožuotė − 1) galvoti, manyti, svarstyti (Tl, Žeml), 2) stebėti (Yl, Brs)

Vumptelietė – sprogti(DūnŽ)
Vuobītė − su vargu, sunkiai gabenti (Brs)
Vuobolē – obuoliai
Vuodingas – kenksmingas, pražūtingas, žalingas
Vuodītė − kenkti, daryti žalą (Pol., brus., Žd, Trk)
Vuogsena − 1) vagimas(Mžk, Sd), 2) grobis (S. Dauk.)
Vuoks – įrankis kailiams vokuoti (Lk, Prk)
Vuoktė
– valyti; doroti (javus)
Vuolioutėis − savivaliauti, išdykauti, dūkti, šėlti (Ms, Slnt)
Vuolītė − eiti, keliauti, nešdintis (Trk, Sd)
Vuols – šienas sustumtas į pailgas kupetas (po džiovinimo prieš kraunant į vežimą)
Vuomautė – rėkti, šaukti
Vuošekėnis – lepšis (grybas)
Vuotkuotis – botkotis
Vuožautė – ožiuotis, atsikalbinėti
Vuožnus – jautrus
Vužinietė − vaikštinėti šlepsint (Klp)

 • Komentarai išjungti - V
 • T

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Tabalā – šokiai
  Tabalaks – nerimtas žmogus, vėjavaikis, padauža (Grk, Šlv)
  Taga
  – taigi
  Taiguotė – rūpestingai ką daryti, taikyti
  Taislios – taisomo kelio ruožas
  Taknuotė – mažais žingsniais greitai bėgti
  Taksavuotė – pardavinėti (DūnŽ, End)
  Takuotė
  – dažnai vaikščioti
  Talaluška – nerimta daina
  Talažīti – 1) niekus kalbėti, tauzyti, taukšti, plepėti (Up, Krš), 2) sunkiai klampojant eiti (Gršl, Brs)
  Tamburka
  – vąšelis
  Tanciavuotė – šokti (Pol., Lk, Mžk)
  Tapšans (dapšans)
  – sofa, kušetė
  Tapšos – ištižęs, nevykėlis
  Tarabanītė – 1) nešti, vežti, gabenti (ppr. ką sunkų, nepatogų) (Plt, Brs), 2) varyti, danginti, grūsti (Skd)
  Taragīns – tankumynas (Skdv, Kltn)
  Tarakans – tarakonas (Lkv, Krš)
  Taraknītė – nuolat barti, raginti, uiti (Lk)
  Taralentė – griaudėti, dundėti (Up)
  Taralī– kas daug plepa (Šts)
  Taralioutė – 1) tarškėti, bildėti (Yl), 2) garsiai, tankiai kalbėti, plepėti, tarškėti (Yl, Prk), 3) trankiai dainuoti, rėkauti (KlvrŽ, Šts), 4) turkšti (Brs)
  Taralioutė – raibti, žilpti, tavaruoti (Varn)
  Taralis – kas greitai kalba, plepa, taraliuoja (Skdv, Šts)
  Tarankis – 1) didelė apvali ar pusiau apvali pintinė pašarui nešti, kam susidėti, doklas (Plik, Dov), 2) dubenėlis ar puodukas (ppr. su rankena) ar šiaip koks indas (Skd, Sd)
  Tarans – senovinis pabūklas tvirtovių sienoms, bokštams griauti (D. Dauk.)
  Tararīnė – kas daug plepa, tararuoja (Kal)
  Tarazīšutienė (Šts)
  Targavuotė – prekiauti, pardavinėti
  Tarka – atitinkamai subadyta skarda šakniavaisiams smulkinti, trinti
  Tarkavuonė – tarkuotų bulvių tešla (Pol., Užv)
  Tarkavuotė – tarkuoti (Pol., Pln,Trk)
  Tarmasīti –
  Brus., Pol. ginčytis, derėtis, lygtis (Plt)
  Tarmazas –
  į kitus neatsižvelgiantis, vaidingas, priekabus žmogus (Prk, Kin)
  Tarpėjės
  – mėnulio fazė tarp seno ir jauno (kai nematyti)
  Tarpėks – tarpas tarp dviejų jaujos, daržinės galų
  Tarprėitis – vieta tarp kelių; tarpukojis
  Tasgatis – atseit, vadinasi, būtent
  Tašks − pelkė, purvynas (Tv, Ggr)
  Tat – tai; juk, gi
  Tatā – tai, o tai, tai čia
  Tatrāp − tokiu būdu (iš dviejų)
  Taukėns − taukuotas
  Tauzītė – šnekėti, pasakoti nesamones
  Tavalis – kas nevikrus, lėtai dirba (šnek., Skdv)
  Tavarns
  – prekinis (Brus., Vdk)
  Tavuors – prekės

  Tebuokerka – uždaroma plokščia dėžutė tabokai kišenėje nešiotis
  Tėik – tiek, taip
  Tėisiau − tiesiog, tiesiai
  Tekarnė – tekinimo staklės (Vkš, Šv)
  Tekėnis
  – ratas (automobilio, vežimo)
  Tekėns – labai greitai, bėgdamas Apvals kāp tekėnis – Apvalus kaip ratas.
  Tekība – tekėjimas, vedybos
  Tekis − beragis, nekastruotas avinas
  Tėktė – patikti
  Teliavuonė – prastas piešinys, teplionė (Šauk)
  Teliavuotė – 1) maišyti, minkyti (KlvrŽ), 2) tepti, terlioti (Vkš), 3) prastai piešti, teplioti (Šauk)
  Teležītė
  – bristi giliu purvu, molyne
  Teliega – 1) dviratis vežimukas šienui savimi vežti (KlvrŽ, Rnv), 2) vienratis vežimukas (Pln), 3) išeiginės rogės lentelinėmis gardelėmis (Jdr, Rt)
  Teliūgs – riebus žmogus, gyvulys (Klm, Rs)
  Ter
  īžtėis – beje (Slnt, Šts)
  Tevérnuotė – iš lėto kalbėti, pasakoti
  Tēvgalis – plonasis galas (Vkš)
  Tēvs – plonas

  Tiešytė – guosti
  Tīna − mušimas, lupimas
  Tintaliuotė – kaboti, kabant judėti
  Tintals – kas nukaręs, tintaluoja; tabalas
  Tintė – ploninti dalgio ašmenis (galąsti), išplakti
  Tīpsuotė – drybsoti, tysoti
  Tīrā – durpynas, raistas
  Tīrelē – dideli laukai, pievos, lygumos be medžių, krūmų
  Tīsuoklis – 1) virkščia (Kv), 2) giedravalkis, aktįsis (Varn)
  Tītars
  – 1) tiginys, dykūnas (Sd), 2) didelis, bet ištižęs (Ms, Sd), 3) kalakutas (Skd), 4) plikagalvis (S. Dauk.)

  Tlumuočītė – aiškinti

  Tonkē – dažnai
  Toriou – pro čia
  Torkštėis – pīlės torškas baluo – vandenin įkišusios snapą maigo dumblą ir ieško ko praryjamo
  Toukart – tuomet, tuometin/is, -ė
  Toužîg – vienu metu, kartu, drauge

  Traka – padūkimas, pasiutimas
  Trakalis – labai stiprus alus (Šts, Yl)
  Trakinīs
  − trakimas
  Traks – trakimas, siautimas, šėlas (Ms, Slnt)
  Traks – 1) daržinės ar jaujos šalinės skyrius tarp dviejų sijų (Šauk), 2) apvadas, pakraštys (Plng)
  Trakuotė
  – be reikalo puldinėti, šėliotis
  Trakus – smarkus, trankantis
  Trambalis – pasilinksminimas (menk., Up)
  Trampasītė –
  trypti, mindžioti (Prk)
  Trants
  – prastas
  Trapazītė – braidžioti (Dr)
  Traps
  – užkišimas, užtaisas
  Trauklapis – gysluočio lapas
  Tratintė – ką nors laužti
  Trātvars – šaligatvis
  Trėkuojis – katilas valgiui virti
  Trezvas – blaivus (Sl.)
  Triestėis – bėgiotis, lakstytis, rujotis (apie šunis)
  Trinka – rąstgalys malkoms, skerdienai kapoti; kaladė
  Trintėis – neišeiti, be reikalo būti (no, kuo če betrinīs, ēk nomėi)
  Trinkals – skystis galvos plovimui
  Trivirvis – 1) trijų virvių botagas, 2) suktas, apsukrus žmogus
  Trubicos – žvejybinis tinklas
  Tručīna – nuodai
  Tručītė – nuodyti
  Trūka – trūkumas
  Trūktė – prieš verdand burokėlius kitame vandenyje virti
  Truoba – gyvenamas namas
  Truopītė – taikinti į ką nors šaudant
  Truopnē – 1) tiksliai, taikliai,  2) kruopščiai, 3) tikrai,  4) patikimai, 5) tvirtai
  Truopnos – 1) tikslus, 2) kruopštus, solidus, 3) patikimas
  Truots − budė, galąstuvas

  Tumsībė – tamsa
  Tūravuotė – storais balsais pritarti dainuojant
  Tūbā − veltiniai
  Tūbėnės – kumštinės pirštinės
  Tuklis – nutukėlis (Kal)
  Tuma
  – tirštumas, tumumas (apie sriubą)
  Tumė − tirštimai; sutirštėjęs skystimas
  Tumietė – tirštėti, darytis tumiam
  Tumus – tirštas, sutumėjęs
  Tuora – tvora
  Tūravuotė – instrumentu pritarti, antrinti (Pol., Kv, Tl)
  Turbavuonė
  – nerimastis (S. Dauk.)
  Turbavuotė – gaišinti, trukdyti, neduoti ramybės (Pol., Brus., S. Dauk.)
  Tūtė
  – žindukas

  Tvanka – karštas ir drėgnas, slopinantis oras, tvankumas (Rs, Škn)
  Tvanka – 1) užtvanka (Ms, Vvr), 2) tvenkinys, kūdra (Rs, Yl) 

 • Komentarai išjungti - T
 • R

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Rabantā – sumažinta, pusiau nuleista burė (Rsn, Prk)
  Rabants – lazda, pagalys (Pgg)
  Rabaštėks – tokia kiaulės skerdienos dalis (Varn)
  Rabauka – neužaugęs karštis (Prk)
  Rabauninks – plėšikas (Brus., Ms)
  Rabavuotė – plėšti (Pol., Brus., Žeml)
  Rabietė – krebždėti, brazdėti (Pp, Varn)
  Rabijuolā – prasimanymai, išdaigos (Jrb)
  Rabīkalnis – status kalnas (Erž)
  Rabintė – 1) braižyti, draskyti (Krš), 2) brazdinti, baladoti, krebždėti (Užv, Rdn)
  Rabuoks – kirmėliukė, besiveisianti miltuose arba kruopose (Jdr, Rt)
  Rabuotė – raitoti, vynioti (Plng)
  Radena – radinys (Kltn)
  Radotės – gerumas, geras gyvenimas (Pvn, Užv)
  Ragainėkė – indams susidėti, šaukštdėtė (Rt)
  Ragamals – prastai iškepta duona ar ragaišis (Skdv)
  Ragavs – kampinis, kertinis (Brus., Užv)
  Ragininks – 1) virvė nuo stiebo galo į valties priešakio galą (Prk), 2) nedidelė burė laivo gale (Rsn)
  Ragintė – vaišinti, girdyti (S. Dauk.)
  Ragova – 1) dauba, klonis, loma stačiais krantais (Pln, Ms), 2) tarpeklis (Kv, Kltn)
  Raguotėnė – naminė degtinė (šnek., Šts)
  Raguožis – 1) ožys malkoms pjaustyti (Rs), 2) išsiskėtęs daiktas, rekežis (Rs, Krkl)
  Raiboutė – marguoti, raibti (Šv, Trg)
  Raibouts – raibas (Ggr)
  Raibtė – svaigti, suktis (Vgr, Skd)
  Raibuoks – žaliūkas, stipruolis (Šts)
  Raibulioutė – 1) marguliuoti, raibti (Kal, Rdn), 2) mirgėti (Krkl)
  Raibuliouts – 1) raibas, margas (Up), 2) banguotas, nelygus (Šts)
  Raibulīs – 1) mirguliai, žilpuliai (Kv), 2) marga dėmė (Prk)
  Raibužinis – raibasis (Lk)
  Raidītė – siausti, bėgioti, laigyti (Lat., Kair)
  Railintė – nevikriai eiti (menk., Pln, KlvrŽ)
  Railiuokė – rupūžė (euf., Ggr)
  Railiuotė – rėplioti, ropoti, šliaužti (Plng, Jdr), 2) vaikščioti ropomis, keturpėsčia (Slnt, Ms), landžioti, sukinėtis, žiūrinėti (Šts, Slnt)
  Rainapilkis – velnias, nelabasis (euf., Šts)
  Rainītė – mušti, plakti (Pgg)
  Raists – poravimosi metas, ruja (Lat., S. Dauk., Skd)
  Raista – šutvė (S. Dauk., Šts)
  Raistavėms – rujojimas (Klp)
  Raistpelkė – raistas (Žeml)
  Raistoutėis – rujotis, poruotis (Klp, Plt)
  Raiščiuotė – šlubčioti (Šll, Erž)
  Raišītinis – mazgomasis, mazgytinis (Sd)
  Raišraštis – margai languotas audeklo raštas (Ggr)
  Raištė daikt. skara, skarelė (Knt, Kl)
  Raištė veiksm. 1) šlubuoti, raišuoti (Grd, Trk), 2) smarkiai eiti, bėgti, sprukti (šnek., Šts)
  Raištelis – skepetukas, skarelė (Trk, Vkš)
  Raištietė – rišti, rašioti (Kltn)
  Raištis – didesnė, namie austa skara (Mžk, Grg)
  Raištūtis – skarelė galvai apsirišti (Grg)
  Raitarėjė – raiteliai, kavalerija (Pol., S. Dauk., Bržr)
  Raitelis – nelygiai suvytos virvės iškilimas (Pln)
  Raitītė – 1) sukant daryti banguotą, garbanoti (Trg, Tl), 2) keisti formą, klaipyti (Šts, Trk), 3) rangytis, vartytis (atsigulus) (KlvrŽ, Trk), 4) kamuoti, versti rangytis (Lk, Krš), 5) murdyti, grumti (šnek., Šts), 6) žodžiais gąsdinti, saikinti (šnek., Krtn, Krš), 7) įmantriai ką daryti (šnek., Šts), 8) slankioti, dykinėti (šnek., Krtn, KlvrŽ)
  Raitūzā – sermėga be skvernų (Šts)
  Raizgalioutė – niekus kalbėti, kliedėti (Ggr)
  Raizgalius – kas kvaištelėjęs, išprotėjęs
  Raizgė – mėgstanti puoštis mergina (Kl)
  Raizgīnės – laiškinis česnakas (Šts)
  Raižietėis – raivytis (Lk)
  Raižītė – 1) čaižyti, pliekti (Trk, Mžk), 2) labai skaudėti (Rs, Vkš)
  Rajībė – rajumas (Pln)
  Rajinioks – rajūnas (Pln)
  Rajūks – rajūnas (Lkv, DūnŽ)
  Rajuoks – kas daug valgo (Ggr)
  Rajuom(is) – ryjamt, springstant iš skubėjimo (šnek., Krkl)
  Rajus – mastas žuvims (Gr, Šl)
  Rakalioutė – 1) lupti odą (Vdk)
  Rakalis 1) odų lupėjas (Prk, Up), 2) persenusių, gaištančių gyvulių pjovėjas, korikas (Varn), 3) marintojas (KlvrŽ), 4) nenaudėlis, netikėlis, padaužas (Rs), 5) žudikas (S. Dauk.), 6) velnias, nelabasis (keik., Brs, Krž)
  Rakaliuotė – 1) krapštinėti, rakinėti (Ms, Als), 2) marinti (KlvrŽ)
  Rakals – prietaisas pakabinti aviai, lupant kailį, skersinis (Šts)
  Rakamuols – koks įtaisymas, prietaisas (DūnŽ)
  Rakanda – sėtuvės formos pintinė
  Rakībuols – rakandas (Up, Žd)
  Rakonds – įrankis
  Raks – skilimas, kalimasis iš kiaušinių (Krž, Kv)
  Ramdī – 1) raminti, guosti (Kv, Skr), 2) malšinti, tramdyti, stabdyti (S. Dauk.), 3) tvardyti, prilaikyti, valdyti (S. Dauk.)
  Rapaišis – kas nerangiai lipa, ropoja (Tl)
  Rapaliuotė – lėtai kasti (Nt)
  Rapataila – kas nerangiai rėplioja (Plt)
  Raptė – nesveikuoti (Kl)
  Rapukėnė – patalpa bulvėms laikyti (Rs, Sln)
  Rapuotė – 1) keikti, plūsti (Vvr), 2) šliaužioti (Žg)
  Raresīs – triukšmas, klegeys (Kv)
  Rarėjė – triukšmas (Šll)
  Rarietė – 1) brazdėti, kelti triukšmą (Tv, Vvr), 2) su triukšmu važiuoti, dardėti (Tv), 3) su triukšmu virsti, griūti (Štk, KlvrŽ), 4) nesmarkiai griausti, grumenti (Vvr)
  Rarintė – brazdinti, bildėti (Ggr)
  Ras(ėt) – gal, turbūt
  Rasals − 1) sriuba su buroku mirkalu (Erž, Vdk), 2) sūrymas (Vvr, Skr), 3) skystis, kuriame rauginami raudonieji burokėliai (Brus., Pol., Krš, Lk)
  Rasena – radimas (Pkl)
  Rasintās – galbūt
  Rasnuotė – lynoti (Grg)
  Rasuoda – neišretinti daržovių daigai (Brus., Pol., Krkl, Všv)
  Rasuodnos – daržnas, kur auginama rasoda (Šv, End)
  Raškažnus – vešlus (Vkš)
  Ratā
  (dgs.) – vežimas
  Ratainīčė – patalpa vežimams, rogėms ir pan. laikyti (S. Dauk.)
  Ratainis
  − paplokščias kukulis (Tv)
  Ratalis – 1) ritinis, ripka (Vvr, Kv), 2) bulvinis apskritas paplokščias kukulis (Lkv, Tv)
  Ratapėjės gautė
  − būti muštam (Trk)
  Ratatepis − velnias (Žeml, Šts)
  Ratavuotė − gelbėti (Brus., Pol., Kv, Krtn)
  Ratbrikė − geresni ratai (Lk, Rt)
  Ratgalis − 1) vežimo galas (Dov, S. Dauk.), 2) lentelė vežimo galui užkišti (Dr), 3) virvė šieno ar šiaudų vežimui priveržti (Plt, Šts)
  Ratkaištis − per movą į ašį įkišamas kaištis, kad ratas nenusmuktų (Vvr)
  Ratkamarė − malūno ratą dengianti pašiūrė (Vkš)
  Ratoutinis − suplotas, plokščias (Šts)
  Ratpiedis – stipinas
  Ratunka − pagalba, išsigelbėjimas; išeitis (Mžk, Vkš)
  Raugtėnė − 1) kibiro talpos medinis indas su dangčiu sviestui ar rūgusiam pienui laikyti, 2) laukneša
  Rauktenalė – prastas svaiginamas gėrimas
  Rauda – kuoja
  Rauptė – skaptuoti
  Ravidavuotė − pjaustinėti, mėsinėti (Krš, Rdn)
  Ravs – griovys
  Razbainīnks – plėšikas, niekadėjas
  Raznastis – skirtumas (rus., Jrb)
  Razvalina
  – plačios rogės, lubnios (sl., Rt, Kl)
  Razvals – lubnia (sl., Vkš)
  Ražas –
  1) sausas virbas (Kv, Všv), 2) susidėvėjusi virbų šluota (Rs, Skr), 3) nupjautų javų stiebai dirvoje, ražienos (S. Dauk., Lk), 4) šiaudų drūtgaliai, kambliai (Akm, Erž), 5) virbalas, šakelė, galas (Kv, Trg)
  Rāžoutėis
   – rąžytis

  Redelė – vielų, stambokų langų tinklas
  Regstis – tinklinė pintinė pirkiniams
  Reja – jauja
  Rekiežē – žaginiai
  Rembietė – pamažu, skurdžiai augti (Kv)
  Remelis – ginčas, barnis (Dr)
  Remeliuotėis – ginčytis, bartis (Plng)
  Remezīteis – 1) ginčytis, kivirčytis, bartis (Vkš), 2) erzintis, kirkintis (Sd, Mžk)
  Remtinis – storokas (Ggr)
  Remžtė – smarkiai kasti (Erž, Jrb)
  Rencelis – kurptinė, našta (vok. dial., Jrb)
  Rendavuotė – nuomoti (Kal)
  Rendelis – metalinis puodas
  Rentėms – įkirpimas, įranta, įkarpa (Šv)
  Rentiets – nelygus, gruoblėtas (Dr)
  Rentinīs – šulinio sienos, briaunos (Vvr, Vkš)
  Rentintė – ręsti (S. Dauk.)
  Repežiuotė – eiti rėplomis, repečkoti
  Repieža – kas išsiskėtęs, nerangus, nevikriai eina
  Resnas – petingas, storas, tvirtas
  Retena – retenybė (Rs)
  Retėkā – tinklas didelėmis akimis; retoji tinklo dalis (Skdv, Jrb)
  Retī– progymė, retmiškis (Šts)
  Retkartis – retarievis (Trk, Šts)
  Retkėimis – vienkiemis (Šts)
  Retkrūmis – retuma, rėsmė (Šts)
  Retmie – reta vieta, retuma, proretmė (Žeml)
  Retomās – retkarčiais (Šts)
  Retuokšlis – retai suaustas (KlvrŽ)
  Retžīgēs – kartais, retkartėmis, kartkartėmis (Kv)
  Rezena – užsispyrimas

  Rėbkaulis – šonkaulis
  Rėitė – barti, plūsti, koneveikti (Lkv, Kal)
  Rėits – kelis
  Rėkioutėis – ruoštis, stoti į eilę, į rikuotę
  Rėktavuotė – taisyti, derinti
  Rėpka – 1) apskrita medžio atpjova, ritinėjama žaidžiant; ritinis (Užv, Ms), 2) toks įrankis žuvims gaudyti (Vkš), 3) griežinys (Vkš)
  Rėsuorē – spyruoklės, lingės
  Rėva – 1) upės slenkstis, sekluma, 2) griovelis
  Rėzlintė
  – iš lėto eiti, kėblinti

  Riaušis – 1) ruginių miltų pyragėlis su morkomis ar bulvėmis viduryje, 2) toks kepinys iš kraujo ir miltų ar kruopų; kraujiniai vėdarai
  Rībuotė – būti išsikišusiam (Šts)
  Ricielius
  – riteris
  Rīdītė duoti ryti (ėsti, lesti) (Vkš, Lkv)
  Rīdītėis 
  rietis, pyktis (S. Dauk.)
  Rīduotė 
  įsitvirtinus inkaru laikytis (Plng)
  Rīdzintė 
  erzinti, pykinti (Skd)
  Rīdzintėis 
  bartis, pyktis (Skd, Gršl)
  Rigavuotė –
  daigstyti (Vkš, Trk)
  Rīguotė 
  dainuoti, ryliuoti (Jrb)
  Rīja 
  barnis, pyktis (Als)
  Rīkautė 
  tarpais rėkti, šūkauti (Vkš)
  Rīkė 
  valstybė, karalystė (Germ., S. Dauk.)
  Rīkī
  karalius, valdovas (Germ., S. Dauk.)
  Rīks –
  1) indas (Pgg, Plk), 2) padargas, įrankis, instrumentas; reikmuo (Pgg, Kv)
  Rīkščiuotėis 
  rožėtis (Grg)
  Rīkštė 
  1) darytis raiškiam (Kv), 2) atsirasti, pasirodyti (S. Dauk.), 3) skleisti (S. Dauk.)
  Rīkštėnė 
  vytis, žabas, rykštė (Šl)
  Rīkštinis 
  vytis, virbas; smūgis, rykštė (Jrb)
  Rīkštus 
  greit plyštantis, yrantis (Jrb)
  Riktavuotė – 
  tvarkyti (pol., Varn)
  Riktingā
  – tikrai, gerokai, iš esmės, kaip reikia
  Riktings – tvirtas, tikras, ne iš kelmo spirtas
  Rīkūlė rytmetinė, kūlė (Vkš)
  Rimuorius
  Pol. – kinkynų, pakinktų dirbėjas (Pln, Vdk)
  Rinda
  – eilė, stata
  Rinkis – išimamas krosnies elementas, skirta puodų angos uždengimui
  Rinuols – naktinis puodas (Slnt, Vkš)
  Risuorios
  – lingė (kartis lopšiui kabinti)
  Rita – dalba, kartis, strypas
  Rīzą – brazdai, tarkiai (Kv, Kltn) 
  Rīzas – 1) bulvinis blynas (Varn), 2) gruzdas (Tv)
  Rīzavuotėis – ginčytis, priešgyniauti (Lkv, Šv)
  Rīzgā – įrankis ritėms sumauti, vejant iš jų siūlus (Trg)
  Rizikavuotėis – pūstis, didžiuotis (pol., Slnt)
  R
  īzinietė – vaikščioti apiplyšusiam (Šl)
  Rīzintėis – 1) erzintis, kirkintis (Pp, Šts), 2) ginčytis (Užv, Mžk), 3) bartis, pyktis (Pln, Kl)
  Rīzoutė – brazduoti, tarkuoti (Jrb, Trg)
  Rīžentė – kamuoti, varginti (Šts)
  Rīžietė – 1) vengti ką nors atlikti, tingėti, nepaslinkti (Als, Grg), 2) šykštauti (Šts, Krt)
  Rīžintėis – nirsti, dūkti (DūnŽ)
  Rīžtė − 1) virsti delčia, nykti, dilti (Slnt, Šts), 2) sprogti pumpurams (Žeml)
  Rīžtėis – 1) elgtis savo nuožiūra, žinotis (Pp, Akm), 2) tvarkytis (S. Dauk.)
  Rīžtėnā – ryžtingai (S. Dauk.)
  Rīžtinis – išvadinis, baigiamasis (S. Dauk.)

  Robežios – siena, linija, pakraštys
  Rokoutėis – kalbėti, šnekėti, šnekučiuotis
  Rokunda – kalba, pokalbis
  Rolis – ritinys, volas
  Ronktūris − 1) įrankio ar kokio dirbimo įtaisas įsitverti dirbant, rankena, kotas (Kv, Mžk), 2) pritaisymas pasilaikyti, įsikibti (Krkl, Up), ratelio dalis, kur įstatoma verpstė (Vgr)
  Roputė – bulvė (vakarų žemaičiuose)
  Roputīnė – bulvienė
  Rosėjuonis – rusas

  Rūdalis – vargas (Vvr, Rt)
  Rūdelis 
  plūgo reguliatorius (Pgr)
  Rūdėjė −
  rūdynė (Kv, Šts)
  Rūdėns 
  aprūdijęs (Šts)
  Rūdiesynė 
  pelkė, kur yra rūdžių (Skdv)
  Rūdīmės 
  žiedadulkės (Trk)
  Rūdīns 
  pelkė su rudu vandeniu, durpynas (Pvn, Rdn)
  Rūdšėinis 
  rūdingų pievų šienas (Šts)
  Rūgalis – 
  miegalius (menk., Klm)
  Ruikinis – pakulinis sijonas (Ggr, Grg, Vvr)
  Ruilē – atmirkę odos nešvarumai, sąvėlės, garsotės (Brs, Krš)
  Ruiliuotė – lyginti su ruiliu, voluoti (Brs)
  Ruilis – 1) velenas, volas žemei lyginti (Yl, Ms, Lž), 2) reketys javams kulti (Yl, Akm), 3) vasarojaus pradalgės, suridentos į krūveles, voliukus (Mžk), 4) koks panašus į volą daiktas (Šts), 5) tokia ežero žuvis (Šts)
  Ruinītė
  – varyti, ginti (Skd)
  Ruišis
  – raišas, šlubis (Erž, Up, Vkš)
  Ruižtė – blaustis (Šts)
  Rukata – 1) susiraukėlis, paniurėlis, pikčiurna, niūra (Up, Šl), 2) kas raukšlėtas (Rdn)
  Rukentė – krapštyti (DūnŽ)
  Rukintė – sendinti (Brs)
  Rukis – susiraukėlis (Up)
  Ruklus – užsidaręs, niūrus (Kltn)
  Rūkstuots – miglotas, ūkanotas (Tv)
  Rukšas
  – susiraukėlis (Šll)
  Rukšla – rukata, pikčiurna (Pln, Ms)
  Rukšlas – tamus, apsiniaukęs (Lkv)
  Rukšliuotė – verkšlenti, zirzti (Brs, Plng)
  Rukšluotinis – klostėtas (Šts)
  Rukšlus – raukšlėtas (Šts)
  Rukšmīžiuotė – 1) nerimtai elgtis (Šv), 2) sunkiai eiti, vilktis (Vvr)
  Rukšnas – susiraukšlėjęs; susiraukavęs (Šl)
  Ruktė – 1) darytis raukšlėtam, trauktis (Krš, Kair), 2) glamžytis (End), akti, užaugti samanoms (Kv), mažėti, baigtis (šnek., Skr)
  Rukulis – neaukštas, kresnas žmogus (Šll)
  Rukuža – apskretėlis, nevala (Als)
  Runcis – katinas (Lat., Kair, Pp)
  Rundėns – apvalus, apskritas (Skdv, Rt)
  Rundī– tvarkyti, mokyti, patarti (Skr, Kair)
  Rundoutė – sunkiai eiti, ruzgintis (Kin)
  Rungā (strungā) – vežimo itvarai ar pan.
  Runglioutėis – storai rengtis, muturiuotis (Prk)
  Rungrėša – rungvirvė (Jdr, Rt)
  Rungsuotė – susitraukus, susirietus kiūtoti, sėdėti (Jrb, Skr)
  Rungultė – netvarkingai lankstyti, glamžyti (Šts, Pln)
  Runguolī– nedailiai adyti, raukti (Vvr)
  Rungs – į ratų skersaplautį įstatomas pagalys, prie kurio laikosi šoninės lentos (Krtn, Grd)
  Runintuos – labai darbštus žmogus (Skr)
  Runuotė – 1) sunkiai ridenti, stumti (Užv, Šv), 2) pjaustyti (Vvr)
  Ruobtė – ruopti
  Ruoda – pokalbis, pasišnekėjimas
  Ruodavuotė – Sl. 1) tartis (Up, Krkl), 2) kalbėtis, šnekėtis (Trk, Up)
  Ruodbalsė
  − raidė
  Ruomītė − kastruoti (Šll, Kv)
  Ruona – žaizda
  Rūra – užpakalis
  Rušavuotė
  – liesti
  Rūžavs – rožinės spalvos (pol., Vkš, Erž) 

 • Komentarai išjungti - R
 • M

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Macnos – stiprus (apie skystį)
  Mačītė – tikti
  Madaloutė – maišyti, makaluoti (Kair)
  Madaraila – nevisprotis, šalaputris (Šts)
  Madars –
  skystas purvas (Kv)
  Madaruotė –
  1) bet kaip dirbti, knebinėti (S. Dauk.), 2) mojuoti, mataruoti (KlvrŽ)
  Madlavuotė – 
  mėginti (Yl)
  Magliavuotė
  − lyginti, minkštinti audinius
  Magnasoks – magnetukas
  Maigos – linkęs į miegą
  Mainiuotė – mainyti, kaitalioti
  Maituotė – 1) varginti, kamuoti, kankinti, 2) gadinti, 3) niekinti, bjauroti, 4) darkytis, derkliotis, 5) niekus dirbti, prastai ką daryti, 6) nerimtai elgtis, vaipytis, maivytis, išdykauti, 7) valkioti, kilnoti
  Maituotėis – darkytis, maivytis, išdykauti
  Maiva – 1) klampynė (Krkl, Kv), 2) pamaiva (Vkš)
  Majednos – keistas
  (Už)Makaliuote – prisiliuobti
  Maliavuonė – 1) dažymas (S. Dauk.), 2) paveikslas (Sd, Šll)
  Maliavuotė – piešti
  Maliavuoks – piešinys
  Makabards − 1) bakenbardas, žandena (Vdk), 2) gaidžio ar vištos pakarūklas (Krž)
  Makačas − nerimtas, nepastovus žmogus (Rs)
  Makačiuolītė − nedailiai grūsti, trinti
  Makačiuols − nedailus, prastesnis grūstuvas
  Makadrila − nerimtas žmogus, plevėsa, makalas (Kal)
  Makaižis − ragaišis (Tv)
  Makalaila − plepys, tauškalas, tauza (Skd, Ms)
  Makalaks – nerimtas žmogus, pliuškis (Rs)
  Makaleika − nerimtas žmogus, makalas (Krtn, Up)
  Makalis − nerimtas, labai judrus žmogus
  Makalpranė − kas daug ir tuščiai šneka, makalas
  Makals – 1) grūstuvas, 2) mirkalas, 3) plepys
  Makaraila − judrus, gyvas žmogus, makalas
  Makarninks − sukčius, makleris (Brs)
  Makars – 1) nerimtas žmogus, makalis, pliuškis (Dr, Krš), 2) įrankis virvėms sukti (Dr)
  Makasīnė
  − purvynas, klampynėv (Pln, Als)
  Makasītė – 1) po purvus braidyti, klampoti (Kv, Grg), 2) mindyti, drembti, maknoti (Slnt, Krš)
  Makatačas − toks valgis iš pieno, bulvių, miltų, bulbainis
  Makaterna − 1) galva, snukis, makaulė (Krt, Plt), 2) plepys, zaunius (Grg, Sd)
  Makietė − bristi, makoti
  Makintė − kimšti, grūsti, brukti
  Makliavuotė – neteisingai elgtis, sukti, apgaudinėti, meluoti (Pol., Skr)
  Makliorstva
  – apgaudinėjimas, sukčiavimas (Pol., Dr)
  Makmalis – niekus kalbantis žmogus, plepys (menk., Kl)
  Makniauka
  – maišiukas, piniginė
  Maknītė − minti, mindžioti, trypti
  Maks – 1) odinis maišelis, kapšelis (tabakui, pinigams) (Žd, Ggr), 2) sėklos makštis (Šts), 3) tinklo uodega, kulys (Plt)
  Maktīngs – galingas, stiprus, tinkamas
  Makuldėjė − supliuškusi, sudribusi kepurė (perk. KlvrŽ)
  Makulis − ryšuliukas (Slnt, Bržr)
  Makultė − su galva grūsti, maigyti (KlvrŽ)
  Makūza − prasta trobelė (Pln)
  Makūzninks − kas makūzoje gyvena, trobelninkas (Lk)
  Maleklis – medinis įrankis, grūdeklis aguonoms, kanapėms ir pan. grūsti, trinti (Ms, Slnt)
  Maliavuoks
  – piešinys
  Maliavuotė – Pol. Grg, Skr 1) tepti dažais, dažyti, 2) piešti dažais, tapyti
  Malinīčė – kas visur landžioja, vaikščioja (Skr) 
  Maliuorios
  – dažytojas
  Malka – krūva
  Manavuotė – apgaudinėti, monyti (Skr, Up)
  Mandravuotė – 
  gudrauti (Als, Vkš)
  Mangalis –
  1) mogliai, brūžkos (Krg, Skr), 2) grūstuvas (Krtn), 3) toks medinis pagalys, pririšamas karvėms ar kiaulėms prie kaklo, kad nešoktų per tvorą (Kl), 4) mirkalas prie košės (Nt)
  Mangītėis
  – nepastovėti vietoje, daužytis, sukinėtis, kraipytis, vaipytis, nerimtai elgtis
  Manīts − keistas
  Mankasīti – klampoti, makoti, makasyti, bristi (Tl, Lž)
  Manta
  – 1) turtas (paprastai kilnojamas), 2) pinigai, 3) daiktai, kraustuliai, 4) nauda vertė
  Manuoklē akiniai
  Marčelga – maršalka
  Markna – šlapias audėklas
  Marmalīnė − prastas viralas
  Marmūzė – veidas
  Marškuons – lininis audeklas
  Marūdī – kvaršinti (Brs)
  Marūdnus – nespartus, gaišlus (Mžk, Vkš)
  Maseklis – apgavikas, melagis (Plt)
  Masts
  – 1 m ilgio matavimo strypelis
  Mašinavuotė – separuoti
  Matars – 1) prietaisas virvėms vyti, pančiams sukti, sukynė, leketas (Plt, Pln), 2) prietaisas siūlams suvyti, reketis, krijelis (Yl)
  Materijuols – medžiaga, materija, materialas (Skd, Skr)
  Matītėis – matyt
  Matuonītė – klaidinti, painioti, trikdyti, maišyti, „vynioti aplink pirštą“
  Mauds – meldas
  Maujuotė – ieškant graibyti
  Maukna − stora medžio žievė, luobas, malkna (Krkl, Klvrž)
  Mauks – gurkšnis
  Mazginīs – 1) mazgotė, 2) virtuvėje prie sienos prikaltas iš žilvičių nupintas krežis indams, šaukštams dėti, šaukščius, 3) pintinė, vytelių krepšys bulvėms, obuoliams ir kt.
  Mazgočioutė – eiti be reikalo, vilktis (Skr)
  Mažīntinis – mažybinis
  Mažkuo − beveik, mažne
  Mažne – beveik, vos
  Mažutka − moteriška palaidinė
  Mēcos – paršiukas
  Medarnė − malkinė (Tl, Varn)
  Medė – miškas, giria
  Medega – medžiaga
  Mediēs – medžiotojas
  Medīnčios − medžiotojas
  Medinīčė – medžiams laikyti pašiūrė, malkinė (Yl, Pln)
  Medinīnčė
  – malkinė
  Medininks – 1) malkinė (Pkl, Yl), 2) eigulys (Vkš, Lž, Šts), 2) miško, medžių pirklys (Grg)
  Medlijas − miške gyvenantis, miškinis
  Medsargis − miško sargas, eigulys
  Medsiedē – nuo kaimo atsiskyrusių, netoli miško esančių gyventojų sodyba, viensėdis
  Megažiuotė – maivytis (Škn)
  Mėgla – rūkas
  Mėiga – aruodas, līsvė
  Mėigrūgtis – miegalius (menk.)
  Meilītė – norėti, geisti, pageidauti
  Meistarnė – dirbtuvės (Pol., Kl)
  Mėits – kuolas, baslys
  Mėklas − kietas
  Melnīnks – malūnininkas
  Memeklis – kas kalbėdamas užsikerta, mikčioja, mikčius (Pln, Skr)
  Meteklis –
  vyras, gyvenantis su svetima žmona (Škn)
  Mėnavuotė – minėti
  Mėntė – kaplys
  Mentis – irklas
  Mėnturis – grūstuvas
  Mėrkals – padažas
  Mėslė – mintis
  Mėslītė – galvoti, manyti
  Meškinīčė – meškų tvartas, narvas (Grk)
  Metavuonė
  – atgaila (Pol., Krkl)
  Metavuotėis – atgailauti, gailėtis (Pol., S. Dauk., Erž)
  Metinīs
  − tinklas iš dviejų sujungtų bučių
  Mėtrautė − dairytis, žvalgytis, norint išsirinkti
  Mėtrē – staigiai, greitai
  Metūgė – vienerių metų medžio ūgis
  Mėzerėjė – vargšas
  Miečiuotė − mėtyti
  Miega – aruodas
  Mielėns – mėlynas
  Mierkavuonė – nurodymas, tvarkymas (Pol., Vvr)
  Mierkavuotė – Pol. 1) įsakyti, patvarkyti (Vvr), 2) žadėti, ketinti, taikytis (Kal, Vkš)
  Miērs –
  saiks, saikingoms
  Mieru
  – tinka (dydis)
  Mieroutė − matuoti
  Mietliuotė – mėtyti
  Mietmuša – nepaslankus, nevikrus žmogus ar gyvulys
  Miežainis − 1) miežinis pyragas, ragaišis, 2) miežinis
  Migom – 1) staigiai, 2) tuoj pat
  Mīlā − mielai
  Mīlintė – teikti pasitenkinimą, maloninti
  Milmintė – vilioti ką nors su apgaulėmis
  Minavuonė – atminimas (Pol., S. Dauk.)
  Minavuotė – 1) minėti (Pol., S. Dauk., Skd), 2) žymėti, rodyti (S. Dauk.)
  Mînda
  − minama ir džiovinama plaktinių durpių masė
  Mindrė – nendrė
  Mineklis – pakoja, pamina (Šts)
  Minkîtuvis
  – duonkubilis
  Mīnklė – tešla, mįslė
  Mitravuotėis – stengtis vikriai, greitai ką daryti, vikruotis (Skd)
  Mizernus
  – menkas, skurdus (pol., Skr)
  Mogtė – geisti, rujoti apie gyvulį
  Moliūks − žaizda, guzas
  Mondros – gudrus, judrus, įžulus
  Mondroms − gudrumas
  Mondros − gudrus
  Moskols – raumuo
  Mousas – pelėsių plėvelė
  Mozūrs – 1) molinė duonkepė krosnis (Šts), 2) mozūrų etninės grupės žmogus (S. Dauk.)
  Mulksnuotė – stovėti be prasmės
  Mūčī(in)tė – varginti, žudyti, kankinti, gniaužoti
  Muklis – nemandagus žmogus, liurbis (Rs)
  Muntulīs
  – mutulas
  Muolėjė − molio žemė, molynė
  Muolėks – mažas šviesus debesis (Ggr)
  Muostėis –
  lenktis, tiestis (Grg)
  Muostelė
  – tepalas
  Muostis – viena iš keturių kortų grupių (Grk, Skr)
  Muotis
  − verstis, manytis
  Muotrėška A (daiktavardis) – moteris
  Muotrėšk/s, -a B (būdvardis) – moterišk/as, -a
  Murgla − 1) tiršta migla, 2) smulkus lietus
  Mūris – 1) krosnis valgiui virti; viryklė su įmūrytu dideliu katilu jovalui virti (Skd, Kl), 2) išmūryta vieta prie duonkepės atsisėsti arba kam pasidėti (Brs, Lž), 3) katilas, įmūrytas krosnyje, vartojamas skalbiniams virinti arba kiaulėms ėdalą virti (Šv, Yl), 4) ledų krūva, ledų siena, bangų suvaryta jūros pakraštyje (Šts, Plng)
  Mūsā − pelėsiai
  Mūsuojā − pelėsių plėvelė
  Mušeklis – 1) įrankis linų galvutėms nukulti (Tl), 2) prietaisas musėms mušti (Kl), 3) prietaisas būgnui mušti (Akm), 4) indas su įtaisymu sviestui mušti (Brs)
  Mušeklis –
  kas mėgsta muštis, mušeika (Kl, Pgr)
  Mūravuonė – mūrijimas (Pol., Šll)
  Murdītė – kišti, grūsti
  Murgluotė – smulkiai lynoti, dulksnoti
  Mustās (tēp pat musėntās, musiet) – tikriausiai
  Mutols – gumulas, tumulas, gniutulas
  Muturtė – muturiuoti

 • Komentarai išjungti - M
 • K

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Kabairuotėis – sunkiai eiti, bristi (KlvrŽ)
  Kabanaks –
  meškerės kabliukas (Varn)
  Kabariuotė – kapstytis (Slnt)
  Kabarnus – priekabus (perk., Šts)
  Kabašintė – 
  raginti, žadinti (Skr)
  Kabavuotė – liesti, imti (Bržr, Plt)
  Kabažiuotėis – 
  baigtis, stipti (Grg)
  Kabėnuots
  – 1) kablys (Brs),  2) pakaba
  Kačans – kopūsto galvos šerdis, kotas (Brus., Pol., Up, Ll)
  Kačerga – žarijų žarstiklis, mušiklis (Brus., Lž, Krkl)
  Kačioltė – kamuoti, varginti (Šts, KlvrŽ)
  Kačiuliuotė – kutenti (Tv, Varn)
  Kadaroutė –  kyboti supantis, kabaldžiuoti, tabaluoti, plevėsuoti (Mžk, Rs)
  Kadars – senas, netikęs daiktas, kledaras, klebatas (KlvrŽ)
  Kadoks – nuomaris, epilepsija, išgąstis; drugys (Lat., Kltn, Vdk)
  Kaikars − 1) tinginys, valkata, nevėkšla (menk., Yl), 2) saugotojas, sargas, asmens sargybinis, palydovas; trabantas (S. Dauk.), 3) žudikas, plėšikas; budelis (menk., S. Dauk.)
  Kaimė – jėga (Pln, Šv)
  Kaiptė − nykti, silpnėti, sirguliuoti, alpti, neišmiegojus sėdint snūduriuoti (Kv, Plt)
  Kaislauti – norėti (Brs)
  Kaisra – karštas oras (Tv)
  Kaiša –
  oblius (Rt, Tv)
  Kaišeklis –
  bulvėms skusti peilis, skuteklis (Žd, Ms)
  Kaišena – 1) lenktas pusapvalis įrankis loviams, geldoms skaptuoti, drožtuvas, lankena, lenkena (Rs, Up), 2) įrankis medžio žievėms kaišti, lankena, ,,striūgas“ (Pln), 3) peilis bulvėms skusti, skuteklis (Šts), 4) grandiklis (Lk), 5) kas sukaišta, suskusta peiliu ar kitu kokiu aštriu daiktu, kaišinys (Pln, Kl), 6) skutena, nuoskuta (Skd, Šts), 7) sumaukti siūlai audime (Šts), 8 ) kas kaišiojasi, kišasi, kur nereikia, lindikas (Bržr), 9) toks tinklas žuvims gaudyti (Trg)
  Kaištė − 1) skusti, gremžti (Skd, KlvrŽ), 2) drožti; skaptuoti; obliuoti; šlifuoti (Krkl), 3) lupti, dirti (kailį); imti mėzdras nuo kailio, gramdyti, valyti (Up), 4) kasti, smaukti (Klp, Trš), 5) varginti, kamuoti, alsinti, nuvaryti (Skr)
  Kaiteliuotė – kaitalioti (Tl, Vkš)
  Kaitietė – 1) rūpėti (S. Dauk.), 2) stigti, stokoti, trūkti; kliūti, kliudyti, kenkti; negera būti (S. Dauk.)
  Kakalinis
  – bulvių plokštainis, bulvainis, kugelis (Skdv)
  Kakalis – 1) krosnis, 2) kas pailsęs, nusikamavęs, nusikakaliavęs, nuvargęs (Skr)
  Kakinteis – linksmintis, pasitenkinti
  Kalabans – 1) kuinas (Ms, Slnt), 2) gramozdas (Šts)
  Kalada – kiaulių gardas, narvas (Slnt, Plng)
  Kalaišės – kelnės (Vdk)
  Kalamašā – numinti batai
  Kalampa – aukštas žmogus (Ggr)
  Kalamps – 
  didelis, pertįsęs žmogus ar gyvulys; senas, nevikrus gyvulys (Varn, KlvrŽ)
  Kalams
  – ajeras (Vok., Šlu)
  Kalapakā − klumpės, kalamšiai (Vkš)
  Kalbuočius – 1) burtininkas, užkalbėtojas (Bdr), 2) sudilęs peilis (Tl), 3) suktas, šykštus žmogus (Tl)
  Kalėks – į žemę įkaltas kuoliukas kam pažymėti (Slnt, Kal)
  Kaliavuotė – pakartotinai, įsakmiai liepti, įsakyti, kalti (perk., KlvrŽ, Slnt)
  Kalībkaklis – 
  ilgu kaklu (Šts)
  Kalībs
  – 1) baltakaklis (apie šunį) (Ms, Slnt), 2) laibas (Varn)
  Kaliera – bjaurybė, bestija, cholera
  Kalinīčė – kalėjimas (S. Dauk.)
  Kalioutė –
  remti (Varn)
  Kalīzavuotė – 
  pajuokti, pašiepti (Skr)
  Kalps –
  tarnas (Lat., S. Dauk.)
  Kalsts – 
  paramstis; stulpas, polius (Ggr, Bdr)
  Kaltalis – 
  plaktukas dalgiui plakti (Kv)
  Kaltietė – 
  kietėti, džiūti (Šts)
  Kaltūns
  − plaukų sąvėlė, susivėlę, nešukuoti plaukai (Šv, Akm)
  Kalūbī – mušti (Krš)
  Kaluiba – negražios eisenos žmogus, klimpis, keverza, klipyta (Šts)
  Kalumbis – žioplys, liurbis (Jrb)
  Kalumbris – 
  sustingėlis (Yl)
  Kalvarats
  – verpimo ratelis (Plt, Pln)
  Kamašī – 1) raginti, skatinti (Vvr), 2) ruoštis, tvarkytis, gamašytis (Brs, Slnt)
  Kaminīčė – išsikišusi ant stogo kamino dalis (Kv, Ms)
  Kampa – 
  rogių skersinis, balžienas; kalpa, kūlėnas (Rs, Kv)
  Kampars –
  kamparmedžio skaidrūs, kvapūs sakai, vartojami medicinoje ir technikoje (Pol., Rus., Kv, Skr)
  Kams – žiurkė (Lat., Als, Yl)
  Kamuklis – didelė žiurkė (Slnt)
  Kana – indas pienui pilti, kanė, bidonas (Vok., Mžk)
  Kandabītė – mušti (Ms)
  Kandlus – 
  nesugyvenamas; norintis kitam pikto, kandus (End)
  Kanduols
  – 1) riešuto branduolys, 2) klumpė, apmušta oda; kandalas (Up)
  Kaneršī – draskyti (Kair)
  Kangoutėis – rangytis, nenustygti vietoje (Grg)
  Kanka – 
  pradėjimas, sykis (Vkš, Kal)
  Kankaliavuotė – 
  kalkuliuoti (Plt, Slnt)
  Kankars –
  aukštas, negražaus sudėjimo žmogus (Yl)
  Kankuols –
  kukulis, virtinys (S. Dauk., Škn)
  Kantėčka – maldaknygė (Pol.)
  Kapa – 1) 60 vienetų (Lat., Pol.), 2)  didelis skaičius (Erž)
  Kapā – kapinės (M. Valanč., S. Dauk.)
  Kapalīšios – skrybėlė (Vkš, Als)
  Kapaliuotėis – kapstytis (Slnt)
  Kapars – panašus į kirvį įrankis medžių šaknims kirsti, kapoti (Grk)
  Kapašts – sumenkęs, liesas žmogus (Grg)
  Kapčans – minkštasuolis (Pol., Mžk)
  Kapčios
  – bulvių kaupas apkauptas žemėmis
  Kapelčioks – griežikas
  Kapentė – kalti, plakti, tinti (Mžk)
  Kapietėis – kastis, tvirtintis (S. Dauk.)
  Kapinietė –
  kirtinėti, kapoti (Ms, Šts)
  Kapintė – 
  aštrinti, plakti (kalti) dalgį, smailinti plūgą (Lž, Žd)
  Kapītėis – 
  gvieštis, godėtis (Vkš)
  Kaplis
  – kauptukas
  Kapnuotė – po truputį lesinėti; nenoromis valgyti, knaibyti (Slnt, Grk)
  Kapšuotė – gulėti; kėpsoti (Skr, Gr)
  Kapuočius
  – žmogus, kuris užkasa duobę, laidojant numirėlį (Pol., Brus., Škn)
  Kapuoklė – įrankis geldoms, loviams skobti, vedega (Brs, Ms)
  Kapuoklis – vedega (Lc)
  Kapuons – 
  peilis mėsai kapoti (Brs)
  Karabalda
  − naktibalda, naktibraiža (Skdv)
  Karabėjė − kas karabijasi, nenuorama (Šts)
  Karabītė − sunkiai keliauti, vargti (Plt, Slnt)
  Karabūzītė − barti, įkyriai kalbėti, raginti (Vrn, Yl)
  Karaišas − stambių kvietinių miltų pyragas, ragaišis (Plik)
  Karajieds − stačias padžiuvęs medis, sausuolis (Vdk, Up)
  Karakals − prastas daiktas, griozdas (Vkš, Šts)
  Karaktuorios – charakteris
  Karapka − 1) atlyginimas, uždarbis, 2) pintinė (Pol.)
  Karaputkė − menkas namelis, palapinė, būdelė (Krš, Trš)
  Karasins − žibalas (Rus., Mžk, Tl)
  Karavulītė − budėti, eiti sargybą, saugoti (Vkš, rus.)
  Kargliuotė – kabinėti, karti (Ms)
  Kariavuotė – 1) kariauti (Skr), 2) kankintis, vargti (Skr)
  Karklės
  − keliami (nesuveriami) vartai (Dr, Rt)
  Karkliuotė – 1) karglioti, painioti, draikyti (Vvr), 2) paskubomis ką megzti, pinti, siūti, adyti (Kv), 3) karstytis, kabinėtis (Sd)
  Karklis – laukinis (miškinis) balandis (Dr)
  Karkluba –
  mėšlams vežti vežėčių šoninė lenta, šalibraukas, užubrauka; vežimo gardis (Skdv, Grd), 2) mėšlui ar graužui vežti ratai, vežėčios (Trg, Kv), 3) ant rogių dedama dėžė (vienu galu platesniu, kitu siauresniu), lugė (Všv)
  Karkūns – karkulys, dusulys (Tv)
  Karkuols – grumulas, gniužulas (Skr)
  Karliuotė – karstyti, kabinėti, kaišioti (Slnt)
  Karmūšis – karas; karo, kovos laukas
  Karna – 1) požievis, gilesnis žievės sluoksnis, 2) beržo žievė, tošis (Rs)
  Karnapītė mušti, tvoti, kirsti (Ms, Šts)
  Karnelis – stumiamas vežimėlis vienu ratu (karas) (Pln, Prk)
  Karsetka – garbana (Grk)
  Karšīntė – 1) prižiūrėti, išlaikyti pasenusį, paliegusį žmogų; duoti išimtinę (Akm, Kv), 2)  būti išlaikomam senatvėje, gauti išimtinę (Brs, Žd), 3) baigti amžių, mirti (Trk)
  Karštė − baigti amžių, gyventi senatvės dienas
  Kartuots − sluoksniuotas (Ms, Lkv)
  Karūnavuotė – kankinti, širdį užgauti (Pol., Šts)
  Karuonė
  – bausmė
  Karužos – vėliavininkas
  Karvazas – karvapilvis (Tl)
  Kasinalis – 
  nežvyruotas kelias su iš abiejų pusių iškastais grioviais, pylimėlis (Dr)
  Kastė –
  dėžė, skrynia (Vok., Žd)
  Kastinis
  – vieškelis
  Kastinīs – iš šiltos grietinės sviestiškas valgis
  Kašaliuotė – danginti, gabenti, kraustyti (Ms, Slnt)
  Kašė – talpus su dugnu, siūtas kelioninis maišas
  Kašelė – kišenė (Pln, Vkš)
  Kašierīteis – lepintis, išdykauti
  Kaštavuotė – ragauti, mėginti (Pol., Yl, Skd)
  Kaštītėis – daryti išlaidas
  Kaštoutė – kainuoti
  Katietė − kudakoti  (Trk, Tv)
  Katkara – kas vis gniaužo, kankina kačiukus (KlvrŽ)
  Katmergė − paauglė
  Kaukars – 1) kalno viršūnė (S. Dauk.), 2) kakta, pakaušis (perk., Kair)
  Kaukuols – grumstas, grumtas (Up)
  Kaulinīčė – labai šalta troba, šaltas kambarys (perk., Vvr, Kl)
  Kaulītė
  – reikalauti
  Kaustė − tam tikras kalte iškaltas medinis indas su įstatytu dugnu
  Kauzars – medgalis, rišamas prie metryšių tinklo viduriui pažymėti (Prk)
  Kavalda
  – kūjis
  Kavuonė – slėptuvė (Pol., Skr)
  Kavuonės – slėpynės
  Kavuotė – 1) slėpti (Gršl), 2) ugdyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti; maitinti (Krtn, KlvrŽ)
  Kavuotėis – slėptis
  Kazėlā − gegnės
  Kažītėis – lepintis; puoštis (Grg)

  Kebeklis – 1) kablys virvėms vyti, klebetas (Slnt, Klp), 2) prietaisas staklių riestuvui pasukti ar sulaikyti (Skdv,Vdk)
  Keblastis –
  keblumas, nepatogumas (Vkš)
  Kedeklis – lazdelė vilnoms kedenti, kratyti (Nt)
  Kėblės
  − kojūkai
  Kėik – kiek, kaip
  Keikals – keiksmas (Skd)
  Keikazas – keiksmininkas (Užv)
  Keipietė
  – silpnai jaustis, merdėti
  Kėisalis – kelmas
  Keisliuotė – kaitalioti (Varn)
  Kėitā – kietai, tvirtai, gerokai, kaip reikiant, kaip priklauso
  Kėits – kietas, tvirtas
  Keižiuotė – 1) kėtoti, 2) nevikriai, pamažu vaikščioti
  Kekta – 1) būrys, 2) krūva
  Keliau – keliese
  Keliuom – kurią valandą
  Kelplustu – greitai, skubomis
  Kemars – gabalas (Skr)
  Kemieklis –
  baidyklė (KlvrŽ)
  Kenis
  − sakuotas medis
  Kenklės − kinkos
  Kėpalis – medinis indas su viena ąsa
  Keralis – prastas keras, kerapalaikis (Šts)
  Kerapiežos
  – jaunos pušies apipjaustyta viršūnė, pastatoma ant žemės
  Keravuotė– saugoti, prižiūrėti (Slnt, Akm)
  Kerdžianka – moteris, gananti gyvulius (Lkv)
  Kerdžius
  – piemuo
  Kerė − ratelio dalis, ropė
  Kerežītėis – bartis, rietis, vaidytis, peštis (Klp, Prk)
  Kerīnalis – kerynas (menk., Ms)
  Kernazas –
  peštukas (Erž)
  Kernazītė –
  smarkiai valgyti, ryti (Šv)
  Kernė
  − indas sviestui mušti
  Kernuotėis – terliotis
  Kers – su šaknimis išrautas medžio kelmas
  Kerteklė – vedega
  Kertie – kampas
  Kertuots – keturkampis (Krš)
  Kėrvamalkė − kirviu kirstų smulkių medžių krūva
  Keselė/Keselis – nedidelis tinklelis su jauku naktį gaudyti vėžiams
  Keseliuotė – versti, rausti, griozti (Ms, Slnt)
  Kēsīns – kemsynas
  Kēsos – samanomis ar žole apžėlęs kelmas, kupstas
  Kēsouts − kemsuotas
  Kestės – dvi (gali būti sujungtos) kartelės šienui, šiaudams ir kt. nešti; jomis nešamas kiekis
  Kėška − kinka (Brs, Vvr)
  Ketorakis − tokia vaikų gąsdinimų būtybė
  Ketvergs – ketvirtadienis
  Ketvėrtainėšks – keturkampis
  Keverza – 1) kreivas nedailus medis, 2) nevikrus žmogus, gyvulys

  Kiaugždā − 1) puvėsiai, dūliai, 2) lukštai, kiautai; šiaip kas tuščiu viduriu
  Kiaugždietė – 1) džiūti, 2) akyti, koryti, 2) virsti kiaugždu, darytis tuščiaviduriam
  Kiaugždintė – 1) lukštenti, aižyti, 2) puriai, neslegiant dėti
  Kiaurā − nuolatos, pastoviai
  Kiaušis – paukščio kiaušinis
  Kibeklis – 1) kablys, kabeklis, kobinys (Ms, Plt), 2) . gervutė bulvėms kasti (Als, Tl), 3) meškerės kabliukas (Prk, Plt), 4) lentutė su geležiniais kabliukais pasispirti, čiuožiant su viena pačiūža (Slnt)
  Kibiklis –
  įtaisas pančiams vyti (Vkš)
  Kibīklis –
  prikalta kartelė laikytis, einant per lieptą, turėklas (Slnt)
  Kibitka – 
  Rus. 1) rogės, šlajos (Vkš), 2) ant rogių ar vežimo uždedama išgaubtu dugnu, išverčiama dėžė (Vkš, Trk)
  Kielis – 
  apatinė laivo dalis (Plng)
  Kieliuotė – 
  kilnoti (Vkš)
  Kikilarnė – 
  mažas, nuošalus kambariukas (žemaičių trobose) (Rdn, Krš)
  Kīla
  – pilvo išvarža
  Kilavuotė – triukšmauti, pykti, bartis (Ms, Slnt)
  Kilbasas –
  Sl. dešra (Vkš, Skd)
  Kinis
  – migis, lizdas
  Kinkīmā − pakinktai
  Kiežas – lydytas tepamas sūris
  Kipalis – medinis indas su rankena, kipė, kipis (Tl, Gršl)
  Kipis
  − 1) nedidelis medinis indas su rankena vandeniui pilti iš vieno indo į kitą, burnai prausti, šunims lakinti, veršiams girdyti, seniau karvėms milžti ir kitiems reikalams (Rnv, Slnt), 2) medinis, į dugną platesnis, su dangteliu indas (Vkš, Mžk)
  Kipšėnīnčė – velnienė, bjaurybė
  Kīšamaks – ratų užkyštis (Rt)
  Kītras – gudrus, suktas, klastingas (Brus., Pol., Rus.)
  Kiunkė − valgis iš skustų bulvių, išvirtų su žirniais ir kiek apgrūstų
  Kiuocis – krepšys
  Kiuoklis – mažas žmogus, neūžauga (Mžk)
  Kiuošis – 
  paliegėlis (Kal)
  Kiūtėntė
  – lėtai eiti, slinkti
  Kiūzuotė − pamažu eiti, slinkti; krypuoti; svirdinėti einant
  Kiūzurelis − kamuoliukas
  Kīvalka – kūno narys, kūno dalis (Varn)
  Kīvuotėis − 1) bartis, peštis, kivirčytis, 2) išdykauti, siaustti

  Klaks – 1) pluoštas, gabana (vilnų, linų…), plekas (Vkš, Užv), 2) pakulos ar kita kuri medžiaga šautuvui užkimšti (Rs, Škn)
  Klampasītė –
  klampoti, trempti (Škn)
  Klamuočītė –
  versti iš kitos kalbos, aiškinti (Jrb)
  Klankintė − nevikriai eiti, vilktis
  Klapčiavuotė – tarnauti mišioms (Mžk)
  Klapčius
   – tarnas, berniukas, pasiuntinys (Pol., Krkl, Šll)
  Klapats – vargas, rūpestis, bėda
  Klapatītė − kvaršinti, varginti, neduoti ramybės
  Klastavuotė – rinkti aukas, elgetauti (Vdk)
  Kleckā
  – cepelinai
  Kledaroutė – 1) klibėti, klegždėti; tabaluoti (Škn, Up), 2) sunkiai eiti (Šll)
  Kledars – iškleręs, išklibęs daiktas (Brs)
  Klederkintė – eiti, vilktis (Vvr)
  Klederkulnis – kas išklypusiomis kulnimis (Skdv)
  Klederkuojis – raišakojis (Varn)
  Kledėkė – tokios rūšies žąsis (Skdv, Nt)
  Kleidė – suknia
  Kleidūns – kas daug kleidžia, eikvotojas (Brs)
  Kleiguotė – šūkauti, rėkauti

  Kleistė − be reikalo leisti, eikvoti
  Kleištė − raišti, kreivai minti einant
  Klepčē – spąstai
  Klepčius – lazda, už kurios nusitveria sukant girnas, milinys (Sd)
  Kleptarē – upe plukdoma mediena
  Klermaks – ragaišis (Varn)
  Kliamberis
  – senovinė dūrų rankena
  Kliauda − yda, trūkumas, defektas
  Kliebėvuotė – imti į glėbį (Slnt)
  Kliebis
  – glėbys
  Kliens – lieknas, plonas, tęvas
  Klietka – 1) narvas, narvelis (Slnt, Vdk), 2) viešbutis (S. Dauk.)
  Klišis – kurio kreivos kojos
  Kliūgautė – šūkauti (Skr, Jrb)
  Kliunkietė – kliukėti
  Kliunkintė – sudribus eiti, vilktis
  Kliunkis – prastai dirbantis, niekus paistantis žmogus
  Kliuoktė – trauktis, bliūkšti
  Kliuors – Vok. 1) kiauras, neužšalęs (Kv), 2) skystas (Šv)
  Kliuosos − lempos gaubtas
  Kliurka – apsileidėlis, susivėlėlis (Skdv, Pln)
  Kliurmas – drumzlės, padugnės, srutos, nešvarumai
  Kloika – ištižėlis
  Klucgalis – rąstagalys (Skd)
  Klukšnis
  – gurkšnis
  Klūktė – žvejoti žiemą, iškirtus eketes ir baidant į jas žuvis
  Klumuočius – vertėjas (Vvr)
  Kluojėms – 1) linų skleidimas (Krš, Skr), 2) plūktinė ar lietinė asla (klojime), grendymas, laitas, padas (Skdv, Užv)
  Kluoktė – labai prašyti, kaulyti
  Kluoniuotėis – nusižeminus lankstytis
  Kluons  − 1) molinis klojimo grindinys (Dr, End), 2) didesnis žemės sklypas (Grg), 3) krosnies padas (Kin, Sg)
  Kluostis – 1) klostas, gniutelė, lota (Yl, KlvrŽ), 2) lapinė ar virbas, klojamas ant pamerktų linų, klostas (Ms)
  Klusas
  − apykurtis, kurčias

  Knabeklis – vąšelis (Tl)
  Knaibasītė –
  pamažu kirsti, knapoti (Šl, Škn)
  Knakietė
  – pro nosį kalbėti, neaiškiai kalbėti, sniaukroti
  Knakis − kas pro nosį šneka
  Knaks – lenktasis lazdos galas (Šts)
  Knarkazas –
  1) kas kalba pro nosį (Vkš), 2) kas knarkia, karkia (Lk)
  Knebeklis –
  1) kablys, vąšas (Krž), 2) kasiklis, kobinys (Kltn)
  Kneibasīti –
  prastai dirbti (Škn)
  Kneibastis –
  painus, knebus darbas (Skr)
  Knėpčiuotė – graibyti, gnybčioti
  Knėpsūgės – replės gnybti
  Kniauktė – vogti (nukniaukė daug priekiu)
  Kniaustė – nieko nematyti, galvos ir akių prispspaudimas prie minkšto daikto, kad nematytų (veiksmas)
  Knibgalis – apdegęs lempos dagčio galas, kuris paprastai pirštais nugnybiamas (Šts)
  Kninga
  – knyga
  Knipelis – lazda, vėzdas, pagalys; maišiklis (Vok., Skr, Vdžg)
  Knipīzeris
  − pajuokos žodis
  Kniuoša – liurbis, apkvaišėlis (Rs, Grk)
  Kniuoštelietė − staiga atsiminti, ateiti minčiai į galvą
  Knuoba – ištižėlis, nevykėlis, nevėkša (Šv, Kl)

  Knobis − 1) snopis, 2) žmogus su kumpa nosimi
  Kodalis – lauknešėlis
  Koiks – raukšlė (Jrb)
  Koisis – uodas
  Koknė – krosnis
  Koleika – Pol. eilė (Mžk, Vkš)
  Kolīta − piniginė, kapšelis
  Koliuotė − keikti, koneveikti
  Koncesėjė – autobusas (?)
  Konduolie (-s) – branduolys
  Konkuols – kukulis
  Kontėns – patenkintas
  Konteplės – šliurės
  Konvalėjė – pakalnutė
  Kopėlė – Lauke sustatyti džiūvimui javų pėdai
  Kopstis – krūva
  Kōrėns – kalakutas
  Kōrkols – varlės kiaušinėlis vandenyje
  Korktė – nepatenkintam ilgai bambėti
  Korulīs – bičių spiečius
  Kosītė (Kusuotė) − gundyti, skatinti, įkalbinėti
  Koskelė – skarelė
  Kotavuotė – kankinti, plakti, mušti (Pol., Vkš)
  Kôupka
  − taurė

  Kramė – makaulė, galva
  Krams – šašas, spuogas
  Kraliks – triušis
  Kramentė – uiti, barti (Vvr)
  Kramtė – aptekti kramais, šašti
  Kranka – užkumpęs lazdos galas (Užv)
  Kranta − krantas; briauna, kraštas
  Krapalis – kas labai judrus, kas nenustygsta vietoje (Skdv)
  Krasė
  − kėdė, krėslas, taburetė (Grg, Rt)
  Kraučios – siuvėjas
  Krauliuojėms – dėliojimas, kraustinėjimas (Vkš)
  Kravalaks – 1) koks aplūžęs daiktas, griozdas (Vvr), 2) netikęs, ištižęs žmogus (Vvr)
  Kravuotė – kraulioti, krovinėti (Šts, Pln)
  Kreiktė
  – skleisti
  Kreištėis – 1) gintis, spirtis, priešintis, 2) kėsintis, baustis
  Kreivalas – kreivos eisenos žmogus (Šts)
  Kreizavuotė – niekinti, išjuokti (Pol., Šv)
  Krėklis
  − 1) plonas, retas audeklas, 2) išdėvėtas drabužis
  Krėklius − 1) skarmalius, driskius, 2) kas siplnas, sudžiūvęs
  Krėngē – bėdos, išgyvenimai
  Kresnas – spirgai
  Krėtė − kelnių sėdimoji dalis
  Kretels − didelis sietas pelams nešti, iškultiems javams vėtyti, sijoti
  Krezinka − krepšelis, pintinėlė (Krkl, rus. кopзинкa)
  Krėžis – krepšis
  Kriaučios – batsiūvys
  Kriaušītė − skriausti, stumdyti, uiti
  Kriaušis – aukštas, status vandens išneštas krantas
  Kriautė − 1) mėsai rūkyti vieta kamine ar ties ugniaviete, 2) namo aukštas, vieta tarp lubų ir stogo
  Krieklis – 1) plonas, retas audeklas; išdėvėtas, iškedėjęs drabužis; skarmalas, skuduras, 2) liesas, silpnas žmogus ar gyvulys (Ll. Lkv)
  Krieslos – kėdė
  Kringelis – riestainis
  Kriokē – ramentai
  Krioštė – grūsti, daužyti, smulkinti
  Kriūgs – į sieną kalamas kablys, kriūkas (Škn)
  Kriūktėsunkiai dirbti
  Kriūns – 
  prietaisas rąstams kelti (Žd, Yl)
  Kriuogis
  − iš pagalių sukaltas trikampis, maunamas ant kaklo kiaulei, kad nelįstų pro tvorą, karvei, kad nesižįstų, galvijams, kad nelakstytų ganant
  Kriuokautė – šūkauti, rėkauti
  Kriuoklys − kas kriokia, rėksnys, verksnys
  Kriuoktė – verkti
  Krītė – prie lanko pritvirtintas gilus tinklas žuvims gaudyti
  Krīvalaks – 1) iširęs, kreivas daiktas (Plt, Skd), 2) kreivas, raišas žmogus; vienakojis (Kal,  Vvr)
  Krivazaila – kas krivaluoja, nestovi gerai (Klvrž)
  Krividings – vargingas, sunkus (Skdv)
  Krividītė − skriausti
  Krivis – 1) kreivas, sukrypęs žmogus ar daiktas (Jrb, Kl), 2) kairiarankis (Grk)
  Kriviza – sukrypėlis, kreivėzas (Grk, Vvr)
  Krivizaila – šlubis, kriviza (KlvrŽ)
  Krivizingelioutė – kreivazoti (Skr)
  Krivizingelis – kas kreivazodamas rašo (Skr)
  Krivizintė – kreivai, ne keliu eiti (Vvr)
  Krivizoutė – krypuoti (Vvr)
  Krivulioutė – svyruojant, svirduliuojant eiti (Vkš)
  Krīžavuonė – kryžiaus skersinė dalis (Grk)
  Kročautė – vagiliauti, vaginėti
  Kročos − vagilius, sukčius
  Krotkos – grotelės bažnyčioje atskiriančios altorių
  Krūdavuotė – kasinėti (Pol., Skdv, Šts)
  Krūgs –
  1) kampiškai palenkta geležis, kalama į staktą durims pakabinti (Škn, Jdr), 2) vyris (Užv)
  Krumslīs – grumstas
  Krupis – rupūžė
  Kruoklie – 1) gerklė (balsas) (Tl), 2) verksmas (Pln)
  Kruoklis – stogo gegnė, kreklas (Vdk)
  Kruoms
  − kuprinė, smulkių prekių parduotuvė
  Kruomininks – smulkių prekių pardavejas, krautuvės savininkas
  Kruoptė − 1) apgaudinėti, skriausti, 2) stropiai dirbti
  Kruosītė – paruošti alkoholinį gėrimą pagal skonį
  Kruosnė − akmenų krūva
  Krupis – 1) rupūžė (S. Dauk., Mžk), 2) mažvaikis (Grg, Trk)
  Krūpštintė
  palengva, nerangiai eiti, kėblinti
  Krūšeklis – piesta, grūstuvis (Als)
  Krūzos
  – puodelis

  Kudliets − kotletas
  Kudultė – kratyti, purtyti
  Kūdsliesas
  Kuiliuotė – 1) eiti apyvoką, ruoštis, liuobtis (menk., Krkl), 2) lakstytis, krėktis (Ll)
  Kuiliuotėis – rangytis, garankštėtis (Skdv)
  Kuisis
  – uodas
  Kuisītėis − kasytis, judinant pečius, zulintis
  Kuitis – 1) jaunas tankus spygliuočių miškelis, šilelis, giraitė (Kal, Plt), 2) tankūs krūmokšniai, brūzgai, tankynė (Šv, Krt)
  Kūjakalis – priekalas (Bržr)
  Kūjatis
  – plaktukas
  Kukuorios – virėjas
  Kukštis – nedidelė kupeta
  Kūlėbėngiem kūlė (baigėm kulti javus)
  Kuleklis –
  1) spragilas (Vkš), 2) medgalis užtrinui grūsti (Rt)
  Kulėks –
  1) šiaudų kūlelis pradėti stogo kraštui dengti (Pln, Brs), 2) iš šiaudų ar ajerų surišti kūleliai mokytis plaukti (Plt), 3) paukščio sparno alkūnė (Šts), 4) toks medinis indas – grūstuvėlis užkului grūsti (Varn, Lk)
  Kūlėn/is, -ė – akmeninis
  Kūliens – balžienas
  Kūlīns
  akmenynas
  Kūlis
  – akmuo
  Kūlkalis – 1) akmenų skaldytojas (Šts), 2) akmeninių paminklų dirbėjas (Slnt)
  Kulkštėns
  kulkšnis
  Kuluoks − kumštis
  Kūma – krikštamotė
  Kūmėns – krikštatėvis
  Kumštavuotė – baksnoti, mušti ranka, kumščiu, kumščioti (KlvrŽ, Žd)
  Kunkentė – 
  nevikriai eiti, vilktis, kvanklinti (Ll)
  Kunksietė – 
  rėkti, kunkti, kumsėti (apie varles) (Vkš)
  Kuočabrėkė –
  dengtas (su būda) brikas (Žd)
  Kuočiels – apvalus įrankis kočioti, vynioti, riesti, ridinis (Kv, Yl)
  Kuočiuotė – kočielais kočioti skalbinius, miltinę ar kitokią tešlą
  Kuobėnīs – kabliukas
  Kuogalis – niekam tikęs, menkas žmogus (menk., Rs, Šts)
  Kuojena
  − 1) gyvulio kojų oda, 2) iš gyvulio kojų odos parauktos naginės
  Kuoklė – krosnyje įmūryta vieta, įduba kam susidėti, dėklė (Gr, Trg)
  Kuoklėnė – koklių dirbtuvė (Vkš)
  Kuoklī – išminta, iškoklinta vieta (Trš)
  Kuoklinietė – vaikštinėti be darbo, be tikslo bastytis, goglinėti (Užv)
  Kuoklioutė – daryti gilias pėdas, minti (Škn)
  Kuokliouts – su įspaustomis duobelėmis (Šts)
  Kuoklis – 1) čerpė (Žg), 2) krosnies anga priešakyje dūmams išeiti (pakepus duoną, užkišama plytomis) (Grk), 3) dūmtakis (Skdv), 4) gyvulio įminta pėda (Šlv), 5) kas daug valgo, daug geria, rajus (perk., Lk)
  Kuoktos – nesmagus, bjaurus
  Kuolītė – girti
  Kuoroltė – pakabintam svyruoti
  Kuorulīs – tas, kas pakabintas svyruoja
  Kuoptė’ − labai stengiantis dirbti, kabinti (kuopsem miešla)
  Kuorieklis – pakaruoklis (Žd)
  Kuosėna, kuošaliena – šaltiena
  Kuošieklis – koštuvas, košiklis (Šts, Pln)
  Kuošis – 1) kablys šienui pešti, kobinys (Krg), 2) kablys šieno ar javų vežimui priveržti (Krg), 3) geležinis laikiklis branktui užkabinti (Kal), 4)  mažas pailgas debesėlis, kurio vienas galas paprastai esti užlinkęs (Prk)
  Kuoštuvis – skuduras indams plauti
  Kuoznė – bėda, vargas (M. Maž.)
  Kuožn/os, -a – kiekvien/as, -a
  Kupčios – pirklys, prekybininkas
  Kuplas − tankus, vešlus, šakotas
  Kupstis – nedidelė šieno ar šiaudų kupeta
  Kurčgalis – storasis, drūtasis, sunkusis galas (pagalio, rąsto, lazdos, vytinio, kūlio ir kt.), drūtgalys (Rs)
  Kureklis
  − žarsteklis
  Kurielis − pagalys, kuoka, vėzdas (Trš, Krš)
  Kurkliuotė − šnypšti, krenkšti ir spjaudyti skrepslius
  Kurliuotėis – ilgai rengtis (Mžk)
  Kūrmalis – nenaudėlis
  Kurtinīs – džiovykla jaujoje
  Kusuotė – kurstyti, kad vienas kito neapkęstų, mylėtų ir panašiai
  Kustietė − drebėti, virpėti
  Kušietė − 1) judėti, krutėti, 2) daug būti, knibždėti, 3) dirbti, triūsti
  Kušintė – 1) liesti, lytėti, kliudyti, 2) imti, liesti svetimą daiktą, 3) judinti, krutinti, 4) kibinti, kirkinti, erzinti
  Kuškis – kuokštas, pluoštas
  Kušliuotėis – krapštytis, čiupinėtis (Vkš)
  Kūšmalaks – pienburnis (Plt)
  Kutavuotė – gailėtis
  Kūtė – tvartas, kluonas
  Kūtkailis – 1) avikailio atkarpa, atraiža (Kv, Žgč), 2) avikailis (Kv, Sd)
  Kutuosas − kutas
  Kūturiuotė – eiti pamažu, kiūtinti
  Kuzavs – 1) mašinos viršus, kėbulas (Rus.), 2) inkilas (Mžk, Vkš)
  Kuzbezdis – nuodingas apvalus grybas, kurio vidaus masė išdžiūvus pavirsta į tamsias dulkes, sporas, pumpotaukšlis (Žgč, Krkl)
  Kuzdietė – virpėti, drebėti nuo šalčio, iš baimės (Vdk, Tl)
  Kuzdulis – drebėjimas, virpėjimas, kuzdėjimas (Varn)
  Kuze – gumbuota lazda (Kal, Krkl)
  Kuzejuoks − švarkas, trumpas apsiaustas
  Kuzijaks – trumpas švarkas; moterų liemenė; trumpikė, palaidinė (Prk)
  Kuzijuoks – švarkas; trumpas apsiaustas (Kv, Rt)
  Kuzis – 1) brūklys, vėzdas (Krt, Kl), 2) ritmuša, geinys (Kv, End), 3) grūstuvas (Šts)

  Kvāčės – gaudynės
  Kvadãpkė – įkyri moteris (Grg, Vvr)
  Kvagždietė – 1) kvaksėti (apie vištą), 2) dejuoti, stenėti (apie negaluojantį žmogų)
  Kvalčavuotė – sukčiauti (Brus., Pln)
  Kvanka –
  netvarkingas, apsileidęs žmogus, žiopla, vėpla (Škn, Vdk)
  Kvankals –
  senas sudžiūvęs žmogus (Trk)
  Kvarklės − moterų drabužių pagražinimai (raukčiai, klostės, suripuoti pinikai, mezginiai ir pan.)
  Kvasas –
  Rus. gira (Slnt, Trš)
  Kvatars –
  iškyšulys (Šlu)
  Kvatera
  − nuoma
  Kvaterants
  − nuominininkas
  Kvīnā
  (dgs.) – kmynai
  Kviekštė – rėkti, klykti nesavu balsu
  Kvartūgs – prijuostė
  Kvietka – gėlė

 • Komentarai išjungti - K
 • G

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Gadīnė – laikas, metas (Brus.)
  Gadnastis – 
  pavardė (Brs)
  Gadavuotė –
  tikti (Skd)
  Gagalis – 
  žąsinas (Šts, Rt)
  Gagarnė – 
  židinė, zemblė, zembė (Ggr)
  Gagrė
  − apsileidėlis; storžievis (Tl, Krt)
  Gaidgīstė
  – paryčiai, ankstybė (S. Dauk.)
  Gairėjė − vėjo pučiama vieta; pagairė (Užv)
  Gajus – 1) gajumas, gavimasis (Dr), 2) pasilinksminimas, triukšmas (Lkv), 3) alijošius (Grg, Šl)
  Galavī – galabyti (S. Dauk.) 
  Galstuots – 1) odos paviršius, odos raginis sluoksnis (Slnt, Ms), 2)pievos nelygumas (Žd), 3) odos liga, niežai (Sd)
  Galvuočius –
  galvos apmautuvas, apgobtas; šalmas (S. Dauk.)
  Galūns – galvažudys, plėšikas (S. Dauk.)
  Gamaks – gabalas (Škn)
  Gamta
  – dorybė (S. Dauk.)
  Garbarnė – odos išdirbimo įmonė (Pol., Slnt, Grg)
  Garbavuotė – garbinti (S. Stan.)
  Garbstītė – 1) girti, garbinti (Up), 2) raudoti mirusiojo žodžiais išskaičiuojant, išminint jo darbus ir dorybes; labai gailint verkti (Šauk, Pp)
  Gardėnīnkā − vežimas (ratai) su gardimis (Slnt, Skd)
  Gardė ratų šoninė, vežėčia (Gršl, Slnt)
  Gardės – kopėčios
  Gardīnā – užuolaidos (Vok., Žg, Klm)
  Garduons – pastatomos ėdžios (Mžk, Šauk)
  Gargasītė – rėkauti, garsiai kalbėti (Lk)
  Gargazas –
  kas garsiai kalba, rėkauja, gargia (KlvrŽ)
  Garguotė
  – kvėpuoti gargiant, karkuoti
  Garvelkis − anga virtuvėje viršum viryklos garams bei dūmams į kaminą išeiti, ppr. su gaubtu (Mžk, Vkš)
  Gasītėis – puoštis, taisytis (Klm)
  Gaspada
  – nuolatinė apsistojimo vieta pas žmogų, kur laikinam saugojimui paliekami daiktai
  Gaspadėnė – šeimininkė (Brus.)
  Gašūns – gašnius (Pp)
  Gašus – gražus, puošnus, puikus, tvarkingas (Vkš, Krkl)
  Gatavuotė
  – taisyti, gaminti, virti (Pol.)
  Gatka – pirmasis nuo priekio skersis, kuris jungia rogių pavažas, gakta (Brs)
  Gatunks – veislė, rūšis (Pol., Yl, Up)
  Gaurs
  − 1) plaukas; gyvaplaukis (Vvr), 2) pluoštas (linų, kanapių) (Krkl, Rt)
  Gaužuols – nedidelis debesis, galvokas (Grk)
  Gavalkielis – gabalėlis

  Gebenė − spuogas
  Geldelė – lysvė
  Gelžėns − tvirtos valios, užsispyręs
  Gelžkelis – geležinkelis
  Gėmbė – pakaba
  Geneklė − geležė skaloms skaldyti (Ms)
  Geneklis − žabų kapojamasis kirvis (Ms)
  Genesīs 1) varykla, išvara, bandtakis, išginia, genestys; kelias prie sodybos (Kl, Yl), 2) mažas žvejų uostas (Prk)
  Gengliuotė – lakstyti, bėgioti (Skr)
  Gentība – giminystė
  Gėntainē – giminaičiai
  Gerbtė – valyti, švarinti, ruošti; tvarkyti, slaugyti, prižiūrėti
  Gėrīnė – gėrimas, puota, pokylis
  Gėrkalnis − kalnas, apaugęs giria
  Gerūkštis − krūminis dantis
  Gėžos – padėjėjas
  Gībena – nugeibęs, nusibaigęs žmogus ar gyvulys
  Giberavuotėis – kraipytis (Skd)
  Giedrotie
  – giedrai esant
  Giežeklis – įkyrus, giežus žmogus (Vvr)
  Giežos
  – viskuo nepatenkintas, įnoringas
  Giežuonis − įkyrus žmogus
  Gīla − didelis skausmas, gėlimas
  Gīkars – 1) laibas aukštas žmogus (Šts), 2) prastas, sukleręs vežimas (Skr), 3) nedaili lazda, pagalys (Grg)
  Gimtovė
  − gimtinė
  Gimulīs − naujagimis, kūdikis (Klm, Krž)
  Gingazas – apiplyšęs drabužis (Šts)
  Gingažas – 
  kiaulės kauliukai, sumušti su kirvapente, pabarstyti pipirais, pasūdyti, parūkyti (Trk)
  Gīniuotė
  – ginti
  Gīniuotėis − gintis
  Ginkalis – plaktukas girnoms kalti, girnakalis (Grg)
  Gīsliuotė –
  1) sunkiai kelti, traukti, vilkti (Šts, Brs), 2) eiti, gyslinti (Skd, Pln)
  Gīšaks –
  kaulėtas, liesas (Šts)
  Gīškaklis – kas liesu, ilgu kaklu (Plt, Vkš)
  Gītinietė
  − valkiotis, šen bei ten landžioti
  Gīvaliuotė − šiaip taip gyventi
  Gìvena − gyvenimas, buvimas
  Gižas – meistro padėjėjas, mokinys
  Glabuotė − 1) globoti, saugoti, 2) maldauti, prašyti
  Glamžuotė − glamonėti
  Glaunos – geras, gražus, svarbus
  Glegždars – senas išklibęs koks nors daiktas, klezetas (Mžk)
  Glencės − muilinas vanduo (naudojamas siūlų velimui)
  Glenciavuotė – presuoti vilnonius audeklus; blizginti (Vvr)
  Gliuors
  − iškleręs, atlapas, kiauras
  Glousnioutėis – glamonėtis, kai katinas smaukiojasi palei kojas ir murkia
  Glūpastis – mažmožis, niekniekis (Grk)
  Glūps
  – kvailas
  Gobtorielis – puošni kepuraitė
  Goduonė –  pagarba; garbė (Als)
  Gondrakinis – gandralizdis
  Gorbs – aptvaras
  Goroutė − būti raudonam iš karščio (Erž)
  Gorus
  − kartus, aitrus, gaižus (Vkš)
  Gožīs – skilvelis
  Grabs – karstas
  Grabužis − griozdas, gremėzdas
  Gracavuotė – valyti, grandyti žoles nuo takų (Pol., Grk, Rs)
  Gračius
  − kortų lošėjas (Pol., Vkš)
  Grazna − grožis, pagražinimas, papuošimas (Kair, Vkš)
  Gražuotė − perspėti, grūmoti
  Grekuons − graikas
  Gretu – greta
  Greva – upės vaga, slėnis
  Grēvė – griovys
  Griebalka – arklinė grėbiamoji
  Grieda – Rus., Lat. 1) ėdžios (Grk), 2) stačių pagalių tvora (Rs)
  Griedā – 1) tvarto, klojimo lubos iš karčių (Šv, Škn), 2) skeletas, kaulai, griaučiai (Skr, Rs)
  Grieds – 
  1) ilto grindys (Gd, Tv), 2) vienas iš virbų, medžių, padedamų po šienu, javais, kad nesudrėktų nuo žemės (Vvr), 3) lovos dugno lentelė; miegamasis suolas (Klp)
  Grieks
  – nuodėmė
  Griešītė – daryti nuodėmes
  Griuoba – netikėlis, griova, griozdas (Šl)
  Grīžolė − kelios susuktos linų saujos
  Grīžtė – linų pluošto pynė
  Grīžuoklė – 1) šulinio svirties skersinė kartis (Skr), 2) trinkelė ant rogių, galinti sukinėtis, krupkaladė (vartojama vežant ilgus rąstus) (Skr)
  Grobėjuons – stačiokas, storžievis
  Grocė – kruopos
  Gručuols – gumbas, guzas (Krkl)
  Grūdeklis – grūdamas įrankis, grūstuvas (Krkl, Mžk)
  Grūdienė − virtų grūdų valgis
  Grudos – trapus, gruzdus
  Gruobs – žarna; tiesioji žarna (Yl, Tv)
  Gruomata – atsiųstas laiškas
  Gruinītė – plikai kirpti
  Grūmzdols – rubuilis (žuvis)
  Gruobā – žarnos
  Gruodoutė – į gruodą šalti
  Gruopē – rinkis
  Gruovalis – kam viskas griūva, grėva, liurbis, ištižėlis (Kv, End)
  Grūšos
  – kriaušė
  Gudė − pustyklė, galąstuvėlis
  Gudintė − pratinti, jaukinti
  Gudnuotrīnė − gailioji dilgėlė
  Gumbs – iššokęs guzas, kai užsigauni galvą
  Gunkla – 1) gumbas; iškilimas, nelygumas, gumburys (Krž, Skd), 2) virvės ar siūlo storesnė vieta, pumputys (Lk, Brs), 3) raukšlė, dumšlė (Als, Pln), 4) šaka medienoje, pranara (Yl)
  Gunklainis – menkas, susitraukęs žmogus ar gyvulys (Šts)
  Gunklas – 
  kreivas, palinkęs (Šts)
  Gunklīs – 
  susivėlęs gniutulas, kezulas (Kair)
  Gungars –
  labai aukštas žmogus, ilgšis (Kv)
  Gunkčiuotė – 
  gunką daryti, nelygiai suktis (Vvr)
  Gunkluotė –
   į gunklas mestis, riestis (Als, KlvrŽ)
  Gunkluots –
  1) gumburiuotas, kuprotas (Šts), 2) pumpučiuotas, nelygus (Slnt), 3) raukšlėtas (Vkš)
  Gunkšla – 
  raukšlė, gunkla (Als, Šll)
  Gunkšlė – 
  raukšlė, nelygumas, gunkla (Als, Tl)
  Gunkštara – 
  ankštara, inkštyras (Als)
  Gunkštaruots – 
  nelygus, gunklotas (Žd)
  Guobals – 
  gobtuvas, skara (Vdk)
  Guobintė
  − gabenti, nešti
  Guočės – vyriškos kelnės, ppr. apatinės (Pol., Rnv, Krtv)
  Guoda – garbė, pagarba, šlovė
  Guodings – garbingas
  Guojā − aukštuomenė
  Guončas – medžioklinis šuo, skalikas (Pol., Skd, Mžk)
  Guonītė – iškeikti, išplūsti
  Guonts – stogo dengiama lentelė (su išskroda), malksna (Pol., Als, Škn)
  Guorčius − skysčių ar biralų saikas arti trijų litrų (Als, Skdv)
  Guorintė – 1) bauginti, gąsdinti, grasinti (S. Dauk.), 2) raginti, kurstyti, vadinėti (Krkl), 3) erzinti, kairinti; vilioti, masinti (Slnt, Grg), 4) eiti nuleidus, nunėrus galvą, nyrinti (Všv)
  Guožtė − lieti, pilti
  Gūrā – palėpė
  Gurbs – 1) pintinė, krepšys, kurbas; į jį telpantis kiekis (Rs, Jrb), 2) vežimo viršus, pintas iš vyčių; drangelės su galeliais drauge (pavažiuojamų, išeiginių ratelių) (Grl, Krtn), 3) ėdžia (Šll, Up), 4) naminių paukščių (karvelių, žąsų, vištų ir kt.) ląsta, nupinta iš vyčių ar sukalta iš lentų; kiaušinių dedama vieta (Skd, Ms), 5) šuns būda (Grk, Skd), 6) atskirta tvarto dalis smulkesniems gyvuliams (avims, paršiukams, veršiukams) (Šlv, Šv), 7) narvas (žvėrims); narvelis (paukščiams) (Prk, Krš), 8) tokia dėžė vežti parduoti gyvuliams, ppr. kiaulėms (Prk, Klp), 9) reketys siūlams lenkti, vyti (Up, Lk)
  Gvalta
   − triukšmas, riksmas; skuba (Plt, Šts)
  Gurguols – nelygumas, pumputys (Užv, Krkl) – nedailiai, garankštėtai verpti (Up), sunkiai, nesklandžiai kalbėti, sakyti, tarti (Šts)
  Gurlos – 1) silpnas, trapus, išglebęs, 2) riebus
  Guzėks – saga (Pol., Tl, Krtn)
  Gvaltagruobis − kas smarkiai puola prie darbų; kas griežtai, prievarta ko reikalauja, griebia, plėšia iš rankų nesiklausęs (Šts)
  Gvaltavuotė – prievarta reikalauti (Vkš)
  Gvardėjuons − vienuolyno viršininkas
  Gvintā – veržlės ar sraigto rievės, grioveliai, įgrąžos, sriegiai (Pol.)
  Gvizdė – nerimta moteris, pliuškė

 • Komentarai išjungti - G
 • D

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Daba – prigimtis, būdas, paprotys (S. Dauk.)
  Dabarčiou
  – dabar, šiuo metu
  Dabaris – dabartinis (Erž)
  Dabena − papuošalas, puošmena
  Dabītė – mušti (Šts)
  Dabstītė – 1) tvarkytis, puoštis (Up), 2) taupyti, verstis (Up)
  Dabšna – dabita (Kv)
  Dabuotė – saugoti, globoti
  Dabuoklė – kalėjimas
  Dabus – akylas, atsargus (S. Dauk.)
  Dadnuotė – plepėti, bambėti (Klp)
  Daga – 1) saulės karštis (Slnt, Šv), 2) derlius, branda, pjūtis (Krg, Prk)
  Dagīs – usnis
  Dags – degimas, gaisras (Ggr)
  Dagtis – 1) yldeginis (Pln, Yl), 2) smeigtukas kuodeliui pritvirtinti (Slnt)
  Dagus – aštrus, žvarbus, kandus, ėdus (Slnt)
  Daibstīsenas – slampinėjimas (Slnt)
  Daigaplunksnės – padaigos, padaigsliai (Varn)
  Daigiuotė – dygti (Varn)
  Daigliuotė – sodinti (Užv)
  Daiglius – dygimas, daiga (Kal, Slnt)
  Daigmuokslė – daržininkystė, sodininkystė (S. Dauk.)
  Daigs – 1) diegas (Ggr, Šts), 2) daigykla (Slnt, Grg), 3) kilmė, giminė (Slnt)
  Daigstītė – sodinti, diegti (Skd)
  Daigūnis – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dailē – dailiai
  Dailiejėms – riebėjimas (Slnt)
  Dailietė – gražėti (Dr)
  Dailintė – penėti, tukinti (Šts)
  Dailus – 1) gražus, puikus (Yl, Šts), 2) lygus (Vvr), atsiganęs, neliesas (KlvrŽ)
  Dainažīmės – natos
  Dajītė – gadinti, naikinti (Kln)
  Dakanuotė − draikyti, draskyti (S. Dauk.)
  Dalakoutė – bėgti, lakatuoti (Kin)
  Dalbstītėis – 1) tinginiauti (Plt, Slnt), 2) spaustis, taupyti (Varn)
  Dalvaroutė – slinkinėti (Lž)
  Dambītė – lupti, mušti (Ms, Šts)
  Dams – piltas, kastas kelias (Rt, Vvr)
  Danginis – mėnuo, Mėnulis (Slnt)
  Dangintė – gabenti, kraustyti, lakinti (Vkš, Krkl)
  Dangoutė – dangstyti, maskuoti
  Danguorīkštė – vaivorykštė (Klp)
  Dantėnė – kuliamoji mašina (Šts)
  Dantinietė – apšnekėti, pašiepti (Prk, Klp)
  Darašios – ne visai pražilęs (Rs)
  Darbietis – žemdirbys (Ggr)
  Darbīkla – darbavietė (Skd)
  Darboutėis – darbuotis
  Darga – padargas (S. Dauk.)
  Darin – todėl (S. Dauk.)
  Darkiuotė – 1) darkyti, bjauroti, gadinti (S. Dauk.), 2) sklaidyti, draikyti (S. Dauk.)
  Darkluotėis – darganotis (Plt)
  Darknuotėis – bjaurotis (Slnt)
  Darna – dargana (Šts)
  Dars – 1) darbas, veikla (S. Dauk.), 2) prietaisas dešroms daryti (Krt)
  Darulaitis – kastratas, išdaris (Šts)
  Darvouts – miglotas (Šts)
  Daržies – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dauba – 1) irklas (Lž), 2) dvinagė, dviražė šakė rugių pėdams į vežimą krauti (Lž)
  Daugė – daugybė (S. Dauk.)
  Daugesnē – daugiau (S. Dauk.)
  Daugis − daugelis, daug kas
  Dauglīkė – daugiskaita
  Daugnuora – šykštuolis, godas (Slnt)
  Daukštelietė – kaukštelėti; suduoti (Žd, Vkš)
  Daužtelietė – kiek suduoti (Slnt, Vkš)
  Davadītė – aiškinti, pasakoti (Pol., Krkl, Vdk)
  Davatka – perdėtai pamaldus žmogus (ppr. moteris) (Pol., Yl)
  Davutis – davėjas (Vkš, Užv)
  Dažīvė – dažai (Varn, Vvr)
  Debekītė – niekinti, plūsti (Kair)
  Debesainis – tamsus (Vdk)
  Debesīnė – skysta putra (Šts)
  Debesinis – nelygios spalvos, laumėtas (Pp)
  Dėcėns – durklas, peilis
  Dedeklė – dedanti višta (Sd)
  Dedervuots – šašuotas, ruplėtas (Dr)
  Dėdlē – labai, dideliai, smarkiai (Šts)
  Dedlīvs – dėslus (Grg)
  Dedus – dėslus, dėdingas (Rs)
  Dėdžiuojė truoba − svetainė, salonas
  Degals – deglas, fakelas (Slnt)
  Dėkčē – 1) daug (Prk), 2) labai, smarkiai (Lkv, Krtn)
  Deginsena – 1) kaitinimas (Slnt), 2) ėdimas, graužimas (Skd)
  Deglas – fakelas (Vkš)
  Deglīčė – dedamoji krosnis, degykla (Krkl, Slnt)
  Degots – derva
  Degsena – degimas (Šts)
  Degsnis – kaitra, sausra (Kin)
  Degtoks – žiebtuvėlis (Slnt)
  Deguliouts – kūlėtas (Gršl)
  Dėgurtė (Diegortė) − pamažu degti, rusenti
  Deigla – medžio kempinė (Dr)
  Deilietė − dilti, plonėti (Grg, Vvr)
  Déinautė – meilauti, vilioti, smailauti, meilinti (Pln, Slnt)
  Dèkčôm – labai
  Dekis – lovatiesė, užtiesalas (Vok., decke, Kv, Užv)
  Dėkortė – pamažu degti, rusenti
  Dėkts – tvirtas, stiprus (Skd, Šts)
  Dėktōs, -ontė – dar atlaikanti, tinkamas
  Dėlbs – atšipęs, atsipjovęs (Rt)
  Delčė – mėnulis (S. Dauk.)
  Dėlėks – mažas vienrankis pjūklelis (Krt, Tl)
  Delmuons
  – piniginė (Vvr)
  Dėrbtovs – įrankis dirbti, mašina (Šts)
  Derečītė – darinėti, mėsinėti (Slnt)
  Dereklis – dyrikas (Grg)
  Dėrėks – kas diria, lupa; kas drasko (Šts)
  Derenė
  – 1) kailio lupimas, dyrimas (Slnt), 2) mušimas, pyla (Slnt)
  Derešas – timsras (Pol., Žd, Plt)
  Derietovės – derybos (Užv)
  Dergtė – apsimesti, dėtis (Slnt, Varn)
  Dergučas – derkštas, dergūnas (Tl)
  Derklīčė – madas gaudanti moteris, pliuškė (Krkl)
  Derlietė – suriebėti, nutukti (Vvr, Slnt)
  Derlings – tinkamas, prideramas (Prk)
  Derlis – vešlumas, trąšumas (Slnt)
  Derliūgs – derlus, riebus žmogus, storulis (Skr)
  Dėrmavuonė
  – krikščionių apeigos, kuriomis suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, konfirmacija (Pol., S. Dauk.)
  Dermīčius – lažybos (Tv)
  Dėrtė – 1) lupti, plėšti (Als, Snt), 2) tvoti, mušti, plakti (Šts, Skd)
  Derus – tinkamas, naudingas, patogus (S. Dauk.)
  Dervecītė – terlioti, kneizoti (Lkv, Ggr)
  Dervečītė – skirstyti dalimis, plėšyti (Užv)
  Deržtė – dergti (Rt, Plt)
  Deselė – vedega (Vok., Ms, Skd)
  Desiuotė – 1) tampyti, draskyti (KlvrŽ), 2) srėbti, kirsti (Kal)
  Destis mot. g. įvykis, atsitikimas (S. Dauk.)
  Dėšlis – priekabos, vėžimo kabinamoji dalis
  Devėms – 1) išdykavimas, dūkimas (Rdn), 2) griaudimas (Krš)
  Dėvuons – lovatiesė
  Dībavuotė – 1) prie stulpo plakti (S. Dauk.), 2) barti (Up, Pp), 2) vargti, plūktis (Mžk, Vkš)
  Dibentė – kankinti (Šauk.)
  Dibičītė − skriausti (Skdv, Bt)
  Dībintė – eiti, stypinti (Šauk)
  Dibka – Pol. rąstagalis, į kurį įdėdavo nusikaltėlio kojas (Krtn, Skd)
  Dībkinietė – valkiotis (Vvr)
  Dībkioutė – 1) kankinti, varginti (Grg), 2) drengti, nešioti (Grg)
  Dībs – didelis žmogus (Slnt)
  Dībtė – mušti, dobti (Kv)
  Dicėns – didelis peilis (Lat., Ms, Slnt)
  Dīčkavuotė – trinti, brūžinti, dėvėti (Slnt)
  Didelī– 1) didumas (Slnt), 2) stiprumas (S. Dauk.), 3) didingumas, kilnumas (S. Dauk.)
  Didenī– puikybė, išdidumas (Krž)
  Diedliuotė – dėlioti (Slnt, Kv)
  Diegis
  – nudegimas (Slnt)
  Diegurtė – pamažu degti, rusenti (Dr, Slnt)
  Diekou! – ačiū!
  Dieni (Dėini) – turėsianti, vesianti (apie gyvulius)
  Diertė – mieguistam, pavargusiam darytis (Dr, Slnt)
  Diesena – būvis (Bržr)
  Dieslės – dėtys (Užv, Vdk)
  Diesmė – nuosaka (S. Dauk.)
  Dieviskelė – grandinėlė, vyriško kišeninio laikrodžio pakabukas
  Didgalis – didysis namų, miesto, sodžiaus galas (Kv)
  Didīstė – išdidumas, puikybė (Pkl, Slnt)
  Diduomis – didžiūnas, didikas (S. Dauk.)
  Didus – išdidus, puikus (Šv)
  Dievuotėis – atsisveikinti (Šts, Als)
  Dignītė – gabenti (Šts)
  Dīgsčiuotė – greitai eiti, bėgti (Ggr)
  Digsnis – dūris (Kl)
  Digsnuotė – bėgti mažais žingsneliais (End, Vvr)
  Dīgstelietė – 1) staigiai įdurti (Vkš), 2) suskausti, nusmelkti (Mžk)
  Dīgsuotė – gelti, skaudėti (Up)
  Dīguotė – dygti (Varn)
  Dīka – pasileidimas (Šts)
  Dīkabarzdis – svyruoklis (Slnt)
  Dīkautė – siausti, lakstyti (Slnt, Šts)
  Dīkinėjė – laukinių žmonių kraštas (Šts)
  Dīkis – išdykimas (Slnt)
  Dīkīstė – išdykavimas (Krž)
  Dīkra – dykynė, plynė (End)
  Dīks – grynas, tikras (Vvr, Vkš)
  Dīktė – dusti, trokšti, ilsti (Slnt, Užv)
  Diktintė – tvirtinti, teigti (Šts)
  Dīku – lengvai (Grg)
  Dīkuonis – išdykėlis, nedorėlis (Grg, Plt)
  Dikuotė – draskyti, plėšyti (Skd)
  Dilėks – 1) mažas vienarankis pjūklelis (Kl, Krt), 2) sudilęs peilis (Tl), 3) suktas, šykštus (Tl)
  Dilintėis – nykti, mažėti, dingti (Rs)
  Dimba – kultuvė, mušeklė (Žeml)
  Dimbėks – didelis žmogus (Pln)
  Diminīčė –  rožė, votis (Pol., Jrb, Žgč)
  Dimžaks 
  – kišenė (Prk)
  Dinderioutė – dykinėti (Škn, Vkš)
  Dinderis – tinginys, valkata (Lž, Sd)
  Dingis – kryptis (Kl)
  Dingoutėis – atrodyti, rodytis
  Dingsnis – dingstis, priežastis (Brs)
  Dingstis – 1) staigi mintis, įtarimas (Kltn), 2) prasimetimas, proga; atsitikimas, atvejis, priežastis (Up, Mžk)
  Dingtė – rasti vietą, išeiti, dėtis (Skd, Vvr)
  Dingtelietė – atsiminti
  Dinkiuotė – mušti, perti (Šts)
  Dinsts – tarnyba (Vok., Klp)
  Dīra – dyža, pyla (Slnt)
  Dirdinietė – slankioti pašaliais, dykinėti (Skd)
  Dirėks – branktelis paskerstam gyvuliui pakabinti lupant (Slnt, Plng)
  Dirgesīs – dirginimas (Šts)
  Dirgsnis – 1) plona, laiba šakelė (S. Dauk.), 2) maža gyslelė (Pln)
  Dirintė – plėšti, zulinti (Šts)
  Dirītė – lupti kailį (Kal, Brs)
  Dirsius – apsileidėlis, ištižėlis, tinginys (Klm)
  Disnipuols − laivas
  Diškītė – trinti, brūžinti (Šts)
  Dišlininks
  – kaklininkas (Skd)
  Diukuo – kodėl
  Dīvelietė
  – nešioti, devėti, drengti, trinti (Klp)
  Dīveliuotė – kamuoti, mušti (Bržr, Užv)
  Dīvėns – nuostabus, keistas (Kin, Jdr)
  Dīvītėis – stebėtis
  Dīvs – stebuklas, įvykis, kuris nusatebina
  Dīzinietė – valkiotis (Vvr)
  Dīztė – trypti vietoje (Kair)
  Dīža – mušimas, pėrimas (Plt, Tl)
  Dīžals – mirkalas, padažas (Vvr)
  Dīžtė – 1) mušti, perti, plakti (Kl, Mžk), 2) srėbti, valgyti, kirsti (Vvr, Vkš), 3) smarkiai lyti (Ms)
  Doborkis – tvenkinys
  Dornios – kvailys
  Doršliuoks – kiaurasamtis, rėtis
  Douba − jauja (Skd, KlvrŽ)
  Doubinėkė − gili molinė lėkštė (Krš)
  Doubinis − iš molio plūktas (Šts)
  Doubīstė − įdubimas po krūtine (Krt)
  Doubkelis − duobėtas kelias (Šv)
  Douklės − prie sienos pritaisytos ėdžios, už kurių užkišamas arkliams pašaras (Lž)
  Douklis − duokas (Mžk)
  Dounminkis − duonkubilis (Plt, Tv)
  Dountėisīs − duondengtė (Vkš)
  Dousena − 1) davimas (Šts), 2) smarkus darymas (Šts), 3) dūkimas, šėlimas (Vkš), 4) panašumas (Šts)
  Dousmė − duoklė (S. Dauk.)
  Douts − dovana (Up, Užv)
  Drabna – 1) šlapdriba (Užv, Šll), 2) liūnas, kirba (Plng)
  Drabnus – tvankus, troškus (Kv, Yl)
  Dračas – išdykėlis (Pol., Vkš, Brs)
  Dračīsena – 1) naikinimas, plėšymas, draskymas (Als), 2) dūkimas (Vkš)
  Dračītė – 1) triukšmauti, trankytis, ginčytis (Brs), 2) naikinti, plėšyti, draskyti (Als)
  Dragnītė – godžiai valgyti, kirsti (Ggr)
  Dragnuotė – joti ristele (Brs)
  Draguotė – 1) gadinti, naikinti, draskyti (Skd, Šts), 2) triukšmauti, jodytis, daužytis (Lž)
  Draibstītė – klaidžioti, trankytis be vietos (Krtn, Užv)
  Draibstuliuotė – snyguriuoti (Ggr, Varn)
  Draika – 1) kas išsidraikęs (Mžk), 2) išdykėlis (Ms)
  Draikā – kraikas, pakratai (Grk)
  Draikas – mažos šakelės (Mžk)
  Draikuotėis – lakstyti, siausti (Šts)
  Draikus – 1) valkus, tąsus (Šv), 2) šankus (Gr)
  Drakdirbys – eibininkas, padauža (Žd)
  Draks – 1) barnis, peštynės, sąmyšis (Rus., Kal, Kair), 2) eibė, žala, nuostolis (Skd)
  Drakuotė – 1) minti, niokoti, gadinti (Skd, Kal), 2) siausti, šėlti (Slnt, Kal)
  Dralītė – draskyti, plėšyti, laužyti (Ll)
  Drampasīnė – makalynė, makasynė, purvynas (Lž, Pkl)
  Drampažītė – terlenti, knezoti (Šts)
  Dranga – 1) kartis, svertas, dalba (Pol., Vdk, Grk), 2) lovos šoninė lenta (Užv)
  Dranginis – lazda, pagalys (Vdk)
  Dranka – statinė, kubilas, kibiras kiaulių jovalui laikyti (Skdv, Šlu)
  Drankis – debesis (Plng)
  Drankiuotėis – trainiotis, daužytis (Vkš)
  Drapakoutė – akėti, brižioti (Pol.)
  Drapaks – akėčios, brižės (Pol.)
  Drapanas – drabužiai (niek.)
  Draugalka – pamergė (Kin, Klp)
  Draugals – pabrolys (Kin, Klp)
  Drebecītė – minti, trypti (Varn)
  Drebesā – šaltienos drebučiai (Vkš)
  Drebežītė – pavydėti, gailėti (Lkv)
  Drebiezgā – smulkios žuvys, mailius (Varn)
  Drebiežnas – nevikrus (Varn, Krš)
  Drebtelietė – 1) staiga nudrėbti, mestelėti (Užv), 2) negražiai, stačiai pasakyti (Vkš)
  Drebus – baugus (Mžk)
  Drėgants – eržilas
  Dreika – žiopla, išsižiojėlė (Dr)
  Dreiktė – draikyti, driokti
  Dreilingis – žiemą išmušta kelyje duobė (Šlu)
  Dreižietė – skeldėti, trūkinėti, daužėti (Slnt)
  Dreižtė – vilkinti, delsti, gaišti (Ll, Kair)
  Drelingiouts
  – duobėtas (Vvr)
  Dremžtė – 1) plėšti, drengti (Kair, Krš), 2) kasyti (Kltn)
  Drengtė – 1) nešiojant plėšti, draskyti, gadinti (Vdk), 2) brūžinti, trinti (Vdk)
  Drenktė – teršti (Vyž, Klp)
  Drepašas – sudribėlis, ištižėlis (Mžk, Yl)
  Drepė – mirkalas, padažas (Krkl)
  Drepena – skurlis, skuduras (KlvrŽ)
  Drepenas mot. g. 1) skarmalai (Klp, Als), 2) skalbiniai (Vkš)
  Drepinīs – 1) košė (menk., Šts), 2) linskmas šokis (Slnt)
  Drepintė – 1) drabstyti (Als, Kl), 2) dosniai duoti, dalyti (Kal, S. Dauk.), 3) smarkiai joti, bėgti (Šts)
  Dreplītė – skrepliuoti (Vvr)
  Dresvė – drevė, uoksas (Kv)
  Dreva – skylė (Yl)
  Drevietė – 1) kopti medų iš drėvės (S. Dauk.), 2) plėšti, niokoti (S. Dauk.), 3) eikvoti, drepinti (Kal)
  Dreziniuotė – gadinti (Kal)
  Dreženas mot. g. skutai, čeženos (Slnt)
  Drežietė − gailėti duoti, šykštėti (Varn)
  Drė̄žtė – dėvėti, nešioti, plėšti, drėksti (Klm, Ll)
  Driegnis – drėgnumas (Pgr)
  Drignius − velnias, nelabasis (Skd)
  Drīkčiuotė – sunkiai šokinėti (Slnt)
  Drīkiets – ruožuotas, dryžėtas (Trk)
  Drīktė – irti, driksti (Varn)
  Drīktelietė – stryktelėti (Vkš)
  Drintė – plėšti, trinti, dėvėti (Als)
  Drīvuotė – pakulomis, dervotomis virvėmis kamšyti laivų, kubilų plyšius (Plng)
  Drīžinietė – valkiotis (Šts)
  Drīžinīs – žmogaus apdaras, išvaizda (Slnt)
  Drīža – drūžė (Vkš, Šlu)
  Drīžas − 1) dryžis, brūkšnys, driuožė, juostelė (Vkš), 2) žemės rėžis (Šlu), 3) dryžas, rainas audeklas, drabužis (Up), 4) valkata (Sd), 5) išilgai juostuotas, rainas, margas, keršas (Skd, Plt)
  Dročiautė – pjauti lentas (Skr, Pln)
  Dročius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Drožinīčė – medinė leistuvo dalis (S. Dauk.)
  Drubīnas – kopėčios (Pol., brus., Mžk, Ms)
  Dručkis – storas žmogus arba gyvulys (Vkš, Pgr)
  Drukarnė – spaustuvė (Pol., KlvrŽ, Vvr)
  Drūkčē – labai (Erž)
  Druklis – dručkis (Žd)
  Drūkšlīs – dručkis, druklis (Dr)
  Drūktainis – dručkis (Slnt)
  Drūktarėitis – storašlaunis (Šts)
  Drūkts – 1) storas (Šts, Skd), 2) žemas, storas balsas (Vvr), 3) smarkus, stiprus (Bržr, Brs)
  Drūlainis – dručkis (Ms)
  Drūlioutė – dirbti (Varn)
  Druliuotė – giržeti, bribinti (Rs)
  Drulkis – rubuilis, dručkis (Kl)
  Drumbzlioutėis – niauktis (Skdv)
  Drumelioutė – bugnyti, barškinti (Klp)
  Drumelis – arbatinukas (NmŽ, Vdk)
  Dūminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Drungs
  – drungnas (Ms, Slnt)
  Druobėnē − iš drobės siūti marškiniai, drabužiai
  Druobės – patalų užvalkalas, dvilinkės (Vkš, Mžk)
  Druobgalīs – skiautė, skuduras (Varn)
  Druobolė – 1) drobės gabalas pašarui, skiedroms ar šiaip smulkiems daiktams nešti (Vvr, Skd), 2) ant pečių siaučiamoji skara (Trg), 3) į lovą klojamoji paklodė (Mžk, Vkš)
  Druočius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Druotė – viela (Mžk, Kv)
  Druova – drėvė, išpuva (Plt)
  Drusts – korys (S. Dauk.)
  Drūteiva – stipruolis (Kv)
  Druzgs – trupinys (Skdv)
  Drūžė – dryžis, ruožas, juosta (Rt, Lkv)
  Duba – 1) jauja, pakura (Lk, Rdn), 2) atskiras ūkis, gyvenimas, sodyba (Varn, Grg), 3) besotis (Šll)
  Dubadegīs – kerštininkas, padegėjas (Kv)
  Dubas – išduobtas kubilas (Lkv)
  Dubelts – dvigubas (Vok. dial., Vkš)
  Dubėns – medinis indas užtrinui grūsti (Plt)
  Dubinka – sudubusi, susenusi moteris (Kair)
  Dūblingė – nerangus, pilvotas žmogus, dūblys (Skdv)
  Dublunkis – dručkis (Plt, Ggr)
  Dūbra – sena, prasta armonika (Kv)
  Dubtė – gesti, kiurti (Up)
  Dubunis – išduobta trinka su kojomis dubeniui įdėti (Žd, Vkš)
  Duburkalis – menkas duburkis, duobė (Brs)
  Duburkis – upės ar ežero dugno duobė
  Dubus – talpus, erdvus (Varn)
  Ducintė – tampti, purtyti, dūskinti (Mžk)
  Duckėnā – skutai (Dr)
  Dudielioutė – dudenti, terškėti (Prk)
  Dūdintė – vilktis, dūlinti (Kv)
  Dudlentė – kalbėti, terškėti (Prk)
  Dudnuotė – iš lėto, potyliai kalbėti (Up, Brs)
  Dūdouts – su klostėmis, rauktas (Prk)
  Dūduorios – vargonininkas (Slnt)
  Dudūra – 1) sudurmai (Kv), 2) kaktomušais (Kv)
  Dugnuogalis – dugnolis (Lž)
  Dugnuolis − 1) storoji, akloji žarna, dūblingė (Up, Vvr), 2) vėdarai (Mžk, KlvrŽ), 3) riebus, storas žmogus (perk., Mžk)
  Dugnuolius – žioplas, ištižęs žmogus (perk., Trk)
  Duja – dulksmas, smulkus lietus, migla, rūkas (Kv, Šts)
  Dujuotė – dūmuoti, migloti, dūluoti (Kv, Šts)
  Dujuots − miglotas, padujavęs (Krš)
  Dūkinioutė – dūkti, šėlti (Brs, Šts)
  Dūksena – dūkimas (Žd)
  Dūksėns − purvinas, nešvarus (Lkv, Šv)
  Dūksinioutėis – purvintis (Varn)
  Duksmas – sielvartas, rūpesčiai (Plt)
  Dukstė – driksti, plyšti (Šts)
  Dukšla – raukšlė, dumšlė (Krkl)
  Dukšnus – birus (Kv)
  Dūktė – niršti (Kv)
  Dula – 1) vienas iš dviejų kaištelių, tarp kurių įdedamas irklas (Prk, Plng), 2) kaištis burių virvei (šiutui) pririšti (Prk)
  Dūla – nekalbus žmogus (Brs)
  Dulas – 1) pilkas, palvas, palšas (Skd, Šts), 2) gelsvas, gelsvai rausvas
  Dulbis − ištižėlis, drimba, tinginys, dūlis (Tv, Kltn)
  Dulbsuotė – snopsoti (Škn)
  Dūlė – bulvė (Akm, Pp)
  Dūliava – migla su smulkiu lietumi (Slnt)
  Dūlietė – sėlinti (Als)
  Dūlīnė – bulvienė (Akm, Mžk)
  Dūlinis – bulvinis (Vkš)
  Dulis – dulas gyvulys (S. Dauk.)
  Dūlītė – rūkyti (Krkl)
  Dūliuotė – smulkiai lynoti, dulkti (Šts, Slnt)
  Dulkanuots – miglotas, ūkanotas, dūliuotas (Šv)
  Dulksnuotė – 1) žydėti, dulkėti (Mžk), 2) lynoti (Skd, Mžk)
  Dulkstītė – raibinti (Dr)
  Dulputrė – baltinta grūstų bulvių sriuba (Vkš)
  Dulskanuotė – raibuliuoti (Varn)
  Dūma – pasitarimas (S. Dauk.)
  Dūmalaks – kaminas, dūmtraukis (Plt)
  Dumblasītė – mindžioti, klampoti, drambloti, dumbloti (Krkl)
  Dumbloutė – niaukstytis, blaustis (Dr, Šts)
  Dumbra – 1) gili vieta upėje, sietuva (Bdr, Kl), 2) kūdra (Grk)
  Dūmėnė – sandėliukas maistui laikyti (Dr, Skd)
  Duminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Dumplekė – plati lenta vietoje kopėčių (gardžių?) mėšlą vežant
  Dumpeklė – iš lentų sukalta ratų gardė
  Dumpeklės – mėšlavežis vežimas (Plng, Sd)
  Dumpiouts –
  nelygus, su dumpiu (Šts)
  Dumpis – 1) raukšlė, dumpšlė, dumšlė (Yl, Brs), 2) sąmyšis, maištas (Lat., Krp, Žd), 3) mot. g. dgs. chaosas (S. Dauk.)
  Dumplinis – pūstas, platus (Bržr, Vkš)
  Dumplintė – vilktis, dimbinti (KlvrŽ)
  Dumplioutė – 1) sunkiai kvėpuoti (prk., Šts), 2) smarkiai kosėti (Varn)
  Dūms – kiemas, gyvenimas, duba (Skd, Brs)
  Dumšliets – raukšlėtas (Varn)
  Dūmtraukis – kaminas (Btg, Dvn)
  Dundietė – griaudėti, tinkėti, bildėti (Vvr)
  Dundulioutė – 1) griausti, dundėti, trinksėti (Šts), 2) spiestis (Šts)
  Dunduliouts – verpetuotas (Šts)
  Dunkerka – kamara (Šts, Ms)
  Dunksčiuotė – stuksenti, trinkčioti (Vvr)
  Dunksis – renksmas, dundesys (Pln)
  Dunksmas – dundesys, dundėjimas, dunksėjimas (Kair)
  Dunkstelietė – stuktelėti, paukštelėti, kaukštelėti (Vvr, Krtv)
  Duobčiotėis – maitotis, išdykauti (Dr)
  Duobroutė – plepėti, stėnautis (Klm, Prk)
  Duobstė – susenėlis, perkaršėlis (Šts, Akm)
  Duobstelē – sudriskę marškiniai (Užv)
  Duobstis – susidevėjęs, sudubęs daiktas (Als)
  Duobtė – žudyti, galabyti (Kv)
  Duokalka – stoginė čerpė (Pol., Lž)
  Duoklas – rezginės, tarankis (Vkš, Skdv)
  Duoklis – kvaiša, pusgalvis (Mžk)
  Duoris – džiovykla ant jaujos (Vok., S. Dauk.)
  Duorkis − žvejų priplaukimo vieta (Klp)
  Duors – tinkamas, geras (Krkl, Kair)
  Duotals – dovis, dotilas (Slnt, Ggr)
  Duots – dovis, dovana (End, Vvr)
  Duovena – dovana
  Duovenuotė – dovanoti
  Duovis – indėlis, davinys, davimas (Gršl, Krkl)
  Duozintė – kėblinti (KlvrŽ, Šts)
  Dupšiuotė – eiti (S. Dauk.)
  Dura – 1) duriamasis kastuvas (Šts), 2) įrankis klumpėms skobti (End)
  Durbė – steverys, šaka (S. Dauk.)
  Durbtė – dubti, kiurti, pūti (S. Dauk.)
  Durdītė – 1) durti, besti (Šts), 2) keisti formą, storinti (Trk)
  Dureklis – žeberklas, perstekė (Žd)
  Dūriets – lašuotas, taškuotas (Šts)
  Durkėnu – užduriant (Kltn)
  Durkis vieta laivo užpakalyje, suolelis, kur sėdi vairininkas (Plng)
  Durklė – perstekė (S. Dauk.)
  Durnintė – mulkinti, kvailinti (Vvr)
  Durnis – kvailys (Sl., Als, Brs)
  Dursars – ietininkas (S. Dauk.)
  Durstoks – prijuostė (Tv, Lk)
  Duršliuoks – 1) įrankis skylei geležyje išmušti (Kal), 2) medinis virbalas kuodeliui prismeigti (Šll), 3) koštuvas, rėtis, akytas samtis (Up) 4) laistytuvas
  Durtinīs – storas, kresnas, stiprus žmogus, žaliūkas (Šts, Brs)
  Dusena įtampos atleidimas, kai žuvis įeina į tinklą, kad pasidarytų maišelis ir ji negalėtų ištrūkti (Klp)
  Dūsiejėms – sunkus kvėpavimas (Šts)
  Dūskatas – skutai, driskanos (Šts, KlvrŽ)
  Duskintė – judinti, krutinti, plustinti (Užv, Krš)
  Duskis – dusulys (Ll)
  Dustė – dvisti, švinkti, gesti (Grg)
  Dūšė – siela, širdis
  Dušentė – varginti, ilsinti (Kair)
  Dūšings – stiprus, tvirtas (Lat., Ggr)
  Dūštraukis – žioplys (Ggr)
  Dūšvelkis – sunkus, gremėzdiškas daiktas (Pkl, Šts)
  Dutnus – neaiškiai tariamas, kalbamas (Nt)
  Dūzgintė – judinti, purtyti, kratyti (Šl)
  Dužas – storas, riebus, kresnas (Pol., brus., Rs)
  Dužīg – dukart (Erž)
  Dužings – dužas, stiprus, tvirtas (Pp)
  Dūžis – smūgis, kirtis (Plt)
  Dužtė – 1) trūkti, skilti, trupėti (Krš), 2) kristi, mažėti (Užv)
  Dūžtė – vargti, ilsti (Pt)
  Dvailā – sudvailinti arkliai, pora (Kv)
  Dvakna – nudyžtas drabužis; menka paralynė (Rdn, Krš)
  Dvaknas − prasti, išsidevėję patalai (Šts)
  Dvaknuotė − plustinti (Šts)
  Dvakultė − kratyti, blaškytis, mėtyti (KlvrŽ, Šts)
  Dvakurtė − 1) vėduoti, leisti (Žd), 2) tvarstytis (lovoje) (Šts)
  Dvanks − tvankumas, karštis, šutna (Škn)
  Dvasintė – dvėsinti, alkinti, badu marinti (Užv)
  Dvasiuotė – dvėsti, dvėsinėti (Pln)
  Dvasėninks − vožtuvėlis su mygtuku orui išleisti (Vkš)
  Dvasna – 1) dvėsimas, galas (Krtn, Plt), 2) nuodvėsa, nuosproga, perdvėsėlis (Vkš, Lž)
  Dvasnas − prastas, netikęs (Šts)
  Dvasus – greitai dvesiantis (Slnt)
  Dveinaitis
  – dvynas (Ll)
  Dvelekis – prieduras, sekiotojas (Grg)
  Dvėlinkė − patalų užvalkalas, dvilinkai sulinkęs
  Dviekoutė – dvėsuoti, alsuoti (Dr, S. Dauk.)
  Dvilinkis – stambus kraujasurbis vabzdys
  Dzaiginietė – be tikslo, be reikalo lakstyti (Skd)
  Dzilentė – griežti, čirpinti (Žd)
  Dzindzals – skambaliukas (Kv)
  Dzingals – skambalas (Yl)
  Dzingulioutė – skambaliuoti, cinguliuoti (Škn)
  Dzukis – žemas, stiprus, sunkus žmogus (KlvrŽ)
  Dzvekītė – mušti (Kair)
  Džaba – pyla (Gd, KlvrŽ)
  Džabītė – 1) mušti, plakti, kapoti (KlvrŽ), 2) smarkiai lyti, čebyti (Skd, Sd), 3) daug valgyti, kirsti (Brs)
  Džagnuotė – ėsti, graužti (Šts)
  Džangterietė – sužvangėti, džengtelėti (Skd)
  Džeganas – išėdos, iščeškos, čeganos (Bržr, Slnt)
  Džeganuotė – kapoti, čeganoti (Šts, Ms)
  Džektelietė – žnektelėti (Vkš)
  Džiauginīčė – teatras (S. Dauk.)
  Džiaugsena – džiaugsmas (Plt)
  Džiausena – džiovimas (Vkš)
  Džiauta – 1) vieta jaujoje tarp dviejų ardų, jaujos lova (Žd), 2) jaujos lovoje džiaunamas linų ar javų kiekis (Skd, Šts), 3) pintinė sūriams džiovinti (Lkv, Varn)
  Džiautovės – virvės skalbiniams džiauti (Šts)
  Džilentė – pjauti, džirinti (Vkš, Žr)
  Džindžė – 1) naminė degtinė (Krš), 2) denatūratas (Šl)
  Džingterietė – skambtelėti, dzingtelėti (Vkš, Vvr)
  Džingoutė – supti, linguoti (Šts)
  Džiovainė – džiovykla (Šts, Yl)
  Džiovainis – sudžiuvęs, džiovintas (Šts)
  Džiovinsena – džiovinimas (Šts)
  Džirktelietė – kirptelietė, čirkštelietė (Vkš)
  Džiubītė – lesti, kapoti su snapu (Kair)
  Džiubuotė – kirsti, kapoti, dziobinti (Tl)
  Džiugesys – gaudimas (Šv)
  Džiugietė – gausti, žvagėti (Rt)
  Džiūkštelietė – užkirsti, suduoti, čiukštelėti (Šll)
  Džiumbarītė – mušti, plakti (Šts)
  Džiumbars – rykštė (Šts)
  Džiumpalielis – mažas vaikas (Dr)
  Džiungarītė – supti (Šts)
  Džiūnītė – žiopsoti (Šts)
  Džiūsna – kas liesas, sudžiuvęs (Erž, Krš)
  Džvangtelietė – barkštelėti, suduoti (Vkš)

 • Komentarai išjungti - D
 • 2024 m. gegužės mėn.
  P A T K P Š S
  « Bal    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

  Archyvas

  Gaspaduorē:
  Aurelijus:
  mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
  Arns:
  zordsdavini[eta]gmail.com

  Skaitliukas

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

  FB like box


  Mumis palaika

  Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

  Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
  Uždaryti
  Eiti prie įrankių juostos