Jaks – švarkas (Lat., Vok., Prk, Krtn)
Jakšis –
kirvis (End, Krtn)
Jarātis
– ėriukas (Mžk)
Jaugalis – išeikvoti, išleisti (Kv)
Jauguotė:
Išjauguotė – 
išmaišyti, išsukti (S. Dauk.)
Prijauguotė – 
prikimšti, prigrūsti (Šts)
Jauja – 
1) pastatas javams krauti ir kulti; klojimas, kluonas (Krkl, Vvr), 2) kuliamosios mašinos dalis (Krp, Lk)
Jaukals –
mišinys, jovalas (Skr)
Jaukorā
− stambios malkos duonkepei ar jaujos krosniai kūrenti (Grg, Rt)
Jaunas dėinas – jaunystė
Jauniškė − jaunimas (Up, Kv)
Jaura – 1) šlapia, sunki, nederlinga, vasarą išdžiūstanti ir suskylanti dirva; balos žemė, dirvožemis su molio ir šlyno priemaišomis (Šv, Slnt), 2) klampi vieta, klampynė, bala (Krt, Pln)
Jautuotėis − klausinėti, rinkti žinias, teirautis (S. Dauk.)
Je – jeigu, jei
Jebedītėis – triukšmauti (Vkš)
Jeibė – žala, nuostolis (Škn, Als)
Jeneruols – generolas (S. Dauk.)
Jekšis – kirvis (End, Krtn)
Jerkoutė:
Nujerkoutė – 1) nupjauti, nurėžti (Užv), 2) nugraužti, nuėsti (Ll)
Jiedmalis – smulkus žuvų maistas, mitalas (Plng)
Jiedmenis
– 1) burna, žiomenys, snukis (Kv, Grg), 2) valgis, maistas (Slnt, Brs)
Jiedra – 1) pašaras, ėdesys (Lkv, Up), 2) ėdrumas (Trk)
Jiedrašas – ėdrūnas (Užv)
Jiepkė – pašiūrė prie daržinės vežimams ir įvairiems ūkio padargams padėti (Vdk)
Jiepkis – kiemas mieste arkliams pasistatyti (Slnt, Skd)
Jieska − 1) ėdesys (Pgr), 2) noras valgyti, apetitas (Skd)
Jiestė – valgyti, ėsti, graužti (Šts, Kv)
Joučiuo – juo labiau, juojau (Užv, Rt)
Jopelė
– suknelė (???)
Jorgē – kraustymasis
Jotrīna – 1) užraktas; spyna (Krtn, Yl), 2) tam tikros rytmetinės pamaldos  (S. Dauk., Slnt)
Jug
– juk (KlvrŽ)
Juka – sriuba, virta iš paukščių arba gyvulių kraujo (Pol, Akm, Varn)
Juogei
– jog (S. Dauk.)
Juoguotė – maišyti; versti; jaugti (Vvr, Grg)
Juomarks – 1) prekymetis (Pol., Vok., Rt, Dr), 2) didelis turgus (Mžk)
Juorus – šviesiai žalias (S. Dauk.)
Juovals – kiaulių ėdalas (Rt, Rs)
Jupėks – sijonas (Kv, Grk)
Jūrinis
− jūros (vakarų) vėjas (Plng, Klp)