Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

Pirmasis mažytis etapas baigtas

Ketvirtadienis
Lie 23,2009

Pirmąjį užsibrėžtą etapą, nors ir mažą, baigiau. Jis buvo toks, kad panaikinau iš žodyno vikipedines nuorodas, sakinius, palyginimus ir kitą balastą.

Toliau galvoju po truputį užrašinėti prie žodžių jų vietovines kilmes.

V

 • Filed under:
Pirmadienis
Lie 20,2009

Vabalie − meškeriojimo blizgė (Varn, Lkv)
Vabalis − gyvatė (euf., Ggr)
Vabrintė − vogti (Db)
Vadaksnis − upės įlanka, kuri tik per potvynius susisiekia su upe (Brs, Slnt)
Vadala – valkata, bastūnas
Vadaloustis − tas, kurio ūsai maskatuoja (Rdn)
Vadaluotė − 1) nerūpestingai mėtyti, vartalioti (Yl, Pln), 2) iš lėto kramtyti, vatuloti (Mžk, Vkš), 3) valkiotis, šlaistytis, trainiotis (Tl, Žd)
Vadė − pavadis (Plt, Pln)
Vadekliautė – vadelioti, vežant mėšlą
Vadeklis − arklių vadžiotojas (Sd)
Vadėninks − kas tinklą, vadą traukia (Plng)
Vads − 1) užstatas (S. Dauk.), 2) įkaitas (S. Dauk.)
Vaduovs − 1) svarbiausias giedotojas, maldų sakytojas (Vkš, End), 2) laidininkas (S. Dauk.)
Vadus − kuris lengvai duodasi vedamas, pavadus (Plng, Kl)
Vagol – pagal
Vagorklos – agurkas (Krtn, Vkš)
Vaguočius – padargas bulvėms, daržovėms kaupti, vagotuvas (Kin, End)
Vaguoklė
– vagojamasis plūgelis (Plt)
Vaguorios − prievaizdas, ūkvedys (lat. vagars, Vkš)
Vaguosena − vagojimas (Žd)
Vaida − dvikova (S. Dauk.)
Vaideliuots – 1) vaidila, 2) žinys
Vaidīnė − išvaizda (S. Dauk.)
Vaidlaimė − likimas, lemtis, dalia (S. Dauk.)
Vaikioks – berniukas
Vaikis – 1) vaikinas, bernas, 2) samdinys
Vaina − karas (Sl., Vvr, Krš), 2) trūkumas, yda (Ggr, Šts)
Vainiksergis − vyr. pabrolys, pamergė (Tl, Sd)
Vainings − 1) kaltas, nusikaltęs (Trk, Mžk), 2) ydingas, su trūkumais (Yl, Mžk)
Vainis − kas vainija, pašiepia (S. Dauk.)
Vainuotė – peikti, koneveikti, kaltinti, barti (Rs, Vkš)
Vairinībė − įdomybė (Krš)
Vairus – 1) geras (Krtv), 2) svarbus, reikšmingas (Varn)
Vaisgintėis − triukšmauti (S. Dauk.)
Vaiskauns − kareivis (S. Dauk.)
Vaiskus − kariuomenė
Vaivuorā – girtuoklės
Vajaks − užpuolikas, plėšikas (Sd)
Vajavuotė – Sl. 1) triukšmauti, barti, skandalyti (Sd), 2) skriausti, engti (Yl)
Vajuotė
− 1) varinėti, vaikyti, gainioti (Lk, Brs), 2) stengtis įgyti, siekti (Šts)
Vajuotuos − kas vajoja, gainioja (šts)
Vakartis – dirbti einant ar į kelionę įsidedamas valgis
Vaksavuotė – tepti, blizginti batus
Vaksenė − barimas (KlvrŽ, Slnt)
Vaksītė – barti; ėsti galvą, kaulyti
Vaktoutė − ginti, saugoti (Klp, Vž)
Vakuluotėis − vargti, kamuotis (Žd)
Valažiuotė – volioti (Vvr)
Valiuoks – apgavikas
Valiuotė – pajėgti, galėti
Valkavuotė – Pol. 1) valku lyginti, kočioti drabužius (DūnŽ), 2) minkyti, maigyti, minkštinti (DūnŽ, Up)
Valks
– 1) viršutinioji (rumbuotoji) kočėlų dalis, rumbė (Vdk, Krkl), 2) apvalus medinis įrankis kočioti, ridinis (DūnŽ), 3) rumbuota skalbimo lenta (Lk)
Valkus – tąsus, lankstus, elastingas
Valna – galima, leidžiama (Sl.)
Valns – laisvas, nepriklausomas
Valug – 1) prie, 2) šalia, 3) sulig, palei
Vambuolė – juodvabalis, grambuolys (juodas augalėdis dirvos ir svirnų vabalas)
Vambuotėis − sirguliuoti (Als)
Vambra − lūpa, burna, snukis (menk., Slnt, End)
Vambras − puodo kraštai, žiotys (Krt)
Vampaliuotė − vambryti, loti (Pln, Slnt)
Vampasītė – 1) iš lėto loti, vambryti (Grg, Rdn), 2) niekus kalbėti, plepėti (Rnv, End)
Vanagnuosis
− kas su kumpa nosimi (Lk)
Vanaguotė − drąskyti, plėšyti (Žr, Šts)
Vanckaris − neužperėtas, neužėjęs kiaušinis, paperas (Akm, Mžk)
Vandarīkštė − vaivorykštė (Akm)
Vandeneivis − jūrininkas (S. Dauk.)
Vandenpėivė − užliejama pieva (Ggr)
Vandzuotė − 1) nuolat dėvėti, trinti, valkioti (Mžk, Vkš), 2) sunkiai nešioti, tąsyti, tampyti (Gd)
Vanginīs − tinginys, slunkius (Sd)
Vanguorītė − sunkiai nešti, tempti, vilkti (KlvrŽ, Šts)
Vanskara − valkata, bastūnas, vadala (Šts)
Vanuotė – keikti, maudyti
Vapčiuotė − 1) vapėti, švagždėti, murmėti (Ms), 2) smukčioti (Šts, Skd)
Vapna – kalkių, cemento ir molio skiedinys (Kltn, Trk)
Vapnaplakis − mentė (įrankis) (KlvrŽ, Krkl)
Vapnīnė − šlapia žemė, molynė (End)
Vapnītė − 1) terliotis (Šts), 2) krapštytis (Trk)
Vapsagalvis − kas negabus (Šts)
Vapsė − plepalas, vepalas (S. Dauk.)
Vapsnuotė − žiobsoti (Žd)
Varanka – rantyta lentelė šiaudų stogui dengti (Trk)
Varaunos
– 1) taupus, tausus, ūkiškas (Skd, Sd)
Varavuotė –
1) taupyti, laikyti (Pol., Brs, Kal), 2) tvarkyti, dėlioti (Als)
Varažītė
– burti
Varčia – sargyba
Varē − labai (lat. varen, S. Dauk.)
Varėns − varydamas(is)
Varingerklis − kas su išsikišusiu adomo obuoliu (Trk)
Varings − galingas (lat. vārīgs, S. Dauk.)
Varjavuotė – nervinti, pykinti, erzinti (Vdk)
Varlagrōžtis
− kiaukutas, geldelė (Trk)
Varlagrūšė − laukinis kriaušės vaisius (Varn)
Varlakis − su duobelėmis, reljefiškas audeklas (Brs, Kal)
Varlakramis − nenaudėlis, pramuštgalvis (menk., Šts)
Varlakriauklis − moliuskas, geldutė (Slnt)
Varlakurkis − 1) laikas, kada varės kurkia (Ggr), 2) melagis (perk., Varn)
Varlapurstis − ištižėlis, lebeda (Kal)
Varluožis – buožgalvis (Pln, Kl)
Varmasītė – klampoti, makasyti (Lk)
Vars – 
varovas, varytojas (Sd)
Varsloutė
− vadelėti (Mžk)
Varstas − vasarojus (Sd, Vkš)
Varstelis – vėrinys, karoliai
Varstiena − vasarojiena
Varstinis − vasarojinis, vasarienis (Vkš)
Varstuots – amatininko darbastalis (Pol., Vok., Pln, Krt)
Varškana − garankštis (Trk)
Varškanuotė – glamžyti, raukšlėti (Vkš, Lž)
Varškietpotrė − tokia skysta košė − bulvės su varške (Varn)
Vartavuotė – verstis, prekiauti (Plt, S. Dauk.)
Varts – 
kartelė, skala apmatams pririšti arba nytims užnerti (Up, Rt)
Varvalis
– skystas tepalas
Varžla − šienkartė (Lk)
Varžus – diržingas, neskalus (Tl, Rdn)
Vašuoklē – raudonieji serbentai
Vašus – kuris gerai auga, veši, vešlus (Žd, Krž) 

Večas, vetušas – 1) turintis daug amžiaus, labai senas, 2) seniai esantis, atsiradęs, 3) nuo amžių esantis
Večerė − vakarienė (Pol., Tl, Yl)
Vedeklis − 1) kas vadelioja per mėšlavežį (Slnt, Ms), 2) vedlys (Žd)
Vėdelčios – šakutė (Pol., brus., Trk, Lk)
Vedėns − vesdamas(is)
Vedmenis − gyvulio gimda (Slnt, End)
Vedo, vedvė – mudu, mudvi
Veikalėnė − istorija (S. Dauk.)
Veikautė − gyvuoti (S. Dauk.)
Veikē – greitai, greit, neužilgo
Veikinis − veikiamasis (S. Dauk.)
Veiklinkis − galininkas (S. Dauk)
Veikruodaiškis − prieveiksmis (S. Dauk.)
Veikruodis − veiksmažodis (S. Dauk.)
Veikruodvardis − dalyvis (S. Dauk.)
Veiluoks – veltinis
Vėindriekis − tinklas žuvims gaudyti, kurio viduryje tankios akys, o iš abiejų pusių retos
Vėinėnīnkā − vienu arkliu kinkomi ratai
Vėinėnīnkės − vienu arkliu kinkomos rogės
Vėingijis − dvinytai austas audeklas
Vėinpalis – kuris iš vienos palos, gabalo, nesudurtas (Rs, Akm)
Veisies
− augintojas, sodintojas, diegėjas (Slnt, Ms)
Veislėnė − veislei laikoma kiaulė (Rdn, Als)
Veislėninks − gimda, kiaušidės (End)
Veislioutėis − veistis (Pkl)
Vėišnė – vyšnia
Veivelioutė − kalbėti kita tarme, leišiuoti (Užv)
Veiziesena − žiūrėjimas (KlvrŽ, Žd)
Veizietė – žiūrėti
Veizietovā − akys (menk.)
Veizīkla − virptis su šiaudų gniūžte, pūkštis (Šts)
Veizīklė − matymas, rega (Žd)
Veizuolā – akys (menk.)
Veizuovā − veidas, burna (KlvrŽ)
Vels – velnias
Velkėns − vilkdamas (su įnag.)
Vėlks – vilkas (ė ir l – tariama žemai, kietai)Ontā vėlks – štai vilkas
Velnaklaks – baubas, baidyklė (Skdv)
Vėlūstas
− vėlyvas
Vėn – vis
Venčiavuonė – santuoka
Vėnčevuotė – surišti dviejų žmonių gyvenimus
Venčiavuotėis – tuoktis
Vendis − virvagalys (Rs)
Vendraunė − kelionė (S. Dauk.)
Vendrietis − bradinys (S. Dauk., Ms)
Vėndzīkla – rūkykla
Venešietė − maišyti (Ggr)
Ventarėnė − pilvas (šnek., End)
Vepčiuotė − 1) vapalioti (Vvr, Krš), 2) vepesyti (Mžk, Vkš)
Vepelė − 1) veidas (Yl, Skd), 2) burna (Mžk, Žd)
Vepelis − plepys (Slnt, Krš)
Vepeza − vėpla, žioplys (DūnŽ
Vepezīstė − plepėjimas (Šts, Skdv)
Veplas – lūpos
Vepliuozė − prasta košė (Tl)
Vepnuotė − žiobčioti (Šts)
Vepris − paršelis (Dr)
Vepskis − 1) vėpla, žioplys (Žr), 2) storalūpis (Užv)
Vėrbā – žabai, žagarai, šakos
Veriens – viralas, sriuba
Veriduorios − koridorius
Verpals − verpimas
Verparnė − verpykla (Pln, Šts)
Verpelie − 1) statinė, 2) medinis indas sviestui mušti, muštokė, 3) tūrio matas, lygus ketvirtadaliui statinės
Verščioks – kita tarme kalbąs
Veršlaks – veršputrė (Rdn)
Veršpotrė
− veršių gėralas, putra
Vėrtenė − vieta, kur lengvai virstama, virtykla
Verventė – nesmarkiai loti, vampsėti
Vervents – prietaisas virvėms sukti
Vervietė − loti
Vėsadums − visada (Rdn)
Vesēlė – vestuvės
Vėsumet – visada
Vešė − skalbiniai (Vok., Klp)
Vešena − gabenimas, vežimas (Sd, Mžk)
Vėškus– namo pastogė, palėpė (ė-tariama kietai, žemai). Senus rakandus laikydavuom unt vėškaus.
Vešlietė − riebėti, storėti (Pln, End)
Vešlus − riebus, apkūnus (Tv, Yl)
Vėšta– višta ( ė – tariama kietai, žemai ).
Vėtīklė – įrankis grūdams vėtyti
Vetrėjė − sieros rūgštis (Yl)
Vetušis − bažnyčios vyresnysis, seniūnas (Rt)
Vevekšlė − vaikų baubas (Vkš)
Vėzgus – judrus, apsukrus, gyvas
Veželė – užvožiama dėžutė sviestui įsidėti
Vėželė – velkė
Vežėns − veždamas(is)
Vežiečė − šoninė vežimo lenta, gardis (Lkv, Vkš)
Vežimalis – 1) nedidelis, menkas vežimas (Kv, Varn), 2) kiekis, telpantis į tokį vežimą(Yl)
Vėžla
– žioplys, ištižėlis, apakęs
Vežmenė − važta, vežamas krovinys
Vėžuostis – žmogus retais ūsais, šapūsis (Grg, Dr) 

Viaukčiuotė − loti, skalyti (Rs, Up)
Viaukšlioks − šuniukas (Rs)
Viaukštelietė − tarstelėti, leptelėti (Krš)
Viauškietė − pliaukšti niekus (Krš)
Vīburtė − vyburiuoti
Vibždėlīns − knibždėlynas (Lk)
Vibždietė − judėti, krutėti, knibždėti (Škn, Varn)
Vibždotė − utelė (euf., Varn)
Vicents − papentis (Krtn, Lkž)
Vicītė − uiti, barti (Plt, Krš)
Vidrītė − vyti, varyti, ginti (DūnŽ)
Viduklis − vidutinis (Šv, Žd)
Viečnos – amžinas
Viedros – kibiras
Vieputinė – vėjo pučiama vieta
Vierašputrė – veršių gėralas, sriuba, putra (menk.)
Viernos − patikimas
Viešės − viešėjimas, viešnagė
Vigeliuotė − raitytis, rangytis (Krš)
Vigztė − svirti, linkti
Vijuoklis – 1) viliūgas, viliotojas  (Ggr), 2) gandonešis, apkalbinėtojas (Plt)
Vikelis
− kamuolys (Vok. wickel, Slnt, Šts)
Vikeliuotė − sukti, vynioti (Vok. wickeln, Šts, Slnt)
Viknītė − 1) nešti, vilkti (Vkš, Varn), 2) vyti, ginti (Vvr)
Viksčiuotė − kraipytis, maivytis (KlvrŽ)
Viksnuotė − pamažu judinti, viksenti (Brs, Grš)
Vīktė – sektis
Vilgšnas − kiek šlapias, drėgnas
Viliūgs – 1) gundytojas, viliotojas (Vkš), 2) sukčius, apgavikas (Trg)
Viliuoks –
1) ritės siūlas, prie kurio priduriama pradedama verpti vilna (Jrb, End), 2) pagaliukas, ant kurio užmaunama trinama šeiva (Grk, Rs), 3)  virvelė arba drobės gabalas pradėtam ar baigiamam austi audeklui riesti, mazgytuvė (Šv, Lkv)
Viliuoks – taurelėje ar butelyje paliekamas svaigalų likutis (Kl, Brs)
Vimzdinietė
− vaikštinėti, slankioti, plazdinėti (Šts, Trš)
Vinčā − toks trauktuvas valčiai traukti į krantą (Plng)

Vinčerga − kas nerimtas, išdykęs, pasileidėlis (Pln, KlvrŽ)
Vinčiavuonė – santuoka, sutuoktuvės (Pol., S. Dauk.)
Vinda – 1) toks rankinis grąžtas (Pln, Grg), 2) sukamoji rankena (Vvr)
Vindelė − stebulė (Grg)
Vingaroutėis − raitytis (Vkš)
Vingavėms − išsisukinėjimas (Šts)
Vingietė − sukiotis, suktis (Plng)
Vingurīs − vingis (Brs, Šts)
Vingurtis − vingiuotas audimo raštas (Ggr)
Vingurts − vingiuotas (S. Dauk.)
Viniegalis – prasta vinis (Lkv)
Vinklavuotė
− lankstyti, mankštinti (Yl, Skd)
Vinklis − juokas, išdaika (Šts)
Vinklus − lankstus (Pln, Šts)
Vinkrus – graudus, liūdnas
Vinuogalis – nulūžusi vinis (Plt)
Viorsta
– kelio atkarpa lygi 1,068 km
Vipė − ožka (Gr, Skdv)
Vipica − kas nuolat vaiposi, šaiposi (KlvrŽ)
Vipicautė − šypsotis, maivytis (Šts)
Virbinīčė – pašiūrė, stoginė žabams krauti, malkinė (Yl, Mžk)
Virulīs – vandens verpetas
Vištarnė – vištidė (Lk)
Vītėnė
− plaustas, didelis upių laivas
Vīveklis − kas nuolat skundžiasi, verkšlena, zyzia (Rt, Žd)
Vīvietė − 1) nuolat verkšlenti, 2) įkyriai prašyti, zyzti
Vīvuotė − 1) dejuoti, aimanuoti, 2) įkyriai prašyti
Vizguotė – krypuoti, linguoti
Vīžena − vyža

Vocelė− pintinė, krežis (la. vācele, Mžk)
Voga – branktas (laisvai pakabinamas skersinis pakinktų viržiams kabinti)
Vogtinīs − paslėptinis (Šts, Trk)
Vokesnis − laikas, prieš pat saulės tekėjimą (S. Dauk.)
Voknosa − kumpnosa (Šts, Brs)
Vokoutė − kaišti, skusti (Mažk, Ms)
Volīkla − išvoliota vieta (Prk, Lnkv)
Voluotė − minkyti, kočioti (Pln)
Vorakuojis − kuris ilgų kojų (Šts)
Vorčioks − skersinis, už kurio kabinami viržiai, branktas (Lc, Vkš)
Vorešiuošis − išaižos (KlvrŽ)
Vorie − lengvi išeiginiai ratai (Lž, Vkš)
Vorietė − didėti pilvui (Lk)
Voserkis − vaikigalis, nebrendila (Ggr)
Vosioutė − vėtyti (Kl)
Voverīkštė − vaivorykštė (Skd, Žd)
Voverplaukis − kuris tamsiai rudos spalvos
Vožuotė − 1) galvoti, manyti, svarstyti (Tl, Žeml), 2) stebėti (Yl, Brs)

Vumptelietė – sprogti(DūnŽ)
Vuobītė − su vargu, sunkiai gabenti (Brs)
Vuobolē – obuoliai
Vuodingas – kenksmingas, pražūtingas, žalingas
Vuodītė − kenkti, daryti žalą (Pol., brus., Žd, Trk)
Vuogsena − 1) vagimas(Mžk, Sd), 2) grobis (S. Dauk.)
Vuoks – įrankis kailiams vokuoti (Lk, Prk)
Vuoktė
– valyti; doroti (javus)
Vuolioutėis − savivaliauti, išdykauti, dūkti, šėlti (Ms, Slnt)
Vuolītė − eiti, keliauti, nešdintis (Trk, Sd)
Vuols – šienas sustumtas į pailgas kupetas (po džiovinimo prieš kraunant į vežimą)
Vuomautė – rėkti, šaukti
Vuošekėnis – lepšis (grybas)
Vuotkuotis – botkotis
Vuožautė – ožiuotis, atsikalbinėti
Vuožnus – jautrus
Vužinietė − vaikštinėti šlepsint (Klp)

 • Komentarai išjungti - V
 • U, Ū

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Ubags − 1) elgeta (Pol., brus.), 2) beturtis, vargšas (End, Sd), 3) prymazgytuvė (Kv, Jdr)
  Ubagėnė − didelis skurdas (Sd)
  Ubla − krosnis dervai degti (S. Dauk.)
  Ubladė – trobesys, kur buvo duonkepė krosnis arba kur taisytas jovalas
  Uburda − 1) įrankis (Pol. ubiór, S. Dauk.), 2) arklių papuošalas (S. Dauk.)

  Ūda − ilga virvė, nusagstyta meškerėmis žuvims gaudyti
  Ūdītė – 1) barti, plūsti (Vkš, KlvrŽ), 2) barant raginti ką daryti (Kl, Gršl)

  Ugada − susitarimas, sutartis, susitaikymas (Sl., Mžk)
  Ugãdasmot. g. atlyginimas (S. Dauk.)
  Ugadītė − taikyti (Gr)
  Ugadlīvs − ramus, taikus (Gr)
  Ugadnus − tinkamas, palankus (Gr)
  Ugatės − ana, antai (Kl)
  Ugnagesē − gaisai, pašvaistė (Varn)
  Ugnakaitis − židinys (Sd)

  Uidintė − uiti, ūdyti (S. Dauk.)
  Uiklavuotė − vaikyti, eiklinti (Skd)
  Uiklietė − darytis greitesniam, miklesniam (Šts)
  Uiklus − vikrus, mitrus (Šts, S. Dauk.)
  Uisė − kiaulė (Šts)
  Uitė – 1) nuolatos barti, keikti (Kair, Klov), 2) barant, keikiant raginti ką daryti (Tl, Pln), 3) varyti, ginti, guiti (Pln, Krkl)

  Uknolis – vinis pasagai prikalti, pasagvinė (Brus., pol., Rs, Vvr)
  Uksmīnuotė − mikčioti, nesusigaudyti (Štk)
  Ukstīnuotė − neaiškiai kalbėti, mykti, mikčioti (Kal)
  Ukstītė − priekaištauti, niurnėti (Als)
  Ukšlis − paršelis (Žd)
  Ūkštautė − ūbauti
  Ukštintė − žadinti (Škn)

  Ulbeklis − kas greitai, neaiškiai kalba (Varn)
  Ulbietė − burkuoti, ulduoti (S. Dauk., Krkl)
  Ulbtė − šipti, bukti (Rt)
  Uliava − laisvė (S. Dauk.)
  Ulīčė – gatvė
  Ulpis − atšipęs, nudilęs peilis (Rt)
  Ulžīs – tinginys, apsileidėlis, ištižėlis (Pp, Lk)
  Ulžus − tingus (Rt)

  Umarnās − staiga, umaru (Kv)
  Umars – greitumas, staigumas, skuba (Grg, Prk)
  Umarus
  − godus; rajus, ėdrus (Rs)
  Umisnē − tyčia, sąmoningai, specialiai (Pol., Vdk, Up)

  Unbargas – palūkanos
  Unčrabietė – užkopti, užlipti rabant (Užv)
  Ungzdesīs − dejavimas, inkštimas (Gršl)
  Ungztė − 1) dejuoti, vaitoti, inkšti (Slnt, Ms), 2) cypti, unkšti (Kv), 3) ūžti, šniokšti (Dr)
  Uns – jis
  Unt – ant
  Untrīdintė – užsiundyti, užpjudyti (Šts)

  Uodinietė − ieškinėti, šnipinėti (Užv)
  Uokatītė – skatinti
  Uoksā − smulkios šakos kurui (Šv)
  Uoksva – medžio išduba
  Uols – pagalys, prie kurio pririšamos tinklui traukti virvės (Plng)
  Uostainis
  − 1) ūsuotas (Yl, End), 2) akuotuotas (Ms, Šts)
  Uošėka, uožkėna – ožka
  Uoznā − ūsai (Plik)

  Upalis – 1) mažas, menkas upelis, upokšnis (S. Dauk., Sd), 2) latakas (Plt)
  Upara
  − pyktis, apmaudas, puikybė (Vkš, Rt)
  Uparītėis − pykti, širsti (Vkš, Gr)
  Upis − upė (Vkš, Trk)
  Upiuors − 1) pabaisa (Krž, Skdv), 2) bjaurus, piktas žmogus, nenuorama (Šll, Lkv)
  Ūpėnīnks – nepastovios nuotaikos, ūpingas žmogus
  Upiesnos – vieta, kur pavasarį yra tekėjęs upelis

  Urands – urėdas
  Urbeklis − yla (Kl)
  Urbintė − duobti, gręžti, daryti skylę (Mžk, Skd)
  Urdietė − 1) griūti, veržti (Vdk), 2) urgzti (S. Dauk.)
  Urdulēs − sūkuriais, verpetais, kamuoliais (Pp, Krš)
  Urdulīs − judantis, būrys (Vdk)
  Uresēs − strimgalviais, urduliais (Slnt)
  Uriadniks – eilinis policininkas
  Urkiuotė − nuolaat įkyriai barti, uiti, ūdyti (Bržr, Krtn)
  Urkštis − siauras tarpas prie tvarto (Rs)
  Urluoms − karštai, užpykus (DūnŽ)
  Urmas − judantis būrys, urdulys (Brus., pol., Mžk)
  Urmulās − veržliu srautu, sūkuriais (Trk)
  Urnietė − urgzti, narnėti (Šts)
  Urškis − dešra (Plt, Ms)
  Urvas − vijurkas
  Urzdietė − 1) urzgėti, urzti, narnėti (Brs, Šv), 2) murkti (Dr), 3) bambėti, niurzgėti (Pln), 4) murmėti (Lk)
  Urzdintė − 1) ūžinti, burzginti (Akm), 2) nerimti, bruzdėti (Žr, Kl), 3) delsti, lūkuriuoti (Ggr)
  Urzė − užpakalis (vlg., Kal)
  Urzenė − šokiai, vakarėlis (Trš)
  Urzintė − 1) bartis, pyktis (Jdr), 2) kulti javus su mašina (Erž)
  Urzis − burzgimas, ūžesys (DūnŽ)
  Uržintėis − pyktis, vaidytis (End)

  Ustaunē − nuolatos (Pol., Sd, Šlv)

  Ušietks − platus medinis indas su dviem ąsomis, auseklis (Pol., Rs, Sd)
  Ušuoks − staktos (Pol., Kv, Erž)

  Utieda − didelis neturtėlis; apsileidėlis (Šts)
  Utis – utelė (Krtn, Pkl)
  Utkara − skurdžius, utėlius (menk., Vdžg, Rs)
  Utkurža − neklaužada, užsispyrėlis (Ms)

  Uzamu − 1) iš karto, urmu (Žd, Ms), 2) didele apimtimi, plačiai (DūnŽ)
  Uzbuons – ąsotis (Pol., brus.)
  Uzdenis − apynasris (Brs, Kl)
  Uzdintė − raginti (Ms, Slnt)

  Užakē − akidangčiai (Plng, Šts)
  Užangalis − užpakalinis įėjimas į trobą iš kiemo pusės (Šll, Šv)
  Užars − skersinė vaga lauko gale (Slnt, Brs)
  Užauga − 1) atžala, ūglis (Šts), 2) nelygumas, atsikišimas (Šts)
  Užbakštalī – negyvai užbadyti (Užv)
  Užbambioks − neūžauga (Užv)
  Užbarzdė − 1) atsikišimas, užkarpa (Štk), 2) mažesnis pjūklo dantis (Tl, Sd)
  Užbrenda − mazgelis (Trk, Žd)
  Uždantē − 1) vieta už dantų (Ggr), 2) aarklių krūminių dantų dalis, gembė (Šts), 3) tokia arklių liga, užėdos (Ggr)
  Uždiečkas − priedas (Lk)
  Uždrabs − greimas, puta (Lk)
  Uždrīvuotė – užkamšyti plyšius (Kin, Plng)
  Uždura − duriamasis kastuvas (Šts)
  Užduralis − 1) užpakalinė arba prastoji priemenė troboje (Krtn), 2) sijonas (S. Dauk.)
  Uždžiūtkenklis − šykštus, šykštuolis (Als)
  Užiedis − ėdžios (Slnt, Tl)
  Užgairė − užuovėja (Vdk)
  Užgalėnės − nuošali vieta, užkampis (Ggr)
  Užgalis − 1) kraštas, pakraštys (Up, Dr), 2) užuogana, užaras (Trk, Šlu)
  Užgalvė − galvūgalis (Lk)
  Užgans − pa(si)tenkinimas (S. Dauk.)
  Užgardis − 1) ėdžios (Lk), 2) vežimo užgalis (Trg)
  Užgaris − vieta prie garvilkio, aukštinio (Lk)
  Užgauriets − gauruotas (Rt)
  Užgina − priešgyna, ginčas (Šts)
  Užglauda − užuovėja (Dr, Gršl)
  Užgniauža − susiaurėjimas (Šts)
  Užgniusis − užuomarša, snaudalius (Rt)
  Užgožis – indauja, šaukštidė (Plik, Prk)
  Užgraiža − 1) rintis, raukšlė (Ggr, Užv), 2) randas (KlvrŽ), 3) skardis (Tv)
  Užgraižana − įranta (Šts)
  Užgraižtasmot. g. briauna, kraštas (Šts)
  Užgriežėnė − nedidelis plotas (Grg)
  Užimtėnė − gyvulių aptvaras ganykloje (Lkv)
  Užimtinis − grobikiškas, agresyvus (S. Dauk.)
  Užkabarnus − priekabus, užgaulus (Šts)
  Užkabs − metalinis kabliukas (Žeml)
  Užkaiša − 1) vieta prieždos šone (Vkš), 2) skala, šakalys (Žeml)
  Užkaita − klaidingai į nytis įvertas siūlas, užsikeitimas (Plng, Varn)
  Užkaltė − atlošas, atrama (Slnt)
  Užkarabītė − užgriozdyti (Vvr)
  Užkarabūzītė − užguiti, užgraužti (Als, Šts)
  Užkarpa − 1) rantis, įkarpa, įskroda, griovelis, sąlaida (Prk), 2) spenelis, atauga (Vkš)
  Užkarpis − apavo užkulnis (Šts, Slnt)
  Užkart − iš karto, tuojau, nedelsiant (Trk)
  Užkarta − 1) rantis, įkarpa, įpjova (Erž, Vdk), 2) arklio dantų išdilimas, gedimas (Trš, Lk)
  Užkela − užtvertas žemės sklypas (Brs)
  Užkibītė – užlipdyti
  Užkibtovs − rankena, našokas, ąsa (Šts)
  Užkirtuklis − išryškėjęs ruožas, riba (Kair)
  Užkīšas − užsikišimas, spranginys (Šts)
  Užkīšis − kamštis, volė (Vkš, Žd)
  Užknabus − atlašus, atmatus, atkragus (Škn, Pkl)
  Užkolis − rato ašies kaištis, užkyšis (Lž, Žr)
  Užkranta − atbraila, užlenkimas (Plt, KlvrŽ)
  Užkrava − 1) tarpas tarp dviejų šalinių, tarpikas (Vkš, Trk), 2) neužkrautas, tuščias tarpas (Žd)
  Užkrova − išimama užtvara, pertvara (Šv)
  Užkuls − taukinė, įsnauja (Šlv, Tv)
  Užkurs − vienu kartu sudedamos į krosnį malkos (Als, Trk)
  Užla − lubų sija (Žg)
  Užlaidus − greitai užsileidžiantis (Šts)
  Užlaipa − tvoros sutvirtinimas (Lk, Varn)
  Užlauža − dirvos, miško prasikišęs sklypas (Šts)
  Užlaužā − žaboklės, žąslai (Šts)
  Užlentis − ėdžios, užėdis (Šts, KlvrŽ)
  Užlinda − užuovėja (Kl)
  Užlinkis − vingis, lankstas (Vdk, Šts)
  Užlonks – atlenkiamoji stalo dalis (Šts)
  Užmarėnīnks
  – gyvenantis už Kuršių marių; Neringos gyventojas
  Užmigīstė − užmaršumas (Als)
  Užmīžis − kirtis (vlg., Krš)
  Užmokesnis − užmokestis (S. Stan., S. Dauk.)
  Užnagė − 1) užpakalinės šuns kojos trumpasis pirštas (Trk), 2) užmova (Sd)
  Užnara − kilpa (Lk)
  Užnašus − užgaulus (Vkš)
  Užolksnis – šešėlis
  Užpapis − gyvulio tešmens pridėtinis rudimentinis spenys (Kl)
  Užpečėnė − mažas kambarys, esantis už senoviškos krosnies (Dr, Skd)
  Užpelenė − vieta už peleno, židinio
  Užpelns − uždarbis, užmokestis, pajamos (Rs, Grg)
  Užperenis − atitverta kambario dalis vaikui ar ligoniui (KlvrŽ)
  Užperis − kvailys, nenuovoka (menk., Užv, Kl)
  Užpjūvis − 1) nelygi pjovimo žymė, iškilimas (Šts), 2) žeberklo užbarzdė (Šts)
  Užpleitavuotė – atlenkiamoji stalo dalis (Jrb)
  Užplūdis
  − potvynis, užliejimas (Rt)
  Užplūska − užtvanka (Pln)
  Užprūgavuotė – užrakinti (Užv)
  Užrabietė
  – užkristi (Varn)
  Užraizgana − išlinkimas, ringė (Šts)
  Užrantė − vaga vandeniui nubėgti (Ggr)
  Užrīšis − raištis (Pvn, Sd)
  Užsags − kilpa sagai užsegti (Ggr, Bržr)
  Užsakā − viešas būsimųjų vedybų skelbimas bažnyčioje (DūnŽ, Vkš)
  Užsieda − gale kaimo aptvertas daržas (Kair)
  Užsiauta − verpetinga vieta upėje (Mžk)
  Užsiviežėlis − begėdis (Krš)
  Užslauga − 1) paslauga, patarnavimas (Dov, Užv), 2) pagalbininkas, užvadas (Krkl, Vkš)
  Užslūga − nuopelnas (S. Dauk.)
  Užstavuotė – instrumentu pritarti, antrinti (Pol., Kv, Tl)
  Užstova
  − priedanga, slėptuvė (Kair)
  Užtairīta − užporyt (Slnt)
  Užtaivakar − dieną prieš užvakar (Gršl)
  Užtaralioutė – greitai, garsiai užšnekėti, užtarškėti (DūnŽ)
  Užtelietė − nesmarkiai, truputį pūstelėti (DūnŽ)
  Užtūra − santūrumas, susilaikymas, susivaldymas, ištvermė (Sd, Kal)
  Užtūris − užsilaikymas (Rdn)
  Užtvīnis − patvinimas, užtvinimas (Rt, Ggr)
  Užugnis − užpelenė (Sd, Šts)
  Užuotis − užuovėja (Grg, Ll)
  Užvada − biržė (Tv, Ggr)
  Užvads − pradininkas, sukėlėjas (Trk)
  Užvaizda − priežiūra (Ms)
  Užvars − batų raištis, varstis (Gršl, Skdv)
  Užvardė − pravardė (Šts)
  Užvarstis − batų raištis, varstis (Tl, Kl)
  Užvedinis − toks tripalis tinklas (Bržr, Žeml)
  Užvermė − uždaromoji lango ar durų pusė (Slnt, Dr)
  Užvīdelninks − pavyduolis (Rs)
  Užvīdus − pavydus (Vkš, Rs)
  Užvieža − įžūlumas (Žg)
  Užvis − daugiausia, ypač (Tl, Slnt)
  Užžaimuotė užtverti (ppr. painiojant, narpliojant) (KlvrŽ)

 • Komentarai išjungti - U, Ū
 • Š

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Šabakštinietė − knibždėti (Rt)
  Šabakštīns − bruzgynas (Gr, Šv)
  Šabakšts − apipuvęs medis (Pln)
  Šabaldasdgs. sprandas ir pečiai (Yl, Slnt)
  Šakalmiedis − skalamedis, kamienai, iš kurių ruošiami šakaliai (Lž, Vkš)
  Šabarā − menki, maži krūmai (Pvn)
  Šabars – skaldyti smulkūs akmenėliai plentui, keliui taisyti, žabaras (Užv, Krž)
  Šabavuotė
  − 1) būti be darbo, dykinėti (Trk), 2) miegoti (Škn)
  Šakarnis – šakotas (Trk, Krkl)
  Šablakuojis − kieno liesos, plonos kojos (Trk)
  Šablėtuons − šėtonas (Skdv)
  Šablioks − vaikėzas, piemengalys (Žr)
  Šablītė − 1) mušti, kirsti (End), 2) smarkiai bėgti, skuosti (Šts)
  Šabuostītė − 1) kapoti, kirsti, čebesyti (Plt), 2) godžiai valgyti (Plt)
  Šabuotė − 1) linguoti galva, kinkuoti (Als, Žr), 2) burti, kerėti (End)
  Šabždainis − kuris su pelais (Lk)
  Šadrus − gyvas, veiklus, judrus (Krt)
  Šabždietė − čiužėti (S. Dauk.)
  Šakains − 1) labai išsišakojęs, šakotas (Plt), 2) aikštingas (perk., Plt)
  Šakalėnė − malkinė (Tv, Varn)
  Šakalinis − 1) apaugęs mažais krūmais (Šts), 2) sulysęs, perkaręs (Šts)
  Šakalīs − skala prakurui ar pasišviesti (Žg, Žr)
  Šakalītė − mušti, lupti (Kair, Als)
  Šakarītė − kandžioti, graužti (Ll, Škn)
  Šakarna − smarki moteris (šnek., Brs, Šts)
  Šakarnis − šakotas medis (Trk, Krkl)
  Šakarns − kaulingas (Ll)
  Šakėnė − kryžkelė (Kltn)
  Šakėnīs − tvoros statinis (S. Dauk.)
  Šakintarpis − tarpšlaunis, šakumas (Trk)
  Šaknaplieša − šykštus žmogus (menk., Šts)
  Šaknius − neūžauga, kvežis (Vkš)
  Šakšinalė − nerimta mergina (Plng)
  Šakšinis − pietvakarių vėjas (Prk, Plng)
  Šakumbruzdis − šokiai, vakarėlis (menk., Šts, Vkš)
  Šakums – tarpkojis (Vdk, Trg)
  Šakumuots − dvišakis, šakotas (Šts, Skd)
  Šakuočka – 1) įrankis velėninėms durpėms kasti (Krž), 2) žibinčius (Kltn)
  Šalabans
  − naminis alkoholinis gėrimas (Pol., Krkl, Ldv)
  Šalaputris − lengvabūdis, vejavaikis, padauža (Vkš, Skd)
  Šalatėnė − tilto, liepto turėklai, barjeras (Prk)
  Šalaujis − svetimšalis (S. Dauk.)
  Šalbierka – lėmenė (Pol., Pln, Als)
  Šaldruoks − vėjavaikis (Kair, Rdn)
  Šalėnė − 1) tilto barjeras (Bdr, Šts), 2) audžiamųjų staklių šoninė dalis, šlaunis (Rt, Kv), 3) šoninė lovos lenta (Šv, Pln), 4) akėčių rėmų išilginis ar skersinis pagalys, balžienas (Dr), 5) vežimo šoninė lenta, gardis (Lž), 6) kopėčių šoninė kartelė, 7) partija (S. Dauk.)
  Šalėp – šalia, greta (DūnŽ)
  Šalinaitis − pašalietis (DūnŽ)
  Šalinietė − 1) valkiotis, dykinėti (Šts, Užv), 2) svetimauti (DūnŽ)
  Šalininks − pašalinis žmogus, prašalaitis (Lkv, Jdr)
  Šalinis − papildomas, pridėtinis (Rt)
  Šalkasmot. g. svarstyklės (Pol., Pln, Yl)
  Šalmenis − pašalas, įšolis (Šts)
  Šalnas − širmas (Trk)
  Šalnis − širmas galvijas (Trk)
  Šalnkarvė − širma, šerkšna karvė (Trk)
  Šalnuojā – 1) tokia darželio gėlė, mikolai (Vvr), 2) šalnota, šarmota žolė (Lkv)
  Šals − gabalas, bryzas (Vok., Varn)
  Šaltaskūris − abejingas, apatiškas (Žeml)
  Šalteluoks − šaltokas (Lk)
  Šamalā − 1) šiaudų, šieno, šapų nuotrupos (Vdk), 2) grąžto išgrąžos (Vkš)
  Šamantinietė − vaikščioti, landžioti ko ieškant, narinėti (Vkš, Trk)
  Šamarlaks – žr. šarmalaks 1) prastas naminis alus (Jrb), 2) negardus srėbalas ar gėrimas, drumzlinas skystis (Jrb)
  Šamaroutė − grėbstyti (Rs)
  Šamatinis − šiurkštus, nemandagus (Krt)
  Šamiebarzdis − kas su didele barzda (Lk)
  Šampus − plūstamas (Prk)
  Šamšainis − kuris su sėlenomis, rupus (Akm)
  Šančius − 1) pylimas, žymintis ribą tarp laukų, miškų (Mžk, Vkš), 2) pagal griovį supiltas kelias (Mžk, Vkš)
  Šandrā − šiukšlės, šiūkai, smulksniai, sąnašos (Kln, Vdk)
  Šankīnė − 1) kliūtis, per kurią šokinėjama (Slnt, Všv), 2) tramplinas (Slnt)
  Šankintė – šokinti (Sd, Tl)
  Šankla − perauda, šankala (Kal)
  Šankus − šoklus (Vkš, Slnt)
  Šapaliuotė − neaiškiai matyti, mirguliuoti, raibuliuoti (Varn)
  Šapietė − šnibždėti (DūnŽ)
  Šapnagis − 1) kas šykštus, užsispyręs (DūnŽ)
  Šapšintė − šlaminti (Rdn)
  Šardasas – šerdesas (Lkv, Kltn)
  Šarītė
  – nusirašyti
  Šarkā – bulvių lupenos (perk., End)
  Šarkuitis − šarkų jauniklis, šarkiukas
  Šarlas − skiautė, skutas (Skdv)
  Šarlius − nuskurėlis, nudriskėlis, skarmalius (Skdv)
  Šarmalaks – naminė degtinė (Ms, Sd)
  Šarms – pelenų nuoviras drabužių skalbimui
  Šarpablis − šarpokas (Brs)
  Šarpē – našiai, greitai
  Šars – skuba, šora (Kv)
  Šastītė
  − 1) kapoti, pjaustyti (Škn), 2) išlaidauti, eikvoti (Šts, Kal)
  Šašiejus − plentas (Brus., Mžk)
  Šašietė − šnabždėti, čežėti (Vdk)
  Šašoulietis – šešėlis (Tl, Mžk)
  Šašoulietė – pavėsis
  Šatinginis − satininis (Šts)
  Šatininks − pirklys, prekiautojas (Plng, Gršl)
  Šatrans – pasiutėlis, padūkėlis, smarkuolis (Šts, Rt)
  Šatrėjė − 1) smarki, judri moteris, 2) nesugyvenama moteris, ragana
  Šatrėnė − vytis, rykštė (Varn, Klm)
  Šatrintė − greitai eiti, važiuoti (Trk)
  Šatrītė − godžiai valgyti (šnek., Krš)
  Šatrus – gyvas, greitas, mitrus (Grg, Šts)
  Šaučios – batsiuvys (Rt, Lk)
  Šauka − barimas, šaukimas (Rs)
  Šaukesīs − šauksmas, riksmas (Gršl, Sd)
  Šaukuotė − šūkauti, rėkauti (Ms, Yl)
  Šaunelė − smarki, veikli moteris (Lk)
  Šauts − lapų sriuba, lapienė (Ms, Sd)
  Šavalka − 1) valkata, perėjūnas (menk., Tv, Ggr), 2) pasileidusi, nerimto elgesio moteris (Vkš, Žr)
  Šavalkinietė − valkiotis, slankioti be darbo (menk., Vvr, Grg)
  Šavīklė − ližė (Pln, Rmč)

  Šėba − 1) lango stiklas (Brus., Vkš, Up), 2) langelis, orlaidė (Skdv)
  Šebelīnė − pupelių ir kruopų sriuba (Vdk)
  Šebrugis − iš dviejų valčių padarytas keltas šienui vežti (Prk)
  Šegatis – 1) štai, 2) pavyzdžiui
  Šeikiuotė − peikti, nepalankiai vertinti (Krt, Kal)
  Šeimietė − apgyvendinti (S. Dauk.)
  Šeimuons (šeimonts) – pečius (Vkš)
  Šėininks – čiužinys
  Šeiveliuotė − eiti krypuojant (Kin)
  Šėkšarkis – menkas, trumpas švarkelis
  Šėkšninis – iš odos
  Šekštinis − turintis šekščius, su šekščiais (Sd)
  Šekštis – 1) 1kartelė, statoma į vežimo šonus, kad daugiau tilptų (Žd, Vkš), 2) lenktais nagais medinės šakės su užgaliu užpakalyje pelams semti (Žd, Pkl), 3) šakotas pagalys (Mžk)
  Šėlā − 1) viržiai, šilojai (Akm, Ms), 2) viržių nuoviras (Žr)
  Šėlema − šiluma (DūnŽ)
  Šelepeta − kas išsižiojęs, ištižęs (Vkš)
  Šėlts − vieta tarp skardžių, užvingis (Plt)
  Šemeklinietė − prastai, nemokšiškai dirbti (Lk, Nt)
  Šemeklis − kas nesugeba, nemoka nieko dirbti (Lk)
  Šemeliuotėis − pamažu dirbti, krapštytis, čiupnotis (Skd)
  Šemenčios − vagišius (Trk)
  Šemeris − palydovas (Plt)
  Šemintinietė − ieškinėti, landinėti (Žeml)
  Šen − į čia, čia
  ŠenavuotėPol., Brus. 1) gerbti, mylėti (Vkš, Up), 2) laikyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti (Skdv), 3) tausoti, saugoti, branginti, vertinti (Trk, Kin)
  Šenjou − į čia, link šen (Vkš, Trk)
  Šėnkuorka – smuklės padavėja
  Šepgaudienė − apgavikė, sukčiuvienė (Žr)
  Šepgaudīs − apgavikas, sukčius (Als)
  Šepšelis − 1) kas pasišiaušęs, dygus (Rt), 2) baubas (Vdk)
  Šepšinis − nesantuokinis (DūnŽ)
  Šepškis − kuokštas, kuškis (Rs, Erž)
  Šēptuol − jokiu būdu, nė iš tolo (Kair)
  Šerbieka − odinis lietpaltis (Prk)
  Šėrdapīkis − pykinimas, šeikštulys (Šv, Plt)
  Šėrdgielautė − rūpintis, jaudintis (Mžk, Trk)
  Šerelešītė − 1) nedailiai ką daryti (Rt), 2) nedirbant, veltui mirsti (Rt, Kltn)
  Šerianka − ašutinė (Lž)
  Šermenė − pašaras, ėdalas (Lk)
  Šernuolė − 1) užrašų knygutė (Klp), 2) piniginė (Plik, Prk)
  Šėrta – būrys
  Šešnaks – česnakas (Yl, Slnt)
  Šeštarnė – 
  krumpliaratis (Kv, Lc)
  Šėtā(s)
  – štai
  Šetkavuotė – šiečkavoti (Trk, Vkš)
  Šetuoklis
  − nelabasis, nenaudėlis, šėtonas (keik., Šts, Pln)
  Ševelis − susivėlę plaukai (Krš, Vvr)

  Šiaučios − batsiuvys, kurpius (Žeml, Sd)
  Šiaudakuojė − laumė, ragana (mit., Trk)
  Šiaudinietė − 1) valkiotis (Krkl), 2) žiopsoti (Užv)
  Šiaudkūlīs − pagyrūnas (menk., Rdn)
  Šiaugždā − 1) šiukšlės, šlamai (Grg, Kl), 2) prastos žolės (Rt)
  Šiaugždalā − netikę daiktai, šlamštas (Šv)
  Šiaukšlē − šiūkai (Als)
  Šiaušus − neglotnus,pasišiaušęs, pašiuręs (Slnt)
  Šībaris − krosniakaištis (Vok., Skd, Žd)
  Šibrugis − keltas (Grg)
  Šieks – žalias, nesuvytęs šienas; žalia, šviežia žolė, smulkiai supjaustyta žalia žolė
  Šiepalis – šėpelė (Jdr, Yl)
  Šieps, šiepėlis
  – spinta
  Šierė − šėrimas, liuoba
  Šietras – prie durų prikalti Vainikų šventės berželiai
  Šiekšts(s) – šiukšlė
  Šiepītė – skiepyti
  Šiklis – vlg. kam maistas neina į kūną, kiaurbira (Tl)
  Šīkoutė
  − smarkiai kasyti (DūnŽ)
  Šikšna − 1) oda, 2) odinė juosta
  Šīkštūklis − šykštuolis (Klp, Kin)
  Šīkštus − neskalus, kietas, diržingas (Mžk)
  Šilabruškis − šilutiškis (menk., Šlu)
  Šīlietė − kiek šilti (Nt)
  Šilsmėltė − šilo žemė, smėlynas (Trg, Šts)
  Šilšintė − ilgai kaitinti, deginti (DūnŽ)
  Šiltėis− stengtis, rūpintis (kėtas skvarmas: šēl, šīlė)
  Šiltinalė − stoginė šienui krauti (Dr)
  Šiluojē − prasta, lengva žemė (Vdk)
  Šimšeliuotėis − niekais užsiiminėti, krapštytis (Skd, Pkl)
  Šimšīns − 1) kas tankiai sužėlę (Rs), 2) brūzgynas (Rs)
  Šimšiuotėis − kasytis (Ms)
  Šimšoutėis − zulintis, trintis (Šts)
  Šimtergis − šimtametis (S. Dauk.)
  Šinka − kumpio mėsa (Ms, Sd, Mžk)
  Šinkītė − 1) kasyti, zulinti (KlvrŽ, Sd), 2) trainiotis, painiotis (Vkš)
  Šinos (liet. r.) − geležinkelio bėgiai (Mžk)
  Šintėis − trintis, zulintis
  Šiorkštā − aštrūs krūmai, puskrūmiai, uogienojai
  Šīpalis − kas paišinas, išsitepęs, murzinas (Als)
  Šiperis – sklendė
  Šipkartė − laivakortė (Vok., Plt, Lk)
  Širms − 1) skėtis (Klp, Prk), 2) kepurės snapelis (Klp)
  Širtva – lūšna, trobelė (S. Dauk.)
  Šisgatės − štai, va (Slnt, Als)
  Šiugždīns – 1) krūmynas, virbynas (Pln), 2) šiukšlynas (Pln)
  Šiugžma − netikša
  Šiugžmasmot. g. sąšlavos, šiukšlės (Up)
  Šiukštėns − roplys (S. Dauk.)
  Šiukštīns − menkais medeliais, krūmokšniais apaugusi vieta (Yl)
  Šiulentė − trinti (Žr)
  Šiuliuotėis – trintis, glostinėtis
  Šiulšentėis − rangytis, ruzgintis (Lkv)
  Šiumelioutė − apgaudinėti, sukti (Vok., Prk)
  Šiumeliuotėis − gaišti, trintis (Brs, Slnt)
  Šiumšelietėis − kasytis, šiulšintis (Ms)
  Šiuokėi − šitokiu oru (Lkv, Krkl)
  Šiuoštė − peikti (Plnt, Kal)
  Šiupinpreikšis − meilužis, prielipas (menk., Skdv)
  Šiurėšks − pašiuręs, nelygus (Šts)
  Šiurinietė − ieškinėti (Vkš, Gršl)
  Šiurkšlīns − smulkūs krūmai (Škn)
  Šiurkštā − smulkūs žabai, sausgaliai (Vvr)
  Šiurmasmot. g. 1) šapeliai, žabai, šiukšlės (Šv, Kltn), 2) pasturlakai (Kltn, Lk)
  Šiuršietė − šiurėti, čežėti (Rs)
  Šiuršis − 1) šilta liemenė (Knt, Ms), 2) liemenėlė (Skd)
  Šiuršulīs − šiurpulys (Vkš)
  Šiurtė − triušti, kristi, retėti (Krš, Šts)
  Šiušinīs − odos šiurpulys, niežulys (Trg)
  Šīvatelis − sieros rūgžtis (Als, Šll)
  Šīvė − plokščia lėkštė (Vok. dial., Žgč)
  Šīždus − kuris greit supyksta (Šts)
  Šižė − mušimas, pyla (Prk)
  Šižintė – pykinti, erzinti
  Šižtė − pykti, niršti

  Škabarlietė − liesėti (Užv)
  Škabarlioks − nususėlis (Užv)
  Škaika − sudžiūvęs gyvulys, žmogus; džiūsna (Vkš, Vvr)
  Škandars − suplyšęs drabužis; skarmalas (Mžk)
  Škapana − 1) prastas, liesas gyvulys (Lž, Brs), 2) senas, nukaršęs žmogus (Plt)
  Škapats − prastas, sudėvėtas daiktas (Pln, Krt)
  Škapdantis − kas retais dantimis (menk., Vdk, Šlv)
  Škapėroutė – baigti dienas, nusibaigti
  Škaplierē – iš siūlų austi, nedideli keturkampi religijos atributai
  Škaradnus − bjaurus, įkyrus, piktas (Pol.)
  Škauragā − skalsės (Lk)
  Škebė – 1) prasta kumelė (Skr, Jrb), 2) smulki, menka moteris (perk., Jrb)
  Škeberlis – grybas, augantis ant medžių kamieno ar kelmo, kempinė (Škn)
  Škeriebla – nerangus, nevikrus žmogus (Krš)
  Škerpetka – puskojinė (Krkl, Erž)
  Škībra − džiūsna (DūnŽ)
  Škībrietė − džiūsti, liesėti (DūnŽ)
  Škidis − kas liesas, sudžiūvęs (Als)
  Škindelioutėis − rengtis, vilkėti skudurus (DūnŽ)
  Škiomietė − liesėti (Als)
  Škirba − 1) kas liesas, sudžiūvęs (Šts), 2) pikčiurna (Yl)
  Škiuobrintė − pamažu, nerangiai eiti, vilktis (Lk)
  Škiutras − trumpas (Als)
  Škondals – skandalas
  Škondalītêis – siautėti, kelti skandalus
  Škrabalinis − kas senas ir sudžiūvęs (Rdn)
  Škulas – 1) baužas, beragis (KlvrŽ, Skd), 2) glotnus (Lk)
  Škultė − menkti, skursti (Lk, Užv)
  Škuobā, škuobelē – šonkauliai

  Šladaroutė − šlitiniuoti (Skdv, Lkv)
  Šlaikšnuotė − lynoti (Plng, Plt)
  Šlajelės − gražios, išeiginės rogės su sėdynėmis
  Šlaks – perk. truputis, mažas ko nors (ppr. skysčio) kiekis (Vkš, Kv)
  Šlamas
  – 1) šiukšlės, sąšlavos, šapai, šlamštai, 2) prasti, su šiukšlėmis grūdai, paskuilakos, šiūkai (KlvrŽ, Šts)
  Šlamainis − pagamintas iš prastų, šiukšlėtų grūdų, paskuilakų (Šts)
  Šlamatītė − godžiai ir daug valgyti, ėsti, kirsti (Pp, Brs)
  Šlamats − kas šlamatuoja, valkiojasi (Brs, Up)
  Šlamavieks − baidyklė, baubas (Skdv)
  Šlambarbė − netvarkinga, nešvari moteris (Klp, Prk)
  Šlámbûmis − šlagbaumas
  Šlamėninks − šiukšlynas (Grg)
  Šlamīns − vieta, kur daug šlamų, šiukšlių (Šts, Ggr)
  Šlamštā − 1) šiukšlės, šlamai, šapai (Pln, Ms), 2) pelai (Mžk)
  Šlamšts − prastas, nevertingas, niekam tikęs daiktas (Vvr, Plt)
  Šlamurkė − landynė (hibr., End)
  Šlapa − sparčia žingine, nuožangiai (Šts)
  Šlapausis − ištižėlis, netikėlis, liurbis (Šts, Krtn)
  Šlapbrėda − brendant (Lk)
  Šlapesīs − šlamesīs (Gršl)
  Šlaptrīda − palaidi viduriai (Ggr, Šts)
  Šlapūkė − kempinė (Varn)
  Šlatarioutė − prastai kalbėti (ppr. svetima kalba) (Grg)
  Šlatars − stuobrys (Varn, Vkš)
  Šlavas − stagarai (Als, Šts)
  Šlebė − suknelė (Skd, Pln)
  Šlebedūtė − ištiželė, apsileidėlė
  Šleberdžioutė − kalbėti iškraipant žodžius (Lk)
  Šlebetka − prasta korta (Krš)
  Šleidars − valkata (Lk)
  Šleika – petneša
  Šlejā − pavalkų dalis, antšonės (Žd, Lc)
  Šlektakuojis − kas prastų kojų (Šts)
  Šlemė − palaidinukė; berankovis (Skd)
  Šlemeželninks − apsileidėlis (Ggr, Užv)
  Šlendrinietė − valkiotis (KlvrŽ)
  Šlendruotė − dėvėti, drengti (Plt)
  Šlengė − durų ar lango stakta (Vok., Pp, Vkš)
  Šlėpa − kelvietė (Klp)
  Šlėparē − pušiniai pabėgiai
  Šlepingė − virvė inkarui pririšti (Plng)
  Šlepšnuotė − vaikščioti keliant šlamesį, šlepsėti (Šts)
  Šlerkius − kas nesusitvarkęs, apsileidęs (Vvr, Klm)
  Šleverdoutė − šlubuoti
  Šlevertoutė − svirduliuoti, krypuoti (Lk)
  Šliaudaroutė − valkiotis (Tl)
  Šliaukštė − mynioti (Prk)
  Šliaužtinis − į valsą panašus šokis (Trk)
  Šliaužtovs − kas nuolat eina, dirba, triūsia (Plt, Sd)
  Šliaužvėštė − menka, nusišėrusi višta (Tv)
  Šlibinkštoutė − šlubuoti (Krš)
  Šlibždavuotė − slebizuoti (Ms, Kl)
  Šliedės – rogės
  Šliega − kūlė, tvoklė, kuoka (Pol., Vkš, Ms)
  Šliektė − lieti, laistyti, taškyti (S. Dauk., Kl)
  Šliktė − lašėti, tikšti (Als)
  Šlimavuotė – lyginti, dailinti griovio kraštus (Lž, Šlv)
  Šlimings
  − aptekęs šlimu, gleivėtas (Šts)
  Šlimītė − nelygiai trumpinti (Šts)
  Šlimouts − turintis šlimo, dumbluotas (Skdv)
  Šlīns – sulytas, glitus, įmirkęs molis
  Šliokesīs − šniokesys, šniokštimas, ūžesys (Dr)
  Šlioptelietė − lengvai suduoti, plekštelėti (Krš)
  Šlipsos – kaklaraištis
  Šlīptė − krypti tam tikra linkme, kieno eigai (Brs)
  Šlitė − viena gatvės pusė (Šts)
  Šlītė − krikti, irti (S. Dauk.)
  Šlitinēs − šlitiniuojant, svirduliuojant
  Šlitinioutė − 1) svirduliuoti, virtuliuoti, krypuoti (Yl, Slnt), 2) šlaistytis, valkiotis, slankioti (End)
  Šlitintė − bėgti (Nt, Trg)
  Šliučkentė − nevikriai, nerangiai eiti (Lk)
  Šliučkinietė − vaikščioti netvarkingai apsirengusiam, apiplyšusiam (Lkv)
  Šliučkis − apsileidęs, nevala, skarmalius (Jdr, Vdk)
  Šliudras − pabjuręs, patižęs, šlapias (Trk, Ggr)
  Šliuiža − vėpla (Pln)
  Šliūka − apsileidėlis, nevala (Lkv, Žr)
  Šliukars − naminė degtinė (menk., Krtn)
  Šliukīns − skystas purvinas (Rs, Erž)
  Šliukšna − pasenęs, sukriošęs žmogus (Lk)
  Šliukšnis − gurkšnis (Vok., Klp)
  Šliukšnuotė − vilkti kojas, čiūžčioti (Lk)
  Šliūkštė − nušliurusi, nevikri, netikusi mergaitė (Kal, Plng)
  Šliūkštīnė − čiuožykla, šliuožykla (Als, Slnt)
  Šliūkštinietė – slidinėti su klumpėm ant ledo (Klp, Ms)
  Šliūkštintė − 1) sunkiai, velkant kojas eiti (Vkš), 2) lyginti, laidyti (Krtn)
  Šliukštus − slidus (Ggr)
  Šliūkštuoks – veržtuvas
  Šliuktė − bliūkšti, plonėti, trauktis, slūgti (Lž)
  Šliūkuroutė − sunkiai varginančiai dirbti (Prk)
  Šliumba − kas sunkiai eina (Ggr)
  Šliumbinietė − šlubuojant vaikštinėti (Als)
  Šliumperka − nerangi, lėta moteris (DūnŽ)
  Šliumpinietė − vaikščioti be tikslo (DūnŽ)
  Šliumpis − priekinis kumpis (Ms, Slnt)
  Šliundra − nevala, apsileidėlis (Vok. dial. slundren)
  Šliundruotė − tepti, velti, valkioti (Als)
  Šliunkiets − dumblinas (Lk)
  Šliunkis − nevykėlis (Mžk)
  Šliuoga − brydė, šliužė (Žg)
  Šliuogtė − trenkti, smogti (Užv)
  Šliuopa − nevykėlis (Tl)
  Šliuosos – gabalas
  Šliuotė 1) lieti, pilti (Kltn), 2) smarkiai lyti, pliaupti (Krkl), 3) šlapintis (Užv, Tv), 4) griauti, stumti (Lk)
  Šliupena − netikėlis, nevykėlis (Šts)
  Šliupėns − girtas (Šts)
  Šliupintė − 1) godžiai ryti, ėsti, lapnoti (Trk, Ms), 2) smarkiai lyti (Krkl)
  Šlupšis − besotis (Šts)
  Šliupšnagis − 1) kas senas, ligotas, silpnas (Pln), 2) kas tamsus, nemokytas, prastas (Trkn), 3) kas apsileidęs, netvarkingas (Šts)
  Šliupštoks – spaustuvai
  Šliurėns − valkata (DūnŽ)
  Šliurks − srautas (Žd)
  Šliurkštā − šiukšlės, šapai (Rt, Vvr)
  Šliurkuotėis − dirbti sunkius, varginančius darbus (Trk)
  Šliurmā − kokios liekanos, šlamštas (End)
  Šliurna − apsileidėlis (Šts)
  Šliurpavinis − kas keikiasi, nešvankiai kalba (Slnt)
  Šliurpis − 1) kas valgydamas šliurpia (Vkš), 2) kas šliurpsi, traukia nosimi snarglį (Tl)
  Šliurpliaukša − dargana (Lk)
  Šliurptė − balsu srėbti, šlerpti (Ms, Slnt)
  Šliurtė − darganoje šlapti (Kv, Lk)
  Šliužis − dviratis vežimas (S. Dauk.)

  Šmadaraks – šnek. kas nerimtas, judrus, gyvas, linksmo būdo (Vdk, Skr)
  Šmadarīnė
  − nerimta, visur lendanti moteris (šnek., Skdv)
  Šmadaroutė − 1) netvarkingai, paskubomis ką daryti (Lkv), 2) mosuoti, švaistyti (Vdk)
  , 2) trainiotis, šlaistytis
  (Užv)
  Šmadars − nerimtas, visur lendantis žmogus, tabalas (šnek., Varn, Vkš)
  Šmaglus − šmaikštus, lankstus (Skdv)
  Šmaidariuotėis − šmėžuoti (Žeml)
  Šmaikštītė − mosuoti, šmaikštuoti (Mžk, Žd)
  Šmaikšts − 1) smailus įnagis, iešmas (Slnt), 2) kastuvas durpėms skverbti (Plt)
  Šmaišteklis − grūstuvas (Šts)
  Šmakaloutė − makaluoti, mosuoti, mojuoti (Rs)
  Šmakals – padažas
  Šmakšnuotė − šmaikštuoti, šmaukšėti (Krž)
  Šmakštarnė − ištvirkėlė (menk., Šts)
  Šmakštelietė − 1) smarkiai įdurti (Vkš), 2) staigiai išlįsti (Vkš)
  Šmakštuorios − ištvirkėlis (menk., Šts)
  Šmanta − nauda, manta, vertė (Als, Kl)
  Šmantals − 1) mirkalas, padažas (Mžk, Vkš), 2) protas (menk., Mžk)
  Šmantītė − apgaudinėti, sukti (Plt)
  Šmara − smarvė (Šv, Vvr)
  Šmaravuotė tepti (Mžk)
  Šmarkšnuotė − lynoti, dulkti (Mžk, Up)
  Šmarouts − gūsiuotas (Rt)
  Šmauktė − apgaudinėti, sukti (DūnŽ)
  Šmaurė − prasta kepurė (juok., End)
  Šmėks – noras siausti, linksmumas (Vvr)
  Šmerlekioutė
  − sukinėtis, maišytis, paniotis (Šts)
  Šmerlekis − landus žmogus ar gyvulys (Vok. dial., Brs)
  Šmiaukštė − smailinti (Užv, DūnŽ)
  Šmiaukštīnė − botagas (Pln)
  Šmicas − dūris, smūgis (Vok., Vvr)
  Šmička − nerimto elgesio mergina (KlvrŽ)
  Šmičkiuotėis − nerimtai elgtis, flirtuoti (Šts)
  Šmidirioutė − landžioti, šmižinėti (Vvr)
  Šmidiris − padauža (Vvr)
  Šmiekla − 1) vaiduoklis, pamėklė (Kv, Yl), 2) baidyklė, pabaisa (Kl, Sd)
  Šmiekluotėis − rodytis, vaidentis (Plt, Šts)
  Šmiekštagoutėis − mosuoti, švaistytis (Ggr)
  Šmierie − batų tepalas (Vkš, Krš)
  Šmīga − sulenkamasis kampainis (Vok., Rs, Rd)
  Šmigis − siauras žemės rėžis (Ll)
  Šmigždintė − drožinėti (Krž)
  Šmigžtė − staiga smailėti, plonėti (Skdv, Žv)
  Šmikas − noras siausti, linksmumas (Vvr)
  Šmikernė − rūsys (End)
  Šmikis − penis (DūnŽ, Tv)
  Šmikščiuoti − kaišioti, kyščioti (Vvr)
  Šmīkščiuotė − švysčioti (Skdv, Varn)
  Šmīkšlīs − šviesos ruožas, švytėjimas (Varn, Up)
  Šmīkšmielīnis − mėlynai raudonas (Vdk)
  Šmikštinietė − lakstyti, šmirinėti (DūnŽ)
  Šmīkštautė − juoktis, kikenti (Vdk)
  Šmīkoutė − sunkiai eiti, svyruoti, virtuoti (Ggr)
  Šmiktė − siausti, išdykauti (Vvr)
  Šmikulioutė − griebtis iš karto daug darbų, blaškytis, skubėti (Krš, Vdk)
  Šmirentė − bėginėti, trepinėti (Varn)
  Šmirgelis − švitrinis tekėlas, galąstuvas (End, Lc)
  Šmirinietė – landžioti, šmižinėti (Als, Plng)
  Šmirkšlie − 1) čiurkšlė, srovė (Rt, Šll), 2) ruožas, juosta, dryžis (Rt)
  Šmirkšnuotė − lynoti, krapnoti (Šts)
  Šmīšmikis − liesas pamirkalas (Lk)
  Šmitrītė − 1) leisti, eikvoti (Šts), 2) puoštis (Slnt)
  Šmižietė − knibždėti, kirbėti (Plng, Vvr)
  Šmižiuliautė
  − grobstyti, vagiliauti (Užv)
  Šmokolis – verslas, prekyba
  Šmokolnīnks – 1) verslininkas, 2) spekuliantas
  Šmols – beragis (šmolā karvė)
  Šmoltė – košė
  Šmuila − smukęs žmogus (Krš)
  Šmuilintė − apgaudinėti, meluoti (Vkš)
  Šmūkščiuotė − kaišioti (Šts)
  Šmūkšlintė − palengva eiti, slinkti, mūkšlinti (Šts, Dr)
  Šmūkoutė − 1) klampoti (Ggr), 2) nuolat vaikščioti, landžioti (Vvr)
  Šmūkšterietė − priteršti (Yl)
  Šmūkštintė − tylomis eiti, sliūkinti (Grg, Dr)
  Šmūkšuotė − gulėti, drybsoti, mūkšoti (Vkš)
  Šmulgalvis − kas plika galva (Varn)
  Šmuls − 1) koks lygus, glotnas daiktas (Lkv), 2) beragis, baužas, škulas (Krž, Lk)
  Šmulškintė − varginti, kamuoti (Vvr)
  Šmuorėks − girtuoklis (Brž, Vkš)
  Šmuorītė − gerti (Vkš)
  Šmuot − daug (Yl, Trk, Kl)
  Šmuotās − tarpais, vietomis (Ms, Vkš)
  Šmuots − krašas, gabalas (lašiniū šmuots), daug
  Šmuotus − gausus (Užv, KlvrŽ)
  Šmura − smulkus lietus, dulksna (Kin)
  Šmurkštinietė − valkiotis (Lk)
  Šmūžaliuotėis − slampinėti be darbo (Ggr)

  Šnabė – degtinė (Akm, Krš)
  Šnabždalā − prasti, su pelais rugiai (Šts)
  Šnabždals − prastas, menkas, susenęs žmogus (Šts)
  Šnabždė − sumenkusi, pasenusi moteris (Varn)
  Šnabžtė − silpti, menkti, kiužti (Als)
  Šnairus − žvitrus, mitrus, žvalus (Lk, Pp)
  Šnapšė – degtinė
  Šnarkščiuotė – tarpais šnarkšti
  Šnarpštals − šnarpštimas (Krš)
  Šnėblė – nosis
  Šneivintė − laibinti, ploninti (Užv)
  Šneivus − nusmailintas, plonėjantis (Užv)
  Šnekis − plepys (Brs, Lc)
  Šnerkštā − nešvarumai, puvenos (Ggr)
  Šnervinietė − landžioti, ieškinėti (DūnŽ)
  Šnerplė − šnervė (Krkl, Vkš)
  Šniauktė − 1) uostyti tabaką (Als, Všv), 2) knarkti (Slnt, KlvrŽ)
  Šnidrus − greitas, smarkus (Šts, Skd)
  Šnipiouts − dantytas (Ms, Šts)
  Šnipis − 1) smailas kampas, žambas (Als, Ms), 2) iškišulys, ragas (S. Dauk.), 3) indo lakatėlis, snapas (Brs, Yl)
  Šnipkus − kas lėtas, nerangus, vėplys (Rs, Sd)
  Šnīpštuoks – veržtuvas
  Šniūkštoutė − sunkiai alsuoti, šnopuoti (Kl,Als)
  Šniūravuotė – smarkiai dirbti, plušėti (Vvr)
  Šniūrs
  – virvė
  Šniuokšlās − smarkiai, čiurkšlėmis (Šts)
  Šniuoptė − šniurti (Šts)
  Šnopštulīs − dusulys (Trg)
  Šnuobelis – nosis (Vok. schnabel, Krš)

  Šoblarėitis − kieno ilgos, plonos kojos (Žeml, Lk)
  Šoblė – viršutinė kilnojama mintuvų dalis (Tl, Vkš)
  Šoklė − lingė (Trk)
  Šolėnė – šulinys
  Šolurtė − po truputį šalti, šallventi (Als, Varn)
  Šonkara – keiksmas – šunų korikas (ak, to prakeikts šonkara, kuo to nuoeri?)
  Šopis − prastas ragaišis (Vgr)
  Šoplė – lentyna
  Šora − skuba, paskuba, rūpestis (Kv, Kltn)
  Šorā − pleškės, šlejai (Pol., Plt, Trk)
  Šorėnės − spyruoklinės akėčios, brižės (Klp)
  Šoroutė − 1) smarkiai darbuotis, plušėti; bėgioti, skubėti (Krkl, Rdn), 2) akėti (Klp)
  Šova − išpuvusi medyje vieta, drėvė, išduoba, uoksas (Lk, Rs)
  Šovelēs − greitai (Rt)

  Špaklios − glaistas
  Špaklioutė − glaistyti
  Špals – pabėgis, žuolis (Rus., pol., Slnt, Mžk)
  Špėkē – rato stipinai
  Špėlga – žiogelis
  Šperleks − pagurklis (Lk)
  Špetnus − negražus, nedailus, bjaurus (Pol., Pln, Sd)
  Špiegavuotė – šnipinėti, žvalgyti, sekti (Pol., Skd, Als)
  Špiegs − šnipas, žvalgas (Pol., Prk, Gršl)
  Špīglīs − skiepas (Trš)
  Špīgnuosa − žmogus raudona nosimi (Yl)
  Špikierios − tokia patalpa klėtyje
  Špīkinė − spingsulė (Trk)
  Špīkinietė − paslapčiomis ieškoti (Klp)
  Špīkis − 1) stipinas (Vok.), 2) (kepurės) snapelis (Tl)
  Špikiuotė − tankiai megzti (Ms)
  Špikulā − akiniai (Lot. speculor, Kal, Ms)
  Špīlioutė − žaisti (Prk)
  Špilka − vinis (Vkš)
  Špingaliets – mažas, smulkus žmogus
  Špirka − mažas, prastas kambarėlis (Brs, Skd)
  Špitolė − parapijos elgetų, senelių prieglauda (Brs, Plt)
  Špituoklioutėis − pokštus krėsti, išdaigauti (Šts)
  Špituoklis − 1) pokštas, juokas, išdaiga, eibė, šunybė (Vok. dial., Pln, Lnk), 2) šmėkla (Žd)
  Špīvuoks − apgavikas, sukčius, nenaudėlis (Germ., Prk, Vyž)
  Špižarnė − 1) vėsesnė patalpa valgiams laikyti, viralinė, sandėliukas (Pol., Pln, Tl), 2) miegamasis kambarys (Lnk, Rt)
  Špogausis − kurio mažos ausys (Šts)
  Špogbalis − pasilinksminimas, vakarėlis (Šts)
  Špogūtis − varnėniukas (Grg)
  Šporoutė − triūsti (End, Vvr)
  Špukuliouts − taškuotas (Nt)
  Špuolė − velenas (KlvrŽ)
  Špuokinīčė – inkilas
  Špuoks – varnėnas
  Špuors − pentinas (Vok sporn, Pln, Žlb)
  Špuosos – juokas, pokštas, išdaiga (Vok. spaβ)
  Špunts – 1) volė (End, Rnv), 2) statinės skylė, užkišama vole (Klp, Krtn), 3) griovelis lentos briaunoje (Vkš)
  Špuris − papurgalvis (Skd)
  Špurkšlē − 1) krūmynas (Škn), 2) smulkūs, prasti žabai (Škn)

  Šriūbs – sraigtas
  Šrūbštėlie − pentelė (Germ., Žr, Tv)

  Štelvogiē − skersinis branktams užkabinti
  Šteliavuotė – derinti (a grētā bingsi tou mašina šteliavuotė?)
  Štėmpelis – metalinis kuolas
  Štīvs – stiprus vyras
  Štolps – stulpas
  Štončka – kaspinas
  Štramalaks – menk. nerimtas žmogus (Tl)
  Štrekis
  − virvė

  Šuika − niekniekis (Trk)
  Šuinītėis − kuisytis, kuirintis (Vgr)
  Šuka − mušimas, pyla (KlvrŽ)
  Šūka − šuoliais, šuoliuojant (Tv, Všv)
  Šukarnė − 1) karšykla (Kv, End), 2) mašina vilnoms šukuoti (Lk)
  Šūksnēs − greitai, smarkiai, sparčiai (Šts, Grg)
  Šukuotē − 1) šepetys linų pluoštui šukuoti (Kin, Šll), 2) įrankis linų galvenoms šukuoti, braukti, nukulti (Plik, Kv), 3) įrankis vilnoms šukuoti, karšti (Brs, KlvrŽ)
  Šuma − 1) puta (Trk, Brs), 2) padūkimas, pamišimas (Vkš, Plng)
  Šumavuotė − grabyti putas (Pol., Vdk, Brs)
  Šumītė − dūkti, šėlti, smarkauti, triukšmauti (Pol., Mžk, Grš)
  Šumšuotėis − gaišti, čiupnotis (Šts)
  Šumulīns − šiukšlynas (Vkš)
  Šumulioutė − triukšmauti, šurmuliuoti, plepėti niekus (Akm, Rdn)
  Šunaglīs − šunvotė (Klp, Prk)
  Šunaplaukis − šuniavilnis, šiurkščiaplaukis (Šts)
  Šundrėika − pataisas (Lycopodium) (Vvr, Dr)
  Šunrajās – labai godžiai
  Šuokalninks − šokėjas (Šts)
  Šuokals − vakarėlis, šokiai (šnek., Kal, Plt)
  Šuoklė – lingė (Trk)
  Šuoloms − kaliausė (Krkl)
  Šuonėninks − ūkio darbininkas, laikinai pasamdytas iš šono (Vkš)
  Šuonismot. g. griuvenos, šūsnys (S. Dauk.)
  Šuonkriauklē − šonkauliai (Slnt)
  Šurakietės − spyruoklinės akėčios, brižės (Krtn)
  Šūsnis − krūva, kupeta, krūsnis (Als, Ms)
  Šustros(s) – greitas, smarkiai judąs
  Šušas − kopūstų ir bulvių šutinys, kiunkis (Plt)
  Šuta − ištiža, suglebėlis (Ggr)
  Šutalainis − kas nerangus, nevykėlis (Trk)
  Šutenas − kas sušutę (Šts)
  Šutīnė – 1) patiekalas iš šutintų, pjaustytų bulvių su mėsa, 2) mušimas, pyla (Vkš, Šts)
  Šutpoudis − puodas kam šutinti (Lž)
  Šutra − karštas, drėgnas oras, tvanka (Vkš, Krš)
  Šutrībė − nepaprastas tvankumas (Vkš)
  Šutrus − judrus, vikrus, apsukrus (Yl, Šts)
  Šutulis − kas nerimtas, pliuškis, makalas (Lž, Pvn)
  Šutvės − mainai (Mžk)
  Šūva − nelygus sluoksnis (Šts)
  Šūvuots − nelygus, su peršokiais, tarpais (Šts)
  Šūvus − 1) vikrus, greitas, smarkus, mitrus (Als, KlvrŽ), 2) taiklus (Šts)

  Švabietė − šnibždėti, švabždėti (Ms, Slnt)
  Švaboutė − švapėti, švebeldžiuoti (Varn)
  Švadars − gabalas (Žgč, Pj)
  Švagždals − senas, silpnas žmogus, kvagždalas (Brs, Lnk)
  Švagždīs − 1) plepys, pliauškalius (Brs, Krš), 2) kuris neaiškiai kalba (KlvrŽ)
  Švaika − medinis virbalas (Pol., vok. dial., Yl, Slnt)
  Švaipa − kas nuolat šaiposi, krizena (Krš, Kal)
  Švaipautė − šaipytis (Ms, Slnt)
  Švakietė − silpnėti, blogėti (Trš)
  Švaks − 1) turintis mažai fizinės jėgos ar sveikatos, silpnas (End, Yl), 2) prastas, netikęs, menkas (Ms), 3) sunkus, vargingas (Yl)
  Švaksas – batų tepalas.
  Švamalis – nenaudėlis, bjaurybė (End, Žd)
  Švamals − pusbernis (Rs)
  Švamba − pypkės dalis, į kurią įstatoma pypkės galva (Mžk, Vkš)
  Švambinis − su švamba (apie pypkę) (Mžk, Trk)
  Švamė − pypkės galva (Brs, Ms)
  Švampaliuotė − lėtai kalbėti, mykti (Pln)
  Švampaza − plepys (Grg)
  Švampazīti – kalbėti niekus, taukšti, tauzyti (Lk)
  Švampinietė
  − valiotis, landžioti, slampinėti (Vvr)
  Švamplūpa − kieno išsivertusi lūpa (Žeml)
  Švamterėti − staigiai subliauti (Ggr)
  Švankoutė − krypti, svyruoti (Tl, End)
  Švanks – sūkurys (End)
  Švankuotė
  − devėti, nešioti (Trk)
  Švapals − kas tauškia niekus (Krš)
  Švarbalīnė − gnaibytinė kankolynė (Tv)
  Švarbals − 1) stambokas tešlos kukulis (Tv), 2) prastas gėrimas (End)
  Švarmalis − pypkės kandiklis (Pln)
  Švarnaks – gabalas (Kl)
  Švarpautė
  − rinkti varpas, varpauti (Ggr, Plt)
  Švašva − duktė (Pln)
  Švatulienė − bobutė, pribuvėja (KlvrŽ)
  Švatulis − plepys, niektauza (Lž)
  Švatultė − mušti, daužyti, plakti (Sd, Ggr)
  Švažuotė − dėvint trinti, valkioti (Slnt)
  Švėkštoutė − sunkiai alsuoti (Šts)
  Švičītė − 1) smarkiai pjauti (Dr, KlvrŽ), 2) valyti, šveisti (Trk), 3) šlapintis (Ggr)
  Švidrītė − pjauti, kirsti (Lkv)
  Švietals − papuošalas, pašvitas (Krš), 2) puošeiva (Tv)
  Šviežuoks − naujokas (Trg)
  Švikintė − trumpai kirpti (Škn)
  Švīkščiuotė − maišytis (Krš)
  Švīkštė – sunkiai, su garsu alsuoti
  Švikštītė − puošti (Trk)
  Švīkštulīs − švykščiamas alsavimas, dusulys (Brs, Skd)
  Švilpis − 1) klarnetas (End), 2) penis (euf., End, Šts), 3) vėjavaikis, plevėsa (Šts, Rs)
  Švimpa − vėjavaikis (Kal)
  Švinītė − mušti (Šts)
  Švinkis − smarvė, švinkulys (Vvr)
  Švīpelis − pašaipa (Kltn)
  Švīpeliuotėis − šaipytis, juokauti (Skdv)
  Šviptelietė − mestelėti (Plng)
  Švīstelietė − 1) smarkiai sušvisti, blykstelėti (Vvr, Erž), 2) smarkiai mesti, nusviesti (Vkš), 3) suduoti, sukirsti (Vkš), 4) staiga pasisukti (Krtn)
  Švistra − puošeiva, svaistūnas (Šts)
  Švitinīs − prožektorius (Varn, Šts)
  Švitintė − 1) šviesti (Št, Krtv), 2) žibinti (Vkš)
  Švitkarklis − žilvitis (Lk)
  Švitras − žvitrus, smarkus (Šts)
  Švītrautė − puoštis, gražintis, dabintis
  Švitrinis − išsipustęs, įmantriai išsipuošęs (Šts)
  Švītrouts − su pragiedruliais (Ggr, Šts)
  Švītruloutė − švytėti
  Švītrulouts − gaisuotas (Ggr)
  Švitrus − kilnus (S. Dauk.)
  Švitulīs − žibintas (KlvrŽ)
  Švitvabalis − jonvabalis (Trk)
  Švitvaris − blizgutis, papuošalas (Trg)
  Švokoutė − sunkiai alsuoti, kriokštuoti (Brs)
  Švokštīnė − pridusisi moteris (Šts)
  Švokštintė − gadinti orą (Ggr)

 • Komentarai išjungti - Š
 • R

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Rabantā – sumažinta, pusiau nuleista burė (Rsn, Prk)
  Rabants – lazda, pagalys (Pgg)
  Rabaštėks – tokia kiaulės skerdienos dalis (Varn)
  Rabauka – neužaugęs karštis (Prk)
  Rabauninks – plėšikas (Brus., Ms)
  Rabavuotė – plėšti (Pol., Brus., Žeml)
  Rabietė – krebždėti, brazdėti (Pp, Varn)
  Rabijuolā – prasimanymai, išdaigos (Jrb)
  Rabīkalnis – status kalnas (Erž)
  Rabintė – 1) braižyti, draskyti (Krš), 2) brazdinti, baladoti, krebždėti (Užv, Rdn)
  Rabuoks – kirmėliukė, besiveisianti miltuose arba kruopose (Jdr, Rt)
  Rabuotė – raitoti, vynioti (Plng)
  Radena – radinys (Kltn)
  Radotės – gerumas, geras gyvenimas (Pvn, Užv)
  Ragainėkė – indams susidėti, šaukštdėtė (Rt)
  Ragamals – prastai iškepta duona ar ragaišis (Skdv)
  Ragavs – kampinis, kertinis (Brus., Užv)
  Ragininks – 1) virvė nuo stiebo galo į valties priešakio galą (Prk), 2) nedidelė burė laivo gale (Rsn)
  Ragintė – vaišinti, girdyti (S. Dauk.)
  Ragova – 1) dauba, klonis, loma stačiais krantais (Pln, Ms), 2) tarpeklis (Kv, Kltn)
  Raguotėnė – naminė degtinė (šnek., Šts)
  Raguožis – 1) ožys malkoms pjaustyti (Rs), 2) išsiskėtęs daiktas, rekežis (Rs, Krkl)
  Raiboutė – marguoti, raibti (Šv, Trg)
  Raibouts – raibas (Ggr)
  Raibtė – svaigti, suktis (Vgr, Skd)
  Raibuoks – žaliūkas, stipruolis (Šts)
  Raibulioutė – 1) marguliuoti, raibti (Kal, Rdn), 2) mirgėti (Krkl)
  Raibuliouts – 1) raibas, margas (Up), 2) banguotas, nelygus (Šts)
  Raibulīs – 1) mirguliai, žilpuliai (Kv), 2) marga dėmė (Prk)
  Raibužinis – raibasis (Lk)
  Raidītė – siausti, bėgioti, laigyti (Lat., Kair)
  Railintė – nevikriai eiti (menk., Pln, KlvrŽ)
  Railiuokė – rupūžė (euf., Ggr)
  Railiuotė – rėplioti, ropoti, šliaužti (Plng, Jdr), 2) vaikščioti ropomis, keturpėsčia (Slnt, Ms), landžioti, sukinėtis, žiūrinėti (Šts, Slnt)
  Rainapilkis – velnias, nelabasis (euf., Šts)
  Rainītė – mušti, plakti (Pgg)
  Raists – poravimosi metas, ruja (Lat., S. Dauk., Skd)
  Raista – šutvė (S. Dauk., Šts)
  Raistavėms – rujojimas (Klp)
  Raistpelkė – raistas (Žeml)
  Raistoutėis – rujotis, poruotis (Klp, Plt)
  Raiščiuotė – šlubčioti (Šll, Erž)
  Raišītinis – mazgomasis, mazgytinis (Sd)
  Raišraštis – margai languotas audeklo raštas (Ggr)
  Raištė daikt. skara, skarelė (Knt, Kl)
  Raištė veiksm. 1) šlubuoti, raišuoti (Grd, Trk), 2) smarkiai eiti, bėgti, sprukti (šnek., Šts)
  Raištelis – skepetukas, skarelė (Trk, Vkš)
  Raištietė – rišti, rašioti (Kltn)
  Raištis – didesnė, namie austa skara (Mžk, Grg)
  Raištūtis – skarelė galvai apsirišti (Grg)
  Raitarėjė – raiteliai, kavalerija (Pol., S. Dauk., Bržr)
  Raitelis – nelygiai suvytos virvės iškilimas (Pln)
  Raitītė – 1) sukant daryti banguotą, garbanoti (Trg, Tl), 2) keisti formą, klaipyti (Šts, Trk), 3) rangytis, vartytis (atsigulus) (KlvrŽ, Trk), 4) kamuoti, versti rangytis (Lk, Krš), 5) murdyti, grumti (šnek., Šts), 6) žodžiais gąsdinti, saikinti (šnek., Krtn, Krš), 7) įmantriai ką daryti (šnek., Šts), 8) slankioti, dykinėti (šnek., Krtn, KlvrŽ)
  Raitūzā – sermėga be skvernų (Šts)
  Raizgalioutė – niekus kalbėti, kliedėti (Ggr)
  Raizgalius – kas kvaištelėjęs, išprotėjęs
  Raizgė – mėgstanti puoštis mergina (Kl)
  Raizgīnės – laiškinis česnakas (Šts)
  Raižietėis – raivytis (Lk)
  Raižītė – 1) čaižyti, pliekti (Trk, Mžk), 2) labai skaudėti (Rs, Vkš)
  Rajībė – rajumas (Pln)
  Rajinioks – rajūnas (Pln)
  Rajūks – rajūnas (Lkv, DūnŽ)
  Rajuoks – kas daug valgo (Ggr)
  Rajuom(is) – ryjamt, springstant iš skubėjimo (šnek., Krkl)
  Rajus – mastas žuvims (Gr, Šl)
  Rakalioutė – 1) lupti odą (Vdk)
  Rakalis 1) odų lupėjas (Prk, Up), 2) persenusių, gaištančių gyvulių pjovėjas, korikas (Varn), 3) marintojas (KlvrŽ), 4) nenaudėlis, netikėlis, padaužas (Rs), 5) žudikas (S. Dauk.), 6) velnias, nelabasis (keik., Brs, Krž)
  Rakaliuotė – 1) krapštinėti, rakinėti (Ms, Als), 2) marinti (KlvrŽ)
  Rakals – prietaisas pakabinti aviai, lupant kailį, skersinis (Šts)
  Rakamuols – koks įtaisymas, prietaisas (DūnŽ)
  Rakanda – sėtuvės formos pintinė
  Rakībuols – rakandas (Up, Žd)
  Rakonds – įrankis
  Raks – skilimas, kalimasis iš kiaušinių (Krž, Kv)
  Ramdī – 1) raminti, guosti (Kv, Skr), 2) malšinti, tramdyti, stabdyti (S. Dauk.), 3) tvardyti, prilaikyti, valdyti (S. Dauk.)
  Rapaišis – kas nerangiai lipa, ropoja (Tl)
  Rapaliuotė – lėtai kasti (Nt)
  Rapataila – kas nerangiai rėplioja (Plt)
  Raptė – nesveikuoti (Kl)
  Rapukėnė – patalpa bulvėms laikyti (Rs, Sln)
  Rapuotė – 1) keikti, plūsti (Vvr), 2) šliaužioti (Žg)
  Raresīs – triukšmas, klegeys (Kv)
  Rarėjė – triukšmas (Šll)
  Rarietė – 1) brazdėti, kelti triukšmą (Tv, Vvr), 2) su triukšmu važiuoti, dardėti (Tv), 3) su triukšmu virsti, griūti (Štk, KlvrŽ), 4) nesmarkiai griausti, grumenti (Vvr)
  Rarintė – brazdinti, bildėti (Ggr)
  Ras(ėt) – gal, turbūt
  Rasals − 1) sriuba su buroku mirkalu (Erž, Vdk), 2) sūrymas (Vvr, Skr), 3) skystis, kuriame rauginami raudonieji burokėliai (Brus., Pol., Krš, Lk)
  Rasena – radimas (Pkl)
  Rasintās – galbūt
  Rasnuotė – lynoti (Grg)
  Rasuoda – neišretinti daržovių daigai (Brus., Pol., Krkl, Všv)
  Rasuodnos – daržnas, kur auginama rasoda (Šv, End)
  Raškažnus – vešlus (Vkš)
  Ratā
  (dgs.) – vežimas
  Ratainīčė – patalpa vežimams, rogėms ir pan. laikyti (S. Dauk.)
  Ratainis
  − paplokščias kukulis (Tv)
  Ratalis – 1) ritinis, ripka (Vvr, Kv), 2) bulvinis apskritas paplokščias kukulis (Lkv, Tv)
  Ratapėjės gautė
  − būti muštam (Trk)
  Ratatepis − velnias (Žeml, Šts)
  Ratavuotė − gelbėti (Brus., Pol., Kv, Krtn)
  Ratbrikė − geresni ratai (Lk, Rt)
  Ratgalis − 1) vežimo galas (Dov, S. Dauk.), 2) lentelė vežimo galui užkišti (Dr), 3) virvė šieno ar šiaudų vežimui priveržti (Plt, Šts)
  Ratkaištis − per movą į ašį įkišamas kaištis, kad ratas nenusmuktų (Vvr)
  Ratkamarė − malūno ratą dengianti pašiūrė (Vkš)
  Ratoutinis − suplotas, plokščias (Šts)
  Ratpiedis – stipinas
  Ratunka − pagalba, išsigelbėjimas; išeitis (Mžk, Vkš)
  Raugtėnė − 1) kibiro talpos medinis indas su dangčiu sviestui ar rūgusiam pienui laikyti, 2) laukneša
  Rauktenalė – prastas svaiginamas gėrimas
  Rauda – kuoja
  Rauptė – skaptuoti
  Ravidavuotė − pjaustinėti, mėsinėti (Krš, Rdn)
  Ravs – griovys
  Razbainīnks – plėšikas, niekadėjas
  Raznastis – skirtumas (rus., Jrb)
  Razvalina
  – plačios rogės, lubnios (sl., Rt, Kl)
  Razvals – lubnia (sl., Vkš)
  Ražas –
  1) sausas virbas (Kv, Všv), 2) susidėvėjusi virbų šluota (Rs, Skr), 3) nupjautų javų stiebai dirvoje, ražienos (S. Dauk., Lk), 4) šiaudų drūtgaliai, kambliai (Akm, Erž), 5) virbalas, šakelė, galas (Kv, Trg)
  Rāžoutėis
   – rąžytis

  Redelė – vielų, stambokų langų tinklas
  Regstis – tinklinė pintinė pirkiniams
  Reja – jauja
  Rekiežē – žaginiai
  Rembietė – pamažu, skurdžiai augti (Kv)
  Remelis – ginčas, barnis (Dr)
  Remeliuotėis – ginčytis, bartis (Plng)
  Remezīteis – 1) ginčytis, kivirčytis, bartis (Vkš), 2) erzintis, kirkintis (Sd, Mžk)
  Remtinis – storokas (Ggr)
  Remžtė – smarkiai kasti (Erž, Jrb)
  Rencelis – kurptinė, našta (vok. dial., Jrb)
  Rendavuotė – nuomoti (Kal)
  Rendelis – metalinis puodas
  Rentėms – įkirpimas, įranta, įkarpa (Šv)
  Rentiets – nelygus, gruoblėtas (Dr)
  Rentinīs – šulinio sienos, briaunos (Vvr, Vkš)
  Rentintė – ręsti (S. Dauk.)
  Repežiuotė – eiti rėplomis, repečkoti
  Repieža – kas išsiskėtęs, nerangus, nevikriai eina
  Resnas – petingas, storas, tvirtas
  Retena – retenybė (Rs)
  Retėkā – tinklas didelėmis akimis; retoji tinklo dalis (Skdv, Jrb)
  Retī– progymė, retmiškis (Šts)
  Retkartis – retarievis (Trk, Šts)
  Retkėimis – vienkiemis (Šts)
  Retkrūmis – retuma, rėsmė (Šts)
  Retmie – reta vieta, retuma, proretmė (Žeml)
  Retomās – retkarčiais (Šts)
  Retuokšlis – retai suaustas (KlvrŽ)
  Retžīgēs – kartais, retkartėmis, kartkartėmis (Kv)
  Rezena – užsispyrimas

  Rėbkaulis – šonkaulis
  Rėitė – barti, plūsti, koneveikti (Lkv, Kal)
  Rėits – kelis
  Rėkioutėis – ruoštis, stoti į eilę, į rikuotę
  Rėktavuotė – taisyti, derinti
  Rėpka – 1) apskrita medžio atpjova, ritinėjama žaidžiant; ritinis (Užv, Ms), 2) toks įrankis žuvims gaudyti (Vkš), 3) griežinys (Vkš)
  Rėsuorē – spyruoklės, lingės
  Rėva – 1) upės slenkstis, sekluma, 2) griovelis
  Rėzlintė
  – iš lėto eiti, kėblinti

  Riaušis – 1) ruginių miltų pyragėlis su morkomis ar bulvėmis viduryje, 2) toks kepinys iš kraujo ir miltų ar kruopų; kraujiniai vėdarai
  Rībuotė – būti išsikišusiam (Šts)
  Ricielius
  – riteris
  Rīdītė duoti ryti (ėsti, lesti) (Vkš, Lkv)
  Rīdītėis 
  rietis, pyktis (S. Dauk.)
  Rīduotė 
  įsitvirtinus inkaru laikytis (Plng)
  Rīdzintė 
  erzinti, pykinti (Skd)
  Rīdzintėis 
  bartis, pyktis (Skd, Gršl)
  Rigavuotė –
  daigstyti (Vkš, Trk)
  Rīguotė 
  dainuoti, ryliuoti (Jrb)
  Rīja 
  barnis, pyktis (Als)
  Rīkautė 
  tarpais rėkti, šūkauti (Vkš)
  Rīkė 
  valstybė, karalystė (Germ., S. Dauk.)
  Rīkī
  karalius, valdovas (Germ., S. Dauk.)
  Rīks –
  1) indas (Pgg, Plk), 2) padargas, įrankis, instrumentas; reikmuo (Pgg, Kv)
  Rīkščiuotėis 
  rožėtis (Grg)
  Rīkštė 
  1) darytis raiškiam (Kv), 2) atsirasti, pasirodyti (S. Dauk.), 3) skleisti (S. Dauk.)
  Rīkštėnė 
  vytis, žabas, rykštė (Šl)
  Rīkštinis 
  vytis, virbas; smūgis, rykštė (Jrb)
  Rīkštus 
  greit plyštantis, yrantis (Jrb)
  Riktavuotė – 
  tvarkyti (pol., Varn)
  Riktingā
  – tikrai, gerokai, iš esmės, kaip reikia
  Riktings – tvirtas, tikras, ne iš kelmo spirtas
  Rīkūlė rytmetinė, kūlė (Vkš)
  Rimuorius
  Pol. – kinkynų, pakinktų dirbėjas (Pln, Vdk)
  Rinda
  – eilė, stata
  Rinkis – išimamas krosnies elementas, skirta puodų angos uždengimui
  Rinuols – naktinis puodas (Slnt, Vkš)
  Risuorios
  – lingė (kartis lopšiui kabinti)
  Rita – dalba, kartis, strypas
  Rīzą – brazdai, tarkiai (Kv, Kltn) 
  Rīzas – 1) bulvinis blynas (Varn), 2) gruzdas (Tv)
  Rīzavuotėis – ginčytis, priešgyniauti (Lkv, Šv)
  Rīzgā – įrankis ritėms sumauti, vejant iš jų siūlus (Trg)
  Rizikavuotėis – pūstis, didžiuotis (pol., Slnt)
  R
  īzinietė – vaikščioti apiplyšusiam (Šl)
  Rīzintėis – 1) erzintis, kirkintis (Pp, Šts), 2) ginčytis (Užv, Mžk), 3) bartis, pyktis (Pln, Kl)
  Rīzoutė – brazduoti, tarkuoti (Jrb, Trg)
  Rīžentė – kamuoti, varginti (Šts)
  Rīžietė – 1) vengti ką nors atlikti, tingėti, nepaslinkti (Als, Grg), 2) šykštauti (Šts, Krt)
  Rīžintėis – nirsti, dūkti (DūnŽ)
  Rīžtė − 1) virsti delčia, nykti, dilti (Slnt, Šts), 2) sprogti pumpurams (Žeml)
  Rīžtėis – 1) elgtis savo nuožiūra, žinotis (Pp, Akm), 2) tvarkytis (S. Dauk.)
  Rīžtėnā – ryžtingai (S. Dauk.)
  Rīžtinis – išvadinis, baigiamasis (S. Dauk.)

  Robežios – siena, linija, pakraštys
  Rokoutėis – kalbėti, šnekėti, šnekučiuotis
  Rokunda – kalba, pokalbis
  Rolis – ritinys, volas
  Ronktūris − 1) įrankio ar kokio dirbimo įtaisas įsitverti dirbant, rankena, kotas (Kv, Mžk), 2) pritaisymas pasilaikyti, įsikibti (Krkl, Up), ratelio dalis, kur įstatoma verpstė (Vgr)
  Roputė – bulvė (vakarų žemaičiuose)
  Roputīnė – bulvienė
  Rosėjuonis – rusas

  Rūdalis – vargas (Vvr, Rt)
  Rūdelis 
  plūgo reguliatorius (Pgr)
  Rūdėjė −
  rūdynė (Kv, Šts)
  Rūdėns 
  aprūdijęs (Šts)
  Rūdiesynė 
  pelkė, kur yra rūdžių (Skdv)
  Rūdīmės 
  žiedadulkės (Trk)
  Rūdīns 
  pelkė su rudu vandeniu, durpynas (Pvn, Rdn)
  Rūdšėinis 
  rūdingų pievų šienas (Šts)
  Rūgalis – 
  miegalius (menk., Klm)
  Ruikinis – pakulinis sijonas (Ggr, Grg, Vvr)
  Ruilē – atmirkę odos nešvarumai, sąvėlės, garsotės (Brs, Krš)
  Ruiliuotė – lyginti su ruiliu, voluoti (Brs)
  Ruilis – 1) velenas, volas žemei lyginti (Yl, Ms, Lž), 2) reketys javams kulti (Yl, Akm), 3) vasarojaus pradalgės, suridentos į krūveles, voliukus (Mžk), 4) koks panašus į volą daiktas (Šts), 5) tokia ežero žuvis (Šts)
  Ruinītė
  – varyti, ginti (Skd)
  Ruišis
  – raišas, šlubis (Erž, Up, Vkš)
  Ruižtė – blaustis (Šts)
  Rukata – 1) susiraukėlis, paniurėlis, pikčiurna, niūra (Up, Šl), 2) kas raukšlėtas (Rdn)
  Rukentė – krapštyti (DūnŽ)
  Rukintė – sendinti (Brs)
  Rukis – susiraukėlis (Up)
  Ruklus – užsidaręs, niūrus (Kltn)
  Rūkstuots – miglotas, ūkanotas (Tv)
  Rukšas
  – susiraukėlis (Šll)
  Rukšla – rukata, pikčiurna (Pln, Ms)
  Rukšlas – tamus, apsiniaukęs (Lkv)
  Rukšliuotė – verkšlenti, zirzti (Brs, Plng)
  Rukšluotinis – klostėtas (Šts)
  Rukšlus – raukšlėtas (Šts)
  Rukšmīžiuotė – 1) nerimtai elgtis (Šv), 2) sunkiai eiti, vilktis (Vvr)
  Rukšnas – susiraukšlėjęs; susiraukavęs (Šl)
  Ruktė – 1) darytis raukšlėtam, trauktis (Krš, Kair), 2) glamžytis (End), akti, užaugti samanoms (Kv), mažėti, baigtis (šnek., Skr)
  Rukulis – neaukštas, kresnas žmogus (Šll)
  Rukuža – apskretėlis, nevala (Als)
  Runcis – katinas (Lat., Kair, Pp)
  Rundėns – apvalus, apskritas (Skdv, Rt)
  Rundī– tvarkyti, mokyti, patarti (Skr, Kair)
  Rundoutė – sunkiai eiti, ruzgintis (Kin)
  Rungā (strungā) – vežimo itvarai ar pan.
  Runglioutėis – storai rengtis, muturiuotis (Prk)
  Rungrėša – rungvirvė (Jdr, Rt)
  Rungsuotė – susitraukus, susirietus kiūtoti, sėdėti (Jrb, Skr)
  Rungultė – netvarkingai lankstyti, glamžyti (Šts, Pln)
  Runguolī– nedailiai adyti, raukti (Vvr)
  Rungs – į ratų skersaplautį įstatomas pagalys, prie kurio laikosi šoninės lentos (Krtn, Grd)
  Runintuos – labai darbštus žmogus (Skr)
  Runuotė – 1) sunkiai ridenti, stumti (Užv, Šv), 2) pjaustyti (Vvr)
  Ruobtė – ruopti
  Ruoda – pokalbis, pasišnekėjimas
  Ruodavuotė – Sl. 1) tartis (Up, Krkl), 2) kalbėtis, šnekėtis (Trk, Up)
  Ruodbalsė
  − raidė
  Ruomītė − kastruoti (Šll, Kv)
  Ruona – žaizda
  Rūra – užpakalis
  Rušavuotė
  – liesti
  Rūžavs – rožinės spalvos (pol., Vkš, Erž) 

 • Komentarai išjungti - R
 • P

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Pabagaroutė – pabaksnoti, pabaidyti (Erž)
  Pabaluots
  – vystyklas
  Pabėga − rogių pavaža (Lk, Užv)
  Pablaka – sėdėjimas ištiestomis kojomis ant žemės
  Pablakenis − neaukštas, prigludęs prie žemės
  Pabenga – pabaiga
  Pabūga – padidėjęs jautrumas, pabūgimas (rankų, kojų) (Varn, Als)
  Pacierinis
  – išeiginis
  Pačemnos − patogus (Bržr) (sl.)
  Padabenstva – panašumas (Pol., Brs, Als)
  Padačkas – rąstagalys, dedamas apačioje po kraunamais sienojais, lentomis; šiaip kas po apačia padedama, pakišama; padalbis, padėklas (Pln, Vdk)
  Padaguonė – Pol. odinis pakinktų diržas, einantis po arklio uodega (Rt, Vdk, Erž)
  Padaiga
  – ant paukščio kūno išdygęs dyglelis, spaiglys, iš kurio išauga plunksna (Šv, Klm, Ms)
  Padangals
  − apdangalas, apdaras (Krš)
  Padarīnė − padargas
  Padavadītė −patarti, nurodyti (Krkl, Vdk)
  Padėrbtė – padaryti
  Padinguotė – pagalvoti, pasvarstyti (Šts)
  Padis − padėlys
  Padīvītė – nustebti, palaikyti (ką) keistu
  Padīžtė – 1) atšipinti (Krt), 2) pasrėbti, pavalgyti (Mžk, Ll), 3) pabėgti (Krtn), 4) pavogti, nudžiauti (Plng)
  Padostė – padvisti, kiek pašvinkti, kiek pagesti (Šts, Klp)
  Paduorietėis − laikyti esant padoru, nesigėdyti
  Padužietė – pariebėti (Užv)
  Padvals – sklepas, rūsys, sandėlys
  Pagadītė – pagelbėti
  Pagatavs − pasiryžęs, pasirengęs ką daryti (Als, KlvrŽ)
  Pagīmās − vienas paskui kitą, pratėgiui
  Pagrabs – šermenys (Pol., Brus., Vvr)
  Paguonā – antpečiai (Sl.)
  Paimlus – gabus, mokslus, imlus
  Paišielis – pieštukas, (dgs. paišelē)
  Paitvietė − kamuotis sergant, galuotis
  Paitvietėis − gaivaliotis, peikėtis
  Pajieda − papjūtis, sunaikinimas
  Pakabus – su kuriuo galima daug pakabinti, paimti; patogus
  Pakačiultė – įveikti (perk., Trk)
  Pakājos – ramybė
  Pakarnos − nuolankus
  Pakarūklā − gaidžio ar kalakuto pasnapės ataugos
  Pakaruotė – nubausti.
  Pakasa – nusvirusi, nutįsusi medžio šaka (Skdv)
  Pakavuonė
  – palaidojimas, laidotuvės (Pol., Krš, Skr)
  Pakavuotė – paslėpti
  Pakažnas – neužimtas, atliekamas (Pol., Vkš)
  Pakerie
  – vieta palei kelmą ar po juo
  Pakīgā – įvairios priemonės
  Pakīrietė – atsibosti
  Paklaks – sukritęs, išgulęs (apie javus) (Nt)
  Pakniūkščiuotė
  – paverkšlenti
  Pakonda − užkanda
  Pakosavuotė – paskatinti
  Pakruosnė − pirtis
  Pakušietė − kiek pajudėti, pakrutėti
  Pakūta – atgaila
  Pakūtavuotė – atgailauti (Pol., Pln)
  Palaistva
  – apsileidimas, netvarka (Lkv)
  Palakus – 1) galintis gerai skraidyti, 2) kuris eiklių kojų, greitas
  Palanka – sulenktos skarelės ar skaros dvilinko krašto atlenkimas (Grg)
  Pàlapus
  – vikrus
  Pālašos – vieta, kur nuo stogo varva lietaus lašai
  Palē (kon) – pagal (ką)
  Paleistva – pasileidimas (Varn)
  Palėktė – likti, pasilikti
  Palėts – paltas
  Palevuots – emaliuotas
  Palėžuokautė − meilikauti, pataikauti
  Palėžuoks − pataikūnas, palaižūnas
  Paliaukis – pasmakris
  Paliavuonė – medžioklė (Pol., Šauk, Akm)
  Paliavuotė – medžioti (Pol., Akm, Šauk)
  Palīčė
  – lentyna
  Paliecavuotė – pažadėti (Pol., Mžk)
  Palka
  – 1) lazda (Kv, Up), 2) brūkšnelis, rašomas žymint skaičių (Všv)
  Paluocē – 1) patalpos, 2) rūmai
  Pamanga – pamaiva
  Pamauts – apynasris be žąslų
  Pamegažiuotė – koketuoti (Škn)
  Pamėnavuotė – paminėti
  Pamėslītė – pagalvoti
  Pamėtuotė – mėgdžioti, beždžioniauti
  Pamīlietė – įsimylėti, pamilti<
  Pamina – pakoja (staklių, ratelio)
  Pampa – nedidelis išsipūtimas, gumbas
  Pampaliavuotė – svambalu žymėti pjaunamą rąstą, kad abu jo galai būtų vienodo storumo (Vkš)
  Pampuotaukšlis
  – kukurdvelkis
  Pamušos − pamušalas
  Panaberėjė – išdidumas, pūtimasis (Brus., Pol., Erž, Mžk)
  Panabernus – išdidus, pasipūtęs (Lk, Mžk)
  Panagus – 1) nagingas, gabus (Krtn, Vdk), 2) patogus, parankus vartoti, naudotis (Skr, Erž)
  Panara – virvutė, su kuria prie botkočio pririšama botago virvė; botago kilpa (Klm, Rs)
  Panautas –
  mergautinis (Yl, Kl)
  Panedielis
  – pirmadienis
  Panskars – (la. panckari) 1) skarmalas, skuduras (Škn) 2) išsiplūšavęs, netvirtas pantis (Škn)
  Pantas
  – prėslas, daržingalis
  Papalis – 1) neaiškios kalbos žmogus (Skdv), 2) topolis (lat., S. Dauk.)
  Papeizuokē
  – užausiai
  Papijuotė – pradėti duoti pieno (apie karvę)
  Papinīčė, papinīks – liemenėlė (šnek., Šts, Krš)
  Papīntis – duonos, batono galas
  Papītė – įmirkti
  Paplaks – duonkepės krosnies padas, laitas, kluonas (Prk)
  Paplampa
  – plampa
  Paplioptė – pradėti rujoti
  Paprakā − papirkimas, kyšis
  Paps – 1) krūtis, 2) spenys
  Papūnis (papalis) – tėvas
  Parada – eilė, būrys (Krtn)
  Paraidītė – pridėti į krosnį kuro (Kair)
  Parailiuotė – pasivilkti (menk., Dr)
  Parakans – tvoros stulpelis
  Pararietė – pasibrozdinti, pasibrūžinti (Žr)
  Parasuodninks – lietsargis
  Paražė – šiaudinio stogo apatinė dalis
  Parbakuotė – parbristi, parklampoti (Kal)
  Pardavuotė – pardavinėti (Krtn, Vkš)
  Pardīrintė
  – parsivilkti (Kv)
  Pargoldīms – vertimas (į kitą kalbą)
  Pargoldītė – versti, išversti (į kitą kalbą)
  Pariedīms – 1) įrengimas, 2) įrenginys
  Pariedka – vestuviniai pietūs
  Pariedkėnīnkė – pamergė
  Par īžtė – pradėti blankti, dilti (Ms, Als)
  Parkėltė – parkeliauti, sugrįžti
  Parkliuoktė – perkarti
  Parlapačiuotė – pareiti, kojomis tapsint (Kal)
  Parpalis – miltinis kukulis, parpelis (End, Krkl)
  Partarabanītė
  – parnešti, parvežti, pargabenti (Kv, Plt)
  Partaralioutė – tarškant, bildant parvažiuoti (Vkš, Kal)
  Parpėns – ratų stipinas (?)
  Paruoda – patarimas
  Pasābnos – parankus
  Pasėbaustė – pasirengti, pasiryžti
  Pasėgautuoji − patogi, tinkama proga
  Pasėkartė – įsilipti (į medį)
  Pasėkavuotė – pasislėpti
  Pasėklebavuotė − įsiteikti
  Pasėšiaušėms − išgąstis, šiurpas (Šts)
  Pasiotjoukis − pasiutiškas, nesulaikomas juokas
  Pasiotkailis − pasiutėlis, išdykėlis
  Pasir īžentė – išpuikti, pasipūsti (Als)
  Pasižaimuotė – pasikraipyti, pasivaipyti (Jdr, Vvr)
  Paska − medinis indas
  Paskaržītė – paskųsti
  Paskujis − paskutinis
  Paskustva – blogas, netikęs žmogus (Sl., Als, Kv)
  Paslušnos – paklusnus
  Pasmailautė – pasmaguriauti, smalyžiauti
  Pastaranka  – Pol. 1) virvė, jungianti pavalkus su branktu, viržis (Skdv), 2) virvutė, su kuria botagas pririšamas prie botkočio (Užv)
  Pastars –
  1) gale esantis; galutinis, paskutinis (Krtn), 2) vienintelis iš likusiųjų (Yl, Plt), 3) tik praėjęs, praslinkęs (Ms), 4) labai blogas, prastas (Ms)
  Pastaunīnks
  – ganykla
  Pastijolka – grietinė
  Pastīvalis – festivalis
  Pastrajē – 1) puošnūs drabužiai, 2) papuošalai
  Pastriegavuotė – pasaugoti, pasekti (Nt, Lk)
  Pasvars –
  1) pririšamas koks sunkus daiktas gramzdinant (ppr. tinklą) (Plt, Krtv), 2) sieninio laikrodžio svarelis (Gršl, Žd), 3) po dalba pakišama atrama, kai verčiamas koks sunkus daiktas (Prk)
  Pašanklė
  – audimo klaida, kai apmatų siūlas lieka neprispaustas ataudų
  Pašėlīnė − pašėlęs dalykas, pašėlimas
  Pašėnavuonė – pagarba, gerbimas (Krkl, Mžk)
  Pašlaks – kitos spalvos ruožas audeklo pakraštyje (Rt)
  Pašlėjus
  – pašlijas (pašlitas)
  Pašliaunus – nuolaidus, nuožulnus
  Pašliuroutė − pavaikštinėti (Šts)
  Pašova – audimo klaida – šaudyklės peršokti siūlai
  Pašvėtā − papuošalai, išeiginiai drabužiai
  Pataldrobė – patalų užvalkalas
  Patalkīs (-ē) – vaišės ir pasilinksminimas, šokiai po talkos, pabaigtuvės (Ms, Jdr, Als)
  Pataralioutė – garsiai, greitai pašnekėti, patarškėti (Skd, Krkl)
  Patermasos – padažas
  Patieka − 1) paguoda, 2) džiaugsmas
  Patiemėjėms – pastaba
  Patrapaks – barimas, vainojimas (Rt)
  Patruopītė
  – pataikyti
  Patšvartis – rąsto nuopjova
  Pauparis – 1) tranas, 2) dykaduonis
  Pavada − antroji žmona
  Pavadus − kuris duodasi vedamas
  Pavalkā – arkliui ant kaklo maunama minkšta pakinktų dalis, ant kurios uždedami kamantai (Ms, Slnt)
  Pavalks – kiaulės paliaukis (perk. Rt)
  Pavars – toks prietaisas lankui ant statinės užkalti (Šts)
  Pavečerka
  – pavakariai (Sl., Rnv, Brs)
  Pavėdietė – panėšėti, būti panašiam
  Pavėdos – panašus
  Pavelkėns − ilgai tariamas, tęsiamas
  Paviešis – viešnagė
  Pavietrie – dvėselėnos smarvė
  Paviržis – priedas maistu už darbą
  Pãvīzis – išvaizda
  Pažars – gaistras (Pol., Brus., Skr, Mžk)
  Pažastis – 
  įžambus spyrys tarp sijos ir sienos (Slnt)
  Pažiobėntė
  – pašviesti
  Pažīčiuotė – paskolinti
  Pažîgiou – pakarčiui
  Pažinie − pažintis
  Pažnībtė – papjauti (Erž, Jrb)

  Pečiūrė – krosnyje skylė su durelėmis
  Peilioks – lydekaitė
  Pėimenašas − piemengalis, vaikigalis, vaikėzas
  Peišielis – pieštukas
  Peizuotė − peikti, koneveikti
  Pelėns − peluotas
  Peliuoks – peliautojas (KlvrŽ, Žd)
  Pėlnėjė
  – pilnatis
  Pėndielie – besilaukianti pirmo vedimo (karvė)
  Pėnzelis – teptukas
  Perdars – pertvara, sienelė (Skr, Kair)
  Perenė
  – 1) pirtis (Žd, Dr), 2) pėrimasis pirtyje (Slnt), 3) perk. mušimas, barimas (Mžk)
  Pergalis – į rankovės galą įaustas raudonų siūlų ruoželis (Skdv)
  Perglîta
  – plonesnė siūlo vieta, persmauga
  Perglītuots – 1) nelygaus storumo, su perglytomis (Sd), 2) su tuščiu tarpu (S. Dauk.)
  Perlanka
  – klaida, padaryta metant ar lenkiant siūlus (Skr, Škn)
  Pérmā – anksčiau
  Pėrmšuokis − pati pradžia
  Pernīčė – penktadienis
  Perpėns – šalutinis krepšio lankelis, spyrys, per kurį pinamos vytelės
  Persiraitītė – praslampinėti, prasivalioti (šnek., Ar, Šts)
  Persargos – lengva liga
  Perstekė – žeberklas
  Pertars – tarpas (Škn)
  Pervars –
  1) geležis ar viela, kuria suveržia ratų gardis, dugną, akėčių balžienus (Skdv), 2) skersinis, kuriuo kas prikalant sujungiama, varas (Up, S. Dauk.), 3) kartis, uždedama skersai tarpangio ar varttarpio pusiauvėrinėms durims ar vartams prikabinti (Rs, Trk), 4) statinės tvoros kartis (Ggr), 5) vartų skersinė kartis (Krkl), 6) riba tarp vieno kaimo žemės ir kito (Yl, Trš), 7) skersai audeklą įaustas kitos spalvos siūlas ar siauras ruoželis (Grg), 8) didesnis rožančiaus karoliukas (Šv)
  Pēslos – penamas
  Pesnuotėis – palengva, tingiai dirbti, krapštytis
  Pešeklis – 1) peštukas, mušeika (Vvr), 2) kablys šienui pešti iš šalinės galo (Kl, Trg), 3) dviem užkumpusiais nagais kablys mėšlui iš vežimo versti (Pgg, Šlu)
  Pešiklis – kablys mėšlui kabinti (Pgg)
  Petelnė
  – keptuvė
  Petliavuotė mėltā − smulkūs miltai

  Pičpilnis − visai pilnas, pilnutėlis
  Piedols – kuris baltomis kojomis (apie arklį, karvę)
  Piekarnė − kepykla (Brus., Pol., Als, Mžk)
  Pieliavuotė – kankinti, kamuoti (perk., Vvr)
  Piera –
  dailylentė
  Pierena – mušimas, pėrimas, dyža (Mžk, Ms)
  Piernīks – sausainis, riestainis
  Piesa – namų gorovė (S. Dauk.)
  Piesos − 1) banda, kaimenė (S. Dauk.), 2) visa manta, turtas, nuosavybė, 3) pragyvenimo sąlygos išlaikymas, 4) šiukšlynas (plg. la. piesa – mėšlas, atliekos)
  Pietvis – pietys
  Piežîntė – pamažu, atsargiai eiti
  Pīlė – antis
  Pilīčė – dildė
  Pilipuonā − tulpės
  Pimgalis – 1) vežimo, ratų priekis (Kl, Štk), 2) skerdenos priekinė dalis (Brs)
  Pimpis
  − nedidelis skauduliukas, spuogas
  Pimpuols – apgamas, antauga (Ggr)
  Pinėkā
  – neriniai
  Piningā – pinigai
  Pinkulės – sudžiūvusio žmogaus ar gyvulio rietų kaulai (menk.)
  Pinkuols – stambus, didelis žmogaus kaulas (Kv, Rt)
  Pintovės –
  senoviškas mergvakaris (KlvrŽ, Pkl, Krš)
  Pīrkšnis
  – karšti pelenai su žarijomis
  Pisuoklis – vlg. 1) puodas, puodynė (Erž), 2) gyvulių patinas (bulius, kuilys) (Dr), 3) juok. sugyventinis (Pvn)
  Pištelis
  − bjaurybė, baidyklė
  Pītė – šlapti, bjurti
  Pitliavuotė – pikliuoti (Erž) 

  Pjaunis – pjaunama pelkė, kur pavasarį ir rudenį vanduo laikosi; pelkėti krūmai
  Pjūklītė – priekaištauti, rieti, graužti

  Pladars – ribuliavimas, ribuliai (Dr, Prk)
  Planka – 
  stora lenta (Vkš)
  Platavuotė – 
  plačiai, išlaidžiai gyventi (Skr, Krš)
  Plaujuotė
  – plaukyti
  Plavuotė – dažnai plauti, mazgoti (Šts, Vkš)
  Plavuotėis –
  bastytis, klaidžioti, plaujoti (menk., Trk, Vkš)
  Pleišatuots – 
  supleišėjęs, rauplėtas (Ggr)
  Plėkpėivė
  − menkai želianti pieva
  Plėmptė – gerti
  Plėnis − 1) pelenai, 2) kibirkštys
  Plesnas – šviesiai bėras, gelsvai balzganas (apie arklį, karvę)
  Pliauzė – rankinė

  Pliesteris – 1) nestiprus žmogus, 2) tinginys, apsileidėlis
  Pliešèks – puikus, didelis darbininkas
  Plieška – plokščias butelis (dažniausiai ketvirtis litro)
  Pliezdra – plėvė (Rs)
  Plikšis – nuogas vyras
  Plīnkšals – sušalusi žemė be sniego
  Plincis – blynas (Pln, Skd)
  Plinkus − greitas, vikrus, žvalus (Lc, Šts)
  Plints – plyta (?)
  Pliūndra − nerimta, apsileidusi moteris
  Pliutvars – menk. kas netvarkingai apsirengęs, atsilapojęs, apsmukęs (Rs, Jrb)
  Plitnītė
  – kalti
  Pliuškė – vakarėlis, šokiai
  Plompa – neišmanėlis
  Plonis − plonas apvalus kepaliukas, kepamas ant karštų anglių
  Plucintė – judinti, kratyti, drąskyti
  Pludungė – pliuškė, vizgė, patuška
  Pludungis − nerimtas žmogus, vėjavaikis
  Plūnktė – 1) sunkiai eiti, 2) vargingai eiti, 3) skinti
  Plūktėis − sunkiai dirbti iki prakaito
  Pluonima − plonuma
  Pluonėms – smilkinys
  Pluoskė – aukšlė
  Pluskatuots – šerpetotas (Tl, Ggr)
  Pluskintė
  – purtyti, plustinti
  Pluskis − kas su pluskomis, ilgais plaukais
  Pluskos – susivėlę, ilgi plaukai, gaurai ar karčiai; plaukų draikanos
  Pluskuots − su pluskomis, gauruotas
  Plustintė – judinti, kratyti, purtyti

  Poksis – rankinis pjūklas
  Pomėtis – atmintis (Brus.)
  Ponašis − gana greitas (Varn)
  Poncerka – švarkas
  Pončiaka – vilnonė koinė
  Pončka − gniūžtė
  Pondeivs – Dievas
  Popėrm – iš pradžių, iš karto
  Poputė − nuospauda, trynė; sutrinta pūslė
  Pormuons – vežikas
  Porptė – brinkti
  Posiaužniuga – per vidurį, perpus
  Posmarškuonė – bulvių ir miltų košė
  Posnaga – kanopa ar kitas raginis kojų galas
  Poškoutė – linguoti (?)
  Pošks – spuogas
  Potkė – 1) skobtinė klumpė (Pol., Jrb) 2) nosis (menk., Jrb) 
  Potra
  – košė, sriuba
  Pozīva – stovėsena

  Prabakuotė – klampojant praeiti (Kal)
  Pradars –
  1) pravertas, praviras (KlvrŽ), 2) riebalai ar pienas maistui pagerinti, pagardinti, uždaras, prametalas (Slnt, Kal)
  Pradėm
  − nuolat, be pertrūkio, ištisai
  Praduotks – rankpinigiai (Yl, Jdr)
  Pragijīs
  − nuobrukinis audeklas, austas dvejomis nytimis
  Pragoms – tarpas
  Pragriežtė − pralošti
  Prakiordī(n)tė – pradurti
  Prakostė – truputį atsigauti, sustiprėti, pasitaisyti
  Prāktis – uždarbis
  Praminas – šiaudai ar spaliai, dedami į minamą molį
  Pranara – medžio stiebo gumbas medienoje (apaugęs nukirstomis šakomis)
  Prantavuotė – klausinėti, kvosti (Skd, Kal)
  Prapuolenė
  – prapultis
  Praspuorks – užtrauktukas
  Prasuks – gabalėlis sviesto, dedamas į grietinę, pradedant mušti sviestą, sukti kastinį
  Prašmintinis − nedidelis pokylis, pramoga, pobūvis
  Pratintaliuotė – kaboti (kažkiek laiko)
  Pratrīstė – pradėti viduriuoti
  Pratruotītė − prarasti
  Praurbintė – pradurti su yla
  Pravaktė − prasigyventi, prakusti (Žd)
  Pravalaks – Pol. 1) įveriamas tvarstis, raištis pūliams išvarvinti (Ggr), 2) po kamantais dedamas veltinys (Šts), 3) pagalys, pritaisomas tarp pakinkytų arklių galvų, kad negalėtų kandžiotis (Krž)

  Pravents – kelionei įdedamas, įduodamas maistas (Krš, Lk)
  Praveros – pravartus

  Pravuodītė – vežti, gabenti (Pol., Kv, Vkš)

  Pravuodnos/Pravuornos – aktyvus, veiklus
  Pražaidītė – pamesti, pradanginti (Slnt, Plng)
  Pražambietė – diegą leisti, dygti (Kl, Lk)
  Pražargdītė – pražergti, praskėsti, praplėsti (Šd)
  Prėklos – nemalonus, bjaurus
  Pri – 1) prie, 2) pas
  Pribakiuotė – prikimšti, primurdyti (Klp)
  Prīdėva – nuolat dėvimas, darbo drabužis
  Prīdėvinis – namie, prie darbo dėvimas (apie drabužį)
  Pridībavuotė – 1) primušti, prilupti (Vkš), 2) prisikankinti, privargti (Mžk)
  Pridīrintė – prislinkti (S. Dauk.)
  Priduotks – priedas (Brs)
  Pridžiubītė
  – primušti (Kair)
  Prienars – nauja kojinės pėda, prineriama prie senos blauzdos (Yl, Skd)
  Prietelis
  – asmuo; bičiulis, draugas (Brus., S. Dauk., Žeml)
  Prigatavuonė – parengimas, paruošimas (Pol., Als)
  Prigautė − pasiekti
  Prigimt/s, -a – gimt/asis, -oji
  Prīgrėnds − pastogė prie klėties priekio; prieklėtis
  Prīgulė – naktigonė, nakvynė
  Prijimblus – malonus, švelnus
  Prikalka – lentynėlė smulkmenoms susikrauti
  Priklastis – nemalonumas, bjaurumas (Kl, Vvr)
  Prikruoptė
  − apgauti, apsukti
  Prīlaids − pavasarinis paršas, užmetamas penėti iki rudens (Vkš, Pln)
  Primenie – prieangis
  Pripadietuos – padėjėjas, tarnas (S. Dauk.)
  Prīparšis – 1) prastesnis paršas, 2) paskutinis kiaulės atvestas paršiukas
  Prīpuolis – netikėtas įvykis
  Priraitītė – prirašyti, prikeverzoti (Šl)
  Prirarintė – prikrauti (Šts)
  Prisirakaliuotė – prilįsti rakščių (Ggr)
  Pristasavuotė – priderinti, pritaikyti (Ms)
  Prīšninkė
  − trobos galas (dažniausiai apgyvendinamas karšinčių) (Lž, Mžk, Als)
  Pritaigavuotė – įtikti (Trk)
  Pritarabanītė
  – 1) privežti, prigabenti prie ko (Brs), 2) beldžiant prisišaukti, prisikelti (Mžk)
  Pritaralioutė – priteršti, pribjauroti (Krtv)
  Pritėktė – 1) tikti, būti ger/am, -ai, 2) derėti
  Privėlėjė − priekaištas
  Prižebravuotė – prielgetauti (S. Dauk., Krkl)
  Prūds
  – 1) kūdra, 2) tvekinys
  Prūgavuotė – rakinti (Užv)
  Prūnītė
  – sunkiai, daug dirbti, triūsti
  Pruocaunīnks – darbininkas vz. pruocė
  Pruocė – darbas, triūsas (l. praca)
  Pruocėvuotė – sunkiai dirbti, triūsti (Pol., Varn, Vvr)
  Pruočka
  − skalbėja (Pol., Mžk, Skr)
  Pruogīmė − proguma
  Pruomata – klaida, padaryta metant audeklo metmenis ant mestuvų (Šlv)
  Pruomuša – retesnė, audžiant pakankamai nesumušta audeklo vieta, perauda, prorėta (Kl, Grg)
  Pruomušis – pertrūkis, perstojis (Ms)
  Pruomušuots – su prielipais, prielipuotas (Šts)
  Pruopernā – užpernai
  Pruopernīkštis − užpernykštis
  Pruosītė – lyginti
  Pruosus – lygintuvas
  Prusnos – lūpos (ppr. arklio), burna

  Pudamėnts – pamatas
  Pūgariuotė – purenti (Ggr)
  Pūgavuotė –
  įrėžimais gražinti (Krtn, Brs)
  Puišis
  – berniukas, vaikėzas
  Pujuotė – 1) blaškyti, naikinti, siaubti, 2) išdirbti, purenti (žemę)
  Pūkis – velniukas, kamuolinis žaibas
  Puksis (-ielis) – pjūklas
  Pumpuotaukšlis – kukurdvelkis
  Punčiakas – kojinės
  Pūnds − ryšulys, pakas
  Puodė – krikštavaikis (Plt, Vkš, Dr)
  Puodėška – pagalvė
  Puonėkis − pusėtinas, vidutiniškas, pakenčiamas, nevisiškai blogas (Ll, Lkv)
  Puonmetis − baudžiava (Rt)
  Puopa − skaudama, skausminga vieta (Vkš, Eig)
  Puopintė lepinti, paikinti, puoselėti (šnek., Ms, Skr)
  Puorėnīnkā
  − pora arklių kinkomas vežimas
  Puosargos – nedidelė liga, negalavimas (sloga, menkas gripas)
  Puoternīčė − žydų rožančius
  Puotinīčė – smuklė (S. Dauk.)
  Pūpeklis – 
  kas vis pūpia, bambeklis (Varn)
  Pūptė
  − dejuoti, skųstis, vaitoti
  Puriets – garbanotas
  Pūrā − 1) žieminiai kviečiai, 2) grūdų, bulvių maišai
  Purmanka – vežimas (Pol., Trk)
  Purtulīs
  – drebulys
  Pustaunīčia – apleista sodyba, trobesys
  Pustelnīnks − atsiskyrėlis
  Pustīnė – tuščia, be tvarkos, nykimas
  Pušavuotė – dailinti (Trš)
  Pūškarnė – 
  patrankų dirbtuvė (Pol., S. Dauk.)
  Puškars –
  spuogas (Krš)
  Putelis
  − putinas
  Pūtis − pelėda

  Pliauzė                                                     rankinė

 • Komentarai išjungti - P
 • K

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Kabairuotėis – sunkiai eiti, bristi (KlvrŽ)
  Kabanaks –
  meškerės kabliukas (Varn)
  Kabariuotė – kapstytis (Slnt)
  Kabarnus – priekabus (perk., Šts)
  Kabašintė – 
  raginti, žadinti (Skr)
  Kabavuotė – liesti, imti (Bržr, Plt)
  Kabažiuotėis – 
  baigtis, stipti (Grg)
  Kabėnuots
  – 1) kablys (Brs),  2) pakaba
  Kačans – kopūsto galvos šerdis, kotas (Brus., Pol., Up, Ll)
  Kačerga – žarijų žarstiklis, mušiklis (Brus., Lž, Krkl)
  Kačioltė – kamuoti, varginti (Šts, KlvrŽ)
  Kačiuliuotė – kutenti (Tv, Varn)
  Kadaroutė –  kyboti supantis, kabaldžiuoti, tabaluoti, plevėsuoti (Mžk, Rs)
  Kadars – senas, netikęs daiktas, kledaras, klebatas (KlvrŽ)
  Kadoks – nuomaris, epilepsija, išgąstis; drugys (Lat., Kltn, Vdk)
  Kaikars − 1) tinginys, valkata, nevėkšla (menk., Yl), 2) saugotojas, sargas, asmens sargybinis, palydovas; trabantas (S. Dauk.), 3) žudikas, plėšikas; budelis (menk., S. Dauk.)
  Kaimė – jėga (Pln, Šv)
  Kaiptė − nykti, silpnėti, sirguliuoti, alpti, neišmiegojus sėdint snūduriuoti (Kv, Plt)
  Kaislauti – norėti (Brs)
  Kaisra – karštas oras (Tv)
  Kaiša –
  oblius (Rt, Tv)
  Kaišeklis –
  bulvėms skusti peilis, skuteklis (Žd, Ms)
  Kaišena – 1) lenktas pusapvalis įrankis loviams, geldoms skaptuoti, drožtuvas, lankena, lenkena (Rs, Up), 2) įrankis medžio žievėms kaišti, lankena, ,,striūgas“ (Pln), 3) peilis bulvėms skusti, skuteklis (Šts), 4) grandiklis (Lk), 5) kas sukaišta, suskusta peiliu ar kitu kokiu aštriu daiktu, kaišinys (Pln, Kl), 6) skutena, nuoskuta (Skd, Šts), 7) sumaukti siūlai audime (Šts), 8 ) kas kaišiojasi, kišasi, kur nereikia, lindikas (Bržr), 9) toks tinklas žuvims gaudyti (Trg)
  Kaištė − 1) skusti, gremžti (Skd, KlvrŽ), 2) drožti; skaptuoti; obliuoti; šlifuoti (Krkl), 3) lupti, dirti (kailį); imti mėzdras nuo kailio, gramdyti, valyti (Up), 4) kasti, smaukti (Klp, Trš), 5) varginti, kamuoti, alsinti, nuvaryti (Skr)
  Kaiteliuotė – kaitalioti (Tl, Vkš)
  Kaitietė – 1) rūpėti (S. Dauk.), 2) stigti, stokoti, trūkti; kliūti, kliudyti, kenkti; negera būti (S. Dauk.)
  Kakalinis
  – bulvių plokštainis, bulvainis, kugelis (Skdv)
  Kakalis – 1) krosnis, 2) kas pailsęs, nusikamavęs, nusikakaliavęs, nuvargęs (Skr)
  Kakinteis – linksmintis, pasitenkinti
  Kalabans – 1) kuinas (Ms, Slnt), 2) gramozdas (Šts)
  Kalada – kiaulių gardas, narvas (Slnt, Plng)
  Kalaišės – kelnės (Vdk)
  Kalamašā – numinti batai
  Kalampa – aukštas žmogus (Ggr)
  Kalamps – 
  didelis, pertįsęs žmogus ar gyvulys; senas, nevikrus gyvulys (Varn, KlvrŽ)
  Kalams
  – ajeras (Vok., Šlu)
  Kalapakā − klumpės, kalamšiai (Vkš)
  Kalbuočius – 1) burtininkas, užkalbėtojas (Bdr), 2) sudilęs peilis (Tl), 3) suktas, šykštus žmogus (Tl)
  Kalėks – į žemę įkaltas kuoliukas kam pažymėti (Slnt, Kal)
  Kaliavuotė – pakartotinai, įsakmiai liepti, įsakyti, kalti (perk., KlvrŽ, Slnt)
  Kalībkaklis – 
  ilgu kaklu (Šts)
  Kalībs
  – 1) baltakaklis (apie šunį) (Ms, Slnt), 2) laibas (Varn)
  Kaliera – bjaurybė, bestija, cholera
  Kalinīčė – kalėjimas (S. Dauk.)
  Kalioutė –
  remti (Varn)
  Kalīzavuotė – 
  pajuokti, pašiepti (Skr)
  Kalps –
  tarnas (Lat., S. Dauk.)
  Kalsts – 
  paramstis; stulpas, polius (Ggr, Bdr)
  Kaltalis – 
  plaktukas dalgiui plakti (Kv)
  Kaltietė – 
  kietėti, džiūti (Šts)
  Kaltūns
  − plaukų sąvėlė, susivėlę, nešukuoti plaukai (Šv, Akm)
  Kalūbī – mušti (Krš)
  Kaluiba – negražios eisenos žmogus, klimpis, keverza, klipyta (Šts)
  Kalumbis – žioplys, liurbis (Jrb)
  Kalumbris – 
  sustingėlis (Yl)
  Kalvarats
  – verpimo ratelis (Plt, Pln)
  Kamašī – 1) raginti, skatinti (Vvr), 2) ruoštis, tvarkytis, gamašytis (Brs, Slnt)
  Kaminīčė – išsikišusi ant stogo kamino dalis (Kv, Ms)
  Kampa – 
  rogių skersinis, balžienas; kalpa, kūlėnas (Rs, Kv)
  Kampars –
  kamparmedžio skaidrūs, kvapūs sakai, vartojami medicinoje ir technikoje (Pol., Rus., Kv, Skr)
  Kams – žiurkė (Lat., Als, Yl)
  Kamuklis – didelė žiurkė (Slnt)
  Kana – indas pienui pilti, kanė, bidonas (Vok., Mžk)
  Kandabītė – mušti (Ms)
  Kandlus – 
  nesugyvenamas; norintis kitam pikto, kandus (End)
  Kanduols
  – 1) riešuto branduolys, 2) klumpė, apmušta oda; kandalas (Up)
  Kaneršī – draskyti (Kair)
  Kangoutėis – rangytis, nenustygti vietoje (Grg)
  Kanka – 
  pradėjimas, sykis (Vkš, Kal)
  Kankaliavuotė – 
  kalkuliuoti (Plt, Slnt)
  Kankars –
  aukštas, negražaus sudėjimo žmogus (Yl)
  Kankuols –
  kukulis, virtinys (S. Dauk., Škn)
  Kantėčka – maldaknygė (Pol.)
  Kapa – 1) 60 vienetų (Lat., Pol.), 2)  didelis skaičius (Erž)
  Kapā – kapinės (M. Valanč., S. Dauk.)
  Kapalīšios – skrybėlė (Vkš, Als)
  Kapaliuotėis – kapstytis (Slnt)
  Kapars – panašus į kirvį įrankis medžių šaknims kirsti, kapoti (Grk)
  Kapašts – sumenkęs, liesas žmogus (Grg)
  Kapčans – minkštasuolis (Pol., Mžk)
  Kapčios
  – bulvių kaupas apkauptas žemėmis
  Kapelčioks – griežikas
  Kapentė – kalti, plakti, tinti (Mžk)
  Kapietėis – kastis, tvirtintis (S. Dauk.)
  Kapinietė –
  kirtinėti, kapoti (Ms, Šts)
  Kapintė – 
  aštrinti, plakti (kalti) dalgį, smailinti plūgą (Lž, Žd)
  Kapītėis – 
  gvieštis, godėtis (Vkš)
  Kaplis
  – kauptukas
  Kapnuotė – po truputį lesinėti; nenoromis valgyti, knaibyti (Slnt, Grk)
  Kapšuotė – gulėti; kėpsoti (Skr, Gr)
  Kapuočius
  – žmogus, kuris užkasa duobę, laidojant numirėlį (Pol., Brus., Škn)
  Kapuoklė – įrankis geldoms, loviams skobti, vedega (Brs, Ms)
  Kapuoklis – vedega (Lc)
  Kapuons – 
  peilis mėsai kapoti (Brs)
  Karabalda
  − naktibalda, naktibraiža (Skdv)
  Karabėjė − kas karabijasi, nenuorama (Šts)
  Karabītė − sunkiai keliauti, vargti (Plt, Slnt)
  Karabūzītė − barti, įkyriai kalbėti, raginti (Vrn, Yl)
  Karaišas − stambių kvietinių miltų pyragas, ragaišis (Plik)
  Karajieds − stačias padžiuvęs medis, sausuolis (Vdk, Up)
  Karakals − prastas daiktas, griozdas (Vkš, Šts)
  Karaktuorios – charakteris
  Karapka − 1) atlyginimas, uždarbis, 2) pintinė (Pol.)
  Karaputkė − menkas namelis, palapinė, būdelė (Krš, Trš)
  Karasins − žibalas (Rus., Mžk, Tl)
  Karavulītė − budėti, eiti sargybą, saugoti (Vkš, rus.)
  Kargliuotė – kabinėti, karti (Ms)
  Kariavuotė – 1) kariauti (Skr), 2) kankintis, vargti (Skr)
  Karklės
  − keliami (nesuveriami) vartai (Dr, Rt)
  Karkliuotė – 1) karglioti, painioti, draikyti (Vvr), 2) paskubomis ką megzti, pinti, siūti, adyti (Kv), 3) karstytis, kabinėtis (Sd)
  Karklis – laukinis (miškinis) balandis (Dr)
  Karkluba –
  mėšlams vežti vežėčių šoninė lenta, šalibraukas, užubrauka; vežimo gardis (Skdv, Grd), 2) mėšlui ar graužui vežti ratai, vežėčios (Trg, Kv), 3) ant rogių dedama dėžė (vienu galu platesniu, kitu siauresniu), lugė (Všv)
  Karkūns – karkulys, dusulys (Tv)
  Karkuols – grumulas, gniužulas (Skr)
  Karliuotė – karstyti, kabinėti, kaišioti (Slnt)
  Karmūšis – karas; karo, kovos laukas
  Karna – 1) požievis, gilesnis žievės sluoksnis, 2) beržo žievė, tošis (Rs)
  Karnapītė mušti, tvoti, kirsti (Ms, Šts)
  Karnelis – stumiamas vežimėlis vienu ratu (karas) (Pln, Prk)
  Karsetka – garbana (Grk)
  Karšīntė – 1) prižiūrėti, išlaikyti pasenusį, paliegusį žmogų; duoti išimtinę (Akm, Kv), 2)  būti išlaikomam senatvėje, gauti išimtinę (Brs, Žd), 3) baigti amžių, mirti (Trk)
  Karštė − baigti amžių, gyventi senatvės dienas
  Kartuots − sluoksniuotas (Ms, Lkv)
  Karūnavuotė – kankinti, širdį užgauti (Pol., Šts)
  Karuonė
  – bausmė
  Karužos – vėliavininkas
  Karvazas – karvapilvis (Tl)
  Kasinalis – 
  nežvyruotas kelias su iš abiejų pusių iškastais grioviais, pylimėlis (Dr)
  Kastė –
  dėžė, skrynia (Vok., Žd)
  Kastinis
  – vieškelis
  Kastinīs – iš šiltos grietinės sviestiškas valgis
  Kašaliuotė – danginti, gabenti, kraustyti (Ms, Slnt)
  Kašė – talpus su dugnu, siūtas kelioninis maišas
  Kašelė – kišenė (Pln, Vkš)
  Kašierīteis – lepintis, išdykauti
  Kaštavuotė – ragauti, mėginti (Pol., Yl, Skd)
  Kaštītėis – daryti išlaidas
  Kaštoutė – kainuoti
  Katietė − kudakoti  (Trk, Tv)
  Katkara – kas vis gniaužo, kankina kačiukus (KlvrŽ)
  Katmergė − paauglė
  Kaukars – 1) kalno viršūnė (S. Dauk.), 2) kakta, pakaušis (perk., Kair)
  Kaukuols – grumstas, grumtas (Up)
  Kaulinīčė – labai šalta troba, šaltas kambarys (perk., Vvr, Kl)
  Kaulītė
  – reikalauti
  Kaustė − tam tikras kalte iškaltas medinis indas su įstatytu dugnu
  Kauzars – medgalis, rišamas prie metryšių tinklo viduriui pažymėti (Prk)
  Kavalda
  – kūjis
  Kavuonė – slėptuvė (Pol., Skr)
  Kavuonės – slėpynės
  Kavuotė – 1) slėpti (Gršl), 2) ugdyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti; maitinti (Krtn, KlvrŽ)
  Kavuotėis – slėptis
  Kazėlā − gegnės
  Kažītėis – lepintis; puoštis (Grg)

  Kebeklis – 1) kablys virvėms vyti, klebetas (Slnt, Klp), 2) prietaisas staklių riestuvui pasukti ar sulaikyti (Skdv,Vdk)
  Keblastis –
  keblumas, nepatogumas (Vkš)
  Kedeklis – lazdelė vilnoms kedenti, kratyti (Nt)
  Kėblės
  − kojūkai
  Kėik – kiek, kaip
  Keikals – keiksmas (Skd)
  Keikazas – keiksmininkas (Užv)
  Keipietė
  – silpnai jaustis, merdėti
  Kėisalis – kelmas
  Keisliuotė – kaitalioti (Varn)
  Kėitā – kietai, tvirtai, gerokai, kaip reikiant, kaip priklauso
  Kėits – kietas, tvirtas
  Keižiuotė – 1) kėtoti, 2) nevikriai, pamažu vaikščioti
  Kekta – 1) būrys, 2) krūva
  Keliau – keliese
  Keliuom – kurią valandą
  Kelplustu – greitai, skubomis
  Kemars – gabalas (Skr)
  Kemieklis –
  baidyklė (KlvrŽ)
  Kenis
  − sakuotas medis
  Kenklės − kinkos
  Kėpalis – medinis indas su viena ąsa
  Keralis – prastas keras, kerapalaikis (Šts)
  Kerapiežos
  – jaunos pušies apipjaustyta viršūnė, pastatoma ant žemės
  Keravuotė– saugoti, prižiūrėti (Slnt, Akm)
  Kerdžianka – moteris, gananti gyvulius (Lkv)
  Kerdžius
  – piemuo
  Kerė − ratelio dalis, ropė
  Kerežītėis – bartis, rietis, vaidytis, peštis (Klp, Prk)
  Kerīnalis – kerynas (menk., Ms)
  Kernazas –
  peštukas (Erž)
  Kernazītė –
  smarkiai valgyti, ryti (Šv)
  Kernė
  − indas sviestui mušti
  Kernuotėis – terliotis
  Kers – su šaknimis išrautas medžio kelmas
  Kerteklė – vedega
  Kertie – kampas
  Kertuots – keturkampis (Krš)
  Kėrvamalkė − kirviu kirstų smulkių medžių krūva
  Keselė/Keselis – nedidelis tinklelis su jauku naktį gaudyti vėžiams
  Keseliuotė – versti, rausti, griozti (Ms, Slnt)
  Kēsīns – kemsynas
  Kēsos – samanomis ar žole apžėlęs kelmas, kupstas
  Kēsouts − kemsuotas
  Kestės – dvi (gali būti sujungtos) kartelės šienui, šiaudams ir kt. nešti; jomis nešamas kiekis
  Kėška − kinka (Brs, Vvr)
  Ketorakis − tokia vaikų gąsdinimų būtybė
  Ketvergs – ketvirtadienis
  Ketvėrtainėšks – keturkampis
  Keverza – 1) kreivas nedailus medis, 2) nevikrus žmogus, gyvulys

  Kiaugždā − 1) puvėsiai, dūliai, 2) lukštai, kiautai; šiaip kas tuščiu viduriu
  Kiaugždietė – 1) džiūti, 2) akyti, koryti, 2) virsti kiaugždu, darytis tuščiaviduriam
  Kiaugždintė – 1) lukštenti, aižyti, 2) puriai, neslegiant dėti
  Kiaurā − nuolatos, pastoviai
  Kiaušis – paukščio kiaušinis
  Kibeklis – 1) kablys, kabeklis, kobinys (Ms, Plt), 2) . gervutė bulvėms kasti (Als, Tl), 3) meškerės kabliukas (Prk, Plt), 4) lentutė su geležiniais kabliukais pasispirti, čiuožiant su viena pačiūža (Slnt)
  Kibiklis –
  įtaisas pančiams vyti (Vkš)
  Kibīklis –
  prikalta kartelė laikytis, einant per lieptą, turėklas (Slnt)
  Kibitka – 
  Rus. 1) rogės, šlajos (Vkš), 2) ant rogių ar vežimo uždedama išgaubtu dugnu, išverčiama dėžė (Vkš, Trk)
  Kielis – 
  apatinė laivo dalis (Plng)
  Kieliuotė – 
  kilnoti (Vkš)
  Kikilarnė – 
  mažas, nuošalus kambariukas (žemaičių trobose) (Rdn, Krš)
  Kīla
  – pilvo išvarža
  Kilavuotė – triukšmauti, pykti, bartis (Ms, Slnt)
  Kilbasas –
  Sl. dešra (Vkš, Skd)
  Kinis
  – migis, lizdas
  Kinkīmā − pakinktai
  Kiežas – lydytas tepamas sūris
  Kipalis – medinis indas su rankena, kipė, kipis (Tl, Gršl)
  Kipis
  − 1) nedidelis medinis indas su rankena vandeniui pilti iš vieno indo į kitą, burnai prausti, šunims lakinti, veršiams girdyti, seniau karvėms milžti ir kitiems reikalams (Rnv, Slnt), 2) medinis, į dugną platesnis, su dangteliu indas (Vkš, Mžk)
  Kipšėnīnčė – velnienė, bjaurybė
  Kīšamaks – ratų užkyštis (Rt)
  Kītras – gudrus, suktas, klastingas (Brus., Pol., Rus.)
  Kiunkė − valgis iš skustų bulvių, išvirtų su žirniais ir kiek apgrūstų
  Kiuocis – krepšys
  Kiuoklis – mažas žmogus, neūžauga (Mžk)
  Kiuošis – 
  paliegėlis (Kal)
  Kiūtėntė
  – lėtai eiti, slinkti
  Kiūzuotė − pamažu eiti, slinkti; krypuoti; svirdinėti einant
  Kiūzurelis − kamuoliukas
  Kīvalka – kūno narys, kūno dalis (Varn)
  Kīvuotėis − 1) bartis, peštis, kivirčytis, 2) išdykauti, siaustti

  Klaks – 1) pluoštas, gabana (vilnų, linų…), plekas (Vkš, Užv), 2) pakulos ar kita kuri medžiaga šautuvui užkimšti (Rs, Škn)
  Klampasītė –
  klampoti, trempti (Škn)
  Klamuočītė –
  versti iš kitos kalbos, aiškinti (Jrb)
  Klankintė − nevikriai eiti, vilktis
  Klapčiavuotė – tarnauti mišioms (Mžk)
  Klapčius
   – tarnas, berniukas, pasiuntinys (Pol., Krkl, Šll)
  Klapats – vargas, rūpestis, bėda
  Klapatītė − kvaršinti, varginti, neduoti ramybės
  Klastavuotė – rinkti aukas, elgetauti (Vdk)
  Kleckā
  – cepelinai
  Kledaroutė – 1) klibėti, klegždėti; tabaluoti (Škn, Up), 2) sunkiai eiti (Šll)
  Kledars – iškleręs, išklibęs daiktas (Brs)
  Klederkintė – eiti, vilktis (Vvr)
  Klederkulnis – kas išklypusiomis kulnimis (Skdv)
  Klederkuojis – raišakojis (Varn)
  Kledėkė – tokios rūšies žąsis (Skdv, Nt)
  Kleidė – suknia
  Kleidūns – kas daug kleidžia, eikvotojas (Brs)
  Kleiguotė – šūkauti, rėkauti

  Kleistė − be reikalo leisti, eikvoti
  Kleištė − raišti, kreivai minti einant
  Klepčē – spąstai
  Klepčius – lazda, už kurios nusitveria sukant girnas, milinys (Sd)
  Kleptarē – upe plukdoma mediena
  Klermaks – ragaišis (Varn)
  Kliamberis
  – senovinė dūrų rankena
  Kliauda − yda, trūkumas, defektas
  Kliebėvuotė – imti į glėbį (Slnt)
  Kliebis
  – glėbys
  Kliens – lieknas, plonas, tęvas
  Klietka – 1) narvas, narvelis (Slnt, Vdk), 2) viešbutis (S. Dauk.)
  Klišis – kurio kreivos kojos
  Kliūgautė – šūkauti (Skr, Jrb)
  Kliunkietė – kliukėti
  Kliunkintė – sudribus eiti, vilktis
  Kliunkis – prastai dirbantis, niekus paistantis žmogus
  Kliuoktė – trauktis, bliūkšti
  Kliuors – Vok. 1) kiauras, neužšalęs (Kv), 2) skystas (Šv)
  Kliuosos − lempos gaubtas
  Kliurka – apsileidėlis, susivėlėlis (Skdv, Pln)
  Kliurmas – drumzlės, padugnės, srutos, nešvarumai
  Kloika – ištižėlis
  Klucgalis – rąstagalys (Skd)
  Klukšnis
  – gurkšnis
  Klūktė – žvejoti žiemą, iškirtus eketes ir baidant į jas žuvis
  Klumuočius – vertėjas (Vvr)
  Kluojėms – 1) linų skleidimas (Krš, Skr), 2) plūktinė ar lietinė asla (klojime), grendymas, laitas, padas (Skdv, Užv)
  Kluoktė – labai prašyti, kaulyti
  Kluoniuotėis – nusižeminus lankstytis
  Kluons  − 1) molinis klojimo grindinys (Dr, End), 2) didesnis žemės sklypas (Grg), 3) krosnies padas (Kin, Sg)
  Kluostis – 1) klostas, gniutelė, lota (Yl, KlvrŽ), 2) lapinė ar virbas, klojamas ant pamerktų linų, klostas (Ms)
  Klusas
  − apykurtis, kurčias

  Knabeklis – vąšelis (Tl)
  Knaibasītė –
  pamažu kirsti, knapoti (Šl, Škn)
  Knakietė
  – pro nosį kalbėti, neaiškiai kalbėti, sniaukroti
  Knakis − kas pro nosį šneka
  Knaks – lenktasis lazdos galas (Šts)
  Knarkazas –
  1) kas kalba pro nosį (Vkš), 2) kas knarkia, karkia (Lk)
  Knebeklis –
  1) kablys, vąšas (Krž), 2) kasiklis, kobinys (Kltn)
  Kneibasīti –
  prastai dirbti (Škn)
  Kneibastis –
  painus, knebus darbas (Skr)
  Knėpčiuotė – graibyti, gnybčioti
  Knėpsūgės – replės gnybti
  Kniauktė – vogti (nukniaukė daug priekiu)
  Kniaustė – nieko nematyti, galvos ir akių prispspaudimas prie minkšto daikto, kad nematytų (veiksmas)
  Knibgalis – apdegęs lempos dagčio galas, kuris paprastai pirštais nugnybiamas (Šts)
  Kninga
  – knyga
  Knipelis – lazda, vėzdas, pagalys; maišiklis (Vok., Skr, Vdžg)
  Knipīzeris
  − pajuokos žodis
  Kniuoša – liurbis, apkvaišėlis (Rs, Grk)
  Kniuoštelietė − staiga atsiminti, ateiti minčiai į galvą
  Knuoba – ištižėlis, nevykėlis, nevėkša (Šv, Kl)

  Knobis − 1) snopis, 2) žmogus su kumpa nosimi
  Kodalis – lauknešėlis
  Koiks – raukšlė (Jrb)
  Koisis – uodas
  Koknė – krosnis
  Koleika – Pol. eilė (Mžk, Vkš)
  Kolīta − piniginė, kapšelis
  Koliuotė − keikti, koneveikti
  Koncesėjė – autobusas (?)
  Konduolie (-s) – branduolys
  Konkuols – kukulis
  Kontėns – patenkintas
  Konteplės – šliurės
  Konvalėjė – pakalnutė
  Kopėlė – Lauke sustatyti džiūvimui javų pėdai
  Kopstis – krūva
  Kōrėns – kalakutas
  Kōrkols – varlės kiaušinėlis vandenyje
  Korktė – nepatenkintam ilgai bambėti
  Korulīs – bičių spiečius
  Kosītė (Kusuotė) − gundyti, skatinti, įkalbinėti
  Koskelė – skarelė
  Kotavuotė – kankinti, plakti, mušti (Pol., Vkš)
  Kôupka
  − taurė

  Kramė – makaulė, galva
  Krams – šašas, spuogas
  Kraliks – triušis
  Kramentė – uiti, barti (Vvr)
  Kramtė – aptekti kramais, šašti
  Kranka – užkumpęs lazdos galas (Užv)
  Kranta − krantas; briauna, kraštas
  Krapalis – kas labai judrus, kas nenustygsta vietoje (Skdv)
  Krasė
  − kėdė, krėslas, taburetė (Grg, Rt)
  Kraučios – siuvėjas
  Krauliuojėms – dėliojimas, kraustinėjimas (Vkš)
  Kravalaks – 1) koks aplūžęs daiktas, griozdas (Vvr), 2) netikęs, ištižęs žmogus (Vvr)
  Kravuotė – kraulioti, krovinėti (Šts, Pln)
  Kreiktė
  – skleisti
  Kreištėis – 1) gintis, spirtis, priešintis, 2) kėsintis, baustis
  Kreivalas – kreivos eisenos žmogus (Šts)
  Kreizavuotė – niekinti, išjuokti (Pol., Šv)
  Krėklis
  − 1) plonas, retas audeklas, 2) išdėvėtas drabužis
  Krėklius − 1) skarmalius, driskius, 2) kas siplnas, sudžiūvęs
  Krėngē – bėdos, išgyvenimai
  Kresnas – spirgai
  Krėtė − kelnių sėdimoji dalis
  Kretels − didelis sietas pelams nešti, iškultiems javams vėtyti, sijoti
  Krezinka − krepšelis, pintinėlė (Krkl, rus. кopзинкa)
  Krėžis – krepšis
  Kriaučios – batsiūvys
  Kriaušītė − skriausti, stumdyti, uiti
  Kriaušis – aukštas, status vandens išneštas krantas
  Kriautė − 1) mėsai rūkyti vieta kamine ar ties ugniaviete, 2) namo aukštas, vieta tarp lubų ir stogo
  Krieklis – 1) plonas, retas audeklas; išdėvėtas, iškedėjęs drabužis; skarmalas, skuduras, 2) liesas, silpnas žmogus ar gyvulys (Ll. Lkv)
  Krieslos – kėdė
  Kringelis – riestainis
  Kriokē – ramentai
  Krioštė – grūsti, daužyti, smulkinti
  Kriūgs – į sieną kalamas kablys, kriūkas (Škn)
  Kriūktėsunkiai dirbti
  Kriūns – 
  prietaisas rąstams kelti (Žd, Yl)
  Kriuogis
  − iš pagalių sukaltas trikampis, maunamas ant kaklo kiaulei, kad nelįstų pro tvorą, karvei, kad nesižįstų, galvijams, kad nelakstytų ganant
  Kriuokautė – šūkauti, rėkauti
  Kriuoklys − kas kriokia, rėksnys, verksnys
  Kriuoktė – verkti
  Krītė – prie lanko pritvirtintas gilus tinklas žuvims gaudyti
  Krīvalaks – 1) iširęs, kreivas daiktas (Plt, Skd), 2) kreivas, raišas žmogus; vienakojis (Kal,  Vvr)
  Krivazaila – kas krivaluoja, nestovi gerai (Klvrž)
  Krividings – vargingas, sunkus (Skdv)
  Krividītė − skriausti
  Krivis – 1) kreivas, sukrypęs žmogus ar daiktas (Jrb, Kl), 2) kairiarankis (Grk)
  Kriviza – sukrypėlis, kreivėzas (Grk, Vvr)
  Krivizaila – šlubis, kriviza (KlvrŽ)
  Krivizingelioutė – kreivazoti (Skr)
  Krivizingelis – kas kreivazodamas rašo (Skr)
  Krivizintė – kreivai, ne keliu eiti (Vvr)
  Krivizoutė – krypuoti (Vvr)
  Krivulioutė – svyruojant, svirduliuojant eiti (Vkš)
  Krīžavuonė – kryžiaus skersinė dalis (Grk)
  Kročautė – vagiliauti, vaginėti
  Kročos − vagilius, sukčius
  Krotkos – grotelės bažnyčioje atskiriančios altorių
  Krūdavuotė – kasinėti (Pol., Skdv, Šts)
  Krūgs –
  1) kampiškai palenkta geležis, kalama į staktą durims pakabinti (Škn, Jdr), 2) vyris (Užv)
  Krumslīs – grumstas
  Krupis – rupūžė
  Kruoklie – 1) gerklė (balsas) (Tl), 2) verksmas (Pln)
  Kruoklis – stogo gegnė, kreklas (Vdk)
  Kruoms
  − kuprinė, smulkių prekių parduotuvė
  Kruomininks – smulkių prekių pardavejas, krautuvės savininkas
  Kruoptė − 1) apgaudinėti, skriausti, 2) stropiai dirbti
  Kruosītė – paruošti alkoholinį gėrimą pagal skonį
  Kruosnė − akmenų krūva
  Krupis – 1) rupūžė (S. Dauk., Mžk), 2) mažvaikis (Grg, Trk)
  Krūpštintė
  palengva, nerangiai eiti, kėblinti
  Krūšeklis – piesta, grūstuvis (Als)
  Krūzos
  – puodelis

  Kudliets − kotletas
  Kudultė – kratyti, purtyti
  Kūdsliesas
  Kuiliuotė – 1) eiti apyvoką, ruoštis, liuobtis (menk., Krkl), 2) lakstytis, krėktis (Ll)
  Kuiliuotėis – rangytis, garankštėtis (Skdv)
  Kuisis
  – uodas
  Kuisītėis − kasytis, judinant pečius, zulintis
  Kuitis – 1) jaunas tankus spygliuočių miškelis, šilelis, giraitė (Kal, Plt), 2) tankūs krūmokšniai, brūzgai, tankynė (Šv, Krt)
  Kūjakalis – priekalas (Bržr)
  Kūjatis
  – plaktukas
  Kukuorios – virėjas
  Kukštis – nedidelė kupeta
  Kūlėbėngiem kūlė (baigėm kulti javus)
  Kuleklis –
  1) spragilas (Vkš), 2) medgalis užtrinui grūsti (Rt)
  Kulėks –
  1) šiaudų kūlelis pradėti stogo kraštui dengti (Pln, Brs), 2) iš šiaudų ar ajerų surišti kūleliai mokytis plaukti (Plt), 3) paukščio sparno alkūnė (Šts), 4) toks medinis indas – grūstuvėlis užkului grūsti (Varn, Lk)
  Kūlėn/is, -ė – akmeninis
  Kūliens – balžienas
  Kūlīns
  akmenynas
  Kūlis
  – akmuo
  Kūlkalis – 1) akmenų skaldytojas (Šts), 2) akmeninių paminklų dirbėjas (Slnt)
  Kulkštėns
  kulkšnis
  Kuluoks − kumštis
  Kūma – krikštamotė
  Kūmėns – krikštatėvis
  Kumštavuotė – baksnoti, mušti ranka, kumščiu, kumščioti (KlvrŽ, Žd)
  Kunkentė – 
  nevikriai eiti, vilktis, kvanklinti (Ll)
  Kunksietė – 
  rėkti, kunkti, kumsėti (apie varles) (Vkš)
  Kuočabrėkė –
  dengtas (su būda) brikas (Žd)
  Kuočiels – apvalus įrankis kočioti, vynioti, riesti, ridinis (Kv, Yl)
  Kuočiuotė – kočielais kočioti skalbinius, miltinę ar kitokią tešlą
  Kuobėnīs – kabliukas
  Kuogalis – niekam tikęs, menkas žmogus (menk., Rs, Šts)
  Kuojena
  − 1) gyvulio kojų oda, 2) iš gyvulio kojų odos parauktos naginės
  Kuoklė – krosnyje įmūryta vieta, įduba kam susidėti, dėklė (Gr, Trg)
  Kuoklėnė – koklių dirbtuvė (Vkš)
  Kuoklī – išminta, iškoklinta vieta (Trš)
  Kuoklinietė – vaikštinėti be darbo, be tikslo bastytis, goglinėti (Užv)
  Kuoklioutė – daryti gilias pėdas, minti (Škn)
  Kuokliouts – su įspaustomis duobelėmis (Šts)
  Kuoklis – 1) čerpė (Žg), 2) krosnies anga priešakyje dūmams išeiti (pakepus duoną, užkišama plytomis) (Grk), 3) dūmtakis (Skdv), 4) gyvulio įminta pėda (Šlv), 5) kas daug valgo, daug geria, rajus (perk., Lk)
  Kuoktos – nesmagus, bjaurus
  Kuolītė – girti
  Kuoroltė – pakabintam svyruoti
  Kuorulīs – tas, kas pakabintas svyruoja
  Kuoptė’ − labai stengiantis dirbti, kabinti (kuopsem miešla)
  Kuorieklis – pakaruoklis (Žd)
  Kuosėna, kuošaliena – šaltiena
  Kuošieklis – koštuvas, košiklis (Šts, Pln)
  Kuošis – 1) kablys šienui pešti, kobinys (Krg), 2) kablys šieno ar javų vežimui priveržti (Krg), 3) geležinis laikiklis branktui užkabinti (Kal), 4)  mažas pailgas debesėlis, kurio vienas galas paprastai esti užlinkęs (Prk)
  Kuoštuvis – skuduras indams plauti
  Kuoznė – bėda, vargas (M. Maž.)
  Kuožn/os, -a – kiekvien/as, -a
  Kupčios – pirklys, prekybininkas
  Kuplas − tankus, vešlus, šakotas
  Kupstis – nedidelė šieno ar šiaudų kupeta
  Kurčgalis – storasis, drūtasis, sunkusis galas (pagalio, rąsto, lazdos, vytinio, kūlio ir kt.), drūtgalys (Rs)
  Kureklis
  − žarsteklis
  Kurielis − pagalys, kuoka, vėzdas (Trš, Krš)
  Kurkliuotė − šnypšti, krenkšti ir spjaudyti skrepslius
  Kurliuotėis – ilgai rengtis (Mžk)
  Kūrmalis – nenaudėlis
  Kurtinīs – džiovykla jaujoje
  Kusuotė – kurstyti, kad vienas kito neapkęstų, mylėtų ir panašiai
  Kustietė − drebėti, virpėti
  Kušietė − 1) judėti, krutėti, 2) daug būti, knibždėti, 3) dirbti, triūsti
  Kušintė – 1) liesti, lytėti, kliudyti, 2) imti, liesti svetimą daiktą, 3) judinti, krutinti, 4) kibinti, kirkinti, erzinti
  Kuškis – kuokštas, pluoštas
  Kušliuotėis – krapštytis, čiupinėtis (Vkš)
  Kūšmalaks – pienburnis (Plt)
  Kutavuotė – gailėtis
  Kūtė – tvartas, kluonas
  Kūtkailis – 1) avikailio atkarpa, atraiža (Kv, Žgč), 2) avikailis (Kv, Sd)
  Kutuosas − kutas
  Kūturiuotė – eiti pamažu, kiūtinti
  Kuzavs – 1) mašinos viršus, kėbulas (Rus.), 2) inkilas (Mžk, Vkš)
  Kuzbezdis – nuodingas apvalus grybas, kurio vidaus masė išdžiūvus pavirsta į tamsias dulkes, sporas, pumpotaukšlis (Žgč, Krkl)
  Kuzdietė – virpėti, drebėti nuo šalčio, iš baimės (Vdk, Tl)
  Kuzdulis – drebėjimas, virpėjimas, kuzdėjimas (Varn)
  Kuze – gumbuota lazda (Kal, Krkl)
  Kuzejuoks − švarkas, trumpas apsiaustas
  Kuzijaks – trumpas švarkas; moterų liemenė; trumpikė, palaidinė (Prk)
  Kuzijuoks – švarkas; trumpas apsiaustas (Kv, Rt)
  Kuzis – 1) brūklys, vėzdas (Krt, Kl), 2) ritmuša, geinys (Kv, End), 3) grūstuvas (Šts)

  Kvāčės – gaudynės
  Kvadãpkė – įkyri moteris (Grg, Vvr)
  Kvagždietė – 1) kvaksėti (apie vištą), 2) dejuoti, stenėti (apie negaluojantį žmogų)
  Kvalčavuotė – sukčiauti (Brus., Pln)
  Kvanka –
  netvarkingas, apsileidęs žmogus, žiopla, vėpla (Škn, Vdk)
  Kvankals –
  senas sudžiūvęs žmogus (Trk)
  Kvarklės − moterų drabužių pagražinimai (raukčiai, klostės, suripuoti pinikai, mezginiai ir pan.)
  Kvasas –
  Rus. gira (Slnt, Trš)
  Kvatars –
  iškyšulys (Šlu)
  Kvatera
  − nuoma
  Kvaterants
  − nuominininkas
  Kvīnā
  (dgs.) – kmynai
  Kviekštė – rėkti, klykti nesavu balsu
  Kvartūgs – prijuostė
  Kvietka – gėlė

 • Komentarai išjungti - K
 • I, Ī

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Ībakuotė − 1) įsigalėti, įsisenėti (Kv, Grg), 2) įprasti (Lkv)

  Īdautė − ieškoti ydų, priekabių (Šts)
  Īdavėks – skundėjas (Šts)
  Īdėm − nuolat, be pertrūkio, ištisai
  Iduomautėis (kou) – domėtis (kuo)
  Īduotėis − ydų, priekabių ieškoti

  Iedintė – varginti, kamuoti (Plng)
  Iekeliuotė –
  1) šukuoti linus (Brs), 2) braižyti, stumdyti, gnaibyti (Yl)
  Ieninīnkā − ieninis, vienkinkis vežimas; kiekis, vežamas tokiu vežimu

  Īgadavuotė – įtikti (Skd)

  Īkačiultė – įkamuoti, įvarginti (Šts, KlvrŽ)
  Īkibeklis – ranktūris, šalinė, turėklai (End)
  Ikīps
  – skersas, įstrižas
  Ikriestė – įtręšti, apdaužyti
  Īkščiuotė − žvygauti (Šts)

  Īladagtis − pypkei prarakti įrankis (Ggr)
  Īlėns − smailus (Grg, Klp)
  Ilgoutė − akėti išilgai arimo viena kryptimi
  Īlintė − smailinti (Grg)
  Īlītė − urbinti; kutenti, kutelioti (KlvrŽ)

  Imbliuotė − 1) iminėti, 2) vagiliauti
  Imeigtė – galėti, sugebėti

  Īnars – 1) kas įneriama, įmezgama mezgant (Šts, Ggr), 2) botagui įnerti virvutė, rišama prie botkočio, panaralas, panaras, panerklas (Pln)
  Īnautė
  − 1) verkti, vaipytis, stenėti (Vvr, Prk), 2) juokus daryti, darkytis, žaisti (Klp)
  Īnumis – 
  žmogus, neturintis nuosavos pastogės ir gyvenantis pas svetimus
  Īnoms
  − tikrumas
  Īns − tikras, gūdnas (S. Dauk.)
  Ingarts – šunies apinasris (Varn)
  Ingis
  − tinginys
  Ingtė − 1) plikti, šertis, 2) skursti, smukti
  Intvara − irklo rankena, kas nors, kur nors pritvirtinta

  Īpėlā − patalų vidinis maišas, į kurį supilamos plunksnos

  Īrabietė – 1) įkristi, įpulti (Krž), 2) įvažiuoti traškant (Žr)
  Īrarietė – 1) įvažiuoti, įdardėti (KlvrŽ), 2) įsibrauti, įsilaužti (Krt)
  Īrarintė – kiek priteršti (Šts)
  Īrembietė
  suaugti, subręsti (Škn)
  Irinkē
  aplinkui
  Īrunguloutė
  įridenti, sunkiai įkelti (Dr)

  Īsaks – 1) iškalbingumas, įsaka (Šts), 2) pasakymas (Vvr)
  Īsėkarabītė
  − įlipti, įsikartė (Als)
  Īsėkišdintė − įkliūti (Grg, Šts)
  Isėveizietė – įsižiūrėti, pamatyti
  Īsiraškažītė – įsidūkti, įsisiausti (Rs)
  Isitiemītė
  – įsidėmėti
  Īsižaimuotė – 1) įsismaginti išdaigauti, įsisiausti (S. Dauk.), 2) įsipainioti, įsinarplioti (KlvrŽ)
  Īstabus – nuostabus, nepaprastas, įdomus (S. Dauk., Slnt)
  Īstanga – pajėgumas, išgalė, išgalėjimas, įstengimas (Šv, Grg)
  Īstangings – turintis daug įstangos, stiprus, pajėgus (Grg)
  Istapītė − išalkti
  Īstingā1) be pertraukos (Vkš), 2) įsakmiai (Vkš)
  Īstrakals – įrankis, instrumentas (Mžk, Sd)
  Istralaks – prastas padargas, drabužis (Šts)
  Īsvala
  − spalių pridžiūvimas prie pluošto

  Išbagarioutė – išdaužyti (Skr)
  Išbagaroutė
  – 1) lazda išmušti, išbadyti (Skdv, Rs), 2) išvaryti (Rs)
  Išbakaroutė – 1) išbakštinti, išguiti (Krkl, Ll), 2) išbadyti, išbaksnoti (Ll)
  Išbakuotė
  – 1) išplūkti (Žd), 2) intr. išbristi, išklampoti (Kal)
  Išbergžtė
  − išleisti, išeikvoti, netekti (Krkl, Plt)
  Išbruokavuotė − atmesti
  Išbuočītė – atleisti, dovanoti (Kair)
  Iščirškintė
  − iškepti (Skd)
  Išdars – iškastruotas gyvulys, skapas (Kair, Up)
  Išdėla
  − išdilęs, susinešiojęs daiktas (pvz., dalgis, drabužis ir pan.)
  Išdundietė – išdūlėti, sutrešėti, išsidėvėti (Mžk, Šts)
  Išduovītė – išdalyti (Lnk, Šts)
  Išdužietė – sustambėti, pastorėti (Skdv)
  Išdvaktė – 1) iškvaišti, iškvailėti (Kair), 2) išdilti, išgverti, išsitampyti (Šl)
  Išdvasietė – išalkti, išbadėti (Užv)
  Išglėžtė − ištižti
  Išgviešielis − nuleidęs sparnus, nevalyvas
  Išimtėnė – išlaikymas, kurį užsirašydavo tėvai, atiduodami ūkį vaikams (Žd, Skd)
  Iškada – 1) žala (Pol.), 2) gaila
  Išlapačiuotė – 1) išeiti, kojomis tapsint (Kal), 2) išmindyti (Kal)
  Išliousoutė − išlaisvinti
  Išmadlavuotė – išgudrauti, iškombinuoti (Skd, Sd)
  Išmakazītė
  – išklampoti, ištrypti, išdrembti (Kal)
  Išmėslā – pramanos, niekai
  Išneikavuotė – išnaikinti (Krš)
  Išparcėlioutė
  – išparduoti
  Išpītė – ištežti, išbjurti
  Išpliorptė – visiems apsakyti slaptą dalyką
  Išplustavuotė – išeikvoti, išplustašyti (Vdk)
  Išpūstavuotė – 
  išeikvoti, išleisti (Kv)
  Išrabietė
  – išeiti rabant, brazdant (DūnŽ, Rdn)
  Išrailiuotė – išropti, išlipti (Ms, Plik)
  Išraitīms – vingiuotas ornamentas (Žeml)
  Išraitītė – 1) išvingiuoti, išvinguriuoti (Rdn, Vvr), 2) išvyti, išmesti (perk., Plng), 3) pakreipti, pasukti, iškombinuoti (Pvn), 4) išsirinkti (šnek., Šv, Krtn), 5) pratinginiauti (refl., Trk)
  Išrarietė – 1) su triukšmu iškristi, išpulti (Rt, KlvrŽ), 2) su bildesiu išvažiuoti, išdardėti (Kal, Kv)
  Išrarintė – 1) su triukšmu išgrūsti (Vvr), 2) išmurminti, išvirti (Dr)
  Išraškažītė – išlepinti (Vvr)
  Išr
  īdytė – išpenėti (Šts)
  Išrīzintė – įkyriai išprašyti (Lk)
  Išrīžintė – atkišti, priekin atstatyti (Šts)
  Išsirīdintė – išsibarti (Šts)
  Išstėptė − išalkti, peralkti
  Išsuskietė – sunykti, apskursti (Lk)
  Iššvičītė − išbarti, iškoneveikti (Pp)
  Ištarabanītė – išgabenti (Brs, Plt)
  Ištrivuotė − ištverti
  Išvapa – išvėpėlis, išsižiojėlis
  Išvėdruotė − išpūti, išgverti (Ms)

  Ītars – prietaras (S. Dauk.)
  Īteklis – upės ar ežero vingis; atsiauta, atsėdis (Sd, Ggr)

  Īvados – kurio galima daug suvalgyti, išgerti
  Ivairos – nevienodas, daugiareikšmis
  Ivairiesnis – keistesnis, savotiškas
  Īvals – 1) siaura odos juostelė, kalama aplink klumpę, 2)medžiagos juostelė, įsiuvama į siūlę stiprumui ir gražumui
  Iveizietė – pamatyti, įžiūrėti, matyti
  Īvelis − mažas arklys (Tv)
  Īžtė − dildyti, plėšti, drengti (Als)

 • Komentarai išjungti - I, Ī
 • D

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Daba – prigimtis, būdas, paprotys (S. Dauk.)
  Dabarčiou
  – dabar, šiuo metu
  Dabaris – dabartinis (Erž)
  Dabena − papuošalas, puošmena
  Dabītė – mušti (Šts)
  Dabstītė – 1) tvarkytis, puoštis (Up), 2) taupyti, verstis (Up)
  Dabšna – dabita (Kv)
  Dabuotė – saugoti, globoti
  Dabuoklė – kalėjimas
  Dabus – akylas, atsargus (S. Dauk.)
  Dadnuotė – plepėti, bambėti (Klp)
  Daga – 1) saulės karštis (Slnt, Šv), 2) derlius, branda, pjūtis (Krg, Prk)
  Dagīs – usnis
  Dags – degimas, gaisras (Ggr)
  Dagtis – 1) yldeginis (Pln, Yl), 2) smeigtukas kuodeliui pritvirtinti (Slnt)
  Dagus – aštrus, žvarbus, kandus, ėdus (Slnt)
  Daibstīsenas – slampinėjimas (Slnt)
  Daigaplunksnės – padaigos, padaigsliai (Varn)
  Daigiuotė – dygti (Varn)
  Daigliuotė – sodinti (Užv)
  Daiglius – dygimas, daiga (Kal, Slnt)
  Daigmuokslė – daržininkystė, sodininkystė (S. Dauk.)
  Daigs – 1) diegas (Ggr, Šts), 2) daigykla (Slnt, Grg), 3) kilmė, giminė (Slnt)
  Daigstītė – sodinti, diegti (Skd)
  Daigūnis – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dailē – dailiai
  Dailiejėms – riebėjimas (Slnt)
  Dailietė – gražėti (Dr)
  Dailintė – penėti, tukinti (Šts)
  Dailus – 1) gražus, puikus (Yl, Šts), 2) lygus (Vvr), atsiganęs, neliesas (KlvrŽ)
  Dainažīmės – natos
  Dajītė – gadinti, naikinti (Kln)
  Dakanuotė − draikyti, draskyti (S. Dauk.)
  Dalakoutė – bėgti, lakatuoti (Kin)
  Dalbstītėis – 1) tinginiauti (Plt, Slnt), 2) spaustis, taupyti (Varn)
  Dalvaroutė – slinkinėti (Lž)
  Dambītė – lupti, mušti (Ms, Šts)
  Dams – piltas, kastas kelias (Rt, Vvr)
  Danginis – mėnuo, Mėnulis (Slnt)
  Dangintė – gabenti, kraustyti, lakinti (Vkš, Krkl)
  Dangoutė – dangstyti, maskuoti
  Danguorīkštė – vaivorykštė (Klp)
  Dantėnė – kuliamoji mašina (Šts)
  Dantinietė – apšnekėti, pašiepti (Prk, Klp)
  Darašios – ne visai pražilęs (Rs)
  Darbietis – žemdirbys (Ggr)
  Darbīkla – darbavietė (Skd)
  Darboutėis – darbuotis
  Darga – padargas (S. Dauk.)
  Darin – todėl (S. Dauk.)
  Darkiuotė – 1) darkyti, bjauroti, gadinti (S. Dauk.), 2) sklaidyti, draikyti (S. Dauk.)
  Darkluotėis – darganotis (Plt)
  Darknuotėis – bjaurotis (Slnt)
  Darna – dargana (Šts)
  Dars – 1) darbas, veikla (S. Dauk.), 2) prietaisas dešroms daryti (Krt)
  Darulaitis – kastratas, išdaris (Šts)
  Darvouts – miglotas (Šts)
  Daržies – daržininkas, sodininkas (S. Dauk.)
  Dauba – 1) irklas (Lž), 2) dvinagė, dviražė šakė rugių pėdams į vežimą krauti (Lž)
  Daugė – daugybė (S. Dauk.)
  Daugesnē – daugiau (S. Dauk.)
  Daugis − daugelis, daug kas
  Dauglīkė – daugiskaita
  Daugnuora – šykštuolis, godas (Slnt)
  Daukštelietė – kaukštelėti; suduoti (Žd, Vkš)
  Daužtelietė – kiek suduoti (Slnt, Vkš)
  Davadītė – aiškinti, pasakoti (Pol., Krkl, Vdk)
  Davatka – perdėtai pamaldus žmogus (ppr. moteris) (Pol., Yl)
  Davutis – davėjas (Vkš, Užv)
  Dažīvė – dažai (Varn, Vvr)
  Debekītė – niekinti, plūsti (Kair)
  Debesainis – tamsus (Vdk)
  Debesīnė – skysta putra (Šts)
  Debesinis – nelygios spalvos, laumėtas (Pp)
  Dėcėns – durklas, peilis
  Dedeklė – dedanti višta (Sd)
  Dedervuots – šašuotas, ruplėtas (Dr)
  Dėdlē – labai, dideliai, smarkiai (Šts)
  Dedlīvs – dėslus (Grg)
  Dedus – dėslus, dėdingas (Rs)
  Dėdžiuojė truoba − svetainė, salonas
  Degals – deglas, fakelas (Slnt)
  Dėkčē – 1) daug (Prk), 2) labai, smarkiai (Lkv, Krtn)
  Deginsena – 1) kaitinimas (Slnt), 2) ėdimas, graužimas (Skd)
  Deglas – fakelas (Vkš)
  Deglīčė – dedamoji krosnis, degykla (Krkl, Slnt)
  Degots – derva
  Degsena – degimas (Šts)
  Degsnis – kaitra, sausra (Kin)
  Degtoks – žiebtuvėlis (Slnt)
  Deguliouts – kūlėtas (Gršl)
  Dėgurtė (Diegortė) − pamažu degti, rusenti
  Deigla – medžio kempinė (Dr)
  Deilietė − dilti, plonėti (Grg, Vvr)
  Déinautė – meilauti, vilioti, smailauti, meilinti (Pln, Slnt)
  Dèkčôm – labai
  Dekis – lovatiesė, užtiesalas (Vok., decke, Kv, Užv)
  Dėkortė – pamažu degti, rusenti
  Dėkts – tvirtas, stiprus (Skd, Šts)
  Dėktōs, -ontė – dar atlaikanti, tinkamas
  Dėlbs – atšipęs, atsipjovęs (Rt)
  Delčė – mėnulis (S. Dauk.)
  Dėlėks – mažas vienrankis pjūklelis (Krt, Tl)
  Delmuons
  – piniginė (Vvr)
  Dėrbtovs – įrankis dirbti, mašina (Šts)
  Derečītė – darinėti, mėsinėti (Slnt)
  Dereklis – dyrikas (Grg)
  Dėrėks – kas diria, lupa; kas drasko (Šts)
  Derenė
  – 1) kailio lupimas, dyrimas (Slnt), 2) mušimas, pyla (Slnt)
  Derešas – timsras (Pol., Žd, Plt)
  Derietovės – derybos (Užv)
  Dergtė – apsimesti, dėtis (Slnt, Varn)
  Dergučas – derkštas, dergūnas (Tl)
  Derklīčė – madas gaudanti moteris, pliuškė (Krkl)
  Derlietė – suriebėti, nutukti (Vvr, Slnt)
  Derlings – tinkamas, prideramas (Prk)
  Derlis – vešlumas, trąšumas (Slnt)
  Derliūgs – derlus, riebus žmogus, storulis (Skr)
  Dėrmavuonė
  – krikščionių apeigos, kuriomis suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, konfirmacija (Pol., S. Dauk.)
  Dermīčius – lažybos (Tv)
  Dėrtė – 1) lupti, plėšti (Als, Snt), 2) tvoti, mušti, plakti (Šts, Skd)
  Derus – tinkamas, naudingas, patogus (S. Dauk.)
  Dervecītė – terlioti, kneizoti (Lkv, Ggr)
  Dervečītė – skirstyti dalimis, plėšyti (Užv)
  Deržtė – dergti (Rt, Plt)
  Deselė – vedega (Vok., Ms, Skd)
  Desiuotė – 1) tampyti, draskyti (KlvrŽ), 2) srėbti, kirsti (Kal)
  Destis mot. g. įvykis, atsitikimas (S. Dauk.)
  Dėšlis – priekabos, vėžimo kabinamoji dalis
  Devėms – 1) išdykavimas, dūkimas (Rdn), 2) griaudimas (Krš)
  Dėvuons – lovatiesė
  Dībavuotė – 1) prie stulpo plakti (S. Dauk.), 2) barti (Up, Pp), 2) vargti, plūktis (Mžk, Vkš)
  Dibentė – kankinti (Šauk.)
  Dibičītė − skriausti (Skdv, Bt)
  Dībintė – eiti, stypinti (Šauk)
  Dibka – Pol. rąstagalis, į kurį įdėdavo nusikaltėlio kojas (Krtn, Skd)
  Dībkinietė – valkiotis (Vvr)
  Dībkioutė – 1) kankinti, varginti (Grg), 2) drengti, nešioti (Grg)
  Dībs – didelis žmogus (Slnt)
  Dībtė – mušti, dobti (Kv)
  Dicėns – didelis peilis (Lat., Ms, Slnt)
  Dīčkavuotė – trinti, brūžinti, dėvėti (Slnt)
  Didelī– 1) didumas (Slnt), 2) stiprumas (S. Dauk.), 3) didingumas, kilnumas (S. Dauk.)
  Didenī– puikybė, išdidumas (Krž)
  Diedliuotė – dėlioti (Slnt, Kv)
  Diegis
  – nudegimas (Slnt)
  Diegurtė – pamažu degti, rusenti (Dr, Slnt)
  Diekou! – ačiū!
  Dieni (Dėini) – turėsianti, vesianti (apie gyvulius)
  Diertė – mieguistam, pavargusiam darytis (Dr, Slnt)
  Diesena – būvis (Bržr)
  Dieslės – dėtys (Užv, Vdk)
  Diesmė – nuosaka (S. Dauk.)
  Dieviskelė – grandinėlė, vyriško kišeninio laikrodžio pakabukas
  Didgalis – didysis namų, miesto, sodžiaus galas (Kv)
  Didīstė – išdidumas, puikybė (Pkl, Slnt)
  Diduomis – didžiūnas, didikas (S. Dauk.)
  Didus – išdidus, puikus (Šv)
  Dievuotėis – atsisveikinti (Šts, Als)
  Dignītė – gabenti (Šts)
  Dīgsčiuotė – greitai eiti, bėgti (Ggr)
  Digsnis – dūris (Kl)
  Digsnuotė – bėgti mažais žingsneliais (End, Vvr)
  Dīgstelietė – 1) staigiai įdurti (Vkš), 2) suskausti, nusmelkti (Mžk)
  Dīgsuotė – gelti, skaudėti (Up)
  Dīguotė – dygti (Varn)
  Dīka – pasileidimas (Šts)
  Dīkabarzdis – svyruoklis (Slnt)
  Dīkautė – siausti, lakstyti (Slnt, Šts)
  Dīkinėjė – laukinių žmonių kraštas (Šts)
  Dīkis – išdykimas (Slnt)
  Dīkīstė – išdykavimas (Krž)
  Dīkra – dykynė, plynė (End)
  Dīks – grynas, tikras (Vvr, Vkš)
  Dīktė – dusti, trokšti, ilsti (Slnt, Užv)
  Diktintė – tvirtinti, teigti (Šts)
  Dīku – lengvai (Grg)
  Dīkuonis – išdykėlis, nedorėlis (Grg, Plt)
  Dikuotė – draskyti, plėšyti (Skd)
  Dilėks – 1) mažas vienarankis pjūklelis (Kl, Krt), 2) sudilęs peilis (Tl), 3) suktas, šykštus (Tl)
  Dilintėis – nykti, mažėti, dingti (Rs)
  Dimba – kultuvė, mušeklė (Žeml)
  Dimbėks – didelis žmogus (Pln)
  Diminīčė –  rožė, votis (Pol., Jrb, Žgč)
  Dimžaks 
  – kišenė (Prk)
  Dinderioutė – dykinėti (Škn, Vkš)
  Dinderis – tinginys, valkata (Lž, Sd)
  Dingis – kryptis (Kl)
  Dingoutėis – atrodyti, rodytis
  Dingsnis – dingstis, priežastis (Brs)
  Dingstis – 1) staigi mintis, įtarimas (Kltn), 2) prasimetimas, proga; atsitikimas, atvejis, priežastis (Up, Mžk)
  Dingtė – rasti vietą, išeiti, dėtis (Skd, Vvr)
  Dingtelietė – atsiminti
  Dinkiuotė – mušti, perti (Šts)
  Dinsts – tarnyba (Vok., Klp)
  Dīra – dyža, pyla (Slnt)
  Dirdinietė – slankioti pašaliais, dykinėti (Skd)
  Dirėks – branktelis paskerstam gyvuliui pakabinti lupant (Slnt, Plng)
  Dirgesīs – dirginimas (Šts)
  Dirgsnis – 1) plona, laiba šakelė (S. Dauk.), 2) maža gyslelė (Pln)
  Dirintė – plėšti, zulinti (Šts)
  Dirītė – lupti kailį (Kal, Brs)
  Dirsius – apsileidėlis, ištižėlis, tinginys (Klm)
  Disnipuols − laivas
  Diškītė – trinti, brūžinti (Šts)
  Dišlininks
  – kaklininkas (Skd)
  Diukuo – kodėl
  Dīvelietė
  – nešioti, devėti, drengti, trinti (Klp)
  Dīveliuotė – kamuoti, mušti (Bržr, Užv)
  Dīvėns – nuostabus, keistas (Kin, Jdr)
  Dīvītėis – stebėtis
  Dīvs – stebuklas, įvykis, kuris nusatebina
  Dīzinietė – valkiotis (Vvr)
  Dīztė – trypti vietoje (Kair)
  Dīža – mušimas, pėrimas (Plt, Tl)
  Dīžals – mirkalas, padažas (Vvr)
  Dīžtė – 1) mušti, perti, plakti (Kl, Mžk), 2) srėbti, valgyti, kirsti (Vvr, Vkš), 3) smarkiai lyti (Ms)
  Doborkis – tvenkinys
  Dornios – kvailys
  Doršliuoks – kiaurasamtis, rėtis
  Douba − jauja (Skd, KlvrŽ)
  Doubinėkė − gili molinė lėkštė (Krš)
  Doubinis − iš molio plūktas (Šts)
  Doubīstė − įdubimas po krūtine (Krt)
  Doubkelis − duobėtas kelias (Šv)
  Douklės − prie sienos pritaisytos ėdžios, už kurių užkišamas arkliams pašaras (Lž)
  Douklis − duokas (Mžk)
  Dounminkis − duonkubilis (Plt, Tv)
  Dountėisīs − duondengtė (Vkš)
  Dousena − 1) davimas (Šts), 2) smarkus darymas (Šts), 3) dūkimas, šėlimas (Vkš), 4) panašumas (Šts)
  Dousmė − duoklė (S. Dauk.)
  Douts − dovana (Up, Užv)
  Drabna – 1) šlapdriba (Užv, Šll), 2) liūnas, kirba (Plng)
  Drabnus – tvankus, troškus (Kv, Yl)
  Dračas – išdykėlis (Pol., Vkš, Brs)
  Dračīsena – 1) naikinimas, plėšymas, draskymas (Als), 2) dūkimas (Vkš)
  Dračītė – 1) triukšmauti, trankytis, ginčytis (Brs), 2) naikinti, plėšyti, draskyti (Als)
  Dragnītė – godžiai valgyti, kirsti (Ggr)
  Dragnuotė – joti ristele (Brs)
  Draguotė – 1) gadinti, naikinti, draskyti (Skd, Šts), 2) triukšmauti, jodytis, daužytis (Lž)
  Draibstītė – klaidžioti, trankytis be vietos (Krtn, Užv)
  Draibstuliuotė – snyguriuoti (Ggr, Varn)
  Draika – 1) kas išsidraikęs (Mžk), 2) išdykėlis (Ms)
  Draikā – kraikas, pakratai (Grk)
  Draikas – mažos šakelės (Mžk)
  Draikuotėis – lakstyti, siausti (Šts)
  Draikus – 1) valkus, tąsus (Šv), 2) šankus (Gr)
  Drakdirbys – eibininkas, padauža (Žd)
  Draks – 1) barnis, peštynės, sąmyšis (Rus., Kal, Kair), 2) eibė, žala, nuostolis (Skd)
  Drakuotė – 1) minti, niokoti, gadinti (Skd, Kal), 2) siausti, šėlti (Slnt, Kal)
  Dralītė – draskyti, plėšyti, laužyti (Ll)
  Drampasīnė – makalynė, makasynė, purvynas (Lž, Pkl)
  Drampažītė – terlenti, knezoti (Šts)
  Dranga – 1) kartis, svertas, dalba (Pol., Vdk, Grk), 2) lovos šoninė lenta (Užv)
  Dranginis – lazda, pagalys (Vdk)
  Dranka – statinė, kubilas, kibiras kiaulių jovalui laikyti (Skdv, Šlu)
  Drankis – debesis (Plng)
  Drankiuotėis – trainiotis, daužytis (Vkš)
  Drapakoutė – akėti, brižioti (Pol.)
  Drapaks – akėčios, brižės (Pol.)
  Drapanas – drabužiai (niek.)
  Draugalka – pamergė (Kin, Klp)
  Draugals – pabrolys (Kin, Klp)
  Drebecītė – minti, trypti (Varn)
  Drebesā – šaltienos drebučiai (Vkš)
  Drebežītė – pavydėti, gailėti (Lkv)
  Drebiezgā – smulkios žuvys, mailius (Varn)
  Drebiežnas – nevikrus (Varn, Krš)
  Drebtelietė – 1) staiga nudrėbti, mestelėti (Užv), 2) negražiai, stačiai pasakyti (Vkš)
  Drebus – baugus (Mžk)
  Drėgants – eržilas
  Dreika – žiopla, išsižiojėlė (Dr)
  Dreiktė – draikyti, driokti
  Dreilingis – žiemą išmušta kelyje duobė (Šlu)
  Dreižietė – skeldėti, trūkinėti, daužėti (Slnt)
  Dreižtė – vilkinti, delsti, gaišti (Ll, Kair)
  Drelingiouts
  – duobėtas (Vvr)
  Dremžtė – 1) plėšti, drengti (Kair, Krš), 2) kasyti (Kltn)
  Drengtė – 1) nešiojant plėšti, draskyti, gadinti (Vdk), 2) brūžinti, trinti (Vdk)
  Drenktė – teršti (Vyž, Klp)
  Drepašas – sudribėlis, ištižėlis (Mžk, Yl)
  Drepė – mirkalas, padažas (Krkl)
  Drepena – skurlis, skuduras (KlvrŽ)
  Drepenas mot. g. 1) skarmalai (Klp, Als), 2) skalbiniai (Vkš)
  Drepinīs – 1) košė (menk., Šts), 2) linskmas šokis (Slnt)
  Drepintė – 1) drabstyti (Als, Kl), 2) dosniai duoti, dalyti (Kal, S. Dauk.), 3) smarkiai joti, bėgti (Šts)
  Dreplītė – skrepliuoti (Vvr)
  Dresvė – drevė, uoksas (Kv)
  Dreva – skylė (Yl)
  Drevietė – 1) kopti medų iš drėvės (S. Dauk.), 2) plėšti, niokoti (S. Dauk.), 3) eikvoti, drepinti (Kal)
  Dreziniuotė – gadinti (Kal)
  Dreženas mot. g. skutai, čeženos (Slnt)
  Drežietė − gailėti duoti, šykštėti (Varn)
  Drė̄žtė – dėvėti, nešioti, plėšti, drėksti (Klm, Ll)
  Driegnis – drėgnumas (Pgr)
  Drignius − velnias, nelabasis (Skd)
  Drīkčiuotė – sunkiai šokinėti (Slnt)
  Drīkiets – ruožuotas, dryžėtas (Trk)
  Drīktė – irti, driksti (Varn)
  Drīktelietė – stryktelėti (Vkš)
  Drintė – plėšti, trinti, dėvėti (Als)
  Drīvuotė – pakulomis, dervotomis virvėmis kamšyti laivų, kubilų plyšius (Plng)
  Drīžinietė – valkiotis (Šts)
  Drīžinīs – žmogaus apdaras, išvaizda (Slnt)
  Drīža – drūžė (Vkš, Šlu)
  Drīžas − 1) dryžis, brūkšnys, driuožė, juostelė (Vkš), 2) žemės rėžis (Šlu), 3) dryžas, rainas audeklas, drabužis (Up), 4) valkata (Sd), 5) išilgai juostuotas, rainas, margas, keršas (Skd, Plt)
  Dročiautė – pjauti lentas (Skr, Pln)
  Dročius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Drožinīčė – medinė leistuvo dalis (S. Dauk.)
  Drubīnas – kopėčios (Pol., brus., Mžk, Ms)
  Dručkis – storas žmogus arba gyvulys (Vkš, Pgr)
  Drukarnė – spaustuvė (Pol., KlvrŽ, Vvr)
  Drūkčē – labai (Erž)
  Druklis – dručkis (Žd)
  Drūkšlīs – dručkis, druklis (Dr)
  Drūktainis – dručkis (Slnt)
  Drūktarėitis – storašlaunis (Šts)
  Drūkts – 1) storas (Šts, Skd), 2) žemas, storas balsas (Vvr), 3) smarkus, stiprus (Bržr, Brs)
  Drūlainis – dručkis (Ms)
  Drūlioutė – dirbti (Varn)
  Druliuotė – giržeti, bribinti (Rs)
  Drulkis – rubuilis, dručkis (Kl)
  Drumbzlioutėis – niauktis (Skdv)
  Drumelioutė – bugnyti, barškinti (Klp)
  Drumelis – arbatinukas (NmŽ, Vdk)
  Dūminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Drungs
  – drungnas (Ms, Slnt)
  Druobėnē − iš drobės siūti marškiniai, drabužiai
  Druobės – patalų užvalkalas, dvilinkės (Vkš, Mžk)
  Druobgalīs – skiautė, skuduras (Varn)
  Druobolė – 1) drobės gabalas pašarui, skiedroms ar šiaip smulkiems daiktams nešti (Vvr, Skd), 2) ant pečių siaučiamoji skara (Trg), 3) į lovą klojamoji paklodė (Mžk, Vkš)
  Druočius – lentų pjovėjas (Yl, Krkl)
  Druotė – viela (Mžk, Kv)
  Druova – drėvė, išpuva (Plt)
  Drusts – korys (S. Dauk.)
  Drūteiva – stipruolis (Kv)
  Druzgs – trupinys (Skdv)
  Drūžė – dryžis, ruožas, juosta (Rt, Lkv)
  Duba – 1) jauja, pakura (Lk, Rdn), 2) atskiras ūkis, gyvenimas, sodyba (Varn, Grg), 3) besotis (Šll)
  Dubadegīs – kerštininkas, padegėjas (Kv)
  Dubas – išduobtas kubilas (Lkv)
  Dubelts – dvigubas (Vok. dial., Vkš)
  Dubėns – medinis indas užtrinui grūsti (Plt)
  Dubinka – sudubusi, susenusi moteris (Kair)
  Dūblingė – nerangus, pilvotas žmogus, dūblys (Skdv)
  Dublunkis – dručkis (Plt, Ggr)
  Dūbra – sena, prasta armonika (Kv)
  Dubtė – gesti, kiurti (Up)
  Dubunis – išduobta trinka su kojomis dubeniui įdėti (Žd, Vkš)
  Duburkalis – menkas duburkis, duobė (Brs)
  Duburkis – upės ar ežero dugno duobė
  Dubus – talpus, erdvus (Varn)
  Ducintė – tampti, purtyti, dūskinti (Mžk)
  Duckėnā – skutai (Dr)
  Dudielioutė – dudenti, terškėti (Prk)
  Dūdintė – vilktis, dūlinti (Kv)
  Dudlentė – kalbėti, terškėti (Prk)
  Dudnuotė – iš lėto, potyliai kalbėti (Up, Brs)
  Dūdouts – su klostėmis, rauktas (Prk)
  Dūduorios – vargonininkas (Slnt)
  Dudūra – 1) sudurmai (Kv), 2) kaktomušais (Kv)
  Dugnuogalis – dugnolis (Lž)
  Dugnuolis − 1) storoji, akloji žarna, dūblingė (Up, Vvr), 2) vėdarai (Mžk, KlvrŽ), 3) riebus, storas žmogus (perk., Mžk)
  Dugnuolius – žioplas, ištižęs žmogus (perk., Trk)
  Duja – dulksmas, smulkus lietus, migla, rūkas (Kv, Šts)
  Dujuotė – dūmuoti, migloti, dūluoti (Kv, Šts)
  Dujuots − miglotas, padujavęs (Krš)
  Dūkinioutė – dūkti, šėlti (Brs, Šts)
  Dūksena – dūkimas (Žd)
  Dūksėns − purvinas, nešvarus (Lkv, Šv)
  Dūksinioutėis – purvintis (Varn)
  Duksmas – sielvartas, rūpesčiai (Plt)
  Dukstė – driksti, plyšti (Šts)
  Dukšla – raukšlė, dumšlė (Krkl)
  Dukšnus – birus (Kv)
  Dūktė – niršti (Kv)
  Dula – 1) vienas iš dviejų kaištelių, tarp kurių įdedamas irklas (Prk, Plng), 2) kaištis burių virvei (šiutui) pririšti (Prk)
  Dūla – nekalbus žmogus (Brs)
  Dulas – 1) pilkas, palvas, palšas (Skd, Šts), 2) gelsvas, gelsvai rausvas
  Dulbis − ištižėlis, drimba, tinginys, dūlis (Tv, Kltn)
  Dulbsuotė – snopsoti (Škn)
  Dūlė – bulvė (Akm, Pp)
  Dūliava – migla su smulkiu lietumi (Slnt)
  Dūlietė – sėlinti (Als)
  Dūlīnė – bulvienė (Akm, Mžk)
  Dūlinis – bulvinis (Vkš)
  Dulis – dulas gyvulys (S. Dauk.)
  Dūlītė – rūkyti (Krkl)
  Dūliuotė – smulkiai lynoti, dulkti (Šts, Slnt)
  Dulkanuots – miglotas, ūkanotas, dūliuotas (Šv)
  Dulksnuotė – 1) žydėti, dulkėti (Mžk), 2) lynoti (Skd, Mžk)
  Dulkstītė – raibinti (Dr)
  Dulputrė – baltinta grūstų bulvių sriuba (Vkš)
  Dulskanuotė – raibuliuoti (Varn)
  Dūma – pasitarimas (S. Dauk.)
  Dūmalaks – kaminas, dūmtraukis (Plt)
  Dumblasītė – mindžioti, klampoti, drambloti, dumbloti (Krkl)
  Dumbloutė – niaukstytis, blaustis (Dr, Šts)
  Dumbra – 1) gili vieta upėje, sietuva (Bdr, Kl), 2) kūdra (Grk)
  Dūmėnė – sandėliukas maistui laikyti (Dr, Skd)
  Duminīčė – rūkykla; kaminas (Pln)
  Dumplekė – plati lenta vietoje kopėčių (gardžių?) mėšlą vežant
  Dumpeklė – iš lentų sukalta ratų gardė
  Dumpeklės – mėšlavežis vežimas (Plng, Sd)
  Dumpiouts –
  nelygus, su dumpiu (Šts)
  Dumpis – 1) raukšlė, dumpšlė, dumšlė (Yl, Brs), 2) sąmyšis, maištas (Lat., Krp, Žd), 3) mot. g. dgs. chaosas (S. Dauk.)
  Dumplinis – pūstas, platus (Bržr, Vkš)
  Dumplintė – vilktis, dimbinti (KlvrŽ)
  Dumplioutė – 1) sunkiai kvėpuoti (prk., Šts), 2) smarkiai kosėti (Varn)
  Dūms – kiemas, gyvenimas, duba (Skd, Brs)
  Dumšliets – raukšlėtas (Varn)
  Dūmtraukis – kaminas (Btg, Dvn)
  Dundietė – griaudėti, tinkėti, bildėti (Vvr)
  Dundulioutė – 1) griausti, dundėti, trinksėti (Šts), 2) spiestis (Šts)
  Dunduliouts – verpetuotas (Šts)
  Dunkerka – kamara (Šts, Ms)
  Dunksčiuotė – stuksenti, trinkčioti (Vvr)
  Dunksis – renksmas, dundesys (Pln)
  Dunksmas – dundesys, dundėjimas, dunksėjimas (Kair)
  Dunkstelietė – stuktelėti, paukštelėti, kaukštelėti (Vvr, Krtv)
  Duobčiotėis – maitotis, išdykauti (Dr)
  Duobroutė – plepėti, stėnautis (Klm, Prk)
  Duobstė – susenėlis, perkaršėlis (Šts, Akm)
  Duobstelē – sudriskę marškiniai (Užv)
  Duobstis – susidevėjęs, sudubęs daiktas (Als)
  Duobtė – žudyti, galabyti (Kv)
  Duokalka – stoginė čerpė (Pol., Lž)
  Duoklas – rezginės, tarankis (Vkš, Skdv)
  Duoklis – kvaiša, pusgalvis (Mžk)
  Duoris – džiovykla ant jaujos (Vok., S. Dauk.)
  Duorkis − žvejų priplaukimo vieta (Klp)
  Duors – tinkamas, geras (Krkl, Kair)
  Duotals – dovis, dotilas (Slnt, Ggr)
  Duots – dovis, dovana (End, Vvr)
  Duovena – dovana
  Duovenuotė – dovanoti
  Duovis – indėlis, davinys, davimas (Gršl, Krkl)
  Duozintė – kėblinti (KlvrŽ, Šts)
  Dupšiuotė – eiti (S. Dauk.)
  Dura – 1) duriamasis kastuvas (Šts), 2) įrankis klumpėms skobti (End)
  Durbė – steverys, šaka (S. Dauk.)
  Durbtė – dubti, kiurti, pūti (S. Dauk.)
  Durdītė – 1) durti, besti (Šts), 2) keisti formą, storinti (Trk)
  Dureklis – žeberklas, perstekė (Žd)
  Dūriets – lašuotas, taškuotas (Šts)
  Durkėnu – užduriant (Kltn)
  Durkis vieta laivo užpakalyje, suolelis, kur sėdi vairininkas (Plng)
  Durklė – perstekė (S. Dauk.)
  Durnintė – mulkinti, kvailinti (Vvr)
  Durnis – kvailys (Sl., Als, Brs)
  Dursars – ietininkas (S. Dauk.)
  Durstoks – prijuostė (Tv, Lk)
  Duršliuoks – 1) įrankis skylei geležyje išmušti (Kal), 2) medinis virbalas kuodeliui prismeigti (Šll), 3) koštuvas, rėtis, akytas samtis (Up) 4) laistytuvas
  Durtinīs – storas, kresnas, stiprus žmogus, žaliūkas (Šts, Brs)
  Dusena įtampos atleidimas, kai žuvis įeina į tinklą, kad pasidarytų maišelis ir ji negalėtų ištrūkti (Klp)
  Dūsiejėms – sunkus kvėpavimas (Šts)
  Dūskatas – skutai, driskanos (Šts, KlvrŽ)
  Duskintė – judinti, krutinti, plustinti (Užv, Krš)
  Duskis – dusulys (Ll)
  Dustė – dvisti, švinkti, gesti (Grg)
  Dūšė – siela, širdis
  Dušentė – varginti, ilsinti (Kair)
  Dūšings – stiprus, tvirtas (Lat., Ggr)
  Dūštraukis – žioplys (Ggr)
  Dūšvelkis – sunkus, gremėzdiškas daiktas (Pkl, Šts)
  Dutnus – neaiškiai tariamas, kalbamas (Nt)
  Dūzgintė – judinti, purtyti, kratyti (Šl)
  Dužas – storas, riebus, kresnas (Pol., brus., Rs)
  Dužīg – dukart (Erž)
  Dužings – dužas, stiprus, tvirtas (Pp)
  Dūžis – smūgis, kirtis (Plt)
  Dužtė – 1) trūkti, skilti, trupėti (Krš), 2) kristi, mažėti (Užv)
  Dūžtė – vargti, ilsti (Pt)
  Dvailā – sudvailinti arkliai, pora (Kv)
  Dvakna – nudyžtas drabužis; menka paralynė (Rdn, Krš)
  Dvaknas − prasti, išsidevėję patalai (Šts)
  Dvaknuotė − plustinti (Šts)
  Dvakultė − kratyti, blaškytis, mėtyti (KlvrŽ, Šts)
  Dvakurtė − 1) vėduoti, leisti (Žd), 2) tvarstytis (lovoje) (Šts)
  Dvanks − tvankumas, karštis, šutna (Škn)
  Dvasintė – dvėsinti, alkinti, badu marinti (Užv)
  Dvasiuotė – dvėsti, dvėsinėti (Pln)
  Dvasėninks − vožtuvėlis su mygtuku orui išleisti (Vkš)
  Dvasna – 1) dvėsimas, galas (Krtn, Plt), 2) nuodvėsa, nuosproga, perdvėsėlis (Vkš, Lž)
  Dvasnas − prastas, netikęs (Šts)
  Dvasus – greitai dvesiantis (Slnt)
  Dveinaitis
  – dvynas (Ll)
  Dvelekis – prieduras, sekiotojas (Grg)
  Dvėlinkė − patalų užvalkalas, dvilinkai sulinkęs
  Dviekoutė – dvėsuoti, alsuoti (Dr, S. Dauk.)
  Dvilinkis – stambus kraujasurbis vabzdys
  Dzaiginietė – be tikslo, be reikalo lakstyti (Skd)
  Dzilentė – griežti, čirpinti (Žd)
  Dzindzals – skambaliukas (Kv)
  Dzingals – skambalas (Yl)
  Dzingulioutė – skambaliuoti, cinguliuoti (Škn)
  Dzukis – žemas, stiprus, sunkus žmogus (KlvrŽ)
  Dzvekītė – mušti (Kair)
  Džaba – pyla (Gd, KlvrŽ)
  Džabītė – 1) mušti, plakti, kapoti (KlvrŽ), 2) smarkiai lyti, čebyti (Skd, Sd), 3) daug valgyti, kirsti (Brs)
  Džagnuotė – ėsti, graužti (Šts)
  Džangterietė – sužvangėti, džengtelėti (Skd)
  Džeganas – išėdos, iščeškos, čeganos (Bržr, Slnt)
  Džeganuotė – kapoti, čeganoti (Šts, Ms)
  Džektelietė – žnektelėti (Vkš)
  Džiauginīčė – teatras (S. Dauk.)
  Džiaugsena – džiaugsmas (Plt)
  Džiausena – džiovimas (Vkš)
  Džiauta – 1) vieta jaujoje tarp dviejų ardų, jaujos lova (Žd), 2) jaujos lovoje džiaunamas linų ar javų kiekis (Skd, Šts), 3) pintinė sūriams džiovinti (Lkv, Varn)
  Džiautovės – virvės skalbiniams džiauti (Šts)
  Džilentė – pjauti, džirinti (Vkš, Žr)
  Džindžė – 1) naminė degtinė (Krš), 2) denatūratas (Šl)
  Džingterietė – skambtelėti, dzingtelėti (Vkš, Vvr)
  Džingoutė – supti, linguoti (Šts)
  Džiovainė – džiovykla (Šts, Yl)
  Džiovainis – sudžiuvęs, džiovintas (Šts)
  Džiovinsena – džiovinimas (Šts)
  Džirktelietė – kirptelietė, čirkštelietė (Vkš)
  Džiubītė – lesti, kapoti su snapu (Kair)
  Džiubuotė – kirsti, kapoti, dziobinti (Tl)
  Džiugesys – gaudimas (Šv)
  Džiugietė – gausti, žvagėti (Rt)
  Džiūkštelietė – užkirsti, suduoti, čiukštelėti (Šll)
  Džiumbarītė – mušti, plakti (Šts)
  Džiumbars – rykštė (Šts)
  Džiumpalielis – mažas vaikas (Dr)
  Džiungarītė – supti (Šts)
  Džiūnītė – žiopsoti (Šts)
  Džiūsna – kas liesas, sudžiuvęs (Erž, Krš)
  Džvangtelietė – barkštelėti, suduoti (Vkš)

 • Komentarai išjungti - D
 • B

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Baba – 1) motinos ar tėvo motina, močiutė, senelė (Vvr), 2) sena moteriškė (Ms, Grg)
  Babaks
  − menkavertis rakandas, daiktas (Krkl)
  Babalioutė – niekus kalbėti, bambėti, veblėti (Klp)
  Babaušis – vaikų baidyklė, šmėkla, baubas (Užv, Krt)
  Babaužė – utelė (Kv)
  Babītė − 1) krauti, dėti, mesti (Kal), 2) kulti, daužyti (Ggr)
  Babīzninks − neturtingas valstietis, kampininkas (Rs)
  Babkas lapā − lauro lapai (Pol.)
  Babrentė – dėti, nešti kur nors (Krtv)
  Babūnė − senelė

  Bachūrs – vaikagalys, vaikpalaikis (Pol., Varn)

  Bačka – statinė (Brus., Grg, Slnt)
  Bačkis – storulis, dručkis (Šl)

  Badaris – triukšmas (Šts)
  Badavėjė – 1) bado metas, skurdas (Jrb, Up), 2) kas niekad neprivalgo, badmira, besotis (End)
  Badbolbė – ankstyvoji bulvė (Šts)
  Baddvasa – kas neturi ko valgyti, badmirys, badmira, sudžiūvėlis (Rs, Skr)
  Baddvasautė – badą kęsti, badmiriauti (Rs, Jrb)
  Baderioutėis – painiotis, kliūti (Tl)
  Badėškā – skurdžiai (Yl)
  Badiesena – badėjimas (Šts)
  Badietė – badą kęsti, badauti, nevalgyti, alkti (Skr, Pgg)
  Badinietėis – tinginiauti, bastytis, valkiotis (Skr)
  Badīstė – badas (Krž)
  Badītinis – sudurstytas, susiūtas iš skiaučių (Šts)
  Badkuošis – besotis (Dr)
  Badlaikis – badmetis (Trk)
  Badmaišis – kas dažnai valgo ir vis alkanas (menk., Kair)
  Badmėra – kas nuolat trūksta valgyti, nuolat alkanas (End, Užv)
  Badpėlvis – besotis, badmirys (Dr, Ggr)
  Badplaukē – ilgi, neišsišėrę gyvulio plaukai (Šts)
  Badplonksnės – neišsišėrusios plunksnos (Šts)
  Badpotrė – prasta sriuba, putra (Šts, Ms)
  Badrėjė – badmira, badsmuka (Varn)
  Badragaišis – juodų miltų, prastas pyragas (Trk)
  Badsmėlgė – plona smilga (Yl, Skd)
  Badstėpa – badmirys, badsmuka (Slnt)
  Badvėitė – prasta žemė (Dr)

  Bagamazas Brus. 1) smulkių prekių nešulys (End), 2) būdelė turguje (Brs)
  Bagamazninks – smulkių prekių pardavinėtojas (Akm)
  Bagarautėis – linksmintis, vakaruškauti (Šv)
  Bagarioutė – 1) maišyti, žarstyti lazda (Grg), 2) kasti, semti (Jrb)
  Bagarioutėis – nykti, skursti (Jrb)
  Bagaris – neturtingas, nusigyvenęs žmogus, nuskurėlis (Skr, Šlv)
  Bagarninks – vakaruškininkas (Šv, Jdr)
  Bagaroutėis − 1) makaluoti, baksnoti, badyt (Kv, Up), 2) snausti (perk., Rs)
  BagarsVok. 1) lazda, pagalys (Pgr, Up), 2) mašina uostams ir upėms gilinti, žemsemė (Klp), 3) kaimo pasilinksminimas, vakaruškos (Šv, Vvr)
  Baguotī – turtingumas (Vvr)
  Baguots – apkūnus (Grg, Vvr)

  Baideklis – baidytojas, baidyklė (Šts)
  Baidīkla – vieta, kur baido, vaidenasi (Grg)
  Baidīklė – 1) žmogaus pavidalo iškamša baidyti paukščiams, darantiems laukuose ar soduose žalą (Krkl, Skr), 2) baisus padaras, šmėkla (Jdr)
  Baidītėis – vaidentis (Grg, Nt)
  Baidols – vaiduoklis, baiduoklis (Krtn)
  Baiduoklis – vaiduoklis (Šil)
  Baigena – galas, mirtis (Skr, Ar)
  Baigtinuoji – nelaimė, galas, mirtis (Skr)
  Baigtovā – prietaisas baigti audeklui austi (Šlv)
  Baigus – baisus (S. Dauk.)
  Baika – 1) šmėkla, baidyklė (Žd, Lž), 2) juokas, juokavimas, tuščias dalykas, pasaka (Pol., Brus., Klp)
  Baisielie – 1) baisus žmogus, bjaurybė, neklaužada (Krš, Šts), 2) pabaisa, baidyklė (S. Dauk.)
  Baisis – 1) baisumas, baimė (Šts), 2) bjaurumas, piktumas, įkyrumas (Skr)

  Bajuoralė – bajoraitė (Vvr)
  Bajuorėkė – bajoro duktė, bajoraitė (Vvr)
  Bajuorėns – vidutinis bajoras, bajorukas (Vvr)
  Bajuorgalis – nusigyvenęs bajoras, balalaikas (Skdv, Šts)

  Bakalerėjė – triukšmas (perk. Ms, KlrvŽ)
  Bakanis – 1) avinas (Vkš, Lž), 2) lepūnėlis (perk., Skd)
  Bakaroutė – badyti, bakštinti, guiti (Ll, Krkl)
  Bakava – prastesnis namų kambarys virti, miegoti, kam pasidėti (Sl., Kv, Rs)
  BakisVok. 1) regztis, rezginės, maišė (Prk, Kv), 2) nešinys, nešmenė, pakas (Skd)
  Bakiuotė – pakuoti (Šts)
  Bakiuotėis – 1) mušti (Rt), 2) eiti (keliais), klupsčiuoti (KlvrŽ)
  Baklagė – kareivių prie diržo nešiojamas aliumininis butelys
  Bakmalis – košės grūstuvis, kruštuvas (Brs)
  Baknītėis – stuksenti, mušti, bakinti (Skr)
  Baknuotė – 1) baksnoti, badyti (Skr), 2) intr. sunkiai eiti (Rs)
  Bakšė – šalinė (Grg, Kl)
  Bakšnuotė – sugrūstų spirgintų kanapių valgis, spirgutė (Vkš, Ms)
  Bakštalī – badyti, mušti (Varn, Užv)
  Bakštals – 1) spirginė, pamirkalas (Šts, Brs), 2) nenuorama, lindikas (Pp)
  Bakšterī – raginti, badyti (Varn)
  Bakštinietė – badyti, mušti (Šts)
  Bakštī – badyti, kumšėti, daužyti (Brs, Pp)
  Bakštuols – grūstuvas košei grūsti, bakmalis (Šts)
  Baktalī – mušti, barti, prikaišioti (Krkl)
  Bakuotė – sunkiai bristi, klampoti (Ggr, Slnt)
  Bakūžė – sena prasta pirkia, lūšna (Vok., Skr)

  Bala – ko nors daugybė, begalė (perk., Šts)
  Baladuonė – beldimasis, baladojimasis (Kair)
  Baladuošios – pabalda, padauža (Skr)
  Balakas – prastas viršutinis drabužis (Pol., Kv, Tv)

  Balamutītė –
  ką nors netinkamai daryti, kvailioti, plepėti, gaišti, klaidinti (Brus., Pol., Krtn)
  Balamūts
  – kas iš kvailumo, išdykumo ar blogos valios daro ką ne taip, kaip reikia, paikšas, išdykėlis (Brus., Pol., Skr, Pln)
  Balandaitis – balandžių jauniklis (Grg)
  Balans – viršutinis žemės sluoksnis, priaugęs augalų šaknų, ypač durpyne, velėna (Brs, Šts)
  Balazī – pykimasis, rietenos (Krkl)
  Balazī – 1) keikti, plūsti (Škn), 2) barti (Jrb), 3) niekus taukšti (Šts, Grk)
  Balažī – nerimti (Lk)
  Baldaroutėis – maišytis (Pln)
  Baldašītėis – baldantis ką veikti (Akm, Krkl)
  Baldaštars – didelis žmogus (Kv)
  Baldė – toks medinis indas, puskubilis, žema statinaitė (Prk, Plng)
  Baldgalis – medžio atpjova (Vkš)
  Baldis – indas, naudojamas skalbiniams plauti (Prk)
  Baldī – 1) belsti, trankyti (Šts), 2) refl. keliauti, trankytis (S. Dauk.), 3) refl. slankioti, valkiotis (S. Dauk., Akm)
  Balduonis − kas baldosi, naktibalda (Šts)
  Baleizis – kaltas krėslų ir stalų varams iškalti (Germ., Užv)
  Balgans – balzganas (Vvr, Prk)
  Balguonis – nenuorama, padauža, peštukas, nenaudėlis (Kal, Slnt)
  Balinīs – balinamas audeklas, baltalas
  Balkis – sija, rąstas (Vok., Pp, Kv)
  Balondis – karvelis (Mžk, Prk)
  Balsuotė – baltuoti (Yl)
  Baltakė – degtinė (šnek., Ms)
  Baltals – prametalas, uždaras (Užv, Kair)
  Baltgalvė – ramunė
  Balvas − dovana, kyšis, papirkimas
  Balvonautė – dykinėti, išdykauti (Brs)
  Balzatī – plepėti, balzgatyti (Krž)
  Balzgans – balsvas, neaiškiai baltas (Grg, Slnt)

  Bamba – trumpas pagalys, ant kurio galo sukasi vytuvai, įstatomas į kokį krėslą ar trinką (Grg)
  Bambainis –
  pilvotas (Šts)
  Bambalėnė – niurzga, bambeklė (Šts)
  Bambalis
  – 1) indas pienui į pieninę vežti, bidonas (Yl, Skd), 2) indas žibalui (Sd)
  Bambaliuotė – bambėti, bambaliuoti (Kv, Vkš)
  Bambals – 1) varpas (perk., Yl), 2) spuogas (perk., Mžk)
  Bambarieža – mažo ūgio žmogelis (Trk)
  Bambariežla – mažo ūgio pilvotas žmogus (vaikas) (Užv)
  Bambars – pumputys (Ggr)
  Bambaruoks – bambeklis (Skr)
  Bambatrīnis – 1) naujoviškas šokis, laikomas ne visai padoriu (Trg, Kl), 2) pašokys, pasilinksminimas (Skr)
  Bambazī – barti, raginti (Trk)
  Bambeklis – bambalius, bambėtojas (Kv, Grg)
  Bambelis – supresuoti šiaudai
  Bambezas – bambeklis, bambalius (Skd, Kl)
  Bambinietė – vaikščioti be darbo, slampinėti (Skr)
  Bambintė – 1) skambinti (Jrb, Vkš), 2) nerangiai eiti (Vkš)
  Bambī – valgyti, srėbti (menk., Brs)
  Bambizas – vaikigalis, paauglys
  Bambtelietė – neaiškiai pasakyti, tarstelti (Vkš)
  Bambuočius – bambotas arklys (Ggr)
  Bambuoks – rąstagalys, stuobrys (Skr)
  Bambuolakis − žmogus didelėmis akimis

  Banda – 1) būrys galvijų, kaimenė (Vdk, Plt), 2) sodžiaus jaunimo pasilinksminimas, vakaruškos (Skd)
  Bandadaržis – aptverta daržo kertė karvėms suvaryti, bandodaržis (Lž)
  Bandaganis – galvijų piemuo, galvijagonis (Kv)
  Bandaginīs – bandos varovas (Rs)
  Bandėnė –
  1) aptvaras bandai laikyti (Šts), 2) toliau nuo ūkio esanti ganykla (Šts), 3) piemenų pokylis per Sekmines, sambaris (Brs)
  Bandėšks – būdingas bandai, gyvuliškas (Šts)
  Bandīkštis
  – bandos gyvulys, galvijas (S. Dauk., Akm)
  Bandoks – mažas duonos ar ragaišio kepaliukas (Skr)
  Bandšunis – bandos, kaimenės šuo (Grk, Užv)
  Bandulis – pirktinė maža bandelė, bandelis (Brs, Žd)
  Banduodaržis – prie namų užtvaras gyvuliams suvaryti vasarą, diendaržis (Kv, Als)
  Banduokėimis – diendaržis, laidaras (Kv)
  Banduostaldis – galvijų, bandos tvartas (Kv)
  Banduotakis – takas, kuriuo galvijai (banda) genami į ganyklą (Lkv, Kv)
  Bandžiulis – 1) draugas, bičiulis (Mšk, Šl), 2) bendradarbis (Šl)
  Bandžiulīstė – draugystė, bičiulystė (Šl)
  Bandžius – 1) kerdžius (Brs, Mžk), 2) bernas, tarnas
  Bangintėis – daug valgyti, kimšti (Ll)
  Bangiuotė – vilnyti, banguoti, siaurėti (S. Dauk.)
  Bangouts – 1) su pasmarkėjimais (perk., Šts), 2) audringas (Šts)
  Bangulioutė – siausti, dūkti (Šts)
  Banguotėis – pustyti (Ggr) 
  Bankieta – puota, banketas (Pol., Mžk)

  Barabanītė – trankyti, belsti (perk., Jrb, Kv)
  Barabans –
  kuliamosios mašinos dalis, į kurią leidžiami pėdai (Jrb, Up)
  Barbarka –
  rabarbaras
  Barbeklis – bambalius (Vkš)
  Barbietė – kalbėti (Vkš)
  Barbuols –
  koks kabantis daiktas, bumbolas, kunkolas (Up)
  Barbuora – kūlė (Rs)
  Barbtelietė –
  1) barkštelėti (Vkš), 2) piktai, neaiškiai tarstelėti, burbtelėti (Vkš)
  Barelis –
  eilė (Ms)
  Barena – barimas (Vgr)
  Barga – ėmimas prekių į skolą, kreditas (Vok., Yl)
  Bãriuotė
  − 1) šerti, penėti (Šll, D. Sauk.), 2) piktai žiūrėti (Brs)
  Bargavuotė – peikti, niekinti (Lž)
  Barkšnuotė – belsti, barškinti (Vvr)
  Barkštlapynė – barščių lapų sriuba (Lkv)
  Barkštlapis – barščio lapas (Lkv)
  Baronka – riestainis
  Bars – vienu kartu užimamas lauko ruožas dirbant (pjaunant javus, raunant linus, šienaujant) (Slnt, Yl)
  Barsena – barimas (Vkš)
  Barstva – kirvis su plyšeliu vinims traukyti (Vok., Lkv)
  Barškals – 1) medinis varpelis, rišamas gyvuliams po kaklu, barškutis, kleketas (Klp, Lkv), 2) bažnyčios šveicoriaus lazda su barškančiu galu (Grg), 3) toks barškantis vaikų žaislas (Grg)
  Barškepys – nenaudėlis, apsileidėlis (Skr)
  Barškesys – barškėjimas (Grg)
  Barškī – barškalas, barškutis, tarškynė (Šv)
  Barta – 1) lovos šonas (Vok., Trg), 2) su plačiais ir riestais ašmenimis kirvis (Vok., Dr, Pln)
  Barva – 1) spalva (Pol., Kal, Krt), 2) kostiumas (Rdn, Slnt)
  Barzda – 1) smakras (perk., Vvr), 2) mažutės šaknys, daigai, 3) kablys, užkarpa (meškerės ar žeberklo), užbarzdinė (Vkš), 4) ant daržinės durų užleidžiama šiaudais pinta uždanga (Žr)
  Barzdoutėis – apaugti šaknimis (Šts)

  Basnirčia – basaminčia, basnyčia (Šll, Skdv)
  Basnuotė – pamažu, smulkiais žingsniais bėgti (Varn)
  Basteklis – 1) lazda (Skd), 2) bažnyčios tarnas (Skd)
  Bastūns – klajūnas, perėjūnas, valkata (Šlv)

  Bašlėks – kapišonas (Pol., Brus., Grg)

  Batalėjė – peštynės, triukšmas (Up)
  Bataulis
  – bato aulas (Brs); neapgalvotai beselgianio žmogaus apibūdinimas (Šts)
  Batpalaikis – senas, menkas batas (Kl, Grg)
  Bats – malūne skylė, pro kurią pilami grūdai į kašę, aulas (Brs)
  Battraukis – įnagis, kuriuo nutraukiami auliniai batai (Šts)
  Batvėnē – virta iš burokų rūgšties sriuba; batvinių lapų sriuba (Mžk, Užv)
  Batvinis – burokas (Brus., Pol., Akm, Gršl)

  Baubintė – gąsdinti, baubu baidyti (Jrb)
  Baudās
  – taisantis, žadais
  Baudītėis – baustis, ruoštis (Vdk)
  Baugietėis – baimintis, bijoti (Pln)
  Baugīklė – vaiduoklis, šmėkla (Up, Kltn)
  Baugings – bailus (Šts)
  Baugis – baimė (Šts, Slnt)
  Baugštentė – bauginti, gąsdinti, baidyti (Šauk)
  Baugštīklė – baidyklė (KlvrŽ)
  Baugštintė – bauginti, gąsdinti (Vkš)
  Baugulīs – baugumas, šiurpulys (Krš, Užv)
  Bauguonis – kas baugus, nedrąsus (Šts)
  Baugus – 1) baugštus, bailus, baikštus, baimingas (Krkl, Rdn), 2) lepus (Krš, Sd), 3) baisus (Klp, Grg)
  Baulī – baubiamai dainuoti (Vvr)
  Baurė – ūkininkas (Vok., menk., Skd, Brs)
  Baustêis – ketinti, žadėti, rengtis, ryžtis (Erž, Škn)
  Baustītėis – 1) rengtis, ketinti (Up), 2) taisytis, niauktis (Up)
  Baužas – 1) baidyklė, baubas, šmėkla (Krkl), 2) didelis, paaugęs piemuo (Užv), 3) išdykėlis (Krkl)
  Baužė – baidyklė, baužas (Grg)
  Baužinietė – 1) užrištomis akimis gaudyti viens kitą, lauminėti (Als), 2) persirengus kuo nors, kad nepažintų, eiti į žmones (ppr. Užgavėnes) (Šv)
  Baužis – baidyklė, baubas (Als, Pln)
  Baužtė – eiti smagiai, drožti (Als, S. Dauk.)

  Bažmas – daugybė, aibė (psn., Slnt)
  Bažnīnčė – bažnyčia (Slnt, Grg)

  Bebkis – žioplys (Rs)
  Bebuotė – labai silpnai skaityti (Brs)
  Bebrenas – kailiniai, pasiūti iš bebrų kailių; geresnių kailių (ne avies) kailiniai (Grg)
  Bečītėis – lažintis, eiti lažybų (Lk)
  Bėdlīvs –
  neturtingas, vargingas (Vkš)
  Bedrekis –
  1) pamazgų duobė (Gršl, Plng), 2) srutų duobė prie tvarto (Krtn), 3) purvynė, klampynė (Ms, Slnt)
  Bedrīns – pamazgų duobė (Vkš)
  Bedruskis – žioplys, išsižiojėlis, lėtas žmogus (perk., Skr)
  Begalouts – labai ilgas (Ggr)
  Bėgšlīnė – ruoša (Varn)
  Bėgtīnės –
  bėgimo lenktynės (Kv)
  Bei –
  ar, bau (Klp, Vvr)
  Beicas –
  dažai medžiui dažyti prieš poliravimą (Vok., Grg)
  Beigelis
  – 1) riestainis (Vkš, Kltn), 2) pavalkų pynė, kamantų pavalkai (Kv, Rt)
  Beizas − berniūkštis (menk., Šauk)
  Bejuo − juolab (Šts, S. Dauk.)
  Bekrikščioks – nekrikštyta vėlė; šmėkla (šnek., Krkl)
  Belab – pagaliau (Up)
  Bėldoks – velnias
  Belšis – neaštrus peilis, kirvis (Vvr)
  Bembė – vėpla, iširėlis (Vkš)
  Bemberezas – nenaudėlis (menk., Klp)
  Bemberīs – 1) žolės stiebas, stagaras (Skr), 2) medžio stiebas, viršūnė be šakų (Skr), 3) stačiakalbis žmogus (Skr)
  Bembietė – darytis nerangiam, senti (Kair)
  Bembla – nubembėlis; pampla (Vvr)
  Bemblinietė – valkiotis be darbo (Vvr)
  Bemblīs – augalo stiebas (Jrb, Erž)
  Ben – bent
  Bendė – vyrų vasariškas viršutinis drabužis (Dr, Skd)
  Benduorius – kubilius (Rus., Krkl)
  Bendrība – draugiškumas, bičiulystė (S. Dauk.)
  Bendzė – botagas (ppr. storas) (Rs, Ll)
  Bengiams – paskutinis, prasčiausias (Vgr)
  Bengtė – baigti (Brs, Šts)
  Benkartietė − išsigimti
  Benkarts − išvisa, išsigimėlis (Mžk)
  Benkioutė – per linų mynę sugrobus mynėją už pažastų ir kojų tvoti jo užpakalį į benkį ar į mintuvus (Kin, Grg)
  Benkis – 1) suolas (Vok., Prk, Vvr), 2) toks rąstas su skylėmis mintuvams sukalti, įtvirtinti
  Bepigi – bepigu (Mžk, Vkš)
  Berbainis – nuberbėjęs, pasenęs (Grg)
  Berbietė – skresti, burgėti (Lkv)
  Berdanka − nevykęs šautuvas
  Bėrekšla – bėras, rudas žmogus (Užv)
  Berglautė – mėsinėti, skrosti (Grg)
  Berguotė – taisyti (Plng)
  Bergždinis – kuris neveda jauniklių, nevaisingas, bergždžias (Klp, Šl)
  Bergždinīs – 1) bergždžias, nevaisingas gyvulys (Brs), 2) kas neturi vaikų, bevaikis (Yl)
  Bergždoutė – nokti, bręsti, bergžti (Trš)
  Bėrī – bėris, rudumas, veido tamsumas (Užv)
  Berlečius – odinis apavas be aulų, pusbatis (Mžk, Plng)
  Bernelē – 1) pirmosios Kalėdų mišios, piemenėlių mišios (Grg, Šts), 2) Kalėdinė giesmė (Yl, Vvr)
  Berštas – šepetys; batų šepetys (Vok., Prk, Rs)
  Bertainis – daržinės, kluono galas, šalinė (Slnt, Trg)
  Beržlapė
  – ūmėdė (Vgr)
  Bestėjė – nenaudėlis, žvėris
  Bestėjė – 1) gyvulys, žvėris (Pln, Grg), 2) nenaudėlis, bjaurybė (men., Kv)
  Besuomis – ištižėlis, lepšis (Šts)
  Besuotēmiltiniai kukuliai su kanapių įdaru (Varn)
  Bėtaulis
  – bičių avilys
  Bėzā – supintų kasų pynės
  Bezdā – alyvos (Pol., Mžk, Kl)
  Bezeliuotė – bizdelioti, zylioti (Rs)
  Bezelis – menkos nuovokos ir nepaslankus žmogus, mulkis (Rs, Skr)
  Bezliepīčė – nei šioks, nei toks, niekam tikęs žmogus (Pol., Grg)
  Bėzmiens
  senovinės svarstyklės
  Bēzos
  alyvų krūmas

  Bī – 1) lyg, tarsi, rodos, it (Brus., Pol., Tl, Vdk), 2) kad, kad tik, jei (Pol., Grg, Krkl)
  Bīdelis – smulkiai malti, pikliuoti (Vok., Klp)
  Bīdeliuotė – smulkiai malti, pikliuoti (Vok., Klp)

  Bīdelka –
  ruginių pikliuotų miltų duona (Skr, Rs)
  Bieda
  – nelaimė; dviem ratais kinkomas vežimas (Pol., Skdv)
  Biedavuotė – 1) kaltinti (Up), 2) bausti (Up)
  Biednos – vargšas, neturtingas
  Biegena – naginė (Jrb, Kal)
  Biegesys – polaidis (Ggr)
  Biegī – pačiūža (Dr)
  Biegintė – tekinti, leisti lietis (Šts)
  Biegratis – dviratis (Klp, Grg)
  Biegsmie – 1) bėgsena, bėgimas (Klm), 2) čiuožimas, slinkimas (Klm)
  Biegsnie – tiesioji pavažos dalis (Klm)
  Biegšlus – 1) bėgus, bėglus (Pkl), 2) kuris gerai slysta, čiuožia (Trk)
  Biegšta – 1) bėga, bėgimas (Skdv, Skr), 2) bėgiojimas, triūsas (Skr)
  Biegštena – bėgsena (Skdv)
  Biegštus – bėglus, greitas, eiklus (Skr)
  Biegtėnuos – bėgte, bėgtinai (Vkš)
  Biegūns – 1) medinės kuliamosios mašinos didysis ratas, smagratis (Pln), 2) ratelio rate įtaisytas švino gabalas (Brs), 3) kartelė, pritaisyta prie jaujos ar daržinės pusiauverinių durų joms uždaryti (Pln)
  Bielingis – aũkštas, anttrobis, pastogė (Lat., Pln)
  Bierasis – bėras arklys, bėra kumelė (Vvr, KlvrŽ)
  Bierėms – vėtymas (Grg)
  Bierėns – bėrukas, bėris (Grg, Šv)
  Bierškis – ešerys (Vok., Klp)
  Biesos – piktoji dvasia
  Biesuols – biesas, nenaudėlis (Vvr)
  Bietaruotėis
  – 1) silpti, baigtis (KlvrŽ), 2) vemti (Brs)
  Bīgars – 1) kablys ant ilgos karties; lazda (Šv, Kv), 2) sodžiaus jaunimo šokių vakaras (Šll)
  Bī kāp – bet kaip (Slnt)
  Bī kas – bet kas (Vvr)
  Bī kor – bet kur (Vvr)
  Bī koriou – bet kur (Vvr)
  Bīkšas – puskvailis, pusklaikis, nevisprotis (Ggr, Pln)
  Bī kuoks – bet kuris (Vvr)
  Bī kumet – bet kuomet, bet kada (Vvr)
  Bīlis – kirviukas (Prk, Klp)
  Bīlkštelietė – smarkiau trinktelėti (Skr)
  Bīluodė – stalčius (Vok., Klp)
  Bimbals – gilys
  Bimbars – barimas (Grg)
  Bimbuoklis –
  bukas galas, stabaras (Ggr)
  Bingietė – 
  didėti, stiprėti, senėti (Vd)
  Bingtietė – 
  ponėti (Klp) 
  Bingts – 
  gražus, puikus (Klp, Dov)
  Bîržtva (-īns)
  – beržynas
  Bīra
  − derlius, naša (Šmk, Rs)
  Bīstrė –
  pasilinksminimas, pašokis (Rs, Vdk)
  Biškis
  truputis
  Bitka – kirtis, smūgis (Pol., Ms, Plt)
  Bizalaks –
  nusistelbęs, nusistovėjęs, prastas alus (Jrb, Erž)
  Bīzals
  – 1) įsiutimas (Šts), 2) skysti vaistai (KlvrŽ)
  Bīzduotė – gulėti tinginiaujant, tursoti (menk., Skr)
  Bīzintė – 1) raginti (Rs); erzinti (Kv); aistrinti (Užv), 2) pjauti, brūžuoti, zulinti (Grk); čirpinti (griežtuvu) (Rs), 3) lėtai, nepaslankiai eiti, lyg tingint vaikščioti, byzdinti (Jrb)
  Bīzla – tinginys, uitena (menk., Rs)
  Bīzoutė – ištižusiai, nevikriai dirbti (menk., Ll)
  Bīztėis – skursti (Šts)
  Bīzulioutė – gyliuoti (Užv); lakstyti (Kair)
  Bizūns – trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis (Brus., Pol., Grg, Vvr)
  Bīzuotė
  – gulėti, drybsoti (menk., Jrb, Skr)

  Bjaûris – bjaurumas, piktumas, įkyrumas (Grg)
  Bjaurastis – bjaurumas

  Blaisvos − balsvas, pabalęs
  Blankė – stora lenta (Skr, Yl)
  Blanks
  lygus, plynas (Plng)
  Blaûzdlauža
  – laikas, kada pašalusi purvynė dar nelūžta
  Blezdinga – kregždė
  Blezgė − nerimta moteris
  Blieka − skarda
  Blingintė – akinti; temdyti supratimą (Vd)
  Blīstė
  – dilti, kiurti
  Bliurbuoks – sovietinis laidinis garsiakalbis
  Bliuska – palaidinė
  Bliuznītė – ką nors iškeikti
  Blosėnės – tymai
  Blouzgā – pleiskanos
  Blučkaspirktiniai medvilniniai siūlai
  Blūdītė
  svaitėti, niekus kalbėti, kliedėti (Vkš, Yl)
  Blūdnastis –
  pasvaigimas, pakvaišimas (Up)
  Blukis
  krivūlė (Kal)
  Bluks
  trinka, storas pagalys, rąstagalys (Vok., Skr, Rs)
  Bluoms – 
  plotas, sklypas (Kv, Als)
  Bluoznos
  – iškvėšėlis
  Blužnis − diržas užpakalinėje drabužio dalyje su dviem sagomis (Grg, Lk)

  Bobžolės – moterų vartojamų gydomųjų žolių bendras pavadinimas
  Bodautė − ilgėtis, nuobodžiauti (Varn)
  Bodinka – pastatas
  Bolbė – bulvė
  Bolė – adatos skylutė
  Bonga – pabaiga, galas (Kl)
  Borgā – vėlesniam apmokėjimui (a bolvės če pardavuo ont borgā?)
  Bormašėnė – grąžtas (gręžtuvas)
  Bošis – ašis, stebulė
  Boužė – senovinės svarstyklės

  Bradãkītė – klampoti, sunkiai eiti (Nt)
  Brakalioutė
  − brazdėti, bildėti, tarškėti (Brk, Plng, Grg)
  Braks – didysis branktas, prie kurio prikabinami mažesni branktai bubaras spuogas, puškas (Vok., Plik, Klp)
  Brakšentė
  − pamažu brazdintis, braškintis (Sd)
  Brakšis − sulysėlis, sunykėlis (Kal)
  Braktīteis – 1) lįsti, norėti prisivilioti, pasinaudoti, 2) bastytis, vaikščioti (Dr)
  Brastva – brasta (Kv, Als)
  Brauktė – važiuoti
  Brė(č)ka – vežimas
  Brėtva − skustuvas
  Brėtvuons – pasipūtęs, nepaklusnus
  Brėžės – spyruoklinės akėčios
  Briauzga − sudžiūvėlis
  Briedgauris – šiurkšti žolė
  Briedūns – nepraustaburnis, paleistburnis (Užv)
  Briekšma
  – prietema
  Briekštė – temti
  Brigadierios − brigadininkas
  Bringtė – brangti (Krkl, Skr)
  Brizgėls
  – apynasris
  Brīzos − siauras, pailgas lašinių, mėsos gabalas
  Brîžiuotė – akėti su brižėmis
  Brostva – 1) brolija, religinė draugija (S. Dauk., Vvr), 2) rožinis, škaplieriai ir kiti smulkūs tikybinės praktikos daiktai (Gršl, Mžk)
  Brostvininks – brostvos narys (S. Dauk.)
  Brukis(esu girdėjęs keturias šio žodžio reikšmes) 1) akmenimis grįsta gatvė, 2) tam tikras laiko tarpas (DLKŽ), 3) tuzinas, 4) (grėbimas?) (griebimas) vienu užsimojimu (Krš)
  Brūkšts – pustyklė
  Brukavuotė – grįsti akmenimis gatvę
  Bruoga – degtinės raugalas; alaus putra, žlaugtai (Sl., Skr)
  Bruokavuotė – peikti
  Brungstė – užsiimti su mažais vaikais, žaisti
  Brūns – 
  briūnas, juodbėras (Mžk, Grg)
  Bruoms
  − bažnyčios kiemelis, pastatyti ir papuošti aukšti, viršuj sujungti, įvažiavimo vartai
  Bruosė – draugė, bičiulė (Krš)
  Bruožtė − brėžti, drėksti, braukti (Šauk)
  Brūsos (-ielis) – pagalys, balkis
  Brūztė – rūpintis, darbuotis be poilsio

  Bubars – spuogas, puškas (Klp)
  Bubintė
  (III asm. bobėn) – 1) bildinti, dundinti (Skr, Šts), 2) mušti (Skr, Grk), 3) smarkiai ką daryti; kulti (Skr)
  Budavuonė –
  Pol. 1) statymas, statyba (Pgg), 2) trobesys, troba (Klp)
  Būdavuotė
  statyti
  Būdė –
  galąstuvas
  Budīlninks
  – žadintuvas
  Budīnė – atsisveikinimas su mirusiuoju prieš laidojant
  Budinks – pastatas
  Budra – nakties vidurys, gūsras (Užv)
  Būdrautė – neramiai miegoti, neužmigti, nuolat pabusti (Krš, Lž)
  Būgautė – bijoti, būgštauti (S. Dauk.)
  Būktās
  – turbūt, tikriausiai, galbūt
  Bundelis – batonas
  Bungazītė – 1) mušti (Skd), 2) srėbti (Skd)
  Bunka – 
  kupra, iškilimas (Vvr)
  Bunkčiuotėis – 
  mėtytis, raitytis (Vvr)
  Bunkis – 
  didelis butelys vynui laikyti; skardinė žibalui (Pp, Vkš)
  Bunkulioutėis – rinktis į krūvą, maišytis (Up)
  Bunkulīs – 
  būrys (Up, Trg)
  Buntajers
  – pypkės kandiklio dalis (Germ., Šts), 2) kaspinėlis papuošti (Šts)
  Buntavuotė − kurstyti, kelti maištą, triukšmauti (Pol., Skr)
  Buntinis – kuris tokios tabako rūšies (S. Dauk.)
  Bunts – ryšulys, kūlys, glėbys (Vok. dial., Grg, Vvr)
  Buobkontė – papenčio viršutinė nenutašyta žievė (Varn, Brs)
  Buočius
   – senelis (Grg, Mžk)
  Buoms – 1) rąstas (Klp), 2) storoka kartis sunkiems daiktams kelti, dalba (Jrb), 3) kartis durims, keliui užtverti (Klp), 4) kartis arkliams pririšti miestelyje (Klp), 5) šiaudinio stogo dengiamojo ploto dalis per kartį (Skr)
  Buotā
  – auliniai batai, guminiai trumpais auleliais pusbačiai
  Burbuoklis – plačiažandis, riebus žmogus (Žd)
  Burbuols –
  burbuolė, bumburas (Tv)
  Burkliuotė – 
  pliurzyti, terlioti (Als, Vvr)
  Burkuons
  – morka (Lat., Sd, Yl)
  Burnuosos − storas apsiaustas
  Būstīms
  – būvimas, esybė

 • Komentarai išjungti - B
 • 2023 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Bal    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  

  Archyvas

  Gaspaduorē:
  Aurelijus:
  mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
  Arns:
  zordsdavini[eta]gmail.com

  Skaitliukas

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

  FB like box


  Mumis palaika

  Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

  Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
  Uždaryti
  Eiti prie įrankių juostos