Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

N

Nabags – vargšas
Nabaraks – 1) kas nusigyvenęs, nuskurdęs (Vkš), 2) gaišuolis (Sd)
Nabaštėks
– lavonas
Nabažnē – nuolankiai
Nabstavuotė – nebepajėgti, nebebūti pajėg/iam, -iai
Načīrs – netyras
Nadrėbėzė – kojų nepavelkantis girtuoklis
Nagātka – medetka
Nagažis − susitraukęs, menkas gyvulys (menk.)
Nagažiuoteis – terliotis, knaisiotis, krapštinėtis
Naginietė − 1) krapštinėti, 2) iš lėto skabyti kotelius, paelius
Naglos – akiplėšiškas
Nagrads – Sl. 1) užmokestis, atlyginimas (Trg, Akm), 2) apdovanojimas (Mžk)
Naikis − šykštuolis
Nairintė – 1) eiti padelbus akis, žvalgytis; žvilgčioti iš paniūrų, dėbčioti, 2) daryti grimasas, vaipytis, kraipytis, 3) atidžiai stebėti, tykoti
Nairītėis − iš padilbų žvilgčioti, dairytis
Nākabis – 1) velnias, nelabasis, 2) nedorėlis, piktadarys
Nakabuitis − išdykėlis, nenaudėlis
NaravītėisPol. 1) rodyti užsispyrimą, nirtulį, nirtuliuoti (Lž), 2) aikštytis, užgaidauti, kaprizytis (Ms, Mžk)
Naravuotė – 1) pašiepti, juoktis iš ko (Trg), 2) erzinti (Skr, Up), 3) suvedžioti, apgaudinėti (Skr)
Narinīnks
– kas atstato į vietą išnirusius sąnarius
Narnazas – narneklis (KlvrŽ, Ms)
Narnietė –
1) niurnėti, bambėti nepatenkintam (Krž, Kal), 2) kalbėti pro nosį, niauzgėti (Trg, Kv)
Nars –
iš ašutų padaryta kilpa žuvims gaudyti (Šts)
Naržītėis − kraipytis, maivytis
Nasrā – 1) burna (Krš, Šts), 2) apvalūs ašmenys (Šts)
Našautė – nešioti, graibstyti (Šts)
Našībė
− vikrumas, greitumas
Našus − 1) vikrus, greitas, 2) patogus
Našīsts − ilgai dėvimas
Našpietnos – nepėščias.
Našus – greitas, vikrus, eiklus (Krš, Plt)
Natavuotė –
taikyti gaidą (Šll)
Navīna
– naujiena
Navalnīnks – 1) belaisvis, 2) vergas
Navatnos − keistas (Pol., Vkš, Lž)
Neapvažu – šlykštu, nemalonu

Nedarbē − blogi darbai, eibės
Nedielės dėina – sekmadienis
Negalės − daugybė, begalė
Neganduotėis − 1) drovėtis, gėdytis, 2) bijotis, baimintis
Negont – nebent
Neiktė – 1) neigti, 2) varginti, kamuoti
Nejostiū: ėš nejostiū – staiga, nelauktai, kaip iš niekur nieko.
Nekankaris – kas nevedęs, viengungis (juok., Lž)
Neklausīngs – nepaklusnus
Nemėtės – neturėdamas kitos išeities, nesikęsdamas
Nènâu – nežinau (Tirkšlių šnektoje)
Nenūvaža − apsileidėlis
Nepaslinkšis – tinginys
Neprietis, neprietelės – priešas
Neprigulmībė – neprisitaikymas
Nepuostis – nelaimė, bėda (Sl., Plt, Up)
Nerštva − didelis įpykis, įniršis
Nėrtinis – megztinis
Nesang – nes
Neseinia – nepakanka, negana (Kal, Šts)
Nešėns(su įnag.) nešdamasis
Nešliava – nešulys
Nešmenė – nešulys, našta
Neveiku – sunku, nepigu (S. Dauk., M. Val.)
Neveikus – kuris lėtai ką daro
Neviekšla − 1) menkas, prastai augantis žmogus, gyvulys ar augalas; nuskurdėlis, 2) apsileidėlis, ištižėlis
Neviežlībā – nemandagiai
Nezgada – Pol. nesantaika, nesutarimas, kivirčas

Nibrė – senoviškas juonimo vakarėlis, pasilinksminimas
Niekdielēs − lengvai, be didesnių pastangų
Niekdžiugis − kas niekais džiaugiasi
Niekorõu − nė pro kur
Niektauza − kas niekus kalba
Nikėnīnks − kas turi daug kaprizų, nikių
Nikis – kaprizas
Nikumet – niekada
Nitavuonė – sunituota vieta (Pol., Šll)
Niūktė –  1) ingzti, mykti (KlvrŽ, Mžk), 2) barti, uiti (Kair, Krš)

Noje − taip, žinoma (KlvrŽ, Vkš)
Noksenos – lenktynės (S. Dauk.)

Nubakuotė – nubristi, nuklampoti (Kal)
Nūbangas
– nuobaigos, pabaigtuvės
Nučiežtė
− nuvarginti (Dr)
Nučīns – įrankis, įnagis
Nučiukštė – peršlapti (Mžk)
Nudajītė – nužudyti (Rs)
Nudangintė – pavogti (Šts)
Nudarkačnītė – nuengti, nuplėšti (Skd)
Nudikuotė – nulupti (Skd)
Nudrapasīti –
numindžioti, nutrypti (Užv)
Nudružtė
– nustoti, paliaauti (Prk)
Nudūktė – nusikvėpti (Vkš, Užv)
Nudurdītė – numanyti, išmanyti (Ggr, Krt)
Nudžiuobtė – pavogti, nudžiauti (Užv)
Nukarabītė − numarinti (Skdv)
Nukuosietė – 1) kosint galą gauti, nusibaigti (Šts, Vkš), 2) pavogti, paglemžti (šnek., Yl)
Nūlaida – žemai nuleista stogo dalis
Nūlaidėnė – priestatas prie tvarto
Nulapačiuotė – 1) nueiti tapsint (Kal), 2) numinti (Kal)
Nūloba − lupena
Nulozgėns – susmukęs, apsileidęs
Numakliavuotė – prigauti, apgauti (Grk)
Nūmaris
− numeris
Numavuotė – 1) prasti prie naujos vietos, prie namų (Šauk), 2) laikytis namie (Up)
Nūnā(s) – dabar, šiais laikais
Nuobažnos – paslaugus, dievotas
Nuočīna – įrankis
Nuognē – labai, nepaprastai, baisiai (šnek.)
Nuognos – labai didelis
Nuokamienos – pastebimai laibėjantis
Nuokirtuolis – 1) nukirsto medelio galas, kelmelis, 2) nukirstas medis
Nuoma – ko nors nuomojimas, atlyginimas už nuomą
Nuorintās – nors
Nuotismot. g. 1) nuotykis, įvykis (S. Dauk.), 2) noras, nusiteikimas (Štk), 3) skubus reikalas, bėda (Vkš)
Nuotnerīns − dilgelynas
Nuotrīnės, nuotnierės – dilgelės
Nuovartos – daugybė, gausybė
Nuovītė − kamuoti, varginti
Nuožangos – 1)greitai, sparčiai einantis, 2) greitas, našus darbe
Nupeiliavuotė – užbrūžekliu nugaląsti, nubrūžyti (Skd)
Nurabintė
– nubrėžti, nubrozdinti (Lk, Krš)
Nurabtė – suskrebti, sukietėti (Ggr)
Nurailiuotė – nurėplioniti (Plt)
Nuraitītė – 1) nuvynioti, nulankstyti (Pln), 2) numirti, nusibaigti (šnek., Trk, Als)
Nurakaliuotė – iš lėto numegzti (Sd)
Nurambietė – suskursti, sukežėti (Lkv)
Nurapentuotė – nubėgti (Rt)
Nurarietė – 1) subildėti (Žr), 2) nuvažiuoti, nudardėti (KlvrŽ, Kal)
Nurarintė – 1) nubildinti, numesti (Slnt, Plt), 2) nuardyti, nuversti (Kal), 3) nubrozdinti, nudrėksti (Ggr, Plt), 4) nugnaibyti (KlvrŽ)
Nurempietė – iškirmgraužoti (Grg)
Nurīduotė – nutraukti inkaro virvę (Plng)
Nurīžtė – 1) nublankti, nudilti (Dr), 2) išnykti (perk., Dr)
Nusėdarītė – nusirengti
Nusėdoutė – nuvargti
Nusėmardavuotė − nuvargti, nusikankinti
Nusėšastītė − nusigyventi (Šts)
Nusėšamītė − nusikirpti (Sd)
Nusėšmaravuotė − nusitepti (Mžk)
Nusėšneigtė − nuskursti, nusigyventi (Šts)
Nusišmaravuotė – nusitepti (Mžk)
Nuspindietė
− numirti, nusibaigti, nudvėsti (perk., Kl, Krtn)
Nūsproga – nusprogėlis, dvasna
Nušamterietė − nupjauti (Žd)
Nušaptė − pasišalinti, pranykti (Akm)
Nušlēžtė − nutrinti, išpurvinti (Tl)
Nušvičītė − nuvažiuoti, nudumti (Kal)
Nutarabanī– 1) nugabenti (Skd, Brs), 2) nusidanginti, nusibelsti (Krš)
Nutaralioutė – 1) tarškant, bildant nuvažiuoti (Kal, Vkš), 2) tarškant, bildant nuriedėti, nukristi (Kal, Ms), 3) nevykusiai baigtis, nudardėti (perk., Šts)
Nuzībtė − nusilpti, pablogti (Ggr)
Nūžangastis – našumas, spartumas, nuožanga (Brs)
Nužleibtė – 1) pamatyti, pastebėti, įžiūrėti (Užv, Skd), 2) slapta nužiūrėti, nužvelgti (Rs, Erž, Šll), 3) numanyti, nutuokti (Brs, Varn, Krkl), 4) pavogti, nugvelbti (Krš, Trš)
Nūžninks
– lauko tualetas

2024 m. balandžio mėn.
P A T K P Š S
« Bal    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archyvas

Gaspaduorē:
Aurelijus:
mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
Arns:
zordsdavini[eta]gmail.com

Skaitliukas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

FB like box


Mumis palaika

Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos