Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

P

 • Filed under:
Pirmadienis
Lie 20,2009

Pabagaroutė – pabaksnoti, pabaidyti (Erž)
Pabaluots
– vystyklas
Pabėga − rogių pavaža (Lk, Užv)
Pablaka – sėdėjimas ištiestomis kojomis ant žemės
Pablakenis − neaukštas, prigludęs prie žemės
Pabenga – pabaiga
Pabūga – padidėjęs jautrumas, pabūgimas (rankų, kojų) (Varn, Als)
Pacierinis
– išeiginis
Pačemnos − patogus (Bržr) (sl.)
Padabenstva – panašumas (Pol., Brs, Als)
Padačkas – rąstagalys, dedamas apačioje po kraunamais sienojais, lentomis; šiaip kas po apačia padedama, pakišama; padalbis, padėklas (Pln, Vdk)
Padaguonė – Pol. odinis pakinktų diržas, einantis po arklio uodega (Rt, Vdk, Erž)
Padaiga
– ant paukščio kūno išdygęs dyglelis, spaiglys, iš kurio išauga plunksna (Šv, Klm, Ms)
Padangals
− apdangalas, apdaras (Krš)
Padarīnė − padargas
Padavadītė −patarti, nurodyti (Krkl, Vdk)
Padėrbtė – padaryti
Padinguotė – pagalvoti, pasvarstyti (Šts)
Padis − padėlys
Padīvītė – nustebti, palaikyti (ką) keistu
Padīžtė – 1) atšipinti (Krt), 2) pasrėbti, pavalgyti (Mžk, Ll), 3) pabėgti (Krtn), 4) pavogti, nudžiauti (Plng)
Padostė – padvisti, kiek pašvinkti, kiek pagesti (Šts, Klp)
Paduorietėis − laikyti esant padoru, nesigėdyti
Padužietė – pariebėti (Užv)
Padvals – sklepas, rūsys, sandėlys
Pagadītė – pagelbėti
Pagatavs − pasiryžęs, pasirengęs ką daryti (Als, KlvrŽ)
Pagīmās − vienas paskui kitą, pratėgiui
Pagrabs – šermenys (Pol., Brus., Vvr)
Paguonā – antpečiai (Sl.)
Paimlus – gabus, mokslus, imlus
Paišielis – pieštukas, (dgs. paišelē)
Paitvietė − kamuotis sergant, galuotis
Paitvietėis − gaivaliotis, peikėtis
Pajieda − papjūtis, sunaikinimas
Pakabus – su kuriuo galima daug pakabinti, paimti; patogus
Pakačiultė – įveikti (perk., Trk)
Pakājos – ramybė
Pakarnos − nuolankus
Pakarūklā − gaidžio ar kalakuto pasnapės ataugos
Pakaruotė – nubausti.
Pakasa – nusvirusi, nutįsusi medžio šaka (Skdv)
Pakavuonė
– palaidojimas, laidotuvės (Pol., Krš, Skr)
Pakavuotė – paslėpti
Pakažnas – neužimtas, atliekamas (Pol., Vkš)
Pakerie
– vieta palei kelmą ar po juo
Pakīgā – įvairios priemonės
Pakīrietė – atsibosti
Paklaks – sukritęs, išgulęs (apie javus) (Nt)
Pakniūkščiuotė
– paverkšlenti
Pakonda − užkanda
Pakosavuotė – paskatinti
Pakruosnė − pirtis
Pakušietė − kiek pajudėti, pakrutėti
Pakūta – atgaila
Pakūtavuotė – atgailauti (Pol., Pln)
Palaistva
– apsileidimas, netvarka (Lkv)
Palakus – 1) galintis gerai skraidyti, 2) kuris eiklių kojų, greitas
Palanka – sulenktos skarelės ar skaros dvilinko krašto atlenkimas (Grg)
Pàlapus
– vikrus
Pālašos – vieta, kur nuo stogo varva lietaus lašai
Palē (kon) – pagal (ką)
Paleistva – pasileidimas (Varn)
Palėktė – likti, pasilikti
Palėts – paltas
Palevuots – emaliuotas
Palėžuokautė − meilikauti, pataikauti
Palėžuoks − pataikūnas, palaižūnas
Paliaukis – pasmakris
Paliavuonė – medžioklė (Pol., Šauk, Akm)
Paliavuotė – medžioti (Pol., Akm, Šauk)
Palīčė
– lentyna
Paliecavuotė – pažadėti (Pol., Mžk)
Palka
– 1) lazda (Kv, Up), 2) brūkšnelis, rašomas žymint skaičių (Všv)
Paluocē – 1) patalpos, 2) rūmai
Pamanga – pamaiva
Pamauts – apynasris be žąslų
Pamegažiuotė – koketuoti (Škn)
Pamėnavuotė – paminėti
Pamėslītė – pagalvoti
Pamėtuotė – mėgdžioti, beždžioniauti
Pamīlietė – įsimylėti, pamilti<
Pamina – pakoja (staklių, ratelio)
Pampa – nedidelis išsipūtimas, gumbas
Pampaliavuotė – svambalu žymėti pjaunamą rąstą, kad abu jo galai būtų vienodo storumo (Vkš)
Pampuotaukšlis
– kukurdvelkis
Pamušos − pamušalas
Panaberėjė – išdidumas, pūtimasis (Brus., Pol., Erž, Mžk)
Panabernus – išdidus, pasipūtęs (Lk, Mžk)
Panagus – 1) nagingas, gabus (Krtn, Vdk), 2) patogus, parankus vartoti, naudotis (Skr, Erž)
Panara – virvutė, su kuria prie botkočio pririšama botago virvė; botago kilpa (Klm, Rs)
Panautas –
mergautinis (Yl, Kl)
Panedielis
– pirmadienis
Panskars – (la. panckari) 1) skarmalas, skuduras (Škn) 2) išsiplūšavęs, netvirtas pantis (Škn)
Pantas
– prėslas, daržingalis
Papalis – 1) neaiškios kalbos žmogus (Skdv), 2) topolis (lat., S. Dauk.)
Papeizuokē
– užausiai
Papijuotė – pradėti duoti pieno (apie karvę)
Papinīčė, papinīks – liemenėlė (šnek., Šts, Krš)
Papīntis – duonos, batono galas
Papītė – įmirkti
Paplaks – duonkepės krosnies padas, laitas, kluonas (Prk)
Paplampa
– plampa
Paplioptė – pradėti rujoti
Paprakā − papirkimas, kyšis
Paps – 1) krūtis, 2) spenys
Papūnis (papalis) – tėvas
Parada – eilė, būrys (Krtn)
Paraidītė – pridėti į krosnį kuro (Kair)
Parailiuotė – pasivilkti (menk., Dr)
Parakans – tvoros stulpelis
Pararietė – pasibrozdinti, pasibrūžinti (Žr)
Parasuodninks – lietsargis
Paražė – šiaudinio stogo apatinė dalis
Parbakuotė – parbristi, parklampoti (Kal)
Pardavuotė – pardavinėti (Krtn, Vkš)
Pardīrintė
– parsivilkti (Kv)
Pargoldīms – vertimas (į kitą kalbą)
Pargoldītė – versti, išversti (į kitą kalbą)
Pariedīms – 1) įrengimas, 2) įrenginys
Pariedka – vestuviniai pietūs
Pariedkėnīnkė – pamergė
Par īžtė – pradėti blankti, dilti (Ms, Als)
Parkėltė – parkeliauti, sugrįžti
Parkliuoktė – perkarti
Parlapačiuotė – pareiti, kojomis tapsint (Kal)
Parpalis – miltinis kukulis, parpelis (End, Krkl)
Partarabanītė
– parnešti, parvežti, pargabenti (Kv, Plt)
Partaralioutė – tarškant, bildant parvažiuoti (Vkš, Kal)
Parpėns – ratų stipinas (?)
Paruoda – patarimas
Pasābnos – parankus
Pasėbaustė – pasirengti, pasiryžti
Pasėgautuoji − patogi, tinkama proga
Pasėkartė – įsilipti (į medį)
Pasėkavuotė – pasislėpti
Pasėklebavuotė − įsiteikti
Pasėšiaušėms − išgąstis, šiurpas (Šts)
Pasiotjoukis − pasiutiškas, nesulaikomas juokas
Pasiotkailis − pasiutėlis, išdykėlis
Pasir īžentė – išpuikti, pasipūsti (Als)
Pasižaimuotė – pasikraipyti, pasivaipyti (Jdr, Vvr)
Paska − medinis indas
Paskaržītė – paskųsti
Paskujis − paskutinis
Paskustva – blogas, netikęs žmogus (Sl., Als, Kv)
Paslušnos – paklusnus
Pasmailautė – pasmaguriauti, smalyžiauti
Pastaranka  – Pol. 1) virvė, jungianti pavalkus su branktu, viržis (Skdv), 2) virvutė, su kuria botagas pririšamas prie botkočio (Užv)
Pastars –
1) gale esantis; galutinis, paskutinis (Krtn), 2) vienintelis iš likusiųjų (Yl, Plt), 3) tik praėjęs, praslinkęs (Ms), 4) labai blogas, prastas (Ms)
Pastaunīnks
– ganykla
Pastijolka – grietinė
Pastīvalis – festivalis
Pastrajē – 1) puošnūs drabužiai, 2) papuošalai
Pastriegavuotė – pasaugoti, pasekti (Nt, Lk)
Pasvars –
1) pririšamas koks sunkus daiktas gramzdinant (ppr. tinklą) (Plt, Krtv), 2) sieninio laikrodžio svarelis (Gršl, Žd), 3) po dalba pakišama atrama, kai verčiamas koks sunkus daiktas (Prk)
Pašanklė
– audimo klaida, kai apmatų siūlas lieka neprispaustas ataudų
Pašėlīnė − pašėlęs dalykas, pašėlimas
Pašėnavuonė – pagarba, gerbimas (Krkl, Mžk)
Pašlaks – kitos spalvos ruožas audeklo pakraštyje (Rt)
Pašlėjus
– pašlijas (pašlitas)
Pašliaunus – nuolaidus, nuožulnus
Pašliuroutė − pavaikštinėti (Šts)
Pašova – audimo klaida – šaudyklės peršokti siūlai
Pašvėtā − papuošalai, išeiginiai drabužiai
Pataldrobė – patalų užvalkalas
Patalkīs (-ē) – vaišės ir pasilinksminimas, šokiai po talkos, pabaigtuvės (Ms, Jdr, Als)
Pataralioutė – garsiai, greitai pašnekėti, patarškėti (Skd, Krkl)
Patermasos – padažas
Patieka − 1) paguoda, 2) džiaugsmas
Patiemėjėms – pastaba
Patrapaks – barimas, vainojimas (Rt)
Patruopītė
– pataikyti
Patšvartis – rąsto nuopjova
Pauparis – 1) tranas, 2) dykaduonis
Pavada − antroji žmona
Pavadus − kuris duodasi vedamas
Pavalkā – arkliui ant kaklo maunama minkšta pakinktų dalis, ant kurios uždedami kamantai (Ms, Slnt)
Pavalks – kiaulės paliaukis (perk. Rt)
Pavars – toks prietaisas lankui ant statinės užkalti (Šts)
Pavečerka
– pavakariai (Sl., Rnv, Brs)
Pavėdietė – panėšėti, būti panašiam
Pavėdos – panašus
Pavelkėns − ilgai tariamas, tęsiamas
Paviešis – viešnagė
Pavietrie – dvėselėnos smarvė
Paviržis – priedas maistu už darbą
Pãvīzis – išvaizda
Pažars – gaistras (Pol., Brus., Skr, Mžk)
Pažastis – 
įžambus spyrys tarp sijos ir sienos (Slnt)
Pažiobėntė
– pašviesti
Pažīčiuotė – paskolinti
Pažîgiou – pakarčiui
Pažinie − pažintis
Pažnībtė – papjauti (Erž, Jrb)

Pečiūrė – krosnyje skylė su durelėmis
Peilioks – lydekaitė
Pėimenašas − piemengalis, vaikigalis, vaikėzas
Peišielis – pieštukas
Peizuotė − peikti, koneveikti
Pelėns − peluotas
Peliuoks – peliautojas (KlvrŽ, Žd)
Pėlnėjė
– pilnatis
Pėndielie – besilaukianti pirmo vedimo (karvė)
Pėnzelis – teptukas
Perdars – pertvara, sienelė (Skr, Kair)
Perenė
– 1) pirtis (Žd, Dr), 2) pėrimasis pirtyje (Slnt), 3) perk. mušimas, barimas (Mžk)
Pergalis – į rankovės galą įaustas raudonų siūlų ruoželis (Skdv)
Perglîta
– plonesnė siūlo vieta, persmauga
Perglītuots – 1) nelygaus storumo, su perglytomis (Sd), 2) su tuščiu tarpu (S. Dauk.)
Perlanka
– klaida, padaryta metant ar lenkiant siūlus (Skr, Škn)
Pérmā – anksčiau
Pėrmšuokis − pati pradžia
Pernīčė – penktadienis
Perpėns – šalutinis krepšio lankelis, spyrys, per kurį pinamos vytelės
Persiraitītė – praslampinėti, prasivalioti (šnek., Ar, Šts)
Persargos – lengva liga
Perstekė – žeberklas
Pertars – tarpas (Škn)
Pervars –
1) geležis ar viela, kuria suveržia ratų gardis, dugną, akėčių balžienus (Skdv), 2) skersinis, kuriuo kas prikalant sujungiama, varas (Up, S. Dauk.), 3) kartis, uždedama skersai tarpangio ar varttarpio pusiauvėrinėms durims ar vartams prikabinti (Rs, Trk), 4) statinės tvoros kartis (Ggr), 5) vartų skersinė kartis (Krkl), 6) riba tarp vieno kaimo žemės ir kito (Yl, Trš), 7) skersai audeklą įaustas kitos spalvos siūlas ar siauras ruoželis (Grg), 8) didesnis rožančiaus karoliukas (Šv)
Pēslos – penamas
Pesnuotėis – palengva, tingiai dirbti, krapštytis
Pešeklis – 1) peštukas, mušeika (Vvr), 2) kablys šienui pešti iš šalinės galo (Kl, Trg), 3) dviem užkumpusiais nagais kablys mėšlui iš vežimo versti (Pgg, Šlu)
Pešiklis – kablys mėšlui kabinti (Pgg)
Petelnė
– keptuvė
Petliavuotė mėltā − smulkūs miltai

Pičpilnis − visai pilnas, pilnutėlis
Piedols – kuris baltomis kojomis (apie arklį, karvę)
Piekarnė − kepykla (Brus., Pol., Als, Mžk)
Pieliavuotė – kankinti, kamuoti (perk., Vvr)
Piera –
dailylentė
Pierena – mušimas, pėrimas, dyža (Mžk, Ms)
Piernīks – sausainis, riestainis
Piesa – namų gorovė (S. Dauk.)
Piesos − 1) banda, kaimenė (S. Dauk.), 2) visa manta, turtas, nuosavybė, 3) pragyvenimo sąlygos išlaikymas, 4) šiukšlynas (plg. la. piesa – mėšlas, atliekos)
Pietvis – pietys
Piežîntė – pamažu, atsargiai eiti
Pīlė – antis
Pilīčė – dildė
Pilipuonā − tulpės
Pimgalis – 1) vežimo, ratų priekis (Kl, Štk), 2) skerdenos priekinė dalis (Brs)
Pimpis
− nedidelis skauduliukas, spuogas
Pimpuols – apgamas, antauga (Ggr)
Pinėkā
– neriniai
Piningā – pinigai
Pinkulės – sudžiūvusio žmogaus ar gyvulio rietų kaulai (menk.)
Pinkuols – stambus, didelis žmogaus kaulas (Kv, Rt)
Pintovės –
senoviškas mergvakaris (KlvrŽ, Pkl, Krš)
Pīrkšnis
– karšti pelenai su žarijomis
Pisuoklis – vlg. 1) puodas, puodynė (Erž), 2) gyvulių patinas (bulius, kuilys) (Dr), 3) juok. sugyventinis (Pvn)
Pištelis
− bjaurybė, baidyklė
Pītė – šlapti, bjurti
Pitliavuotė – pikliuoti (Erž) 

Pjaunis – pjaunama pelkė, kur pavasarį ir rudenį vanduo laikosi; pelkėti krūmai
Pjūklītė – priekaištauti, rieti, graužti

Pladars – ribuliavimas, ribuliai (Dr, Prk)
Planka – 
stora lenta (Vkš)
Platavuotė – 
plačiai, išlaidžiai gyventi (Skr, Krš)
Plaujuotė
– plaukyti
Plavuotė – dažnai plauti, mazgoti (Šts, Vkš)
Plavuotėis –
bastytis, klaidžioti, plaujoti (menk., Trk, Vkš)
Pleišatuots – 
supleišėjęs, rauplėtas (Ggr)
Plėkpėivė
− menkai želianti pieva
Plėmptė – gerti
Plėnis − 1) pelenai, 2) kibirkštys
Plesnas – šviesiai bėras, gelsvai balzganas (apie arklį, karvę)
Pliauzė – rankinė

Pliesteris – 1) nestiprus žmogus, 2) tinginys, apsileidėlis
Pliešèks – puikus, didelis darbininkas
Plieška – plokščias butelis (dažniausiai ketvirtis litro)
Pliezdra – plėvė (Rs)
Plikšis – nuogas vyras
Plīnkšals – sušalusi žemė be sniego
Plincis – blynas (Pln, Skd)
Plinkus − greitas, vikrus, žvalus (Lc, Šts)
Plints – plyta (?)
Pliūndra − nerimta, apsileidusi moteris
Pliutvars – menk. kas netvarkingai apsirengęs, atsilapojęs, apsmukęs (Rs, Jrb)
Plitnītė
– kalti
Pliuškė – vakarėlis, šokiai
Plompa – neišmanėlis
Plonis − plonas apvalus kepaliukas, kepamas ant karštų anglių
Plucintė – judinti, kratyti, drąskyti
Pludungė – pliuškė, vizgė, patuška
Pludungis − nerimtas žmogus, vėjavaikis
Plūnktė – 1) sunkiai eiti, 2) vargingai eiti, 3) skinti
Plūktėis − sunkiai dirbti iki prakaito
Pluonima − plonuma
Pluonėms – smilkinys
Pluoskė – aukšlė
Pluskatuots – šerpetotas (Tl, Ggr)
Pluskintė
– purtyti, plustinti
Pluskis − kas su pluskomis, ilgais plaukais
Pluskos – susivėlę, ilgi plaukai, gaurai ar karčiai; plaukų draikanos
Pluskuots − su pluskomis, gauruotas
Plustintė – judinti, kratyti, purtyti

Poksis – rankinis pjūklas
Pomėtis – atmintis (Brus.)
Ponašis − gana greitas (Varn)
Poncerka – švarkas
Pončiaka – vilnonė koinė
Pončka − gniūžtė
Pondeivs – Dievas
Popėrm – iš pradžių, iš karto
Poputė − nuospauda, trynė; sutrinta pūslė
Pormuons – vežikas
Porptė – brinkti
Posiaužniuga – per vidurį, perpus
Posmarškuonė – bulvių ir miltų košė
Posnaga – kanopa ar kitas raginis kojų galas
Poškoutė – linguoti (?)
Pošks – spuogas
Potkė – 1) skobtinė klumpė (Pol., Jrb) 2) nosis (menk., Jrb) 
Potra
– košė, sriuba
Pozīva – stovėsena

Prabakuotė – klampojant praeiti (Kal)
Pradars –
1) pravertas, praviras (KlvrŽ), 2) riebalai ar pienas maistui pagerinti, pagardinti, uždaras, prametalas (Slnt, Kal)
Pradėm
− nuolat, be pertrūkio, ištisai
Praduotks – rankpinigiai (Yl, Jdr)
Pragijīs
− nuobrukinis audeklas, austas dvejomis nytimis
Pragoms – tarpas
Pragriežtė − pralošti
Prakiordī(n)tė – pradurti
Prakostė – truputį atsigauti, sustiprėti, pasitaisyti
Prāktis – uždarbis
Praminas – šiaudai ar spaliai, dedami į minamą molį
Pranara – medžio stiebo gumbas medienoje (apaugęs nukirstomis šakomis)
Prantavuotė – klausinėti, kvosti (Skd, Kal)
Prapuolenė
– prapultis
Praspuorks – užtrauktukas
Prasuks – gabalėlis sviesto, dedamas į grietinę, pradedant mušti sviestą, sukti kastinį
Prašmintinis − nedidelis pokylis, pramoga, pobūvis
Pratintaliuotė – kaboti (kažkiek laiko)
Pratrīstė – pradėti viduriuoti
Pratruotītė − prarasti
Praurbintė – pradurti su yla
Pravaktė − prasigyventi, prakusti (Žd)
Pravalaks – Pol. 1) įveriamas tvarstis, raištis pūliams išvarvinti (Ggr), 2) po kamantais dedamas veltinys (Šts), 3) pagalys, pritaisomas tarp pakinkytų arklių galvų, kad negalėtų kandžiotis (Krž)

Pravents – kelionei įdedamas, įduodamas maistas (Krš, Lk)
Praveros – pravartus

Pravuodītė – vežti, gabenti (Pol., Kv, Vkš)

Pravuodnos/Pravuornos – aktyvus, veiklus
Pražaidītė – pamesti, pradanginti (Slnt, Plng)
Pražambietė – diegą leisti, dygti (Kl, Lk)
Pražargdītė – pražergti, praskėsti, praplėsti (Šd)
Prėklos – nemalonus, bjaurus
Pri – 1) prie, 2) pas
Pribakiuotė – prikimšti, primurdyti (Klp)
Prīdėva – nuolat dėvimas, darbo drabužis
Prīdėvinis – namie, prie darbo dėvimas (apie drabužį)
Pridībavuotė – 1) primušti, prilupti (Vkš), 2) prisikankinti, privargti (Mžk)
Pridīrintė – prislinkti (S. Dauk.)
Priduotks – priedas (Brs)
Pridžiubītė
– primušti (Kair)
Prienars – nauja kojinės pėda, prineriama prie senos blauzdos (Yl, Skd)
Prietelis
– asmuo; bičiulis, draugas (Brus., S. Dauk., Žeml)
Prigatavuonė – parengimas, paruošimas (Pol., Als)
Prigautė − pasiekti
Prigimt/s, -a – gimt/asis, -oji
Prīgrėnds − pastogė prie klėties priekio; prieklėtis
Prīgulė – naktigonė, nakvynė
Prijimblus – malonus, švelnus
Prikalka – lentynėlė smulkmenoms susikrauti
Priklastis – nemalonumas, bjaurumas (Kl, Vvr)
Prikruoptė
− apgauti, apsukti
Prīlaids − pavasarinis paršas, užmetamas penėti iki rudens (Vkš, Pln)
Primenie – prieangis
Pripadietuos – padėjėjas, tarnas (S. Dauk.)
Prīparšis – 1) prastesnis paršas, 2) paskutinis kiaulės atvestas paršiukas
Prīpuolis – netikėtas įvykis
Priraitītė – prirašyti, prikeverzoti (Šl)
Prirarintė – prikrauti (Šts)
Prisirakaliuotė – prilįsti rakščių (Ggr)
Pristasavuotė – priderinti, pritaikyti (Ms)
Prīšninkė
− trobos galas (dažniausiai apgyvendinamas karšinčių) (Lž, Mžk, Als)
Pritaigavuotė – įtikti (Trk)
Pritarabanītė
– 1) privežti, prigabenti prie ko (Brs), 2) beldžiant prisišaukti, prisikelti (Mžk)
Pritaralioutė – priteršti, pribjauroti (Krtv)
Pritėktė – 1) tikti, būti ger/am, -ai, 2) derėti
Privėlėjė − priekaištas
Prižebravuotė – prielgetauti (S. Dauk., Krkl)
Prūds
– 1) kūdra, 2) tvekinys
Prūgavuotė – rakinti (Užv)
Prūnītė
– sunkiai, daug dirbti, triūsti
Pruocaunīnks – darbininkas vz. pruocė
Pruocė – darbas, triūsas (l. praca)
Pruocėvuotė – sunkiai dirbti, triūsti (Pol., Varn, Vvr)
Pruočka
− skalbėja (Pol., Mžk, Skr)
Pruogīmė − proguma
Pruomata – klaida, padaryta metant audeklo metmenis ant mestuvų (Šlv)
Pruomuša – retesnė, audžiant pakankamai nesumušta audeklo vieta, perauda, prorėta (Kl, Grg)
Pruomušis – pertrūkis, perstojis (Ms)
Pruomušuots – su prielipais, prielipuotas (Šts)
Pruopernā – užpernai
Pruopernīkštis − užpernykštis
Pruosītė – lyginti
Pruosus – lygintuvas
Prusnos – lūpos (ppr. arklio), burna

Pudamėnts – pamatas
Pūgariuotė – purenti (Ggr)
Pūgavuotė –
įrėžimais gražinti (Krtn, Brs)
Puišis
– berniukas, vaikėzas
Pujuotė – 1) blaškyti, naikinti, siaubti, 2) išdirbti, purenti (žemę)
Pūkis – velniukas, kamuolinis žaibas
Puksis (-ielis) – pjūklas
Pumpuotaukšlis – kukurdvelkis
Punčiakas – kojinės
Pūnds − ryšulys, pakas
Puodė – krikštavaikis (Plt, Vkš, Dr)
Puodėška – pagalvė
Puonėkis − pusėtinas, vidutiniškas, pakenčiamas, nevisiškai blogas (Ll, Lkv)
Puonmetis − baudžiava (Rt)
Puopa − skaudama, skausminga vieta (Vkš, Eig)
Puopintė lepinti, paikinti, puoselėti (šnek., Ms, Skr)
Puorėnīnkā
− pora arklių kinkomas vežimas
Puosargos – nedidelė liga, negalavimas (sloga, menkas gripas)
Puoternīčė − žydų rožančius
Puotinīčė – smuklė (S. Dauk.)
Pūpeklis – 
kas vis pūpia, bambeklis (Varn)
Pūptė
− dejuoti, skųstis, vaitoti
Puriets – garbanotas
Pūrā − 1) žieminiai kviečiai, 2) grūdų, bulvių maišai
Purmanka – vežimas (Pol., Trk)
Purtulīs
– drebulys
Pustaunīčia – apleista sodyba, trobesys
Pustelnīnks − atsiskyrėlis
Pustīnė – tuščia, be tvarkos, nykimas
Pušavuotė – dailinti (Trš)
Pūškarnė – 
patrankų dirbtuvė (Pol., S. Dauk.)
Puškars –
spuogas (Krš)
Putelis
− putinas
Pūtis − pelėda

Pliauzė                                                     rankinė

 • Komentarai išjungti - P
 • D

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Daba – prigimtis, būdas, paprotys (S. Dauk.)
  Dabarčiou
  – dabar, šiuo metu
  Dabaris – dabartinis (Erž)
  Dabena − papuošalas, puošmena
  Dabītė – mušti (Šts)
  Dabstītė – 1) tvarkytis, puoštis (Up), 2) taupyti, verstis (Up)
  Dabšna – dabita (Kv)
  Dabuotė – saugoti, globoti
  Dabuoklė – kalėjimas
  Dabus – akylas, atsargus (S. Dauk.)
  Dadnuotė – plepėti, bambėti (Klp)
  Daga – 1) saulės karštis (Slnt, Šv), 2) derlius, branda, pjūtis (Krg, Prk)
  Dagīs – usnis
  Dags – degimas, gaisras (Ggr)
  Dagtis – 1) yldeginis (Pln, Yl), 2) smeigtukas kuodeliui pritvirtinti (Slnt)
  Dagus – aštrus, žvarbus, kandus, ėdus (Slnt)
  Daibstīsenas – slampinėjimas (Slnt)
  Daigaplunksnės – padaigos, padaigsliai (Varn)
  Daigiuotė – dygti (Varn)
  Daigliuotė – sodinti (Užv)
  Daiglius – dygimas, daiga (Kal, Slnt)
  Daigmuokslė – daržininkystė, sodininkystė (S. Dauk.)
  Daigs – 1) diegas (Ggr, Šts), 2) daigykla (Slnt, Grg), 3) kilmė, giminė (Slnt)
  Daigstītė – sodinti, diegti (Skd)
  Daigūnis – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dailē – dailiai
  Dailiejėms – riebėjimas (Slnt)
  Dailietė – gražėti (Dr)
  Dailintė – penėti, tukinti (Šts)
  Dailus – 1) gražus, puikus (Yl, Šts), 2) lygus (Vvr), atsiganęs, neliesas (KlvrŽ)
  Dainažīmės – natos
  Dajītė – gadinti, naikinti (Kln)
  Dakanuotė − draikyti, draskyti (S. Dauk.)
  Dalakoutė – bėgti, lakatuoti (Kin)
  Dalbstītėis – 1) tinginiauti (Plt, Slnt), 2) spaustis, taupyti (Varn)
  Dalvaroutė – slinkinėti (Lž)
  Dambītė – lupti, mušti (Ms, Šts)
  Dams – piltas, kastas kelias (Rt, Vvr)
  Danginis – mėnuo, Mėnulis (Slnt)
  Dangintė – gabenti, kraustyti, lakinti (Vkš, Krkl)
  Dangoutė – dangstyti, maskuoti
  Danguorīkštė – vaivorykštė (Klp)
  Dantėnė – kuliamoji mašina (Šts)
  Dantinietė – apšnekėti, pašiepti (Prk, Klp)
  Darašios – ne visai pražilęs (Rs)
  Darbietis – žemdirbys (Ggr)
  Darbīkla – darbavietė (Skd)
  Darboutėis – darbuotis
  Darga – padargas (S. Dauk.)
  Darin – todėl (S. Dauk.)
  Darkiuotė – 1) darkyti, bjauroti, gadinti (S. Dauk.), 2) sklaidyti, draikyti (S. Dauk.)
  Darkluotėis – darganotis (Plt)
  Darknuotėis – bjaurotis (Slnt)
  Darna – dargana (Šts)
  Dars – 1) darbas, veikla (S. Dauk.), 2) prietaisas dešroms daryti (Krt)
  Darulaitis – kastratas, išdaris (Šts)
  Darvouts – miglotas (Šts)
  Daržies – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dauba – 1) irklas (Lž), 2) dvinagė, dviražė šakė rugių pėdams į vežimą krauti (Lž)
  Daugė – daugybė (S. Dauk.)
  Daugesnē – daugiau (S. Dauk.)
  Daugis − daugelis, daug kas
  Dauglīkė – daugiskaita
  Daugnuora – šykštuolis, godas (Slnt)
  Daukštelietė – kaukštelėti; suduoti (Žd, Vkš)
  Daužtelietė – kiek suduoti (Slnt, Vkš)
  Davadītė – aiškinti, pasakoti (Pol., Krkl, Vdk)
  Davatka – perdėtai pamaldus žmogus (ppr. moteris) (Pol., Yl)
  Davutis – davėjas (Vkš, Užv)
  Dažīvė – dažai (Varn, Vvr)
  Debekītė – niekinti, plūsti (Kair)
  Debesainis – tamsus (Vdk)
  Debesīnė – skysta putra (Šts)
  Debesinis – nelygios spalvos, laumėtas (Pp)
  Dėcėns – durklas, peilis
  Dedeklė – dedanti višta (Sd)
  Dedervuots – šašuotas, ruplėtas (Dr)
  Dėdlē – labai, dideliai, smarkiai (Šts)
  Dedlīvs – dėslus (Grg)
  Dedus – dėslus, dėdingas (Rs)
  Dėdžiuojė truoba − svetainė, salonas
  Degals – deglas, fakelas (Slnt)
  Dėkčē – 1) daug (Prk), 2) labai, smarkiai (Lkv, Krtn)
  Deginsena – 1) kaitinimas (Slnt), 2) ėdimas, graužimas (Skd)
  Deglas – fakelas (Vkš)
  Deglīčė – dedamoji krosnis, degykla (Krkl, Slnt)
  Degots – derva
  Degsena – degimas (Šts)
  Degsnis – kaitra, sausra (Kin)
  Degtoks – žiebtuvėlis (Slnt)
  Deguliouts – kūlėtas (Gršl)
  Dėgurtė (Diegortė) − pamažu degti, rusenti
  Deigla – medžio kempinė (Dr)
  Deilietė − dilti, plonėti (Grg, Vvr)
  Déinautė – meilauti, vilioti, smailauti, meilinti (Pln, Slnt)
  Dèkčôm – labai
  Dekis – lovatiesė, užtiesalas (Vok., decke, Kv, Užv)
  Dėkortė – pamažu degti, rusenti
  Dėkts – tvirtas, stiprus (Skd, Šts)
  Dėktōs, -ontė – dar atlaikanti, tinkamas
  Dėlbs – atšipęs, atsipjovęs (Rt)
  Delčė – mėnulis (S. Dauk.)
  Dėlėks – mažas vienrankis pjūklelis (Krt, Tl)
  Delmuons
  – piniginė (Vvr)
  Dėrbtovs – įrankis dirbti, mašina (Šts)
  Derečītė – darinėti, mėsinėti (Slnt)
  Dereklis – dyrikas (Grg)
  Dėrėks – kas diria, lupa; kas drasko (Šts)
  Derenė
  – 1) kailio lupimas, dyrimas (Slnt), 2) mušimas, pyla (Slnt)
  Derešas – timsras (Pol., Žd, Plt)
  Derietovės – derybos (Užv)
  Dergtė – apsimesti, dėtis (Slnt, Varn)
  Dergučas – derkštas, dergūnas (Tl)
  Derklīčė – madas gaudanti moteris, pliuškė (Krkl)
  Derlietė – suriebėti, nutukti (Vvr, Slnt)
  Derlings – tinkamas, prideramas (Prk)
  Derlis – vešlumas, trąšumas (Slnt)
  Derliūgs – derlus, riebus žmogus, storulis (Skr)
  Dėrmavuonė
  – krikščionių apeigos, kuriomis suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, konfirmacija (Pol., S. Dauk.)
  Dermīčius – lažybos (Tv)
  Dėrtė – 1) lupti, plėšti (Als, Snt), 2) tvoti, mušti, plakti (Šts, Skd)
  Derus – tinkamas, naudingas, patogus (S. Dauk.)
  Dervecītė – terlioti, kneizoti (Lkv, Ggr)
  Dervečītė – skirstyti dalimis, plėšyti (Užv)
  Deržtė – dergti (Rt, Plt)
  Deselė – vedega (Vok., Ms, Skd)
  Desiuotė – 1) tampyti, draskyti (KlvrŽ), 2) srėbti, kirsti (Kal)
  Destis mot. g. įvykis, atsitikimas (S. Dauk.)
  Dėšlis – priekabos, vėžimo kabinamoji dalis
  Devėms – 1) išdykavimas, dūkimas (Rdn), 2) griaudimas (Krš)
  Dėvuons – lovatiesė
  Dībavuotė – 1) prie stulpo plakti (S. Dauk.), 2) barti (Up, Pp), 2) vargti, plūktis (Mžk, Vkš)
  Dibentė – kankinti (Šauk.)
  Dibičītė − skriausti (Skdv, Bt)
  Dībintė – eiti, stypinti (Šauk)
  Dibka – Pol. rąstagalis, į kurį įdėdavo nusikaltėlio kojas (Krtn, Skd)
  Dībkinietė – valkiotis (Vvr)
  Dībkioutė – 1) kankinti, varginti (Grg), 2) drengti, nešioti (Grg)
  Dībs – didelis žmogus (Slnt)
  Dībtė – mušti, dobti (Kv)
  Dicėns – didelis peilis (Lat., Ms, Slnt)
  Dīčkavuotė – trinti, brūžinti, dėvėti (Slnt)
  Didelī– 1) didumas (Slnt), 2) stiprumas (S. Dauk.), 3) didingumas, kilnumas (S. Dauk.)
  Didenī– puikybė, išdidumas (Krž)
  Diedliuotė – dėlioti (Slnt, Kv)
  Diegis
  – nudegimas (Slnt)
  Diegurtė – pamažu degti, rusenti (Dr, Slnt)
  Diekou! – ačiū!
  Dieni (Dėini) – turėsianti, vesianti (apie gyvulius)
  Diertė – mieguistam, pavargusiam darytis (Dr, Slnt)
  Diesena – būvis (Bržr)
  Dieslės – dėtys (Užv, Vdk)
  Diesmė – nuosaka (S. Dauk.)
  Dieviskelė – grandinėlė, vyriško kišeninio laikrodžio pakabukas
  Didgalis – didysis namų, miesto, sodžiaus galas (Kv)
  Didīstė – išdidumas, puikybė (Pkl, Slnt)
  Diduomis – didžiūnas, didikas (S. Dauk.)
  Didus – išdidus, puikus (Šv)
  Dievuotėis – atsisveikinti (Šts, Als)
  Dignītė – gabenti (Šts)
  Dīgsčiuotė – greitai eiti, bėgti (Ggr)
  Digsnis – dūris (Kl)
  Digsnuotė – bėgti mažais žingsneliais (End, Vvr)
  Dīgstelietė – 1) staigiai įdurti (Vkš), 2) suskausti, nusmelkti (Mžk)
  Dīgsuotė – gelti, skaudėti (Up)
  Dīguotė – dygti (Varn)
  Dīka – pasileidimas (Šts)
  Dīkabarzdis – svyruoklis (Slnt)
  Dīkautė – siausti, lakstyti (Slnt, Šts)
  Dīkinėjė – laukinių žmonių kraštas (Šts)
  Dīkis – išdykimas (Slnt)
  Dīkīstė – išdykavimas (Krž)
  Dīkra – dykynė, plynė (End)
  Dīks – grynas, tikras (Vvr, Vkš)
  Dīktė – dusti, trokšti, ilsti (Slnt, Užv)
  Diktintė – tvirtinti, teigti (Šts)
  Dīku – lengvai (Grg)
  Dīkuonis – išdykėlis, nedorėlis (Grg, Plt)
  Dikuotė – draskyti, plėšyti (Skd)
  Dilėks – 1) mažas vienarankis pjūklelis (Kl, Krt), 2) sudilęs peilis (Tl), 3) suktas, šykštus (Tl)
  Dilintėis – nykti, mažėti, dingti (Rs)
  Dimba – kultuvė, mušeklė (Žeml)
  Dimbėks – didelis žmogus (Pln)
  Diminīčė –  rožė, votis (Pol., Jrb, Žgč)
  Dimžaks 
  – kišenė (Prk)
  Dinderioutė – dykinėti (Škn, Vkš)
  Dinderis – tinginys, valkata (Lž, Sd)
  Dingis – kryptis (Kl)
  Dingoutėis – atrodyti, rodytis
  Dingsnis – dingstis, priežastis (Brs)
  Dingstis – 1) staigi mintis, įtarimas (Kltn), 2) prasimetimas, proga; atsitikimas, atvejis, priežastis (Up, Mžk)
  Dingtė – rasti vietą, išeiti, dėtis (Skd, Vvr)
  Dingtelietė – atsiminti
  Dinkiuotė – mušti, perti (Šts)
  Dinsts – tarnyba (Vok., Klp)
  Dīra – dyža, pyla (Slnt)
  Dirdinietė – slankioti pašaliais, dykinėti (Skd)
  Dirėks – branktelis paskerstam gyvuliui pakabinti lupant (Slnt, Plng)
  Dirgesīs – dirginimas (Šts)
  Dirgsnis – 1) plona, laiba šakelė (S. Dauk.), 2) maža gyslelė (Pln)
  Dirintė – plėšti, zulinti (Šts)
  Dirītė – lupti kailį (Kal, Brs)
  Dirsius – apsileidėlis, ištižėlis, tinginys (Klm)
  Disnipuols − laivas
  Diškītė – trinti, brūžinti (Šts)
  Dišlininks
  – kaklininkas (Skd)
  Diukuo – kodėl
  Dīvelietė
  – nešioti, devėti, drengti, trinti (Klp)
  Dīveliuotė – kamuoti, mušti (Bržr, Užv)
  Dīvėns – nuostabus, keistas (Kin, Jdr)
  Dīvītėis – stebėtis
  Dīvs – stebuklas, įvykis, kuris nusatebina
  Dīzinietė – valkiotis (Vvr)
  Dīztė – trypti vietoje (Kair)
  Dīža – mušimas, pėrimas (Plt, Tl)
  Dīžals – mirkalas, padažas (Vvr)
  Dīžtė – 1) mušti, perti, plakti (Kl, Mžk), 2) srėbti, valgyti, kirsti (Vvr, Vkš), 3) smarkiai lyti (Ms)
  Doborkis – tvenkinys
  Dornios – kvailys
  Doršliuoks – kiaurasamtis, rėtis
  Douba − jauja (Skd, KlvrŽ)
  Doubinėkė − gili molinė lėkštė (Krš)
  Doubinis − iš molio plūktas (Šts)
  Doubīstė − įdubimas po krūtine (Krt)
  Doubkelis − duobėtas kelias (Šv)
  Douklės − prie sienos pritaisytos ėdžios, už kurių užkišamas arkliams pašaras (Lž)
  Douklis − duokas (Mžk)
  Dounminkis − duonkubilis (Plt, Tv)
  Dountėisīs − duondengtė (Vkš)
  Dousena − 1) davimas (Šts), 2) smarkus darymas (Šts), 3) dūkimas, šėlimas (Vkš), 4) panašumas (Šts)
  Dousmė − duoklė (S. Dauk.)
  Douts − dovana (Up, Užv)
  Drabna – 1) šlapdriba (Užv, Šll), 2) liūnas, kirba (Plng)
  Drabnus – tvankus, troškus (Kv, Yl)
  Dračas – išdykėlis (Pol., Vkš, Brs)
  Dračīsena – 1) naikinimas, plėšymas, draskymas (Als), 2) dūkimas (Vkš)
  Dračītė – 1) triukšmauti, trankytis, ginčytis (Brs), 2) naikinti, plėšyti, draskyti (Als)
  Dragnītė – godžiai valgyti, kirsti (Ggr)
  Dragnuotė – joti ristele (Brs)
  Draguotė – 1) gadinti, naikinti, draskyti (Skd, Šts), 2) triukšmauti, jodytis, daužytis (Lž)
  Draibstītė – klaidžioti, trankytis be vietos (Krtn, Užv)
  Draibstuliuotė – snyguriuoti (Ggr, Varn)
  Draika – 1) kas išsidraikęs (Mžk), 2) išdykėlis (Ms)
  Draikā – kraikas, pakratai (Grk)
  Draikas – mažos šakelės (Mžk)
  Draikuotėis – lakstyti, siausti (Šts)
  Draikus – 1) valkus, tąsus (Šv), 2) šankus (Gr)
  Drakdirbys – eibininkas, padauža (Žd)
  Draks – 1) barnis, peštynės, sąmyšis (Rus., Kal, Kair), 2) eibė, žala, nuostolis (Skd)
  Drakuotė – 1) minti, niokoti, gadinti (Skd, Kal), 2) siausti, šėlti (Slnt, Kal)
  Dralītė – draskyti, plėšyti, laužyti (Ll)
  Drampasīnė – makalynė, makasynė, purvynas (Lž, Pkl)
  Drampažītė – terlenti, knezoti (Šts)
  Dranga – 1) kartis, svertas, dalba (Pol., Vdk, Grk), 2) lovos šoninė lenta (Užv)
  Dranginis – lazda, pagalys (Vdk)
  Dranka – statinė, kubilas, kibiras kiaulių jovalui laikyti (Skdv, Šlu)
  Drankis – debesis (Plng)
  Drankiuotėis – trainiotis, daužytis (Vkš)
  Drapakoutė – akėti, brižioti (Pol.)
  Drapaks – akėčios, brižės (Pol.)
  Drapanas – drabužiai (niek.)
  Draugalka – pamergė (Kin, Klp)
  Draugals – pabrolys (Kin, Klp)
  Drebecītė – minti, trypti (Varn)
  Drebesā – šaltienos drebučiai (Vkš)
  Drebežītė – pavydėti, gailėti (Lkv)
  Drebiezgā – smulkios žuvys, mailius (Varn)
  Drebiežnas – nevikrus (Varn, Krš)
  Drebtelietė – 1) staiga nudrėbti, mestelėti (Užv), 2) negražiai, stačiai pasakyti (Vkš)
  Drebus – baugus (Mžk)
  Drėgants – eržilas
  Dreika – žiopla, išsižiojėlė (Dr)
  Dreiktė – draikyti, driokti
  Dreilingis – žiemą išmušta kelyje duobė (Šlu)
  Dreižietė – skeldėti, trūkinėti, daužėti (Slnt)
  Dreižtė – vilkinti, delsti, gaišti (Ll, Kair)
  Drelingiouts
  – duobėtas (Vvr)
  Dremžtė – 1) plėšti, drengti (Kair, Krš), 2) kasyti (Kltn)
  Drengtė – 1) nešiojant plėšti, draskyti, gadinti (Vdk), 2) brūžinti, trinti (Vdk)
  Drenktė – teršti (Vyž, Klp)
  Drepašas – sudribėlis, ištižėlis (Mžk, Yl)
  Drepė – mirkalas, padažas (Krkl)
  Drepena – skurlis, skuduras (KlvrŽ)
  Drepenas mot. g. 1) skarmalai (Klp, Als), 2) skalbiniai (Vkš)
  Drepinīs – 1) košė (menk., Šts), 2) linskmas šokis (Slnt)
  Drepintė – 1) drabstyti (Als, Kl), 2) dosniai duoti, dalyti (Kal, S. Dauk.), 3) smarkiai joti, bėgti (Šts)
  Dreplītė – skrepliuoti (Vvr)
  Dresvė – drevė, uoksas (Kv)
  Dreva – skylė (Yl)
  Drevietė – 1) kopti medų iš drėvės (S. Dauk.), 2) plėšti, niokoti (S. Dauk.), 3) eikvoti, drepinti (Kal)
  Dreziniuotė – gadinti (Kal)
  Dreženas mot. g. skutai, čeženos (Slnt)
  Drežietė − gailėti duoti, šykštėti (Varn)
  Drė̄žtė – dėvėti, nešioti, plėšti, drėksti (Klm, Ll)
  Driegnis – drėgnumas (Pgr)
  Drignius − velnias, nelabasis (Skd)
  Drīkčiuotė – sunkiai šokinėti (Slnt)
  Drīkiets – ruožuotas, dryžėtas (Trk)
  Drīktė – irti, driksti (Varn)
  Drīktelietė – stryktelėti (Vkš)
  Drintė – plėšti, trinti, dėvėti (Als)
  Drīvuotė – pakulomis, dervotomis virvėmis kamšyti laivų, kubilų plyšius (Plng)
  Drīžinietė – valkiotis (Šts)
  Drīžinīs – žmogaus apdaras, išvaizda (Slnt)
  Drīža – drūžė (Vkš, Šlu)
  Drīžas − 1) dryžis, brūkšnys, driuožė, juostelė (Vkš), 2) žemės rėžis (Šlu), 3) dryžas, rainas audeklas, drabužis (Up), 4) valkata (Sd), 5) išilgai juostuotas, rainas, margas, keršas (Skd, Plt)
  Dročiautė – pjauti lentas (Skr, Pln)
  Dročius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Drožinīčė – medinė leistuvo dalis (S. Dauk.)
  Drubīnas – kopėčios (Pol., brus., Mžk, Ms)
  Dručkis – storas žmogus arba gyvulys (Vkš, Pgr)
  Drukarnė – spaustuvė (Pol., KlvrŽ, Vvr)
  Drūkčē – labai (Erž)
  Druklis – dručkis (Žd)
  Drūkšlīs – dručkis, druklis (Dr)
  Drūktainis – dručkis (Slnt)
  Drūktarėitis – storašlaunis (Šts)
  Drūkts – 1) storas (Šts, Skd), 2) žemas, storas balsas (Vvr), 3) smarkus, stiprus (Bržr, Brs)
  Drūlainis – dručkis (Ms)
  Drūlioutė – dirbti (Varn)
  Druliuotė – giržeti, bribinti (Rs)
  Drulkis – rubuilis, dručkis (Kl)
  Drumbzlioutėis – niauktis (Skdv)
  Drumelioutė – bugnyti, barškinti (Klp)
  Drumelis – arbatinukas (NmŽ, Vdk)
  Dūminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Drungs
  – drungnas (Ms, Slnt)
  Druobėnē − iš drobės siūti marškiniai, drabužiai
  Druobės – patalų užvalkalas, dvilinkės (Vkš, Mžk)
  Druobgalīs – skiautė, skuduras (Varn)
  Druobolė – 1) drobės gabalas pašarui, skiedroms ar šiaip smulkiems daiktams nešti (Vvr, Skd), 2) ant pečių siaučiamoji skara (Trg), 3) į lovą klojamoji paklodė (Mžk, Vkš)
  Druočius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Druotė – viela (Mžk, Kv)
  Druova – drėvė, išpuva (Plt)
  Drusts – korys (S. Dauk.)
  Drūteiva – stipruolis (Kv)
  Druzgs – trupinys (Skdv)
  Drūžė – dryžis, ruožas, juosta (Rt, Lkv)
  Duba – 1) jauja, pakura (Lk, Rdn), 2) atskiras ūkis, gyvenimas, sodyba (Varn, Grg), 3) besotis (Šll)
  Dubadegīs – kerštininkas, padegėjas (Kv)
  Dubas – išduobtas kubilas (Lkv)
  Dubelts – dvigubas (Vok. dial., Vkš)
  Dubėns – medinis indas užtrinui grūsti (Plt)
  Dubinka – sudubusi, susenusi moteris (Kair)
  Dūblingė – nerangus, pilvotas žmogus, dūblys (Skdv)
  Dublunkis – dručkis (Plt, Ggr)
  Dūbra – sena, prasta armonika (Kv)
  Dubtė – gesti, kiurti (Up)
  Dubunis – išduobta trinka su kojomis dubeniui įdėti (Žd, Vkš)
  Duburkalis – menkas duburkis, duobė (Brs)
  Duburkis – upės ar ežero dugno duobė
  Dubus – talpus, erdvus (Varn)
  Ducintė – tampti, purtyti, dūskinti (Mžk)
  Duckėnā – skutai (Dr)
  Dudielioutė – dudenti, terškėti (Prk)
  Dūdintė – vilktis, dūlinti (Kv)
  Dudlentė – kalbėti, terškėti (Prk)
  Dudnuotė – iš lėto, potyliai kalbėti (Up, Brs)
  Dūdouts – su klostėmis, rauktas (Prk)
  Dūduorios – vargonininkas (Slnt)
  Dudūra – 1) sudurmai (Kv), 2) kaktomušais (Kv)
  Dugnuogalis – dugnolis (Lž)
  Dugnuolis − 1) storoji, akloji žarna, dūblingė (Up, Vvr), 2) vėdarai (Mžk, KlvrŽ), 3) riebus, storas žmogus (perk., Mžk)
  Dugnuolius – žioplas, ištižęs žmogus (perk., Trk)
  Duja – dulksmas, smulkus lietus, migla, rūkas (Kv, Šts)
  Dujuotė – dūmuoti, migloti, dūluoti (Kv, Šts)
  Dujuots − miglotas, padujavęs (Krš)
  Dūkinioutė – dūkti, šėlti (Brs, Šts)
  Dūksena – dūkimas (Žd)
  Dūksėns − purvinas, nešvarus (Lkv, Šv)
  Dūksinioutėis – purvintis (Varn)
  Duksmas – sielvartas, rūpesčiai (Plt)
  Dukstė – driksti, plyšti (Šts)
  Dukšla – raukšlė, dumšlė (Krkl)
  Dukšnus – birus (Kv)
  Dūktė – niršti (Kv)
  Dula – 1) vienas iš dviejų kaištelių, tarp kurių įdedamas irklas (Prk, Plng), 2) kaištis burių virvei (šiutui) pririšti (Prk)
  Dūla – nekalbus žmogus (Brs)
  Dulas – 1) pilkas, palvas, palšas (Skd, Šts), 2) gelsvas, gelsvai rausvas
  Dulbis − ištižėlis, drimba, tinginys, dūlis (Tv, Kltn)
  Dulbsuotė – snopsoti (Škn)
  Dūlė – bulvė (Akm, Pp)
  Dūliava – migla su smulkiu lietumi (Slnt)
  Dūlietė – sėlinti (Als)
  Dūlīnė – bulvienė (Akm, Mžk)
  Dūlinis – bulvinis (Vkš)
  Dulis – dulas gyvulys (S. Dauk.)
  Dūlītė – rūkyti (Krkl)
  Dūliuotė – smulkiai lynoti, dulkti (Šts, Slnt)
  Dulkanuots – miglotas, ūkanotas, dūliuotas (Šv)
  Dulksnuotė – 1) žydėti, dulkėti (Mžk), 2) lynoti (Skd, Mžk)
  Dulkstītė – raibinti (Dr)
  Dulputrė – baltinta grūstų bulvių sriuba (Vkš)
  Dulskanuotė – raibuliuoti (Varn)
  Dūma – pasitarimas (S. Dauk.)
  Dūmalaks – kaminas, dūmtraukis (Plt)
  Dumblasītė – mindžioti, klampoti, drambloti, dumbloti (Krkl)
  Dumbloutė – niaukstytis, blaustis (Dr, Šts)
  Dumbra – 1) gili vieta upėje, sietuva (Bdr, Kl), 2) kūdra (Grk)
  Dūmėnė – sandėliukas maistui laikyti (Dr, Skd)
  Duminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Dumplekė – plati lenta vietoje kopėčių (gardžių?) mėšlą vežant
  Dumpeklė – iš lentų sukalta ratų gardė
  Dumpeklės – mėšlavežis vežimas (Plng, Sd)
  Dumpiouts –
  nelygus, su dumpiu (Šts)
  Dumpis – 1) raukšlė, dumpšlė, dumšlė (Yl, Brs), 2) sąmyšis, maištas (Lat., Krp, Žd), 3) mot. g. dgs. chaosas (S. Dauk.)
  Dumplinis – pūstas, platus (Bržr, Vkš)
  Dumplintė – vilktis, dimbinti (KlvrŽ)
  Dumplioutė – 1) sunkiai kvėpuoti (prk., Šts), 2) smarkiai kosėti (Varn)
  Dūms – kiemas, gyvenimas, duba (Skd, Brs)
  Dumšliets – raukšlėtas (Varn)
  Dūmtraukis – kaminas (Btg, Dvn)
  Dundietė – griaudėti, tinkėti, bildėti (Vvr)
  Dundulioutė – 1) griausti, dundėti, trinksėti (Šts), 2) spiestis (Šts)
  Dunduliouts – verpetuotas (Šts)
  Dunkerka – kamara (Šts, Ms)
  Dunksčiuotė – stuksenti, trinkčioti (Vvr)
  Dunksis – renksmas, dundesys (Pln)
  Dunksmas – dundesys, dundėjimas, dunksėjimas (Kair)
  Dunkstelietė – stuktelėti, paukštelėti, kaukštelėti (Vvr, Krtv)
  Duobčiotėis – maitotis, išdykauti (Dr)
  Duobroutė – plepėti, stėnautis (Klm, Prk)
  Duobstė – susenėlis, perkaršėlis (Šts, Akm)
  Duobstelē – sudriskę marškiniai (Užv)
  Duobstis – susidevėjęs, sudubęs daiktas (Als)
  Duobtė – žudyti, galabyti (Kv)
  Duokalka – stoginė čerpė (Pol., Lž)
  Duoklas – rezginės, tarankis (Vkš, Skdv)
  Duoklis – kvaiša, pusgalvis (Mžk)
  Duoris – džiovykla ant jaujos (Vok., S. Dauk.)
  Duorkis − žvejų priplaukimo vieta (Klp)
  Duors – tinkamas, geras (Krkl, Kair)
  Duotals – dovis, dotilas (Slnt, Ggr)
  Duots – dovis, dovana (End, Vvr)
  Duovena – dovana
  Duovenuotė – dovanoti
  Duovis – indėlis, davinys, davimas (Gršl, Krkl)
  Duozintė – kėblinti (KlvrŽ, Šts)
  Dupšiuotė – eiti (S. Dauk.)
  Dura – 1) duriamasis kastuvas (Šts), 2) įrankis klumpėms skobti (End)
  Durbė – steverys, šaka (S. Dauk.)
  Durbtė – dubti, kiurti, pūti (S. Dauk.)
  Durdītė – 1) durti, besti (Šts), 2) keisti formą, storinti (Trk)
  Dureklis – žeberklas, perstekė (Žd)
  Dūriets – lašuotas, taškuotas (Šts)
  Durkėnu – užduriant (Kltn)
  Durkis vieta laivo užpakalyje, suolelis, kur sėdi vairininkas (Plng)
  Durklė – perstekė (S. Dauk.)
  Durnintė – mulkinti, kvailinti (Vvr)
  Durnis – kvailys (Sl., Als, Brs)
  Dursars – ietininkas (S. Dauk.)
  Durstoks – prijuostė (Tv, Lk)
  Duršliuoks – 1) įrankis skylei geležyje išmušti (Kal), 2) medinis virbalas kuodeliui prismeigti (Šll), 3) koštuvas, rėtis, akytas samtis (Up) 4) laistytuvas
  Durtinīs – storas, kresnas, stiprus žmogus, žaliūkas (Šts, Brs)
  Dusena įtampos atleidimas, kai žuvis įeina į tinklą, kad pasidarytų maišelis ir ji negalėtų ištrūkti (Klp)
  Dūsiejėms – sunkus kvėpavimas (Šts)
  Dūskatas – skutai, driskanos (Šts, KlvrŽ)
  Duskintė – judinti, krutinti, plustinti (Užv, Krš)
  Duskis – dusulys (Ll)
  Dustė – dvisti, švinkti, gesti (Grg)
  Dūšė – siela, širdis
  Dušentė – varginti, ilsinti (Kair)
  Dūšings – stiprus, tvirtas (Lat., Ggr)
  Dūštraukis – žioplys (Ggr)
  Dūšvelkis – sunkus, gremėzdiškas daiktas (Pkl, Šts)
  Dutnus – neaiškiai tariamas, kalbamas (Nt)
  Dūzgintė – judinti, purtyti, kratyti (Šl)
  Dužas – storas, riebus, kresnas (Pol., brus., Rs)
  Dužīg – dukart (Erž)
  Dužings – dužas, stiprus, tvirtas (Pp)
  Dūžis – smūgis, kirtis (Plt)
  Dužtė – 1) trūkti, skilti, trupėti (Krš), 2) kristi, mažėti (Užv)
  Dūžtė – vargti, ilsti (Pt)
  Dvailā – sudvailinti arkliai, pora (Kv)
  Dvakna – nudyžtas drabužis; menka paralynė (Rdn, Krš)
  Dvaknas − prasti, išsidevėję patalai (Šts)
  Dvaknuotė − plustinti (Šts)
  Dvakultė − kratyti, blaškytis, mėtyti (KlvrŽ, Šts)
  Dvakurtė − 1) vėduoti, leisti (Žd), 2) tvarstytis (lovoje) (Šts)
  Dvanks − tvankumas, karštis, šutna (Škn)
  Dvasintė – dvėsinti, alkinti, badu marinti (Užv)
  Dvasiuotė – dvėsti, dvėsinėti (Pln)
  Dvasėninks − vožtuvėlis su mygtuku orui išleisti (Vkš)
  Dvasna – 1) dvėsimas, galas (Krtn, Plt), 2) nuodvėsa, nuosproga, perdvėsėlis (Vkš, Lž)
  Dvasnas − prastas, netikęs (Šts)
  Dvasus – greitai dvesiantis (Slnt)
  Dveinaitis
  – dvynas (Ll)
  Dvelekis – prieduras, sekiotojas (Grg)
  Dvėlinkė − patalų užvalkalas, dvilinkai sulinkęs
  Dviekoutė – dvėsuoti, alsuoti (Dr, S. Dauk.)
  Dvilinkis – stambus kraujasurbis vabzdys
  Dzaiginietė – be tikslo, be reikalo lakstyti (Skd)
  Dzilentė – griežti, čirpinti (Žd)
  Dzindzals – skambaliukas (Kv)
  Dzingals – skambalas (Yl)
  Dzingulioutė – skambaliuoti, cinguliuoti (Škn)
  Dzukis – žemas, stiprus, sunkus žmogus (KlvrŽ)
  Dzvekītė – mušti (Kair)
  Džaba – pyla (Gd, KlvrŽ)
  Džabītė – 1) mušti, plakti, kapoti (KlvrŽ), 2) smarkiai lyti, čebyti (Skd, Sd), 3) daug valgyti, kirsti (Brs)
  Džagnuotė – ėsti, graužti (Šts)
  Džangterietė – sužvangėti, džengtelėti (Skd)
  Džeganas – išėdos, iščeškos, čeganos (Bržr, Slnt)
  Džeganuotė – kapoti, čeganoti (Šts, Ms)
  Džektelietė – žnektelėti (Vkš)
  Džiauginīčė – teatras (S. Dauk.)
  Džiaugsena – džiaugsmas (Plt)
  Džiausena – džiovimas (Vkš)
  Džiauta – 1) vieta jaujoje tarp dviejų ardų, jaujos lova (Žd), 2) jaujos lovoje džiaunamas linų ar javų kiekis (Skd, Šts), 3) pintinė sūriams džiovinti (Lkv, Varn)
  Džiautovės – virvės skalbiniams džiauti (Šts)
  Džilentė – pjauti, džirinti (Vkš, Žr)
  Džindžė – 1) naminė degtinė (Krš), 2) denatūratas (Šl)
  Džingterietė – skambtelėti, dzingtelėti (Vkš, Vvr)
  Džingoutė – supti, linguoti (Šts)
  Džiovainė – džiovykla (Šts, Yl)
  Džiovainis – sudžiuvęs, džiovintas (Šts)
  Džiovinsena – džiovinimas (Šts)
  Džirktelietė – kirptelietė, čirkštelietė (Vkš)
  Džiubītė – lesti, kapoti su snapu (Kair)
  Džiubuotė – kirsti, kapoti, dziobinti (Tl)
  Džiugesys – gaudimas (Šv)
  Džiugietė – gausti, žvagėti (Rt)
  Džiūkštelietė – užkirsti, suduoti, čiukštelėti (Šll)
  Džiumbarītė – mušti, plakti (Šts)
  Džiumbars – rykštė (Šts)
  Džiumpalielis – mažas vaikas (Dr)
  Džiungarītė – supti (Šts)
  Džiūnītė – žiopsoti (Šts)
  Džiūsna – kas liesas, sudžiuvęs (Erž, Krš)
  Džvangtelietė – barkštelėti, suduoti (Vkš)

 • Komentarai išjungti - D
 • 2024 m. gegužės mėn.
  P A T K P Š S
  « Bal    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

  Archyvas

  Gaspaduorē:
  Aurelijus:
  mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
  Arns:
  zordsdavini[eta]gmail.com

  Skaitliukas

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

  FB like box


  Mumis palaika

  Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

  Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
  Uždaryti
  Eiti prie įrankių juostos