Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

G

Gadīnė – laikas, metas (Brus.)
Gadnastis – 
pavardė (Brs)
Gadavuotė –
tikti (Skd)
Gagalis – 
žąsinas (Šts, Rt)
Gagarnė – 
židinė, zemblė, zembė (Ggr)
Gagrė
− apsileidėlis; storžievis (Tl, Krt)
Gaidgīstė
– paryčiai, ankstybė (S. Dauk.)
Gairėjė − vėjo pučiama vieta; pagairė (Užv)
Gajus – 1) gajumas, gavimasis (Dr), 2) pasilinksminimas, triukšmas (Lkv), 3) alijošius (Grg, Šl)
Galavī – galabyti (S. Dauk.) 
Galstuots – 1) odos paviršius, odos raginis sluoksnis (Slnt, Ms), 2)pievos nelygumas (Žd), 3) odos liga, niežai (Sd)
Galvuočius –
galvos apmautuvas, apgobtas; šalmas (S. Dauk.)
Galūns – galvažudys, plėšikas (S. Dauk.)
Gamaks – gabalas (Škn)
Gamta
– dorybė (S. Dauk.)
Garbarnė – odos išdirbimo įmonė (Pol., Slnt, Grg)
Garbavuotė – garbinti (S. Stan.)
Garbstītė – 1) girti, garbinti (Up), 2) raudoti mirusiojo žodžiais išskaičiuojant, išminint jo darbus ir dorybes; labai gailint verkti (Šauk, Pp)
Gardėnīnkā − vežimas (ratai) su gardimis (Slnt, Skd)
Gardė ratų šoninė, vežėčia (Gršl, Slnt)
Gardės – kopėčios
Gardīnā – užuolaidos (Vok., Žg, Klm)
Garduons – pastatomos ėdžios (Mžk, Šauk)
Gargasītė – rėkauti, garsiai kalbėti (Lk)
Gargazas –
kas garsiai kalba, rėkauja, gargia (KlvrŽ)
Garguotė
– kvėpuoti gargiant, karkuoti
Garvelkis − anga virtuvėje viršum viryklos garams bei dūmams į kaminą išeiti, ppr. su gaubtu (Mžk, Vkš)
Gasītėis – puoštis, taisytis (Klm)
Gaspada
– nuolatinė apsistojimo vieta pas žmogų, kur laikinam saugojimui paliekami daiktai
Gaspadėnė – šeimininkė (Brus.)
Gašūns – gašnius (Pp)
Gašus – gražus, puošnus, puikus, tvarkingas (Vkš, Krkl)
Gatavuotė
– taisyti, gaminti, virti (Pol.)
Gatka – pirmasis nuo priekio skersis, kuris jungia rogių pavažas, gakta (Brs)
Gatunks – veislė, rūšis (Pol., Yl, Up)
Gaurs
− 1) plaukas; gyvaplaukis (Vvr), 2) pluoštas (linų, kanapių) (Krkl, Rt)
Gaužuols – nedidelis debesis, galvokas (Grk)
Gavalkielis – gabalėlis

Gebenė − spuogas
Geldelė – lysvė
Gelžėns − tvirtos valios, užsispyręs
Gelžkelis – geležinkelis
Gėmbė – pakaba
Geneklė − geležė skaloms skaldyti (Ms)
Geneklis − žabų kapojamasis kirvis (Ms)
Genesīs 1) varykla, išvara, bandtakis, išginia, genestys; kelias prie sodybos (Kl, Yl), 2) mažas žvejų uostas (Prk)
Gengliuotė – lakstyti, bėgioti (Skr)
Gentība – giminystė
Gėntainē – giminaičiai
Gerbtė – valyti, švarinti, ruošti; tvarkyti, slaugyti, prižiūrėti
Gėrīnė – gėrimas, puota, pokylis
Gėrkalnis − kalnas, apaugęs giria
Gerūkštis − krūminis dantis
Gėžos – padėjėjas
Gībena – nugeibęs, nusibaigęs žmogus ar gyvulys
Giberavuotėis – kraipytis (Skd)
Giedrotie
– giedrai esant
Giežeklis – įkyrus, giežus žmogus (Vvr)
Giežos
– viskuo nepatenkintas, įnoringas
Giežuonis − įkyrus žmogus
Gīla − didelis skausmas, gėlimas
Gīkars – 1) laibas aukštas žmogus (Šts), 2) prastas, sukleręs vežimas (Skr), 3) nedaili lazda, pagalys (Grg)
Gimtovė
− gimtinė
Gimulīs − naujagimis, kūdikis (Klm, Krž)
Gingazas – apiplyšęs drabužis (Šts)
Gingažas – 
kiaulės kauliukai, sumušti su kirvapente, pabarstyti pipirais, pasūdyti, parūkyti (Trk)
Gīniuotė
– ginti
Gīniuotėis − gintis
Ginkalis – plaktukas girnoms kalti, girnakalis (Grg)
Gīsliuotė –
1) sunkiai kelti, traukti, vilkti (Šts, Brs), 2) eiti, gyslinti (Skd, Pln)
Gīšaks –
kaulėtas, liesas (Šts)
Gīškaklis – kas liesu, ilgu kaklu (Plt, Vkš)
Gītinietė
− valkiotis, šen bei ten landžioti
Gīvaliuotė − šiaip taip gyventi
Gìvena − gyvenimas, buvimas
Gižas – meistro padėjėjas, mokinys
Glabuotė − 1) globoti, saugoti, 2) maldauti, prašyti
Glamžuotė − glamonėti
Glaunos – geras, gražus, svarbus
Glegždars – senas išklibęs koks nors daiktas, klezetas (Mžk)
Glencės − muilinas vanduo (naudojamas siūlų velimui)
Glenciavuotė – presuoti vilnonius audeklus; blizginti (Vvr)
Gliuors
− iškleręs, atlapas, kiauras
Glousnioutėis – glamonėtis, kai katinas smaukiojasi palei kojas ir murkia
Glūpastis – mažmožis, niekniekis (Grk)
Glūps
– kvailas
Gobtorielis – puošni kepuraitė
Goduonė –  pagarba; garbė (Als)
Gondrakinis – gandralizdis
Gorbs – aptvaras
Goroutė − būti raudonam iš karščio (Erž)
Gorus
− kartus, aitrus, gaižus (Vkš)
Gožīs – skilvelis
Grabs – karstas
Grabužis − griozdas, gremėzdas
Gracavuotė – valyti, grandyti žoles nuo takų (Pol., Grk, Rs)
Gračius
− kortų lošėjas (Pol., Vkš)
Grazna − grožis, pagražinimas, papuošimas (Kair, Vkš)
Gražuotė − perspėti, grūmoti
Grekuons − graikas
Gretu – greta
Greva – upės vaga, slėnis
Grēvė – griovys
Griebalka – arklinė grėbiamoji
Grieda – Rus., Lat. 1) ėdžios (Grk), 2) stačių pagalių tvora (Rs)
Griedā – 1) tvarto, klojimo lubos iš karčių (Šv, Škn), 2) skeletas, kaulai, griaučiai (Skr, Rs)
Grieds – 
1) ilto grindys (Gd, Tv), 2) vienas iš virbų, medžių, padedamų po šienu, javais, kad nesudrėktų nuo žemės (Vvr), 3) lovos dugno lentelė; miegamasis suolas (Klp)
Grieks
– nuodėmė
Griešītė – daryti nuodėmes
Griuoba – netikėlis, griova, griozdas (Šl)
Grīžolė − kelios susuktos linų saujos
Grīžtė – linų pluošto pynė
Grīžuoklė – 1) šulinio svirties skersinė kartis (Skr), 2) trinkelė ant rogių, galinti sukinėtis, krupkaladė (vartojama vežant ilgus rąstus) (Skr)
Grobėjuons – stačiokas, storžievis
Grocė – kruopos
Gručuols – gumbas, guzas (Krkl)
Grūdeklis – grūdamas įrankis, grūstuvas (Krkl, Mžk)
Grūdienė − virtų grūdų valgis
Grudos – trapus, gruzdus
Gruobs – žarna; tiesioji žarna (Yl, Tv)
Gruomata – atsiųstas laiškas
Gruinītė – plikai kirpti
Grūmzdols – rubuilis (žuvis)
Gruobā – žarnos
Gruodoutė – į gruodą šalti
Gruopē – rinkis
Gruovalis – kam viskas griūva, grėva, liurbis, ištižėlis (Kv, End)
Grūšos
– kriaušė
Gudė − pustyklė, galąstuvėlis
Gudintė − pratinti, jaukinti
Gudnuotrīnė − gailioji dilgėlė
Gumbs – iššokęs guzas, kai užsigauni galvą
Gunkla – 1) gumbas; iškilimas, nelygumas, gumburys (Krž, Skd), 2) virvės ar siūlo storesnė vieta, pumputys (Lk, Brs), 3) raukšlė, dumšlė (Als, Pln), 4) šaka medienoje, pranara (Yl)
Gunklainis – menkas, susitraukęs žmogus ar gyvulys (Šts)
Gunklas – 
kreivas, palinkęs (Šts)
Gunklīs – 
susivėlęs gniutulas, kezulas (Kair)
Gungars –
labai aukštas žmogus, ilgšis (Kv)
Gunkčiuotė – 
gunką daryti, nelygiai suktis (Vvr)
Gunkluotė –
 į gunklas mestis, riestis (Als, KlvrŽ)
Gunkluots –
1) gumburiuotas, kuprotas (Šts), 2) pumpučiuotas, nelygus (Slnt), 3) raukšlėtas (Vkš)
Gunkšla – 
raukšlė, gunkla (Als, Šll)
Gunkšlė – 
raukšlė, nelygumas, gunkla (Als, Tl)
Gunkštara – 
ankštara, inkštyras (Als)
Gunkštaruots – 
nelygus, gunklotas (Žd)
Guobals – 
gobtuvas, skara (Vdk)
Guobintė
− gabenti, nešti
Guočės – vyriškos kelnės, ppr. apatinės (Pol., Rnv, Krtv)
Guoda – garbė, pagarba, šlovė
Guodings – garbingas
Guojā − aukštuomenė
Guončas – medžioklinis šuo, skalikas (Pol., Skd, Mžk)
Guonītė – iškeikti, išplūsti
Guonts – stogo dengiama lentelė (su išskroda), malksna (Pol., Als, Škn)
Guorčius − skysčių ar biralų saikas arti trijų litrų (Als, Skdv)
Guorintė – 1) bauginti, gąsdinti, grasinti (S. Dauk.), 2) raginti, kurstyti, vadinėti (Krkl), 3) erzinti, kairinti; vilioti, masinti (Slnt, Grg), 4) eiti nuleidus, nunėrus galvą, nyrinti (Všv)
Guožtė − lieti, pilti
Gūrā – palėpė
Gurbs – 1) pintinė, krepšys, kurbas; į jį telpantis kiekis (Rs, Jrb), 2) vežimo viršus, pintas iš vyčių; drangelės su galeliais drauge (pavažiuojamų, išeiginių ratelių) (Grl, Krtn), 3) ėdžia (Šll, Up), 4) naminių paukščių (karvelių, žąsų, vištų ir kt.) ląsta, nupinta iš vyčių ar sukalta iš lentų; kiaušinių dedama vieta (Skd, Ms), 5) šuns būda (Grk, Skd), 6) atskirta tvarto dalis smulkesniems gyvuliams (avims, paršiukams, veršiukams) (Šlv, Šv), 7) narvas (žvėrims); narvelis (paukščiams) (Prk, Krš), 8) tokia dėžė vežti parduoti gyvuliams, ppr. kiaulėms (Prk, Klp), 9) reketys siūlams lenkti, vyti (Up, Lk)
Gvalta
 − triukšmas, riksmas; skuba (Plt, Šts)
Gurguols – nelygumas, pumputys (Užv, Krkl) – nedailiai, garankštėtai verpti (Up), sunkiai, nesklandžiai kalbėti, sakyti, tarti (Šts)
Gurlos – 1) silpnas, trapus, išglebęs, 2) riebus
Guzėks – saga (Pol., Tl, Krtn)
Gvaltagruobis − kas smarkiai puola prie darbų; kas griežtai, prievarta ko reikalauja, griebia, plėšia iš rankų nesiklausęs (Šts)
Gvaltavuotė – prievarta reikalauti (Vkš)
Gvardėjuons − vienuolyno viršininkas
Gvintā – veržlės ar sraigto rievės, grioveliai, įgrąžos, sriegiai (Pol.)
Gvizdė – nerimta moteris, pliuškė

2024 m. gegužės mėn.
P A T K P Š S
« Bal    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archyvas

Gaspaduorē:
Aurelijus:
mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
Arns:
zordsdavini[eta]gmail.com

Skaitliukas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

FB like box


Mumis palaika

Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos