Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

Ž

 • Filed under:
Pirmadienis
Lie 20,2009

Žabaltīs – žaltys (menk., Kal, Krtn)
Žabarainis − 1) šakotas medis (Tv, Als), 2) su ašakomis, sėlenomis, rupus (Kal, Šts)
Žabars – 1) smulki šaka be lapų, žabas (Ms, Slnt), 2) stagaras, stiebas (Mžk, Sd), 3) krūmas (Pln, Kl), 4) rykštė, virbas (Plt,Rdn)
Žabītė
− pliekti, mušti (Kair, Trk)
Žads – 1) galėjimas kalbėti, kalba (Vkš, Plt), 2) balsas, amas, garsas (Trk, Krš), 3) sąmonė (Slnt, Trk), 4) kvėpavimas (Trš, Vkš), 5) jūros ūžimas (Plng)
Žagata – šarka (Dov, Kin)
Žaima − juokai, išdaiga (Vvr)
Žaimuotė – 1) negražiai, nederamai elgtis, maivytis, vaipytis, kraipytis (Kin, End), 2) siausti, išdaigauti, paikioti (Pln, Krt), 3) tyčiotis, pajuokti (Kin, S. Dauk.), 4) erzinti, šaipytis (Kin, KlvrŽ)
Žaks – maišas (Klp, Rs)
Žalga
– 1) lanksti kartelė, didelė vytis, 2) nepatogumas, kliuvinys, vargas (Pvn, Bržr) 3) aukštas, ištįsęs žmogus
Žalgos – gremėzdiškas, didelis, nepatogus
Žagoustis – kas su stačiais ūsais (Varn)
Žaiminīčė – 
pasilinksminimas, pramoga (S. Dauk.)
Žalnierios
– pėdas (avižų, miežių)
Žalvos – žalsvas, žalganas
Žaneklis – 1) vedęs vyras (Lž), 2) jaunikis (End, Trk)
Žangars – 
aukštas vyras (Krkl)
Žardiena
– aikštė aplink klojimą, aptvaras
Žarītė − 1) smarkiai lyti, pliaupti (Vdk, Lkv), 2) godžiai valgyti, kimšti, kirsti (Rdn, Trk), 3) smarkiai pjauti, kirsti ar šiaip ką dirbti (KlvrŽ, Trš), 4) šlapintis (Žgč), 5) triesti (Krš)
Žavietė – kerėti
Žavintė – kankinti, varginti, kamuoti (Skr, Jrb)
Žebeklis – įtaisas, uždedamas ant snukio naminiams gyvuliams, kad nežįstų, nelandžiotų (Skdv, Skr)
Žebelės
– tušti dalykai, niekai, asmenys, kurie nevykusisi dirba
Žebeliuotė – niekus šnekėti, paistyti
Žėbintė – šviesti.
Žebravuotė – vagišiauti (Rnv, Brs)
Žegeklis – 
lanktis (Užv)
Žeimmėlžė
– senapienė
Žėlava − gedulas (S. Dauk., Plt)
Žėlavuotė − 1) gedėti (Skdv, Krž), 2) gailėtis, ilgėtis (Trk, Plt)
Žekė – kojinė (plonos)
Žekiets – švarkelis
Žekrišīs – kojaraištis
Želpoutė – spėlioti, pasakoti
Žemalieniškis – žmogus, palaidais užvarsčiais (kilm. nuo Žemalės kaimo)
Žemėn – šalin
Žemievėlka – rogių kelio vieta be sniego
Žemgrīnds – per pelkę išgrįstas kelias, kūlgrinda
Ženatvė – vedybos
Žertavuotė – juokauti, pokštauti (Pol., Krkl, Brs)
Žibilkos
– kibirkštys (iš akių)
Žiegis – 1) sykis, 2) kartas
Žīgioutėis – šerti gyvulius
Žimilžie – metus melžta nesusikergusi karvė
Žītkavuotė – teikti naudą, pelną; padėti (Sd, Vkš)
Žitkietė – 
austi žičkais (Užv)
Žiuobrintė
– ištižusiam eiti, žioplinti
Žiuogris – pinta tvora iš šakų
Žiuogspėras – pjuvenas
Žiūrė – avižinis kisielius
Žiurkavuonė – kilpa, skylutė sagai užsegti (Pol., Šll, Dr)
Žiūrsts – prijuostė
Žiužis − susuktų šiaudų pundelis
Žizdra – skeveldra  (Rs)
Žliegtarnė – skerdykla (Slnt, Ms)
Žlioburtė
– valgyti lyg be dantų, žlebsėti
Žlabana – 1) kieno akys ašaroja, žliumbia, 2) kas nuolat ašaroja, žliumbia
Žlabanuotė – 1) traiškanoti, varvėti (apie akis), 2) verkti, ašaroti, žliumbti
Žlabas – ėdžios su loviu karvėms
Žlagatītė – godžiai ryti, lapnoti
Žlėbė – akys (niek.)
Žlėbs – žvairas
Žliūgs – 1) koks nors šlapias, sunkus, įmirkęs, supuvęs daiktas (Škn), 2) kas stambus, nejudrus (Lkv)
Žmuogšala – speigas
Žniogis – virvė su kilpa kiaulei gaudyti
Žobrelė − klaidžiojanti laukuose švieselė, žaltvykslė
Žombis – arklas
Žombs – skvernas
Žosėnkūlis – švendrė
Žoviedâ – švedai
Žugara – kas labai smarkus, pasiutęs, akiplėša; bjaurybė (Šlv, Jrb)
Žulėks − apgavikas, sukčius, vagis, plėšikas (Sl.)
Žvagėnē
– pievų varpeliai
Žvakinīčia – žvakidė
Žvarbis − šaltukas, šiurpulys
Žvavos – akylas, sumanus, netižęs
Žviruvka − žvyrkelis

 • Komentarai išjungti - Ž
 • V

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Vabalie − meškeriojimo blizgė (Varn, Lkv)
  Vabalis − gyvatė (euf., Ggr)
  Vabrintė − vogti (Db)
  Vadaksnis − upės įlanka, kuri tik per potvynius susisiekia su upe (Brs, Slnt)
  Vadala – valkata, bastūnas
  Vadaloustis − tas, kurio ūsai maskatuoja (Rdn)
  Vadaluotė − 1) nerūpestingai mėtyti, vartalioti (Yl, Pln), 2) iš lėto kramtyti, vatuloti (Mžk, Vkš), 3) valkiotis, šlaistytis, trainiotis (Tl, Žd)
  Vadė − pavadis (Plt, Pln)
  Vadekliautė – vadelioti, vežant mėšlą
  Vadeklis − arklių vadžiotojas (Sd)
  Vadėninks − kas tinklą, vadą traukia (Plng)
  Vads − 1) užstatas (S. Dauk.), 2) įkaitas (S. Dauk.)
  Vaduovs − 1) svarbiausias giedotojas, maldų sakytojas (Vkš, End), 2) laidininkas (S. Dauk.)
  Vadus − kuris lengvai duodasi vedamas, pavadus (Plng, Kl)
  Vagol – pagal
  Vagorklos – agurkas (Krtn, Vkš)
  Vaguočius – padargas bulvėms, daržovėms kaupti, vagotuvas (Kin, End)
  Vaguoklė
  – vagojamasis plūgelis (Plt)
  Vaguorios − prievaizdas, ūkvedys (lat. vagars, Vkš)
  Vaguosena − vagojimas (Žd)
  Vaida − dvikova (S. Dauk.)
  Vaideliuots – 1) vaidila, 2) žinys
  Vaidīnė − išvaizda (S. Dauk.)
  Vaidlaimė − likimas, lemtis, dalia (S. Dauk.)
  Vaikioks – berniukas
  Vaikis – 1) vaikinas, bernas, 2) samdinys
  Vaina − karas (Sl., Vvr, Krš), 2) trūkumas, yda (Ggr, Šts)
  Vainiksergis − vyr. pabrolys, pamergė (Tl, Sd)
  Vainings − 1) kaltas, nusikaltęs (Trk, Mžk), 2) ydingas, su trūkumais (Yl, Mžk)
  Vainis − kas vainija, pašiepia (S. Dauk.)
  Vainuotė – peikti, koneveikti, kaltinti, barti (Rs, Vkš)
  Vairinībė − įdomybė (Krš)
  Vairus – 1) geras (Krtv), 2) svarbus, reikšmingas (Varn)
  Vaisgintėis − triukšmauti (S. Dauk.)
  Vaiskauns − kareivis (S. Dauk.)
  Vaiskus − kariuomenė
  Vaivuorā – girtuoklės
  Vajaks − užpuolikas, plėšikas (Sd)
  Vajavuotė – Sl. 1) triukšmauti, barti, skandalyti (Sd), 2) skriausti, engti (Yl)
  Vajuotė
  − 1) varinėti, vaikyti, gainioti (Lk, Brs), 2) stengtis įgyti, siekti (Šts)
  Vajuotuos − kas vajoja, gainioja (šts)
  Vakartis – dirbti einant ar į kelionę įsidedamas valgis
  Vaksavuotė – tepti, blizginti batus
  Vaksenė − barimas (KlvrŽ, Slnt)
  Vaksītė – barti; ėsti galvą, kaulyti
  Vaktoutė − ginti, saugoti (Klp, Vž)
  Vakuluotėis − vargti, kamuotis (Žd)
  Valažiuotė – volioti (Vvr)
  Valiuoks – apgavikas
  Valiuotė – pajėgti, galėti
  Valkavuotė – Pol. 1) valku lyginti, kočioti drabužius (DūnŽ), 2) minkyti, maigyti, minkštinti (DūnŽ, Up)
  Valks
  – 1) viršutinioji (rumbuotoji) kočėlų dalis, rumbė (Vdk, Krkl), 2) apvalus medinis įrankis kočioti, ridinis (DūnŽ), 3) rumbuota skalbimo lenta (Lk)
  Valkus – tąsus, lankstus, elastingas
  Valna – galima, leidžiama (Sl.)
  Valns – laisvas, nepriklausomas
  Valug – 1) prie, 2) šalia, 3) sulig, palei
  Vambuolė – juodvabalis, grambuolys (juodas augalėdis dirvos ir svirnų vabalas)
  Vambuotėis − sirguliuoti (Als)
  Vambra − lūpa, burna, snukis (menk., Slnt, End)
  Vambras − puodo kraštai, žiotys (Krt)
  Vampaliuotė − vambryti, loti (Pln, Slnt)
  Vampasītė – 1) iš lėto loti, vambryti (Grg, Rdn), 2) niekus kalbėti, plepėti (Rnv, End)
  Vanagnuosis
  − kas su kumpa nosimi (Lk)
  Vanaguotė − drąskyti, plėšyti (Žr, Šts)
  Vanckaris − neužperėtas, neužėjęs kiaušinis, paperas (Akm, Mžk)
  Vandarīkštė − vaivorykštė (Akm)
  Vandeneivis − jūrininkas (S. Dauk.)
  Vandenpėivė − užliejama pieva (Ggr)
  Vandzuotė − 1) nuolat dėvėti, trinti, valkioti (Mžk, Vkš), 2) sunkiai nešioti, tąsyti, tampyti (Gd)
  Vanginīs − tinginys, slunkius (Sd)
  Vanguorītė − sunkiai nešti, tempti, vilkti (KlvrŽ, Šts)
  Vanskara − valkata, bastūnas, vadala (Šts)
  Vanuotė – keikti, maudyti
  Vapčiuotė − 1) vapėti, švagždėti, murmėti (Ms), 2) smukčioti (Šts, Skd)
  Vapna – kalkių, cemento ir molio skiedinys (Kltn, Trk)
  Vapnaplakis − mentė (įrankis) (KlvrŽ, Krkl)
  Vapnīnė − šlapia žemė, molynė (End)
  Vapnītė − 1) terliotis (Šts), 2) krapštytis (Trk)
  Vapsagalvis − kas negabus (Šts)
  Vapsė − plepalas, vepalas (S. Dauk.)
  Vapsnuotė − žiobsoti (Žd)
  Varanka – rantyta lentelė šiaudų stogui dengti (Trk)
  Varaunos
  – 1) taupus, tausus, ūkiškas (Skd, Sd)
  Varavuotė –
  1) taupyti, laikyti (Pol., Brs, Kal), 2) tvarkyti, dėlioti (Als)
  Varažītė
  – burti
  Varčia – sargyba
  Varē − labai (lat. varen, S. Dauk.)
  Varėns − varydamas(is)
  Varingerklis − kas su išsikišusiu adomo obuoliu (Trk)
  Varings − galingas (lat. vārīgs, S. Dauk.)
  Varjavuotė – nervinti, pykinti, erzinti (Vdk)
  Varlagrōžtis
  − kiaukutas, geldelė (Trk)
  Varlagrūšė − laukinis kriaušės vaisius (Varn)
  Varlakis − su duobelėmis, reljefiškas audeklas (Brs, Kal)
  Varlakramis − nenaudėlis, pramuštgalvis (menk., Šts)
  Varlakriauklis − moliuskas, geldutė (Slnt)
  Varlakurkis − 1) laikas, kada varės kurkia (Ggr), 2) melagis (perk., Varn)
  Varlapurstis − ištižėlis, lebeda (Kal)
  Varluožis – buožgalvis (Pln, Kl)
  Varmasītė – klampoti, makasyti (Lk)
  Vars – 
  varovas, varytojas (Sd)
  Varsloutė
  − vadelėti (Mžk)
  Varstas − vasarojus (Sd, Vkš)
  Varstelis – vėrinys, karoliai
  Varstiena − vasarojiena
  Varstinis − vasarojinis, vasarienis (Vkš)
  Varstuots – amatininko darbastalis (Pol., Vok., Pln, Krt)
  Varškana − garankštis (Trk)
  Varškanuotė – glamžyti, raukšlėti (Vkš, Lž)
  Varškietpotrė − tokia skysta košė − bulvės su varške (Varn)
  Vartavuotė – verstis, prekiauti (Plt, S. Dauk.)
  Varts – 
  kartelė, skala apmatams pririšti arba nytims užnerti (Up, Rt)
  Varvalis
  – skystas tepalas
  Varžla − šienkartė (Lk)
  Varžus – diržingas, neskalus (Tl, Rdn)
  Vašuoklē – raudonieji serbentai
  Vašus – kuris gerai auga, veši, vešlus (Žd, Krž) 

  Večas, vetušas – 1) turintis daug amžiaus, labai senas, 2) seniai esantis, atsiradęs, 3) nuo amžių esantis
  Večerė − vakarienė (Pol., Tl, Yl)
  Vedeklis − 1) kas vadelioja per mėšlavežį (Slnt, Ms), 2) vedlys (Žd)
  Vėdelčios – šakutė (Pol., brus., Trk, Lk)
  Vedėns − vesdamas(is)
  Vedmenis − gyvulio gimda (Slnt, End)
  Vedo, vedvė – mudu, mudvi
  Veikalėnė − istorija (S. Dauk.)
  Veikautė − gyvuoti (S. Dauk.)
  Veikē – greitai, greit, neužilgo
  Veikinis − veikiamasis (S. Dauk.)
  Veiklinkis − galininkas (S. Dauk)
  Veikruodaiškis − prieveiksmis (S. Dauk.)
  Veikruodis − veiksmažodis (S. Dauk.)
  Veikruodvardis − dalyvis (S. Dauk.)
  Veiluoks – veltinis
  Vėindriekis − tinklas žuvims gaudyti, kurio viduryje tankios akys, o iš abiejų pusių retos
  Vėinėnīnkā − vienu arkliu kinkomi ratai
  Vėinėnīnkės − vienu arkliu kinkomos rogės
  Vėingijis − dvinytai austas audeklas
  Vėinpalis – kuris iš vienos palos, gabalo, nesudurtas (Rs, Akm)
  Veisies
  − augintojas, sodintojas, diegėjas (Slnt, Ms)
  Veislėnė − veislei laikoma kiaulė (Rdn, Als)
  Veislėninks − gimda, kiaušidės (End)
  Veislioutėis − veistis (Pkl)
  Vėišnė – vyšnia
  Veivelioutė − kalbėti kita tarme, leišiuoti (Užv)
  Veiziesena − žiūrėjimas (KlvrŽ, Žd)
  Veizietė – žiūrėti
  Veizietovā − akys (menk.)
  Veizīkla − virptis su šiaudų gniūžte, pūkštis (Šts)
  Veizīklė − matymas, rega (Žd)
  Veizuolā – akys (menk.)
  Veizuovā − veidas, burna (KlvrŽ)
  Vels – velnias
  Velkėns − vilkdamas (su įnag.)
  Vėlks – vilkas (ė ir l – tariama žemai, kietai)Ontā vėlks – štai vilkas
  Velnaklaks – baubas, baidyklė (Skdv)
  Vėlūstas
  − vėlyvas
  Vėn – vis
  Venčiavuonė – santuoka
  Vėnčevuotė – surišti dviejų žmonių gyvenimus
  Venčiavuotėis – tuoktis
  Vendis − virvagalys (Rs)
  Vendraunė − kelionė (S. Dauk.)
  Vendrietis − bradinys (S. Dauk., Ms)
  Vėndzīkla – rūkykla
  Venešietė − maišyti (Ggr)
  Ventarėnė − pilvas (šnek., End)
  Vepčiuotė − 1) vapalioti (Vvr, Krš), 2) vepesyti (Mžk, Vkš)
  Vepelė − 1) veidas (Yl, Skd), 2) burna (Mžk, Žd)
  Vepelis − plepys (Slnt, Krš)
  Vepeza − vėpla, žioplys (DūnŽ
  Vepezīstė − plepėjimas (Šts, Skdv)
  Veplas – lūpos
  Vepliuozė − prasta košė (Tl)
  Vepnuotė − žiobčioti (Šts)
  Vepris − paršelis (Dr)
  Vepskis − 1) vėpla, žioplys (Žr), 2) storalūpis (Užv)
  Vėrbā – žabai, žagarai, šakos
  Veriens – viralas, sriuba
  Veriduorios − koridorius
  Verpals − verpimas
  Verparnė − verpykla (Pln, Šts)
  Verpelie − 1) statinė, 2) medinis indas sviestui mušti, muštokė, 3) tūrio matas, lygus ketvirtadaliui statinės
  Verščioks – kita tarme kalbąs
  Veršlaks – veršputrė (Rdn)
  Veršpotrė
  − veršių gėralas, putra
  Vėrtenė − vieta, kur lengvai virstama, virtykla
  Verventė – nesmarkiai loti, vampsėti
  Vervents – prietaisas virvėms sukti
  Vervietė − loti
  Vėsadums − visada (Rdn)
  Vesēlė – vestuvės
  Vėsumet – visada
  Vešė − skalbiniai (Vok., Klp)
  Vešena − gabenimas, vežimas (Sd, Mžk)
  Vėškus– namo pastogė, palėpė (ė-tariama kietai, žemai). Senus rakandus laikydavuom unt vėškaus.
  Vešlietė − riebėti, storėti (Pln, End)
  Vešlus − riebus, apkūnus (Tv, Yl)
  Vėšta– višta ( ė – tariama kietai, žemai ).
  Vėtīklė – įrankis grūdams vėtyti
  Vetrėjė − sieros rūgštis (Yl)
  Vetušis − bažnyčios vyresnysis, seniūnas (Rt)
  Vevekšlė − vaikų baubas (Vkš)
  Vėzgus – judrus, apsukrus, gyvas
  Veželė – užvožiama dėžutė sviestui įsidėti
  Vėželė – velkė
  Vežėns − veždamas(is)
  Vežiečė − šoninė vežimo lenta, gardis (Lkv, Vkš)
  Vežimalis – 1) nedidelis, menkas vežimas (Kv, Varn), 2) kiekis, telpantis į tokį vežimą(Yl)
  Vėžla
  – žioplys, ištižėlis, apakęs
  Vežmenė − važta, vežamas krovinys
  Vėžuostis – žmogus retais ūsais, šapūsis (Grg, Dr) 

  Viaukčiuotė − loti, skalyti (Rs, Up)
  Viaukšlioks − šuniukas (Rs)
  Viaukštelietė − tarstelėti, leptelėti (Krš)
  Viauškietė − pliaukšti niekus (Krš)
  Vīburtė − vyburiuoti
  Vibždėlīns − knibždėlynas (Lk)
  Vibždietė − judėti, krutėti, knibždėti (Škn, Varn)
  Vibždotė − utelė (euf., Varn)
  Vicents − papentis (Krtn, Lkž)
  Vicītė − uiti, barti (Plt, Krš)
  Vidrītė − vyti, varyti, ginti (DūnŽ)
  Viduklis − vidutinis (Šv, Žd)
  Viečnos – amžinas
  Viedros – kibiras
  Vieputinė – vėjo pučiama vieta
  Vierašputrė – veršių gėralas, sriuba, putra (menk.)
  Viernos − patikimas
  Viešės − viešėjimas, viešnagė
  Vigeliuotė − raitytis, rangytis (Krš)
  Vigztė − svirti, linkti
  Vijuoklis – 1) viliūgas, viliotojas  (Ggr), 2) gandonešis, apkalbinėtojas (Plt)
  Vikelis
  − kamuolys (Vok. wickel, Slnt, Šts)
  Vikeliuotė − sukti, vynioti (Vok. wickeln, Šts, Slnt)
  Viknītė − 1) nešti, vilkti (Vkš, Varn), 2) vyti, ginti (Vvr)
  Viksčiuotė − kraipytis, maivytis (KlvrŽ)
  Viksnuotė − pamažu judinti, viksenti (Brs, Grš)
  Vīktė – sektis
  Vilgšnas − kiek šlapias, drėgnas
  Viliūgs – 1) gundytojas, viliotojas (Vkš), 2) sukčius, apgavikas (Trg)
  Viliuoks –
  1) ritės siūlas, prie kurio priduriama pradedama verpti vilna (Jrb, End), 2) pagaliukas, ant kurio užmaunama trinama šeiva (Grk, Rs), 3)  virvelė arba drobės gabalas pradėtam ar baigiamam austi audeklui riesti, mazgytuvė (Šv, Lkv)
  Viliuoks – taurelėje ar butelyje paliekamas svaigalų likutis (Kl, Brs)
  Vimzdinietė
  − vaikštinėti, slankioti, plazdinėti (Šts, Trš)
  Vinčā − toks trauktuvas valčiai traukti į krantą (Plng)

  Vinčerga − kas nerimtas, išdykęs, pasileidėlis (Pln, KlvrŽ)
  Vinčiavuonė – santuoka, sutuoktuvės (Pol., S. Dauk.)
  Vinda – 1) toks rankinis grąžtas (Pln, Grg), 2) sukamoji rankena (Vvr)
  Vindelė − stebulė (Grg)
  Vingaroutėis − raitytis (Vkš)
  Vingavėms − išsisukinėjimas (Šts)
  Vingietė − sukiotis, suktis (Plng)
  Vingurīs − vingis (Brs, Šts)
  Vingurtis − vingiuotas audimo raštas (Ggr)
  Vingurts − vingiuotas (S. Dauk.)
  Viniegalis – prasta vinis (Lkv)
  Vinklavuotė
  − lankstyti, mankštinti (Yl, Skd)
  Vinklis − juokas, išdaika (Šts)
  Vinklus − lankstus (Pln, Šts)
  Vinkrus – graudus, liūdnas
  Vinuogalis – nulūžusi vinis (Plt)
  Viorsta
  – kelio atkarpa lygi 1,068 km
  Vipė − ožka (Gr, Skdv)
  Vipica − kas nuolat vaiposi, šaiposi (KlvrŽ)
  Vipicautė − šypsotis, maivytis (Šts)
  Virbinīčė – pašiūrė, stoginė žabams krauti, malkinė (Yl, Mžk)
  Virulīs – vandens verpetas
  Vištarnė – vištidė (Lk)
  Vītėnė
  − plaustas, didelis upių laivas
  Vīveklis − kas nuolat skundžiasi, verkšlena, zyzia (Rt, Žd)
  Vīvietė − 1) nuolat verkšlenti, 2) įkyriai prašyti, zyzti
  Vīvuotė − 1) dejuoti, aimanuoti, 2) įkyriai prašyti
  Vizguotė – krypuoti, linguoti
  Vīžena − vyža

  Vocelė− pintinė, krežis (la. vācele, Mžk)
  Voga – branktas (laisvai pakabinamas skersinis pakinktų viržiams kabinti)
  Vogtinīs − paslėptinis (Šts, Trk)
  Vokesnis − laikas, prieš pat saulės tekėjimą (S. Dauk.)
  Voknosa − kumpnosa (Šts, Brs)
  Vokoutė − kaišti, skusti (Mažk, Ms)
  Volīkla − išvoliota vieta (Prk, Lnkv)
  Voluotė − minkyti, kočioti (Pln)
  Vorakuojis − kuris ilgų kojų (Šts)
  Vorčioks − skersinis, už kurio kabinami viržiai, branktas (Lc, Vkš)
  Vorešiuošis − išaižos (KlvrŽ)
  Vorie − lengvi išeiginiai ratai (Lž, Vkš)
  Vorietė − didėti pilvui (Lk)
  Voserkis − vaikigalis, nebrendila (Ggr)
  Vosioutė − vėtyti (Kl)
  Voverīkštė − vaivorykštė (Skd, Žd)
  Voverplaukis − kuris tamsiai rudos spalvos
  Vožuotė − 1) galvoti, manyti, svarstyti (Tl, Žeml), 2) stebėti (Yl, Brs)

  Vumptelietė – sprogti(DūnŽ)
  Vuobītė − su vargu, sunkiai gabenti (Brs)
  Vuobolē – obuoliai
  Vuodingas – kenksmingas, pražūtingas, žalingas
  Vuodītė − kenkti, daryti žalą (Pol., brus., Žd, Trk)
  Vuogsena − 1) vagimas(Mžk, Sd), 2) grobis (S. Dauk.)
  Vuoks – įrankis kailiams vokuoti (Lk, Prk)
  Vuoktė
  – valyti; doroti (javus)
  Vuolioutėis − savivaliauti, išdykauti, dūkti, šėlti (Ms, Slnt)
  Vuolītė − eiti, keliauti, nešdintis (Trk, Sd)
  Vuols – šienas sustumtas į pailgas kupetas (po džiovinimo prieš kraunant į vežimą)
  Vuomautė – rėkti, šaukti
  Vuošekėnis – lepšis (grybas)
  Vuotkuotis – botkotis
  Vuožautė – ožiuotis, atsikalbinėti
  Vuožnus – jautrus
  Vužinietė − vaikštinėti šlepsint (Klp)

 • Komentarai išjungti - V
 • U, Ū

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Ubags − 1) elgeta (Pol., brus.), 2) beturtis, vargšas (End, Sd), 3) prymazgytuvė (Kv, Jdr)
  Ubagėnė − didelis skurdas (Sd)
  Ubla − krosnis dervai degti (S. Dauk.)
  Ubladė – trobesys, kur buvo duonkepė krosnis arba kur taisytas jovalas
  Uburda − 1) įrankis (Pol. ubiór, S. Dauk.), 2) arklių papuošalas (S. Dauk.)

  Ūda − ilga virvė, nusagstyta meškerėmis žuvims gaudyti
  Ūdītė – 1) barti, plūsti (Vkš, KlvrŽ), 2) barant raginti ką daryti (Kl, Gršl)

  Ugada − susitarimas, sutartis, susitaikymas (Sl., Mžk)
  Ugãdasmot. g. atlyginimas (S. Dauk.)
  Ugadītė − taikyti (Gr)
  Ugadlīvs − ramus, taikus (Gr)
  Ugadnus − tinkamas, palankus (Gr)
  Ugatės − ana, antai (Kl)
  Ugnagesē − gaisai, pašvaistė (Varn)
  Ugnakaitis − židinys (Sd)

  Uidintė − uiti, ūdyti (S. Dauk.)
  Uiklavuotė − vaikyti, eiklinti (Skd)
  Uiklietė − darytis greitesniam, miklesniam (Šts)
  Uiklus − vikrus, mitrus (Šts, S. Dauk.)
  Uisė − kiaulė (Šts)
  Uitė – 1) nuolatos barti, keikti (Kair, Klov), 2) barant, keikiant raginti ką daryti (Tl, Pln), 3) varyti, ginti, guiti (Pln, Krkl)

  Uknolis – vinis pasagai prikalti, pasagvinė (Brus., pol., Rs, Vvr)
  Uksmīnuotė − mikčioti, nesusigaudyti (Štk)
  Ukstīnuotė − neaiškiai kalbėti, mykti, mikčioti (Kal)
  Ukstītė − priekaištauti, niurnėti (Als)
  Ukšlis − paršelis (Žd)
  Ūkštautė − ūbauti
  Ukštintė − žadinti (Škn)

  Ulbeklis − kas greitai, neaiškiai kalba (Varn)
  Ulbietė − burkuoti, ulduoti (S. Dauk., Krkl)
  Ulbtė − šipti, bukti (Rt)
  Uliava − laisvė (S. Dauk.)
  Ulīčė – gatvė
  Ulpis − atšipęs, nudilęs peilis (Rt)
  Ulžīs – tinginys, apsileidėlis, ištižėlis (Pp, Lk)
  Ulžus − tingus (Rt)

  Umarnās − staiga, umaru (Kv)
  Umars – greitumas, staigumas, skuba (Grg, Prk)
  Umarus
  − godus; rajus, ėdrus (Rs)
  Umisnē − tyčia, sąmoningai, specialiai (Pol., Vdk, Up)

  Unbargas – palūkanos
  Unčrabietė – užkopti, užlipti rabant (Užv)
  Ungzdesīs − dejavimas, inkštimas (Gršl)
  Ungztė − 1) dejuoti, vaitoti, inkšti (Slnt, Ms), 2) cypti, unkšti (Kv), 3) ūžti, šniokšti (Dr)
  Uns – jis
  Unt – ant
  Untrīdintė – užsiundyti, užpjudyti (Šts)

  Uodinietė − ieškinėti, šnipinėti (Užv)
  Uokatītė – skatinti
  Uoksā − smulkios šakos kurui (Šv)
  Uoksva – medžio išduba
  Uols – pagalys, prie kurio pririšamos tinklui traukti virvės (Plng)
  Uostainis
  − 1) ūsuotas (Yl, End), 2) akuotuotas (Ms, Šts)
  Uošėka, uožkėna – ožka
  Uoznā − ūsai (Plik)

  Upalis – 1) mažas, menkas upelis, upokšnis (S. Dauk., Sd), 2) latakas (Plt)
  Upara
  − pyktis, apmaudas, puikybė (Vkš, Rt)
  Uparītėis − pykti, širsti (Vkš, Gr)
  Upis − upė (Vkš, Trk)
  Upiuors − 1) pabaisa (Krž, Skdv), 2) bjaurus, piktas žmogus, nenuorama (Šll, Lkv)
  Ūpėnīnks – nepastovios nuotaikos, ūpingas žmogus
  Upiesnos – vieta, kur pavasarį yra tekėjęs upelis

  Urands – urėdas
  Urbeklis − yla (Kl)
  Urbintė − duobti, gręžti, daryti skylę (Mžk, Skd)
  Urdietė − 1) griūti, veržti (Vdk), 2) urgzti (S. Dauk.)
  Urdulēs − sūkuriais, verpetais, kamuoliais (Pp, Krš)
  Urdulīs − judantis, būrys (Vdk)
  Uresēs − strimgalviais, urduliais (Slnt)
  Uriadniks – eilinis policininkas
  Urkiuotė − nuolaat įkyriai barti, uiti, ūdyti (Bržr, Krtn)
  Urkštis − siauras tarpas prie tvarto (Rs)
  Urluoms − karštai, užpykus (DūnŽ)
  Urmas − judantis būrys, urdulys (Brus., pol., Mžk)
  Urmulās − veržliu srautu, sūkuriais (Trk)
  Urnietė − urgzti, narnėti (Šts)
  Urškis − dešra (Plt, Ms)
  Urvas − vijurkas
  Urzdietė − 1) urzgėti, urzti, narnėti (Brs, Šv), 2) murkti (Dr), 3) bambėti, niurzgėti (Pln), 4) murmėti (Lk)
  Urzdintė − 1) ūžinti, burzginti (Akm), 2) nerimti, bruzdėti (Žr, Kl), 3) delsti, lūkuriuoti (Ggr)
  Urzė − užpakalis (vlg., Kal)
  Urzenė − šokiai, vakarėlis (Trš)
  Urzintė − 1) bartis, pyktis (Jdr), 2) kulti javus su mašina (Erž)
  Urzis − burzgimas, ūžesys (DūnŽ)
  Uržintėis − pyktis, vaidytis (End)

  Ustaunē − nuolatos (Pol., Sd, Šlv)

  Ušietks − platus medinis indas su dviem ąsomis, auseklis (Pol., Rs, Sd)
  Ušuoks − staktos (Pol., Kv, Erž)

  Utieda − didelis neturtėlis; apsileidėlis (Šts)
  Utis – utelė (Krtn, Pkl)
  Utkara − skurdžius, utėlius (menk., Vdžg, Rs)
  Utkurža − neklaužada, užsispyrėlis (Ms)

  Uzamu − 1) iš karto, urmu (Žd, Ms), 2) didele apimtimi, plačiai (DūnŽ)
  Uzbuons – ąsotis (Pol., brus.)
  Uzdenis − apynasris (Brs, Kl)
  Uzdintė − raginti (Ms, Slnt)

  Užakē − akidangčiai (Plng, Šts)
  Užangalis − užpakalinis įėjimas į trobą iš kiemo pusės (Šll, Šv)
  Užars − skersinė vaga lauko gale (Slnt, Brs)
  Užauga − 1) atžala, ūglis (Šts), 2) nelygumas, atsikišimas (Šts)
  Užbakštalī – negyvai užbadyti (Užv)
  Užbambioks − neūžauga (Užv)
  Užbarzdė − 1) atsikišimas, užkarpa (Štk), 2) mažesnis pjūklo dantis (Tl, Sd)
  Užbrenda − mazgelis (Trk, Žd)
  Uždantē − 1) vieta už dantų (Ggr), 2) aarklių krūminių dantų dalis, gembė (Šts), 3) tokia arklių liga, užėdos (Ggr)
  Uždiečkas − priedas (Lk)
  Uždrabs − greimas, puta (Lk)
  Uždrīvuotė – užkamšyti plyšius (Kin, Plng)
  Uždura − duriamasis kastuvas (Šts)
  Užduralis − 1) užpakalinė arba prastoji priemenė troboje (Krtn), 2) sijonas (S. Dauk.)
  Uždžiūtkenklis − šykštus, šykštuolis (Als)
  Užiedis − ėdžios (Slnt, Tl)
  Užgairė − užuovėja (Vdk)
  Užgalėnės − nuošali vieta, užkampis (Ggr)
  Užgalis − 1) kraštas, pakraštys (Up, Dr), 2) užuogana, užaras (Trk, Šlu)
  Užgalvė − galvūgalis (Lk)
  Užgans − pa(si)tenkinimas (S. Dauk.)
  Užgardis − 1) ėdžios (Lk), 2) vežimo užgalis (Trg)
  Užgaris − vieta prie garvilkio, aukštinio (Lk)
  Užgauriets − gauruotas (Rt)
  Užgina − priešgyna, ginčas (Šts)
  Užglauda − užuovėja (Dr, Gršl)
  Užgniauža − susiaurėjimas (Šts)
  Užgniusis − užuomarša, snaudalius (Rt)
  Užgožis – indauja, šaukštidė (Plik, Prk)
  Užgraiža − 1) rintis, raukšlė (Ggr, Užv), 2) randas (KlvrŽ), 3) skardis (Tv)
  Užgraižana − įranta (Šts)
  Užgraižtasmot. g. briauna, kraštas (Šts)
  Užgriežėnė − nedidelis plotas (Grg)
  Užimtėnė − gyvulių aptvaras ganykloje (Lkv)
  Užimtinis − grobikiškas, agresyvus (S. Dauk.)
  Užkabarnus − priekabus, užgaulus (Šts)
  Užkabs − metalinis kabliukas (Žeml)
  Užkaiša − 1) vieta prieždos šone (Vkš), 2) skala, šakalys (Žeml)
  Užkaita − klaidingai į nytis įvertas siūlas, užsikeitimas (Plng, Varn)
  Užkaltė − atlošas, atrama (Slnt)
  Užkarabītė − užgriozdyti (Vvr)
  Užkarabūzītė − užguiti, užgraužti (Als, Šts)
  Užkarpa − 1) rantis, įkarpa, įskroda, griovelis, sąlaida (Prk), 2) spenelis, atauga (Vkš)
  Užkarpis − apavo užkulnis (Šts, Slnt)
  Užkart − iš karto, tuojau, nedelsiant (Trk)
  Užkarta − 1) rantis, įkarpa, įpjova (Erž, Vdk), 2) arklio dantų išdilimas, gedimas (Trš, Lk)
  Užkela − užtvertas žemės sklypas (Brs)
  Užkibītė – užlipdyti
  Užkibtovs − rankena, našokas, ąsa (Šts)
  Užkirtuklis − išryškėjęs ruožas, riba (Kair)
  Užkīšas − užsikišimas, spranginys (Šts)
  Užkīšis − kamštis, volė (Vkš, Žd)
  Užknabus − atlašus, atmatus, atkragus (Škn, Pkl)
  Užkolis − rato ašies kaištis, užkyšis (Lž, Žr)
  Užkranta − atbraila, užlenkimas (Plt, KlvrŽ)
  Užkrava − 1) tarpas tarp dviejų šalinių, tarpikas (Vkš, Trk), 2) neužkrautas, tuščias tarpas (Žd)
  Užkrova − išimama užtvara, pertvara (Šv)
  Užkuls − taukinė, įsnauja (Šlv, Tv)
  Užkurs − vienu kartu sudedamos į krosnį malkos (Als, Trk)
  Užla − lubų sija (Žg)
  Užlaidus − greitai užsileidžiantis (Šts)
  Užlaipa − tvoros sutvirtinimas (Lk, Varn)
  Užlauža − dirvos, miško prasikišęs sklypas (Šts)
  Užlaužā − žaboklės, žąslai (Šts)
  Užlentis − ėdžios, užėdis (Šts, KlvrŽ)
  Užlinda − užuovėja (Kl)
  Užlinkis − vingis, lankstas (Vdk, Šts)
  Užlonks – atlenkiamoji stalo dalis (Šts)
  Užmarėnīnks
  – gyvenantis už Kuršių marių; Neringos gyventojas
  Užmigīstė − užmaršumas (Als)
  Užmīžis − kirtis (vlg., Krš)
  Užmokesnis − užmokestis (S. Stan., S. Dauk.)
  Užnagė − 1) užpakalinės šuns kojos trumpasis pirštas (Trk), 2) užmova (Sd)
  Užnara − kilpa (Lk)
  Užnašus − užgaulus (Vkš)
  Užolksnis – šešėlis
  Užpapis − gyvulio tešmens pridėtinis rudimentinis spenys (Kl)
  Užpečėnė − mažas kambarys, esantis už senoviškos krosnies (Dr, Skd)
  Užpelenė − vieta už peleno, židinio
  Užpelns − uždarbis, užmokestis, pajamos (Rs, Grg)
  Užperenis − atitverta kambario dalis vaikui ar ligoniui (KlvrŽ)
  Užperis − kvailys, nenuovoka (menk., Užv, Kl)
  Užpjūvis − 1) nelygi pjovimo žymė, iškilimas (Šts), 2) žeberklo užbarzdė (Šts)
  Užpleitavuotė – atlenkiamoji stalo dalis (Jrb)
  Užplūdis
  − potvynis, užliejimas (Rt)
  Užplūska − užtvanka (Pln)
  Užprūgavuotė – užrakinti (Užv)
  Užrabietė
  – užkristi (Varn)
  Užraizgana − išlinkimas, ringė (Šts)
  Užrantė − vaga vandeniui nubėgti (Ggr)
  Užrīšis − raištis (Pvn, Sd)
  Užsags − kilpa sagai užsegti (Ggr, Bržr)
  Užsakā − viešas būsimųjų vedybų skelbimas bažnyčioje (DūnŽ, Vkš)
  Užsieda − gale kaimo aptvertas daržas (Kair)
  Užsiauta − verpetinga vieta upėje (Mžk)
  Užsiviežėlis − begėdis (Krš)
  Užslauga − 1) paslauga, patarnavimas (Dov, Užv), 2) pagalbininkas, užvadas (Krkl, Vkš)
  Užslūga − nuopelnas (S. Dauk.)
  Užstavuotė – instrumentu pritarti, antrinti (Pol., Kv, Tl)
  Užstova
  − priedanga, slėptuvė (Kair)
  Užtairīta − užporyt (Slnt)
  Užtaivakar − dieną prieš užvakar (Gršl)
  Užtaralioutė – greitai, garsiai užšnekėti, užtarškėti (DūnŽ)
  Užtelietė − nesmarkiai, truputį pūstelėti (DūnŽ)
  Užtūra − santūrumas, susilaikymas, susivaldymas, ištvermė (Sd, Kal)
  Užtūris − užsilaikymas (Rdn)
  Užtvīnis − patvinimas, užtvinimas (Rt, Ggr)
  Užugnis − užpelenė (Sd, Šts)
  Užuotis − užuovėja (Grg, Ll)
  Užvada − biržė (Tv, Ggr)
  Užvads − pradininkas, sukėlėjas (Trk)
  Užvaizda − priežiūra (Ms)
  Užvars − batų raištis, varstis (Gršl, Skdv)
  Užvardė − pravardė (Šts)
  Užvarstis − batų raištis, varstis (Tl, Kl)
  Užvedinis − toks tripalis tinklas (Bržr, Žeml)
  Užvermė − uždaromoji lango ar durų pusė (Slnt, Dr)
  Užvīdelninks − pavyduolis (Rs)
  Užvīdus − pavydus (Vkš, Rs)
  Užvieža − įžūlumas (Žg)
  Užvis − daugiausia, ypač (Tl, Slnt)
  Užžaimuotė užtverti (ppr. painiojant, narpliojant) (KlvrŽ)

 • Komentarai išjungti - U, Ū
 • Š

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Šabakštinietė − knibždėti (Rt)
  Šabakštīns − bruzgynas (Gr, Šv)
  Šabakšts − apipuvęs medis (Pln)
  Šabaldasdgs. sprandas ir pečiai (Yl, Slnt)
  Šakalmiedis − skalamedis, kamienai, iš kurių ruošiami šakaliai (Lž, Vkš)
  Šabarā − menki, maži krūmai (Pvn)
  Šabars – skaldyti smulkūs akmenėliai plentui, keliui taisyti, žabaras (Užv, Krž)
  Šabavuotė
  − 1) būti be darbo, dykinėti (Trk), 2) miegoti (Škn)
  Šakarnis – šakotas (Trk, Krkl)
  Šablakuojis − kieno liesos, plonos kojos (Trk)
  Šablėtuons − šėtonas (Skdv)
  Šablioks − vaikėzas, piemengalys (Žr)
  Šablītė − 1) mušti, kirsti (End), 2) smarkiai bėgti, skuosti (Šts)
  Šabuostītė − 1) kapoti, kirsti, čebesyti (Plt), 2) godžiai valgyti (Plt)
  Šabuotė − 1) linguoti galva, kinkuoti (Als, Žr), 2) burti, kerėti (End)
  Šabždainis − kuris su pelais (Lk)
  Šadrus − gyvas, veiklus, judrus (Krt)
  Šabždietė − čiužėti (S. Dauk.)
  Šakains − 1) labai išsišakojęs, šakotas (Plt), 2) aikštingas (perk., Plt)
  Šakalėnė − malkinė (Tv, Varn)
  Šakalinis − 1) apaugęs mažais krūmais (Šts), 2) sulysęs, perkaręs (Šts)
  Šakalīs − skala prakurui ar pasišviesti (Žg, Žr)
  Šakalītė − mušti, lupti (Kair, Als)
  Šakarītė − kandžioti, graužti (Ll, Škn)
  Šakarna − smarki moteris (šnek., Brs, Šts)
  Šakarnis − šakotas medis (Trk, Krkl)
  Šakarns − kaulingas (Ll)
  Šakėnė − kryžkelė (Kltn)
  Šakėnīs − tvoros statinis (S. Dauk.)
  Šakintarpis − tarpšlaunis, šakumas (Trk)
  Šaknaplieša − šykštus žmogus (menk., Šts)
  Šaknius − neūžauga, kvežis (Vkš)
  Šakšinalė − nerimta mergina (Plng)
  Šakšinis − pietvakarių vėjas (Prk, Plng)
  Šakumbruzdis − šokiai, vakarėlis (menk., Šts, Vkš)
  Šakums – tarpkojis (Vdk, Trg)
  Šakumuots − dvišakis, šakotas (Šts, Skd)
  Šakuočka – 1) įrankis velėninėms durpėms kasti (Krž), 2) žibinčius (Kltn)
  Šalabans
  − naminis alkoholinis gėrimas (Pol., Krkl, Ldv)
  Šalaputris − lengvabūdis, vejavaikis, padauža (Vkš, Skd)
  Šalatėnė − tilto, liepto turėklai, barjeras (Prk)
  Šalaujis − svetimšalis (S. Dauk.)
  Šalbierka – lėmenė (Pol., Pln, Als)
  Šaldruoks − vėjavaikis (Kair, Rdn)
  Šalėnė − 1) tilto barjeras (Bdr, Šts), 2) audžiamųjų staklių šoninė dalis, šlaunis (Rt, Kv), 3) šoninė lovos lenta (Šv, Pln), 4) akėčių rėmų išilginis ar skersinis pagalys, balžienas (Dr), 5) vežimo šoninė lenta, gardis (Lž), 6) kopėčių šoninė kartelė, 7) partija (S. Dauk.)
  Šalėp – šalia, greta (DūnŽ)
  Šalinaitis − pašalietis (DūnŽ)
  Šalinietė − 1) valkiotis, dykinėti (Šts, Užv), 2) svetimauti (DūnŽ)
  Šalininks − pašalinis žmogus, prašalaitis (Lkv, Jdr)
  Šalinis − papildomas, pridėtinis (Rt)
  Šalkasmot. g. svarstyklės (Pol., Pln, Yl)
  Šalmenis − pašalas, įšolis (Šts)
  Šalnas − širmas (Trk)
  Šalnis − širmas galvijas (Trk)
  Šalnkarvė − širma, šerkšna karvė (Trk)
  Šalnuojā – 1) tokia darželio gėlė, mikolai (Vvr), 2) šalnota, šarmota žolė (Lkv)
  Šals − gabalas, bryzas (Vok., Varn)
  Šaltaskūris − abejingas, apatiškas (Žeml)
  Šalteluoks − šaltokas (Lk)
  Šamalā − 1) šiaudų, šieno, šapų nuotrupos (Vdk), 2) grąžto išgrąžos (Vkš)
  Šamantinietė − vaikščioti, landžioti ko ieškant, narinėti (Vkš, Trk)
  Šamarlaks – žr. šarmalaks 1) prastas naminis alus (Jrb), 2) negardus srėbalas ar gėrimas, drumzlinas skystis (Jrb)
  Šamaroutė − grėbstyti (Rs)
  Šamatinis − šiurkštus, nemandagus (Krt)
  Šamiebarzdis − kas su didele barzda (Lk)
  Šampus − plūstamas (Prk)
  Šamšainis − kuris su sėlenomis, rupus (Akm)
  Šančius − 1) pylimas, žymintis ribą tarp laukų, miškų (Mžk, Vkš), 2) pagal griovį supiltas kelias (Mžk, Vkš)
  Šandrā − šiukšlės, šiūkai, smulksniai, sąnašos (Kln, Vdk)
  Šankīnė − 1) kliūtis, per kurią šokinėjama (Slnt, Všv), 2) tramplinas (Slnt)
  Šankintė – šokinti (Sd, Tl)
  Šankla − perauda, šankala (Kal)
  Šankus − šoklus (Vkš, Slnt)
  Šapaliuotė − neaiškiai matyti, mirguliuoti, raibuliuoti (Varn)
  Šapietė − šnibždėti (DūnŽ)
  Šapnagis − 1) kas šykštus, užsispyręs (DūnŽ)
  Šapšintė − šlaminti (Rdn)
  Šardasas – šerdesas (Lkv, Kltn)
  Šarītė
  – nusirašyti
  Šarkā – bulvių lupenos (perk., End)
  Šarkuitis − šarkų jauniklis, šarkiukas
  Šarlas − skiautė, skutas (Skdv)
  Šarlius − nuskurėlis, nudriskėlis, skarmalius (Skdv)
  Šarmalaks – naminė degtinė (Ms, Sd)
  Šarms – pelenų nuoviras drabužių skalbimui
  Šarpablis − šarpokas (Brs)
  Šarpē – našiai, greitai
  Šars – skuba, šora (Kv)
  Šastītė
  − 1) kapoti, pjaustyti (Škn), 2) išlaidauti, eikvoti (Šts, Kal)
  Šašiejus − plentas (Brus., Mžk)
  Šašietė − šnabždėti, čežėti (Vdk)
  Šašoulietis – šešėlis (Tl, Mžk)
  Šašoulietė – pavėsis
  Šatinginis − satininis (Šts)
  Šatininks − pirklys, prekiautojas (Plng, Gršl)
  Šatrans – pasiutėlis, padūkėlis, smarkuolis (Šts, Rt)
  Šatrėjė − 1) smarki, judri moteris, 2) nesugyvenama moteris, ragana
  Šatrėnė − vytis, rykštė (Varn, Klm)
  Šatrintė − greitai eiti, važiuoti (Trk)
  Šatrītė − godžiai valgyti (šnek., Krš)
  Šatrus – gyvas, greitas, mitrus (Grg, Šts)
  Šaučios – batsiuvys (Rt, Lk)
  Šauka − barimas, šaukimas (Rs)
  Šaukesīs − šauksmas, riksmas (Gršl, Sd)
  Šaukuotė − šūkauti, rėkauti (Ms, Yl)
  Šaunelė − smarki, veikli moteris (Lk)
  Šauts − lapų sriuba, lapienė (Ms, Sd)
  Šavalka − 1) valkata, perėjūnas (menk., Tv, Ggr), 2) pasileidusi, nerimto elgesio moteris (Vkš, Žr)
  Šavalkinietė − valkiotis, slankioti be darbo (menk., Vvr, Grg)
  Šavīklė − ližė (Pln, Rmč)

  Šėba − 1) lango stiklas (Brus., Vkš, Up), 2) langelis, orlaidė (Skdv)
  Šebelīnė − pupelių ir kruopų sriuba (Vdk)
  Šebrugis − iš dviejų valčių padarytas keltas šienui vežti (Prk)
  Šegatis – 1) štai, 2) pavyzdžiui
  Šeikiuotė − peikti, nepalankiai vertinti (Krt, Kal)
  Šeimietė − apgyvendinti (S. Dauk.)
  Šeimuons (šeimonts) – pečius (Vkš)
  Šėininks – čiužinys
  Šeiveliuotė − eiti krypuojant (Kin)
  Šėkšarkis – menkas, trumpas švarkelis
  Šėkšninis – iš odos
  Šekštinis − turintis šekščius, su šekščiais (Sd)
  Šekštis – 1) 1kartelė, statoma į vežimo šonus, kad daugiau tilptų (Žd, Vkš), 2) lenktais nagais medinės šakės su užgaliu užpakalyje pelams semti (Žd, Pkl), 3) šakotas pagalys (Mžk)
  Šėlā − 1) viržiai, šilojai (Akm, Ms), 2) viržių nuoviras (Žr)
  Šėlema − šiluma (DūnŽ)
  Šelepeta − kas išsižiojęs, ištižęs (Vkš)
  Šėlts − vieta tarp skardžių, užvingis (Plt)
  Šemeklinietė − prastai, nemokšiškai dirbti (Lk, Nt)
  Šemeklis − kas nesugeba, nemoka nieko dirbti (Lk)
  Šemeliuotėis − pamažu dirbti, krapštytis, čiupnotis (Skd)
  Šemenčios − vagišius (Trk)
  Šemeris − palydovas (Plt)
  Šemintinietė − ieškinėti, landinėti (Žeml)
  Šen − į čia, čia
  ŠenavuotėPol., Brus. 1) gerbti, mylėti (Vkš, Up), 2) laikyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti (Skdv), 3) tausoti, saugoti, branginti, vertinti (Trk, Kin)
  Šenjou − į čia, link šen (Vkš, Trk)
  Šėnkuorka – smuklės padavėja
  Šepgaudienė − apgavikė, sukčiuvienė (Žr)
  Šepgaudīs − apgavikas, sukčius (Als)
  Šepšelis − 1) kas pasišiaušęs, dygus (Rt), 2) baubas (Vdk)
  Šepšinis − nesantuokinis (DūnŽ)
  Šepškis − kuokštas, kuškis (Rs, Erž)
  Šēptuol − jokiu būdu, nė iš tolo (Kair)
  Šerbieka − odinis lietpaltis (Prk)
  Šėrdapīkis − pykinimas, šeikštulys (Šv, Plt)
  Šėrdgielautė − rūpintis, jaudintis (Mžk, Trk)
  Šerelešītė − 1) nedailiai ką daryti (Rt), 2) nedirbant, veltui mirsti (Rt, Kltn)
  Šerianka − ašutinė (Lž)
  Šermenė − pašaras, ėdalas (Lk)
  Šernuolė − 1) užrašų knygutė (Klp), 2) piniginė (Plik, Prk)
  Šėrta – būrys
  Šešnaks – česnakas (Yl, Slnt)
  Šeštarnė – 
  krumpliaratis (Kv, Lc)
  Šėtā(s)
  – štai
  Šetkavuotė – šiečkavoti (Trk, Vkš)
  Šetuoklis
  − nelabasis, nenaudėlis, šėtonas (keik., Šts, Pln)
  Ševelis − susivėlę plaukai (Krš, Vvr)

  Šiaučios − batsiuvys, kurpius (Žeml, Sd)
  Šiaudakuojė − laumė, ragana (mit., Trk)
  Šiaudinietė − 1) valkiotis (Krkl), 2) žiopsoti (Užv)
  Šiaudkūlīs − pagyrūnas (menk., Rdn)
  Šiaugždā − 1) šiukšlės, šlamai (Grg, Kl), 2) prastos žolės (Rt)
  Šiaugždalā − netikę daiktai, šlamštas (Šv)
  Šiaukšlē − šiūkai (Als)
  Šiaušus − neglotnus,pasišiaušęs, pašiuręs (Slnt)
  Šībaris − krosniakaištis (Vok., Skd, Žd)
  Šibrugis − keltas (Grg)
  Šieks – žalias, nesuvytęs šienas; žalia, šviežia žolė, smulkiai supjaustyta žalia žolė
  Šiepalis – šėpelė (Jdr, Yl)
  Šieps, šiepėlis
  – spinta
  Šierė − šėrimas, liuoba
  Šietras – prie durų prikalti Vainikų šventės berželiai
  Šiekšts(s) – šiukšlė
  Šiepītė – skiepyti
  Šiklis – vlg. kam maistas neina į kūną, kiaurbira (Tl)
  Šīkoutė
  − smarkiai kasyti (DūnŽ)
  Šikšna − 1) oda, 2) odinė juosta
  Šīkštūklis − šykštuolis (Klp, Kin)
  Šīkštus − neskalus, kietas, diržingas (Mžk)
  Šilabruškis − šilutiškis (menk., Šlu)
  Šīlietė − kiek šilti (Nt)
  Šilsmėltė − šilo žemė, smėlynas (Trg, Šts)
  Šilšintė − ilgai kaitinti, deginti (DūnŽ)
  Šiltėis− stengtis, rūpintis (kėtas skvarmas: šēl, šīlė)
  Šiltinalė − stoginė šienui krauti (Dr)
  Šiluojē − prasta, lengva žemė (Vdk)
  Šimšeliuotėis − niekais užsiiminėti, krapštytis (Skd, Pkl)
  Šimšīns − 1) kas tankiai sužėlę (Rs), 2) brūzgynas (Rs)
  Šimšiuotėis − kasytis (Ms)
  Šimšoutėis − zulintis, trintis (Šts)
  Šimtergis − šimtametis (S. Dauk.)
  Šinka − kumpio mėsa (Ms, Sd, Mžk)
  Šinkītė − 1) kasyti, zulinti (KlvrŽ, Sd), 2) trainiotis, painiotis (Vkš)
  Šinos (liet. r.) − geležinkelio bėgiai (Mžk)
  Šintėis − trintis, zulintis
  Šiorkštā − aštrūs krūmai, puskrūmiai, uogienojai
  Šīpalis − kas paišinas, išsitepęs, murzinas (Als)
  Šiperis – sklendė
  Šipkartė − laivakortė (Vok., Plt, Lk)
  Širms − 1) skėtis (Klp, Prk), 2) kepurės snapelis (Klp)
  Širtva – lūšna, trobelė (S. Dauk.)
  Šisgatės − štai, va (Slnt, Als)
  Šiugždīns – 1) krūmynas, virbynas (Pln), 2) šiukšlynas (Pln)
  Šiugžma − netikša
  Šiugžmasmot. g. sąšlavos, šiukšlės (Up)
  Šiukštėns − roplys (S. Dauk.)
  Šiukštīns − menkais medeliais, krūmokšniais apaugusi vieta (Yl)
  Šiulentė − trinti (Žr)
  Šiuliuotėis – trintis, glostinėtis
  Šiulšentėis − rangytis, ruzgintis (Lkv)
  Šiumelioutė − apgaudinėti, sukti (Vok., Prk)
  Šiumeliuotėis − gaišti, trintis (Brs, Slnt)
  Šiumšelietėis − kasytis, šiulšintis (Ms)
  Šiuokėi − šitokiu oru (Lkv, Krkl)
  Šiuoštė − peikti (Plnt, Kal)
  Šiupinpreikšis − meilužis, prielipas (menk., Skdv)
  Šiurėšks − pašiuręs, nelygus (Šts)
  Šiurinietė − ieškinėti (Vkš, Gršl)
  Šiurkšlīns − smulkūs krūmai (Škn)
  Šiurkštā − smulkūs žabai, sausgaliai (Vvr)
  Šiurmasmot. g. 1) šapeliai, žabai, šiukšlės (Šv, Kltn), 2) pasturlakai (Kltn, Lk)
  Šiuršietė − šiurėti, čežėti (Rs)
  Šiuršis − 1) šilta liemenė (Knt, Ms), 2) liemenėlė (Skd)
  Šiuršulīs − šiurpulys (Vkš)
  Šiurtė − triušti, kristi, retėti (Krš, Šts)
  Šiušinīs − odos šiurpulys, niežulys (Trg)
  Šīvatelis − sieros rūgžtis (Als, Šll)
  Šīvė − plokščia lėkštė (Vok. dial., Žgč)
  Šīždus − kuris greit supyksta (Šts)
  Šižė − mušimas, pyla (Prk)
  Šižintė – pykinti, erzinti
  Šižtė − pykti, niršti

  Škabarlietė − liesėti (Užv)
  Škabarlioks − nususėlis (Užv)
  Škaika − sudžiūvęs gyvulys, žmogus; džiūsna (Vkš, Vvr)
  Škandars − suplyšęs drabužis; skarmalas (Mžk)
  Škapana − 1) prastas, liesas gyvulys (Lž, Brs), 2) senas, nukaršęs žmogus (Plt)
  Škapats − prastas, sudėvėtas daiktas (Pln, Krt)
  Škapdantis − kas retais dantimis (menk., Vdk, Šlv)
  Škapėroutė – baigti dienas, nusibaigti
  Škaplierē – iš siūlų austi, nedideli keturkampi religijos atributai
  Škaradnus − bjaurus, įkyrus, piktas (Pol.)
  Škauragā − skalsės (Lk)
  Škebė – 1) prasta kumelė (Skr, Jrb), 2) smulki, menka moteris (perk., Jrb)
  Škeberlis – grybas, augantis ant medžių kamieno ar kelmo, kempinė (Škn)
  Škeriebla – nerangus, nevikrus žmogus (Krš)
  Škerpetka – puskojinė (Krkl, Erž)
  Škībra − džiūsna (DūnŽ)
  Škībrietė − džiūsti, liesėti (DūnŽ)
  Škidis − kas liesas, sudžiūvęs (Als)
  Škindelioutėis − rengtis, vilkėti skudurus (DūnŽ)
  Škiomietė − liesėti (Als)
  Škirba − 1) kas liesas, sudžiūvęs (Šts), 2) pikčiurna (Yl)
  Škiuobrintė − pamažu, nerangiai eiti, vilktis (Lk)
  Škiutras − trumpas (Als)
  Škondals – skandalas
  Škondalītêis – siautėti, kelti skandalus
  Škrabalinis − kas senas ir sudžiūvęs (Rdn)
  Škulas – 1) baužas, beragis (KlvrŽ, Skd), 2) glotnus (Lk)
  Škultė − menkti, skursti (Lk, Užv)
  Škuobā, škuobelē – šonkauliai

  Šladaroutė − šlitiniuoti (Skdv, Lkv)
  Šlaikšnuotė − lynoti (Plng, Plt)
  Šlajelės − gražios, išeiginės rogės su sėdynėmis
  Šlaks – perk. truputis, mažas ko nors (ppr. skysčio) kiekis (Vkš, Kv)
  Šlamas
  – 1) šiukšlės, sąšlavos, šapai, šlamštai, 2) prasti, su šiukšlėmis grūdai, paskuilakos, šiūkai (KlvrŽ, Šts)
  Šlamainis − pagamintas iš prastų, šiukšlėtų grūdų, paskuilakų (Šts)
  Šlamatītė − godžiai ir daug valgyti, ėsti, kirsti (Pp, Brs)
  Šlamats − kas šlamatuoja, valkiojasi (Brs, Up)
  Šlamavieks − baidyklė, baubas (Skdv)
  Šlambarbė − netvarkinga, nešvari moteris (Klp, Prk)
  Šlámbûmis − šlagbaumas
  Šlamėninks − šiukšlynas (Grg)
  Šlamīns − vieta, kur daug šlamų, šiukšlių (Šts, Ggr)
  Šlamštā − 1) šiukšlės, šlamai, šapai (Pln, Ms), 2) pelai (Mžk)
  Šlamšts − prastas, nevertingas, niekam tikęs daiktas (Vvr, Plt)
  Šlamurkė − landynė (hibr., End)
  Šlapa − sparčia žingine, nuožangiai (Šts)
  Šlapausis − ištižėlis, netikėlis, liurbis (Šts, Krtn)
  Šlapbrėda − brendant (Lk)
  Šlapesīs − šlamesīs (Gršl)
  Šlaptrīda − palaidi viduriai (Ggr, Šts)
  Šlapūkė − kempinė (Varn)
  Šlatarioutė − prastai kalbėti (ppr. svetima kalba) (Grg)
  Šlatars − stuobrys (Varn, Vkš)
  Šlavas − stagarai (Als, Šts)
  Šlebė − suknelė (Skd, Pln)
  Šlebedūtė − ištiželė, apsileidėlė
  Šleberdžioutė − kalbėti iškraipant žodžius (Lk)
  Šlebetka − prasta korta (Krš)
  Šleidars − valkata (Lk)
  Šleika – petneša
  Šlejā − pavalkų dalis, antšonės (Žd, Lc)
  Šlektakuojis − kas prastų kojų (Šts)
  Šlemė − palaidinukė; berankovis (Skd)
  Šlemeželninks − apsileidėlis (Ggr, Užv)
  Šlendrinietė − valkiotis (KlvrŽ)
  Šlendruotė − dėvėti, drengti (Plt)
  Šlengė − durų ar lango stakta (Vok., Pp, Vkš)
  Šlėpa − kelvietė (Klp)
  Šlėparē − pušiniai pabėgiai
  Šlepingė − virvė inkarui pririšti (Plng)
  Šlepšnuotė − vaikščioti keliant šlamesį, šlepsėti (Šts)
  Šlerkius − kas nesusitvarkęs, apsileidęs (Vvr, Klm)
  Šleverdoutė − šlubuoti
  Šlevertoutė − svirduliuoti, krypuoti (Lk)
  Šliaudaroutė − valkiotis (Tl)
  Šliaukštė − mynioti (Prk)
  Šliaužtinis − į valsą panašus šokis (Trk)
  Šliaužtovs − kas nuolat eina, dirba, triūsia (Plt, Sd)
  Šliaužvėštė − menka, nusišėrusi višta (Tv)
  Šlibinkštoutė − šlubuoti (Krš)
  Šlibždavuotė − slebizuoti (Ms, Kl)
  Šliedės – rogės
  Šliega − kūlė, tvoklė, kuoka (Pol., Vkš, Ms)
  Šliektė − lieti, laistyti, taškyti (S. Dauk., Kl)
  Šliktė − lašėti, tikšti (Als)
  Šlimavuotė – lyginti, dailinti griovio kraštus (Lž, Šlv)
  Šlimings
  − aptekęs šlimu, gleivėtas (Šts)
  Šlimītė − nelygiai trumpinti (Šts)
  Šlimouts − turintis šlimo, dumbluotas (Skdv)
  Šlīns – sulytas, glitus, įmirkęs molis
  Šliokesīs − šniokesys, šniokštimas, ūžesys (Dr)
  Šlioptelietė − lengvai suduoti, plekštelėti (Krš)
  Šlipsos – kaklaraištis
  Šlīptė − krypti tam tikra linkme, kieno eigai (Brs)
  Šlitė − viena gatvės pusė (Šts)
  Šlītė − krikti, irti (S. Dauk.)
  Šlitinēs − šlitiniuojant, svirduliuojant
  Šlitinioutė − 1) svirduliuoti, virtuliuoti, krypuoti (Yl, Slnt), 2) šlaistytis, valkiotis, slankioti (End)
  Šlitintė − bėgti (Nt, Trg)
  Šliučkentė − nevikriai, nerangiai eiti (Lk)
  Šliučkinietė − vaikščioti netvarkingai apsirengusiam, apiplyšusiam (Lkv)
  Šliučkis − apsileidęs, nevala, skarmalius (Jdr, Vdk)
  Šliudras − pabjuręs, patižęs, šlapias (Trk, Ggr)
  Šliuiža − vėpla (Pln)
  Šliūka − apsileidėlis, nevala (Lkv, Žr)
  Šliukars − naminė degtinė (menk., Krtn)
  Šliukīns − skystas purvinas (Rs, Erž)
  Šliukšna − pasenęs, sukriošęs žmogus (Lk)
  Šliukšnis − gurkšnis (Vok., Klp)
  Šliukšnuotė − vilkti kojas, čiūžčioti (Lk)
  Šliūkštė − nušliurusi, nevikri, netikusi mergaitė (Kal, Plng)
  Šliūkštīnė − čiuožykla, šliuožykla (Als, Slnt)
  Šliūkštinietė – slidinėti su klumpėm ant ledo (Klp, Ms)
  Šliūkštintė − 1) sunkiai, velkant kojas eiti (Vkš), 2) lyginti, laidyti (Krtn)
  Šliukštus − slidus (Ggr)
  Šliūkštuoks – veržtuvas
  Šliuktė − bliūkšti, plonėti, trauktis, slūgti (Lž)
  Šliūkuroutė − sunkiai varginančiai dirbti (Prk)
  Šliumba − kas sunkiai eina (Ggr)
  Šliumbinietė − šlubuojant vaikštinėti (Als)
  Šliumperka − nerangi, lėta moteris (DūnŽ)
  Šliumpinietė − vaikščioti be tikslo (DūnŽ)
  Šliumpis − priekinis kumpis (Ms, Slnt)
  Šliundra − nevala, apsileidėlis (Vok. dial. slundren)
  Šliundruotė − tepti, velti, valkioti (Als)
  Šliunkiets − dumblinas (Lk)
  Šliunkis − nevykėlis (Mžk)
  Šliuoga − brydė, šliužė (Žg)
  Šliuogtė − trenkti, smogti (Užv)
  Šliuopa − nevykėlis (Tl)
  Šliuosos – gabalas
  Šliuotė 1) lieti, pilti (Kltn), 2) smarkiai lyti, pliaupti (Krkl), 3) šlapintis (Užv, Tv), 4) griauti, stumti (Lk)
  Šliupena − netikėlis, nevykėlis (Šts)
  Šliupėns − girtas (Šts)
  Šliupintė − 1) godžiai ryti, ėsti, lapnoti (Trk, Ms), 2) smarkiai lyti (Krkl)
  Šlupšis − besotis (Šts)
  Šliupšnagis − 1) kas senas, ligotas, silpnas (Pln), 2) kas tamsus, nemokytas, prastas (Trkn), 3) kas apsileidęs, netvarkingas (Šts)
  Šliupštoks – spaustuvai
  Šliurėns − valkata (DūnŽ)
  Šliurks − srautas (Žd)
  Šliurkštā − šiukšlės, šapai (Rt, Vvr)
  Šliurkuotėis − dirbti sunkius, varginančius darbus (Trk)
  Šliurmā − kokios liekanos, šlamštas (End)
  Šliurna − apsileidėlis (Šts)
  Šliurpavinis − kas keikiasi, nešvankiai kalba (Slnt)
  Šliurpis − 1) kas valgydamas šliurpia (Vkš), 2) kas šliurpsi, traukia nosimi snarglį (Tl)
  Šliurpliaukša − dargana (Lk)
  Šliurptė − balsu srėbti, šlerpti (Ms, Slnt)
  Šliurtė − darganoje šlapti (Kv, Lk)
  Šliužis − dviratis vežimas (S. Dauk.)

  Šmadaraks – šnek. kas nerimtas, judrus, gyvas, linksmo būdo (Vdk, Skr)
  Šmadarīnė
  − nerimta, visur lendanti moteris (šnek., Skdv)
  Šmadaroutė − 1) netvarkingai, paskubomis ką daryti (Lkv), 2) mosuoti, švaistyti (Vdk)
  , 2) trainiotis, šlaistytis
  (Užv)
  Šmadars − nerimtas, visur lendantis žmogus, tabalas (šnek., Varn, Vkš)
  Šmaglus − šmaikštus, lankstus (Skdv)
  Šmaidariuotėis − šmėžuoti (Žeml)
  Šmaikštītė − mosuoti, šmaikštuoti (Mžk, Žd)
  Šmaikšts − 1) smailus įnagis, iešmas (Slnt), 2) kastuvas durpėms skverbti (Plt)
  Šmaišteklis − grūstuvas (Šts)
  Šmakaloutė − makaluoti, mosuoti, mojuoti (Rs)
  Šmakals – padažas
  Šmakšnuotė − šmaikštuoti, šmaukšėti (Krž)
  Šmakštarnė − ištvirkėlė (menk., Šts)
  Šmakštelietė − 1) smarkiai įdurti (Vkš), 2) staigiai išlįsti (Vkš)
  Šmakštuorios − ištvirkėlis (menk., Šts)
  Šmanta − nauda, manta, vertė (Als, Kl)
  Šmantals − 1) mirkalas, padažas (Mžk, Vkš), 2) protas (menk., Mžk)
  Šmantītė − apgaudinėti, sukti (Plt)
  Šmara − smarvė (Šv, Vvr)
  Šmaravuotė tepti (Mžk)
  Šmarkšnuotė − lynoti, dulkti (Mžk, Up)
  Šmarouts − gūsiuotas (Rt)
  Šmauktė − apgaudinėti, sukti (DūnŽ)
  Šmaurė − prasta kepurė (juok., End)
  Šmėks – noras siausti, linksmumas (Vvr)
  Šmerlekioutė
  − sukinėtis, maišytis, paniotis (Šts)
  Šmerlekis − landus žmogus ar gyvulys (Vok. dial., Brs)
  Šmiaukštė − smailinti (Užv, DūnŽ)
  Šmiaukštīnė − botagas (Pln)
  Šmicas − dūris, smūgis (Vok., Vvr)
  Šmička − nerimto elgesio mergina (KlvrŽ)
  Šmičkiuotėis − nerimtai elgtis, flirtuoti (Šts)
  Šmidirioutė − landžioti, šmižinėti (Vvr)
  Šmidiris − padauža (Vvr)
  Šmiekla − 1) vaiduoklis, pamėklė (Kv, Yl), 2) baidyklė, pabaisa (Kl, Sd)
  Šmiekluotėis − rodytis, vaidentis (Plt, Šts)
  Šmiekštagoutėis − mosuoti, švaistytis (Ggr)
  Šmierie − batų tepalas (Vkš, Krš)
  Šmīga − sulenkamasis kampainis (Vok., Rs, Rd)
  Šmigis − siauras žemės rėžis (Ll)
  Šmigždintė − drožinėti (Krž)
  Šmigžtė − staiga smailėti, plonėti (Skdv, Žv)
  Šmikas − noras siausti, linksmumas (Vvr)
  Šmikernė − rūsys (End)
  Šmikis − penis (DūnŽ, Tv)
  Šmikščiuoti − kaišioti, kyščioti (Vvr)
  Šmīkščiuotė − švysčioti (Skdv, Varn)
  Šmīkšlīs − šviesos ruožas, švytėjimas (Varn, Up)
  Šmīkšmielīnis − mėlynai raudonas (Vdk)
  Šmikštinietė − lakstyti, šmirinėti (DūnŽ)
  Šmīkštautė − juoktis, kikenti (Vdk)
  Šmīkoutė − sunkiai eiti, svyruoti, virtuoti (Ggr)
  Šmiktė − siausti, išdykauti (Vvr)
  Šmikulioutė − griebtis iš karto daug darbų, blaškytis, skubėti (Krš, Vdk)
  Šmirentė − bėginėti, trepinėti (Varn)
  Šmirgelis − švitrinis tekėlas, galąstuvas (End, Lc)
  Šmirinietė – landžioti, šmižinėti (Als, Plng)
  Šmirkšlie − 1) čiurkšlė, srovė (Rt, Šll), 2) ruožas, juosta, dryžis (Rt)
  Šmirkšnuotė − lynoti, krapnoti (Šts)
  Šmīšmikis − liesas pamirkalas (Lk)
  Šmitrītė − 1) leisti, eikvoti (Šts), 2) puoštis (Slnt)
  Šmižietė − knibždėti, kirbėti (Plng, Vvr)
  Šmižiuliautė
  − grobstyti, vagiliauti (Užv)
  Šmokolis – verslas, prekyba
  Šmokolnīnks – 1) verslininkas, 2) spekuliantas
  Šmols – beragis (šmolā karvė)
  Šmoltė – košė
  Šmuila − smukęs žmogus (Krš)
  Šmuilintė − apgaudinėti, meluoti (Vkš)
  Šmūkščiuotė − kaišioti (Šts)
  Šmūkšlintė − palengva eiti, slinkti, mūkšlinti (Šts, Dr)
  Šmūkoutė − 1) klampoti (Ggr), 2) nuolat vaikščioti, landžioti (Vvr)
  Šmūkšterietė − priteršti (Yl)
  Šmūkštintė − tylomis eiti, sliūkinti (Grg, Dr)
  Šmūkšuotė − gulėti, drybsoti, mūkšoti (Vkš)
  Šmulgalvis − kas plika galva (Varn)
  Šmuls − 1) koks lygus, glotnas daiktas (Lkv), 2) beragis, baužas, škulas (Krž, Lk)
  Šmulškintė − varginti, kamuoti (Vvr)
  Šmuorėks − girtuoklis (Brž, Vkš)
  Šmuorītė − gerti (Vkš)
  Šmuot − daug (Yl, Trk, Kl)
  Šmuotās − tarpais, vietomis (Ms, Vkš)
  Šmuots − krašas, gabalas (lašiniū šmuots), daug
  Šmuotus − gausus (Užv, KlvrŽ)
  Šmura − smulkus lietus, dulksna (Kin)
  Šmurkštinietė − valkiotis (Lk)
  Šmūžaliuotėis − slampinėti be darbo (Ggr)

  Šnabė – degtinė (Akm, Krš)
  Šnabždalā − prasti, su pelais rugiai (Šts)
  Šnabždals − prastas, menkas, susenęs žmogus (Šts)
  Šnabždė − sumenkusi, pasenusi moteris (Varn)
  Šnabžtė − silpti, menkti, kiužti (Als)
  Šnairus − žvitrus, mitrus, žvalus (Lk, Pp)
  Šnapšė – degtinė
  Šnarkščiuotė – tarpais šnarkšti
  Šnarpštals − šnarpštimas (Krš)
  Šnėblė – nosis
  Šneivintė − laibinti, ploninti (Užv)
  Šneivus − nusmailintas, plonėjantis (Užv)
  Šnekis − plepys (Brs, Lc)
  Šnerkštā − nešvarumai, puvenos (Ggr)
  Šnervinietė − landžioti, ieškinėti (DūnŽ)
  Šnerplė − šnervė (Krkl, Vkš)
  Šniauktė − 1) uostyti tabaką (Als, Všv), 2) knarkti (Slnt, KlvrŽ)
  Šnidrus − greitas, smarkus (Šts, Skd)
  Šnipiouts − dantytas (Ms, Šts)
  Šnipis − 1) smailas kampas, žambas (Als, Ms), 2) iškišulys, ragas (S. Dauk.), 3) indo lakatėlis, snapas (Brs, Yl)
  Šnipkus − kas lėtas, nerangus, vėplys (Rs, Sd)
  Šnīpštuoks – veržtuvas
  Šniūkštoutė − sunkiai alsuoti, šnopuoti (Kl,Als)
  Šniūravuotė – smarkiai dirbti, plušėti (Vvr)
  Šniūrs
  – virvė
  Šniuokšlās − smarkiai, čiurkšlėmis (Šts)
  Šniuoptė − šniurti (Šts)
  Šnopštulīs − dusulys (Trg)
  Šnuobelis – nosis (Vok. schnabel, Krš)

  Šoblarėitis − kieno ilgos, plonos kojos (Žeml, Lk)
  Šoblė – viršutinė kilnojama mintuvų dalis (Tl, Vkš)
  Šoklė − lingė (Trk)
  Šolėnė – šulinys
  Šolurtė − po truputį šalti, šallventi (Als, Varn)
  Šonkara – keiksmas – šunų korikas (ak, to prakeikts šonkara, kuo to nuoeri?)
  Šopis − prastas ragaišis (Vgr)
  Šoplė – lentyna
  Šora − skuba, paskuba, rūpestis (Kv, Kltn)
  Šorā − pleškės, šlejai (Pol., Plt, Trk)
  Šorėnės − spyruoklinės akėčios, brižės (Klp)
  Šoroutė − 1) smarkiai darbuotis, plušėti; bėgioti, skubėti (Krkl, Rdn), 2) akėti (Klp)
  Šova − išpuvusi medyje vieta, drėvė, išduoba, uoksas (Lk, Rs)
  Šovelēs − greitai (Rt)

  Špaklios − glaistas
  Špaklioutė − glaistyti
  Špals – pabėgis, žuolis (Rus., pol., Slnt, Mžk)
  Špėkē – rato stipinai
  Špėlga – žiogelis
  Šperleks − pagurklis (Lk)
  Špetnus − negražus, nedailus, bjaurus (Pol., Pln, Sd)
  Špiegavuotė – šnipinėti, žvalgyti, sekti (Pol., Skd, Als)
  Špiegs − šnipas, žvalgas (Pol., Prk, Gršl)
  Špīglīs − skiepas (Trš)
  Špīgnuosa − žmogus raudona nosimi (Yl)
  Špikierios − tokia patalpa klėtyje
  Špīkinė − spingsulė (Trk)
  Špīkinietė − paslapčiomis ieškoti (Klp)
  Špīkis − 1) stipinas (Vok.), 2) (kepurės) snapelis (Tl)
  Špikiuotė − tankiai megzti (Ms)
  Špikulā − akiniai (Lot. speculor, Kal, Ms)
  Špīlioutė − žaisti (Prk)
  Špilka − vinis (Vkš)
  Špingaliets – mažas, smulkus žmogus
  Špirka − mažas, prastas kambarėlis (Brs, Skd)
  Špitolė − parapijos elgetų, senelių prieglauda (Brs, Plt)
  Špituoklioutėis − pokštus krėsti, išdaigauti (Šts)
  Špituoklis − 1) pokštas, juokas, išdaiga, eibė, šunybė (Vok. dial., Pln, Lnk), 2) šmėkla (Žd)
  Špīvuoks − apgavikas, sukčius, nenaudėlis (Germ., Prk, Vyž)
  Špižarnė − 1) vėsesnė patalpa valgiams laikyti, viralinė, sandėliukas (Pol., Pln, Tl), 2) miegamasis kambarys (Lnk, Rt)
  Špogausis − kurio mažos ausys (Šts)
  Špogbalis − pasilinksminimas, vakarėlis (Šts)
  Špogūtis − varnėniukas (Grg)
  Šporoutė − triūsti (End, Vvr)
  Špukuliouts − taškuotas (Nt)
  Špuolė − velenas (KlvrŽ)
  Špuokinīčė – inkilas
  Špuoks – varnėnas
  Špuors − pentinas (Vok sporn, Pln, Žlb)
  Špuosos – juokas, pokštas, išdaiga (Vok. spaβ)
  Špunts – 1) volė (End, Rnv), 2) statinės skylė, užkišama vole (Klp, Krtn), 3) griovelis lentos briaunoje (Vkš)
  Špuris − papurgalvis (Skd)
  Špurkšlē − 1) krūmynas (Škn), 2) smulkūs, prasti žabai (Škn)

  Šriūbs – sraigtas
  Šrūbštėlie − pentelė (Germ., Žr, Tv)

  Štelvogiē − skersinis branktams užkabinti
  Šteliavuotė – derinti (a grētā bingsi tou mašina šteliavuotė?)
  Štėmpelis – metalinis kuolas
  Štīvs – stiprus vyras
  Štolps – stulpas
  Štončka – kaspinas
  Štramalaks – menk. nerimtas žmogus (Tl)
  Štrekis
  − virvė

  Šuika − niekniekis (Trk)
  Šuinītėis − kuisytis, kuirintis (Vgr)
  Šuka − mušimas, pyla (KlvrŽ)
  Šūka − šuoliais, šuoliuojant (Tv, Všv)
  Šukarnė − 1) karšykla (Kv, End), 2) mašina vilnoms šukuoti (Lk)
  Šūksnēs − greitai, smarkiai, sparčiai (Šts, Grg)
  Šukuotē − 1) šepetys linų pluoštui šukuoti (Kin, Šll), 2) įrankis linų galvenoms šukuoti, braukti, nukulti (Plik, Kv), 3) įrankis vilnoms šukuoti, karšti (Brs, KlvrŽ)
  Šuma − 1) puta (Trk, Brs), 2) padūkimas, pamišimas (Vkš, Plng)
  Šumavuotė − grabyti putas (Pol., Vdk, Brs)
  Šumītė − dūkti, šėlti, smarkauti, triukšmauti (Pol., Mžk, Grš)
  Šumšuotėis − gaišti, čiupnotis (Šts)
  Šumulīns − šiukšlynas (Vkš)
  Šumulioutė − triukšmauti, šurmuliuoti, plepėti niekus (Akm, Rdn)
  Šunaglīs − šunvotė (Klp, Prk)
  Šunaplaukis − šuniavilnis, šiurkščiaplaukis (Šts)
  Šundrėika − pataisas (Lycopodium) (Vvr, Dr)
  Šunrajās – labai godžiai
  Šuokalninks − šokėjas (Šts)
  Šuokals − vakarėlis, šokiai (šnek., Kal, Plt)
  Šuoklė – lingė (Trk)
  Šuoloms − kaliausė (Krkl)
  Šuonėninks − ūkio darbininkas, laikinai pasamdytas iš šono (Vkš)
  Šuonismot. g. griuvenos, šūsnys (S. Dauk.)
  Šuonkriauklē − šonkauliai (Slnt)
  Šurakietės − spyruoklinės akėčios, brižės (Krtn)
  Šūsnis − krūva, kupeta, krūsnis (Als, Ms)
  Šustros(s) – greitas, smarkiai judąs
  Šušas − kopūstų ir bulvių šutinys, kiunkis (Plt)
  Šuta − ištiža, suglebėlis (Ggr)
  Šutalainis − kas nerangus, nevykėlis (Trk)
  Šutenas − kas sušutę (Šts)
  Šutīnė – 1) patiekalas iš šutintų, pjaustytų bulvių su mėsa, 2) mušimas, pyla (Vkš, Šts)
  Šutpoudis − puodas kam šutinti (Lž)
  Šutra − karštas, drėgnas oras, tvanka (Vkš, Krš)
  Šutrībė − nepaprastas tvankumas (Vkš)
  Šutrus − judrus, vikrus, apsukrus (Yl, Šts)
  Šutulis − kas nerimtas, pliuškis, makalas (Lž, Pvn)
  Šutvės − mainai (Mžk)
  Šūva − nelygus sluoksnis (Šts)
  Šūvuots − nelygus, su peršokiais, tarpais (Šts)
  Šūvus − 1) vikrus, greitas, smarkus, mitrus (Als, KlvrŽ), 2) taiklus (Šts)

  Švabietė − šnibždėti, švabždėti (Ms, Slnt)
  Švaboutė − švapėti, švebeldžiuoti (Varn)
  Švadars − gabalas (Žgč, Pj)
  Švagždals − senas, silpnas žmogus, kvagždalas (Brs, Lnk)
  Švagždīs − 1) plepys, pliauškalius (Brs, Krš), 2) kuris neaiškiai kalba (KlvrŽ)
  Švaika − medinis virbalas (Pol., vok. dial., Yl, Slnt)
  Švaipa − kas nuolat šaiposi, krizena (Krš, Kal)
  Švaipautė − šaipytis (Ms, Slnt)
  Švakietė − silpnėti, blogėti (Trš)
  Švaks − 1) turintis mažai fizinės jėgos ar sveikatos, silpnas (End, Yl), 2) prastas, netikęs, menkas (Ms), 3) sunkus, vargingas (Yl)
  Švaksas – batų tepalas.
  Švamalis – nenaudėlis, bjaurybė (End, Žd)
  Švamals − pusbernis (Rs)
  Švamba − pypkės dalis, į kurią įstatoma pypkės galva (Mžk, Vkš)
  Švambinis − su švamba (apie pypkę) (Mžk, Trk)
  Švamė − pypkės galva (Brs, Ms)
  Švampaliuotė − lėtai kalbėti, mykti (Pln)
  Švampaza − plepys (Grg)
  Švampazīti – kalbėti niekus, taukšti, tauzyti (Lk)
  Švampinietė
  − valiotis, landžioti, slampinėti (Vvr)
  Švamplūpa − kieno išsivertusi lūpa (Žeml)
  Švamterėti − staigiai subliauti (Ggr)
  Švankoutė − krypti, svyruoti (Tl, End)
  Švanks – sūkurys (End)
  Švankuotė
  − devėti, nešioti (Trk)
  Švapals − kas tauškia niekus (Krš)
  Švarbalīnė − gnaibytinė kankolynė (Tv)
  Švarbals − 1) stambokas tešlos kukulis (Tv), 2) prastas gėrimas (End)
  Švarmalis − pypkės kandiklis (Pln)
  Švarnaks – gabalas (Kl)
  Švarpautė
  − rinkti varpas, varpauti (Ggr, Plt)
  Švašva − duktė (Pln)
  Švatulienė − bobutė, pribuvėja (KlvrŽ)
  Švatulis − plepys, niektauza (Lž)
  Švatultė − mušti, daužyti, plakti (Sd, Ggr)
  Švažuotė − dėvint trinti, valkioti (Slnt)
  Švėkštoutė − sunkiai alsuoti (Šts)
  Švičītė − 1) smarkiai pjauti (Dr, KlvrŽ), 2) valyti, šveisti (Trk), 3) šlapintis (Ggr)
  Švidrītė − pjauti, kirsti (Lkv)
  Švietals − papuošalas, pašvitas (Krš), 2) puošeiva (Tv)
  Šviežuoks − naujokas (Trg)
  Švikintė − trumpai kirpti (Škn)
  Švīkščiuotė − maišytis (Krš)
  Švīkštė – sunkiai, su garsu alsuoti
  Švikštītė − puošti (Trk)
  Švīkštulīs − švykščiamas alsavimas, dusulys (Brs, Skd)
  Švilpis − 1) klarnetas (End), 2) penis (euf., End, Šts), 3) vėjavaikis, plevėsa (Šts, Rs)
  Švimpa − vėjavaikis (Kal)
  Švinītė − mušti (Šts)
  Švinkis − smarvė, švinkulys (Vvr)
  Švīpelis − pašaipa (Kltn)
  Švīpeliuotėis − šaipytis, juokauti (Skdv)
  Šviptelietė − mestelėti (Plng)
  Švīstelietė − 1) smarkiai sušvisti, blykstelėti (Vvr, Erž), 2) smarkiai mesti, nusviesti (Vkš), 3) suduoti, sukirsti (Vkš), 4) staiga pasisukti (Krtn)
  Švistra − puošeiva, svaistūnas (Šts)
  Švitinīs − prožektorius (Varn, Šts)
  Švitintė − 1) šviesti (Št, Krtv), 2) žibinti (Vkš)
  Švitkarklis − žilvitis (Lk)
  Švitras − žvitrus, smarkus (Šts)
  Švītrautė − puoštis, gražintis, dabintis
  Švitrinis − išsipustęs, įmantriai išsipuošęs (Šts)
  Švītrouts − su pragiedruliais (Ggr, Šts)
  Švītruloutė − švytėti
  Švītrulouts − gaisuotas (Ggr)
  Švitrus − kilnus (S. Dauk.)
  Švitulīs − žibintas (KlvrŽ)
  Švitvabalis − jonvabalis (Trk)
  Švitvaris − blizgutis, papuošalas (Trg)
  Švokoutė − sunkiai alsuoti, kriokštuoti (Brs)
  Švokštīnė − pridusisi moteris (Šts)
  Švokštintė − gadinti orą (Ggr)

 • Komentarai išjungti - Š
 • S

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Saidris − viksva
  Saiduoks – lankas šaudymui stėlėmis
  Sakars – skobtinis, keliamas į medį avilys (S. Dauk.)
  Saks –
  seklys (S. Dauk.)
  Salamaks – 
  neišrūgęs, nepakilęs, suzmekęs pyragas ar duona (brus., Up, Krš)
  Saldamaks –
  sacharinas (Kal)
  Salka
  – mansarda
  Sambrieškis − temimo laikas, prieblanda
  Samėžinis – šiukšlynas, sąšlavynas
  Samplėšinis − dvinytas lininis, pašukomis ataustas audeklas
  Sampuva – 1) supuvęs medis, pūzras, 2) persenęs žmogus
  Sampuvis – supuvęs, sutrešęs
  Sandiets – atsargai sudėtas maistas ar šiaip kas
  Sangriuva – nevikrus, neapsukrus žmogus, sugriuvėlis
  Sankalba − sąmokslas
  Sankals – skersinis, jungiantis staklių stovus
  Sankirtėnė − 1) sumuštinė pradalgė, 2) kartu su lašiniais sukapota mėsa
  Sankulas – prastesni grūdai, antrininkai
  Santapa – ištižėlis
  Santėmis – prietema, prieš mėnuliui patekant
  Santiža – ištižėlis, liurbis
  Sarbavuotė – slaugyti, prižiūrėti (Brs)
  Sariuotė
  – 1) siaubti, niokoti, plėšti, 2) bastytis
  Sarmata – gėda
  Sāspronds − virvelė ar šikšnelė pavalkams suveržti kinkant, sąmatas
  Sāsvėnīs – sąsiuvinis.
  Saugė – daina
  Saulabruolē – prieš šalčius šalia saulės matomi šviesūs stulpai
  Saulabruolis − mėnulis
  Saunuora – savanaudis, egoistas
  Saunuoratė – tenkinti savo norus, neatsižvelgiant į kitus, būti egoistu
  Savastis – nuosavybė (Škn, Rs) 

  Seiliegeris – seilėtekis
  Seimavuotė – skaičiuoti (Ms)
  Sėlks
  – šilkas
  Sėrata – 1) našlaitis, 2) staltiesė
  Sereda – trečiadienis
  Sermiega – švarkas
  Sėtinīs – griežtis

  Siebėržė − vienu ėjimu užsėjamas baras, biržė
  Siednīnks − čiužinys
  Sierčėkā – degtukai
  Sietarnė – arpo dalis, į kurią įdedami sietai, sietinė (Rt)
  Sintietė
  − 1) sunkiai kvėpuoti, alsuoti, 2) manyti
  Sintulīs (sintis) – plaučių liga, dusulys, astma
  Siūlbraukis − vaško gumuliukas siūlams vaškuoti, kad neplūšytų
  Siurbelie – dėlė

  Skačiuoteis – rūpintis
  Skadā – Pol. laiptai (KlvrŽ, Jdr)
  Skalītė – loti
  Skalurtė − pamažu skalauti (skalbinius, burną)
  Skarba − išmalda, auka (sin. alužma), turtas
  Skarbavs – valdiškas (pol., Vkš, Sd)
  Skarîngs
  – pluoštingas
  Skaris − 1) skarmalius, 2) nuskaręs, nuplyšęs, nusidėvėjęs
  Skaugė – pavydas, godumas
  Skaugis − šykštuolis
  Skaugus – šykštus, pavydus
  Skelbautė – sklisti kalboms
  Skepets – nešiojama skara
  Skėrbtė – rūgti, gižti, skobti
  Sketars – ilgesnės ražienos tarp pradalgių (Vkš)
  Skibgalis – 
  maža atplaiša (Brs)
  Skīpā
  – įstrižai
  Skīps – įstrižas
  Skīra – skirtumas
  Skivīts – skarmalas, skuduras
  SladaũnėPol. vieta, kur džiovinamas salyklas, javai ir sėmenys (Kl)
  Skladavuotė – Sl. pasakoti (S. Dauk.)
  Sklads –
  Sl. sandėlys (Mžk)
  Sklajus
  – kuriuo galima daug užskleisti
  Sklanda − 1) kartis tvorai tverti (Akm, Skd), 2) kliūtis (S. Dauk.)
  Sklandasmot. g. karčių tvora (Skd, Yl)
  Sklanduotė – tverti sklandų tvorą
  Skleinīčė – stiklinė
  Sklepavuotė – mūryti skliautą (Pkl)
  Skleps
  – rūsys
  Sklostės– skląstis
  Skobas – rūgštus
  Skoistė – kuisti,prilipti, nepasitraukti (ka iskoita, nebgalio beatsikratītė)
  Skotertė – staltiesė
  Skoteklis (skotoks) – skustuvas bulvėms skusti
  Skrabėnė – dėžė
  Skrabis − 1) sudžiūvęs, pasenęs žmogus, džiūsna, 2) kuinas, 3) kas daug šneka, plepys
  Skrabtė – senti, džiūti
  Skrėblis – bulvių skutyklė
  Skrėbtė – 1) baigtis, keipti, dvėsti, 2) mirti
  Skreibtė – siausti, gaubti
  Skrets (skreits) – sterblė, vieta ant kelių
  Skrega – skūpas
  Skripītis − smuikas
  Skripkuorios – smuikininkas
  Skrumnos – 1) negausus, 2) mažas, silpnas, menkas, 2) mandagus, kuklus
  Skuoms – skonis
  Skupicierios – gobšuolis
  Skūra – oda
  Skūstė – taupyti
  Skvarma – forma
  Skvaukė – nerimta moteris, pamaiva (Ms)
  Skvermuols – skuduras, skarmalas (Lkv)

  Slankailiuotė – slydinėti (Als)
  Slaptuomės
  – slapčia
  Slaunos – linksmas, garbingas
  Slesnas – 1) negilus, nedubus, seklus, lėkštas (Tv, KlvrŽ), 2) nuolaidus, nuožulnus (Sd, Kl, Štk)
  Slīduoks – kazlėkas
  Sliedonė − pavakarys
  Sliegtarnė – marka (Šts)
  Slīgtė
  –1) snūduriuoti, 2) linkti, geisti, trokšti
  Slinkautė – tinginiauti
  Slinkis – 1) šliužas, 2) staklių skersinis, per kurį audeklas slenka į rietimą, 3) tinginys
  Slinkos – tingus
  Slostē – spąstai
  Sluogs – sunkumas (dedamas linams markoje prislėgti)
  Sluopė − troškintos bulvės (ppr. su mėsa)
  Sluovėks – stiklainis
  Slūžītė − tarnauti
  Slūžma − alga (Als, Brs)

  Smagos – fiziškai sunkus, stiprus
  Smalka − 1) paunksmė, pavėsis (Plt, Brs), 2) tankynė, kur medžiai vienas kitą smelkia (Kv, Pln)
  Smarkavuotė – smarkiai dirbti, pulti prie darbo (Trk, KlvrŽ)
  Smauktėis
  − lįsti, spraustis
  Smeigtėis – lįsti, smelktis, brautis
  Smelčios (smalčios) − lydyti kiaulienos taukai; tepalas, taukai
  Smetuons – grietinė (slav., net.)
  Smuokavuotė – kvepėti (Žeml, Žd)
  Smuoks
  – kvapas, supratimas apie viralo gerumą (pasmuokavuok, a skanė potra išvėriau)
  Smuortė – liūsti, blaustis
  Smūrglaiža – nesubrendęs žmogus, snarglius; vaikas, kuriam stovi ištįsęs snarglys (menk.)
  Smūrglīs – snarglys
  Smūrglioutė – snargliuoti
  Smūtnos – liūdnas

  Snėiglaša – sniegbdriba, šlapdriba
  Snopinietė – žioplinėti, vaikščioti lyg apsnūdusiam
  Snopis − apdujėlis, apsnūdėlis
  Snučas – snaudalius
  Snūda – snaudulys

  Sobata – šeštadienis
  Sobėnė – užpakalis
  Soda – 1) sodžius, 2) kaimas
  Sodiedlioutė – sudėlioti.
  Sogruobtė − sučiupti
  Sokierka – saldainis
  Solasītė – surinkti
  Soma − kas sominėja, vaikštinėja kaip apdujęs
  Someigtė – mokėti
  Somiklietė − sukietėti
  Sominis − šiaurės vakarų vėjas
  Somintė – eiti lyg apkvaišusiam
  Sopka – kaliošas
  Sosieds – kaimynas
  Sotrīstė – pradėti viduriuoti
  Sosėvadintė – sukviesti, surinkti
  Soskėrtė – 1)suplyšti, 2) vos laikytis
  Sovėdruotė − sunykti, sumenkti (S. Dauk.)
  Sovėsam – visai

  Spaciera – išeiga
  Spags
  – lašas (Plt, Vkš)
  Spasabnus – tinkamas, patogus (Pol., Brs, Rdn)
  Spasabs – pagalba, parama (Pol., Vdk, Up)
  Spars – ramstis, paramstis (Rs, Grg)
  Spaviednė
  – išpažintis
  Spaviednīčė – klausykla
  Spėitlios – spiečius (ties. ir perk. reikšme)
  Speldė – skylė viršum duonkepės krosnies angos dūmams išeiti
  Sperus (Spiers?) – spartus
  Spėtriuotė – aklai ar tamsoje ieškoti, aklioti
  Spėtrius – spitras žmogus, žlibis
  Spėtros – neprimatantis, žlibas
  Spakainos – ramus
  Spėlgtė – vysti, nykti
  Spieka – jėga
  Spierus (Spiers?) – , spartus, greitas, energingas
  Spilgtė − menkti be saulės, stilbti
  Spīrē − kopėčių skersiniai
  Spongė – akis (niekinamasis)
  Spongtė – svaigti (nuo alkoholio)
  Spotkielis – puodelis
  Spragis – segtukas
  Sprėigtė – spriegti
  Sprėndžina – spyruoklė
  Sproklė – persprogusi vieta, sprogymė, spraga, plyšys (Prk, Jrb), 2) tarpas tarp dantų (Skr, Skdv), 3) gerklė (menk., Nt, S. Dauk.), 4) užpakalis, pasturgalis (juok., Kal, Grg)
  Sprostis – pakaba
  Sprudultė – spurdėti nepasiduodant
  Sprudunklis – šakalėlis, vietoj sagos
  Spruogila − 1) skeveldra, 2) sprogusi vieta, sprogymė, 3) žiežirba
  Spruogtė – dvėsti
  Spuktis – suspaudžiama sagutė, sąsaga

  Srėjė – apylinkė, vietovė, sritis
  Sriebtovė – burna

  Stadala – Brus., Pol. pastogė arkliams pastatyti užvažiuojamame kieme prie smuklės (End, Lž, Plt)
  Stagars – 
  šaka be lapų (Ms, Slnt)
  Staibis
  – blauzda
  Staibuols – rankos staibis, dilbis (Vkš, Trk)
  Stalalis – 
  girnalovis (Ms, End)
  Stalavuonė
  – maitinimasis pas ką (Pol., Krž, Trš)
  Stalavuotė – valgyti, maitintis pas ką nors; gyventi ir maitintis (Grg)
  Staldalis – 
  tvartelis (Grg, Jdr)
  Staliuorios
  – stalius
  Stalnės − 1) arklidės, 2) įvairios ūkinės patalpos
  Stanaunē – dažnai
  Stangs − raištis
  Stapintė – madu marinti, dvasinti, alkinti
  Statgalis – stogo viršus, šelmuo, kraigas (Skdv)
  Stavuotė
  – 1) ištverti (Yl, Jrd), 2) turėti jėgų, pajėgti (Plt, Šts), 3) pakankamai turėti, užtekti (Skr)
  Steigtė – rūpintis, stengtis ką daryti
  Stėčas − 1) užsispyrimas, užgaida, 2) užsispyrėlis
  Stelgtėis − stengtis
  Stėpruotė − būti stipriam, tvirtai laikytis, pagalėti
  Stėrnus – 1) tvirtas, 2) standus, stangrus, kietas, nelankstus
  Stičas − priešgyna, užsispyrėlis
  Stičītė – užsispyrus ginčyti, ką tvirtinti
  Stiegars – penis (juok., Skd, Šts)
  Stīgavuotė –
  1) ginčytis, prieštarauti (Gršl, Šts), 2) sekti, stebėti, žiūrėti, stengtis sužinoti (Als, Vvr)
  Stimbaris
  – nulaužtas medelis, stagaras
  Stīrėnīnks – nekviestas svečias
  Stodainis − 1) lentelė statinei tvorai tverti, 2) stačių lentelių tvora
  Stongas – sąrėmiai
  Strainos – puošnus, gražus, dailus
  Strankals – šūdo gabalas (Žd)
  Strapakas
  – akėčios
  Strapanks – medžio gabalas, pagalys (Jrb, Rs)
  Stribitielios
  – stribas
  Strikavuotė – daryti siūlę, peltakį, striką (Brs)
  Striknėns
  − neklaužada, niekadėjas
  Striktas – 1) sunykęs, netikęs arklys, 2) maita, dvėsena, puolena
  Striuoks – skuba, skubėjimas (sl., Brs, Trk)
  Strubis – žemas, neaukštas žmogus
  Struoks – baimė, sujudimas
  Struošėntė– komanduoti, skubinti
  Struošītėis – skubėti
  Stūgaunus – neramus (Lk)
  Stumdalis – 
  nerangus, nepaslankus žmogus, tinginys (Brs, Šts)
  Stuoraunos
  – darbštus, rūpestingas
  Stuotks – indas, rykas, koks reikmuo (pol., Ms, Pp)
  Sturplis – 1) gyvulio (ppr. arklio) pasturgalis nuo kryžkaulio iki uodegos, strėnos, 2) užpakalis (žmogaus, paukščio)

  Subaisiuotė – suteršti, subjauroti (KlvrŽ)
  Subakuotė – suminti (Kal)
  Sublūkštė – susmukti, subliukšti, kai iš kamuolio išeina oras
  Sučeravuotė – sugadinti (Vvr)
  Sučiežtė
  − suvalgyti, sudoroti (Užv)
  Sučiokštė – sumenkti, suvargti (Krkl)
  Sučirškintė − pravirkdyti, prarikdyti (Vvr)
  Sučīžtė – netekti ūpo, būti nepatenkintam
  Sudajītė – suprasti (Nmk, Rs)
  Sudrīktė – susipainioti, susivelti (Kl)
  Sudurdītė – 1) sulaužyti, sužaloti (Šts), 2) sužlugdyti, palaužti (perk., S. Dauk.)
  Sūdžia – teisėjas
  Sugiberavuotė – sutaisyti, sutvarkyti (Sd)
  Suitus
  – gausus
  Sujimtė – areštuoti, apimti glėbiu er pirštais
  Sukatuots – sukata, rachitu sergantis (Ggr)
  Sukeklis
  − 1) medinis indas sviestui sukti (Šts, Kal), 2) girnų milinys (Pvn, Kl), 3) kiaulei ant snukio užsukamas brūzgulis, žniaugas (Užv, Rt), 4)  pagalys kam priveržti (DūnŽ)
  Sukliuoktė – sukristi, perkarti
  Sukrauliuotė – sudėlioti (Tv)
  Sukrėstė – suliesėti
  Sumajiečīntė − supainioti
  Suodnos – sodas
  Suoka – šnekta, tarmė (S. Dauk.)
  Suopka – sofa
  Suostis – upės įlanka, vadaksnis (Als)
  Suotėns
  − sotus
  Supotės – sutinęs
  Suplustintė – 1) supurtyti, 2) suplakti, suskalanduoti
  Suraišiuojėms – sumazgymas, sunarpliojimas (Krš)
  Suraitītė – sugarbanoti (Vkš)
  Surarietė – 1) sudundėti, sugrumėti (Dr), 2) subyrėti, sulūžti (Dr, Šts)
  Surīzintė – sukiršinti, supykdyti (Lk)
  Susibagdeliuotė – susirankioti, įsitaisyti (Šl)
  Susidavadītė – susipažinti (Klp)
  Susirunglintė – susipainioti, susivyti (Ggr)
  Susitemptė – susinešti, pasipuošti (susitėmpiau kāp vėn reikint)
  Susizgadītė − susitaikyti (Vkš)
  Susizgrėbtė – susiprasti
  Susižaimuotė – 1) susipainioti, susinarplioti (KlvrŽ), 2) susipinti (KlvrŽ)
  Suskabītė – 1) suskinti (Grg, Vvr), 2) sudraskyti, suplėšyti, susmulkinti (Rdn, Krš)
  Suskaidītė – 1) suskirstyti, pažymint ribą (DūnŽ), 2) suskaldyti, sudraskyti, suplėšyti (Vvr)
  Suskailis – nususėlis (keik., Vkš)
  Suskaitītė – 1) galėti, sugebėti perskaityti (Žg, Lk), 2) skaitant suprasti (Kin, Krž), 3) skaitant sužinoti (Rdn), 4) skaičiuojant nustatyti kiekį, sumą, suskaičiuoti (Krš, Plt), 5) skaičiuojant įkirsti (Krt), 6) skaičiuojant pasiekti tam tikrą skaičių (Trk)
  Suskaitlioutė – 1) suskaičiuoti (Vkš, Rdn), 2) išspręsti (DūnŽ)
  Suskaluotė – suskirsti (Šts)
  Suskanintė – pagardinti, paskaninti (Plng, Brs)
  Suskardītė – 1) sukapoti, suraižyti (Dr, Skdv), 2) sužeisti, sužaloti aštriu įnagiu (S. Dauk.), 3) susikauti (refl., S. Dauk.)
  Suskartė – suplyšti, sudriksti (Krt, Prk)
  Suskastė – karštai ko imtis, ką pradėti, į ką įnikti, sukrusti, sujusti, subruzti (Als, Rt)
  Suskė – suskažolė (Užv)
  Suskeldietė – suskilinėti, susproginėti, sutrūkinėti, sueižėti (Žd, Skd)
  Suskeltė – sulydyti, sudurti (Als)
  Suskėrbtė – surūgti, sugižti, sukirbti (Plik, Krtn)
  Suskerdietė – sueižėti, suskeldėti, sudaužėti, supleišėti (Krž)
  Suskībtė – sugižti (Dr, Kal)
  Suskietė – skursti, vargti, susti (Skr)
  Suskiets – 1) aptekęs suskiu, niežais (Šts), 2) apaugęs suskiais, brantais (Šts)
  Suskila – atskala, atplaiša (Trg)
  Suskimbčiuotė – trumpai suskambėti (Vvr)
  Suskinis – 1) nušašęs, rauplėtas (Skdv), 2) prastas, sunykęs, nususęs (Skdv)
  Suskintėis – gauti suskį (Trg)
  Suskirliuotė – surankioti (Als, KlvrŽ)
  Suskis – 1) susna (Vkš, Brs), 2) amaras, sausis (Pvn, Užv), 3) toks parazitinis vijoklinis augalas, brantas (Šts, Ggr), 4) kas aptekęs suskiu, niežuotas (Šts), 5) kas aptrauktas miltlige (Krš), 6) kas nususęs, sunykęs, susisukęs (Rs, Skdv), 7) nusmukęs, nusigyvenęs, apsileidęs žmogus (menk., Brs, Vkš), 8 ) niekam tikęs, prastas žmogus; nevykėlis (menk., Up, Slnt), 9) bjaurybė, nenaudėlis (keik., Rs, Žd)
  Susklandītė – 1) užtaisyti (Dr), 2) suskaldyti į sklandas (Lkv)
  Susklėstė – apsileisti, sutingti (Krž)
  Suskliaustė – sutelkti, suburti (S. Dauk.)
  Suskoistė – įskuisti, įnikti (Slnt)
  Suskrabintė – 1) subrazdėti (Nv), 2) sudžiovinti (Bržr)
  Suskrabus – barškantis, tarškantis, skrabus (Prk)
  Suskrambītė – suskaldyti, sukapoti (Mžk, Varn)
  Suskrambtė – suliesėti (Šts)
  Suskrebielis – kas nešvarus, suskretėlis (Skdv)
  Suskrebtė – sustirti, sustingti (Jdr, Up)
  Suskrembtė – subarti (Up, Šts)
  Suskrenda – ištižęs žmogus (menk., Plt)
  Suskretielis – kas suskretęs, nešvarus (Užv)
  Suskriblītė – paraginti, subausti (Ggr)
  Suskruobtė – sudžiūti, sulysti (menk., Šts, Als)
  Suskūstė – sutaupyti (DūnŽ)
  Suskvarbītė – kastuvu suvarpyti (Krš, Erž)
  Susnuoptė – pasidaryti apkiautėliu
  Sustasavuotė – suderinti (Ms)
  Sustugtė
  – sustirti, sustingti, nebevaldyti sąnarių
  Sušastītė − godžiai, skubiai suvalgyti (KlvrŽ)
  Sušneržtė − suirzti, sušniurti (Žd)
  Sušvičītė − 1) pagaląsti (Brs, Kl), 2) sulošti (Šts)
  Sutėkės – gerai atrodantis (pasitaikė tuoks sutėkės vīroks, ka amėn)
  Suvinkliavuotė – supainioti (Sd)
  Suziztė
  − įsinorėti, įsigeisti
  Suzgrėbtė − susiprotėti, susiprasti (Šv, Krš)
  Sužabainiuotė – supainioti, sumėtyti (Šts)

  Svadīntė − sodinti
  Svėlksnė − mėtyklė
  Svetimluovė − paleistuvė
  Svetimtīka − kas tyko ką nors gauti iš kitų
  Sviets – pasaulis
  Svotba – vestuvės

 • Komentarai išjungti - S
 • R

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Rabantā – sumažinta, pusiau nuleista burė (Rsn, Prk)
  Rabants – lazda, pagalys (Pgg)
  Rabaštėks – tokia kiaulės skerdienos dalis (Varn)
  Rabauka – neužaugęs karštis (Prk)
  Rabauninks – plėšikas (Brus., Ms)
  Rabavuotė – plėšti (Pol., Brus., Žeml)
  Rabietė – krebždėti, brazdėti (Pp, Varn)
  Rabijuolā – prasimanymai, išdaigos (Jrb)
  Rabīkalnis – status kalnas (Erž)
  Rabintė – 1) braižyti, draskyti (Krš), 2) brazdinti, baladoti, krebždėti (Užv, Rdn)
  Rabuoks – kirmėliukė, besiveisianti miltuose arba kruopose (Jdr, Rt)
  Rabuotė – raitoti, vynioti (Plng)
  Radena – radinys (Kltn)
  Radotės – gerumas, geras gyvenimas (Pvn, Užv)
  Ragainėkė – indams susidėti, šaukštdėtė (Rt)
  Ragamals – prastai iškepta duona ar ragaišis (Skdv)
  Ragavs – kampinis, kertinis (Brus., Užv)
  Ragininks – 1) virvė nuo stiebo galo į valties priešakio galą (Prk), 2) nedidelė burė laivo gale (Rsn)
  Ragintė – vaišinti, girdyti (S. Dauk.)
  Ragova – 1) dauba, klonis, loma stačiais krantais (Pln, Ms), 2) tarpeklis (Kv, Kltn)
  Raguotėnė – naminė degtinė (šnek., Šts)
  Raguožis – 1) ožys malkoms pjaustyti (Rs), 2) išsiskėtęs daiktas, rekežis (Rs, Krkl)
  Raiboutė – marguoti, raibti (Šv, Trg)
  Raibouts – raibas (Ggr)
  Raibtė – svaigti, suktis (Vgr, Skd)
  Raibuoks – žaliūkas, stipruolis (Šts)
  Raibulioutė – 1) marguliuoti, raibti (Kal, Rdn), 2) mirgėti (Krkl)
  Raibuliouts – 1) raibas, margas (Up), 2) banguotas, nelygus (Šts)
  Raibulīs – 1) mirguliai, žilpuliai (Kv), 2) marga dėmė (Prk)
  Raibužinis – raibasis (Lk)
  Raidītė – siausti, bėgioti, laigyti (Lat., Kair)
  Railintė – nevikriai eiti (menk., Pln, KlvrŽ)
  Railiuokė – rupūžė (euf., Ggr)
  Railiuotė – rėplioti, ropoti, šliaužti (Plng, Jdr), 2) vaikščioti ropomis, keturpėsčia (Slnt, Ms), landžioti, sukinėtis, žiūrinėti (Šts, Slnt)
  Rainapilkis – velnias, nelabasis (euf., Šts)
  Rainītė – mušti, plakti (Pgg)
  Raists – poravimosi metas, ruja (Lat., S. Dauk., Skd)
  Raista – šutvė (S. Dauk., Šts)
  Raistavėms – rujojimas (Klp)
  Raistpelkė – raistas (Žeml)
  Raistoutėis – rujotis, poruotis (Klp, Plt)
  Raiščiuotė – šlubčioti (Šll, Erž)
  Raišītinis – mazgomasis, mazgytinis (Sd)
  Raišraštis – margai languotas audeklo raštas (Ggr)
  Raištė daikt. skara, skarelė (Knt, Kl)
  Raištė veiksm. 1) šlubuoti, raišuoti (Grd, Trk), 2) smarkiai eiti, bėgti, sprukti (šnek., Šts)
  Raištelis – skepetukas, skarelė (Trk, Vkš)
  Raištietė – rišti, rašioti (Kltn)
  Raištis – didesnė, namie austa skara (Mžk, Grg)
  Raištūtis – skarelė galvai apsirišti (Grg)
  Raitarėjė – raiteliai, kavalerija (Pol., S. Dauk., Bržr)
  Raitelis – nelygiai suvytos virvės iškilimas (Pln)
  Raitītė – 1) sukant daryti banguotą, garbanoti (Trg, Tl), 2) keisti formą, klaipyti (Šts, Trk), 3) rangytis, vartytis (atsigulus) (KlvrŽ, Trk), 4) kamuoti, versti rangytis (Lk, Krš), 5) murdyti, grumti (šnek., Šts), 6) žodžiais gąsdinti, saikinti (šnek., Krtn, Krš), 7) įmantriai ką daryti (šnek., Šts), 8) slankioti, dykinėti (šnek., Krtn, KlvrŽ)
  Raitūzā – sermėga be skvernų (Šts)
  Raizgalioutė – niekus kalbėti, kliedėti (Ggr)
  Raizgalius – kas kvaištelėjęs, išprotėjęs
  Raizgė – mėgstanti puoštis mergina (Kl)
  Raizgīnės – laiškinis česnakas (Šts)
  Raižietėis – raivytis (Lk)
  Raižītė – 1) čaižyti, pliekti (Trk, Mžk), 2) labai skaudėti (Rs, Vkš)
  Rajībė – rajumas (Pln)
  Rajinioks – rajūnas (Pln)
  Rajūks – rajūnas (Lkv, DūnŽ)
  Rajuoks – kas daug valgo (Ggr)
  Rajuom(is) – ryjamt, springstant iš skubėjimo (šnek., Krkl)
  Rajus – mastas žuvims (Gr, Šl)
  Rakalioutė – 1) lupti odą (Vdk)
  Rakalis 1) odų lupėjas (Prk, Up), 2) persenusių, gaištančių gyvulių pjovėjas, korikas (Varn), 3) marintojas (KlvrŽ), 4) nenaudėlis, netikėlis, padaužas (Rs), 5) žudikas (S. Dauk.), 6) velnias, nelabasis (keik., Brs, Krž)
  Rakaliuotė – 1) krapštinėti, rakinėti (Ms, Als), 2) marinti (KlvrŽ)
  Rakals – prietaisas pakabinti aviai, lupant kailį, skersinis (Šts)
  Rakamuols – koks įtaisymas, prietaisas (DūnŽ)
  Rakanda – sėtuvės formos pintinė
  Rakībuols – rakandas (Up, Žd)
  Rakonds – įrankis
  Raks – skilimas, kalimasis iš kiaušinių (Krž, Kv)
  Ramdī – 1) raminti, guosti (Kv, Skr), 2) malšinti, tramdyti, stabdyti (S. Dauk.), 3) tvardyti, prilaikyti, valdyti (S. Dauk.)
  Rapaišis – kas nerangiai lipa, ropoja (Tl)
  Rapaliuotė – lėtai kasti (Nt)
  Rapataila – kas nerangiai rėplioja (Plt)
  Raptė – nesveikuoti (Kl)
  Rapukėnė – patalpa bulvėms laikyti (Rs, Sln)
  Rapuotė – 1) keikti, plūsti (Vvr), 2) šliaužioti (Žg)
  Raresīs – triukšmas, klegeys (Kv)
  Rarėjė – triukšmas (Šll)
  Rarietė – 1) brazdėti, kelti triukšmą (Tv, Vvr), 2) su triukšmu važiuoti, dardėti (Tv), 3) su triukšmu virsti, griūti (Štk, KlvrŽ), 4) nesmarkiai griausti, grumenti (Vvr)
  Rarintė – brazdinti, bildėti (Ggr)
  Ras(ėt) – gal, turbūt
  Rasals − 1) sriuba su buroku mirkalu (Erž, Vdk), 2) sūrymas (Vvr, Skr), 3) skystis, kuriame rauginami raudonieji burokėliai (Brus., Pol., Krš, Lk)
  Rasena – radimas (Pkl)
  Rasintās – galbūt
  Rasnuotė – lynoti (Grg)
  Rasuoda – neišretinti daržovių daigai (Brus., Pol., Krkl, Všv)
  Rasuodnos – daržnas, kur auginama rasoda (Šv, End)
  Raškažnus – vešlus (Vkš)
  Ratā
  (dgs.) – vežimas
  Ratainīčė – patalpa vežimams, rogėms ir pan. laikyti (S. Dauk.)
  Ratainis
  − paplokščias kukulis (Tv)
  Ratalis – 1) ritinis, ripka (Vvr, Kv), 2) bulvinis apskritas paplokščias kukulis (Lkv, Tv)
  Ratapėjės gautė
  − būti muštam (Trk)
  Ratatepis − velnias (Žeml, Šts)
  Ratavuotė − gelbėti (Brus., Pol., Kv, Krtn)
  Ratbrikė − geresni ratai (Lk, Rt)
  Ratgalis − 1) vežimo galas (Dov, S. Dauk.), 2) lentelė vežimo galui užkišti (Dr), 3) virvė šieno ar šiaudų vežimui priveržti (Plt, Šts)
  Ratkaištis − per movą į ašį įkišamas kaištis, kad ratas nenusmuktų (Vvr)
  Ratkamarė − malūno ratą dengianti pašiūrė (Vkš)
  Ratoutinis − suplotas, plokščias (Šts)
  Ratpiedis – stipinas
  Ratunka − pagalba, išsigelbėjimas; išeitis (Mžk, Vkš)
  Raugtėnė − 1) kibiro talpos medinis indas su dangčiu sviestui ar rūgusiam pienui laikyti, 2) laukneša
  Rauktenalė – prastas svaiginamas gėrimas
  Rauda – kuoja
  Rauptė – skaptuoti
  Ravidavuotė − pjaustinėti, mėsinėti (Krš, Rdn)
  Ravs – griovys
  Razbainīnks – plėšikas, niekadėjas
  Raznastis – skirtumas (rus., Jrb)
  Razvalina
  – plačios rogės, lubnios (sl., Rt, Kl)
  Razvals – lubnia (sl., Vkš)
  Ražas –
  1) sausas virbas (Kv, Všv), 2) susidėvėjusi virbų šluota (Rs, Skr), 3) nupjautų javų stiebai dirvoje, ražienos (S. Dauk., Lk), 4) šiaudų drūtgaliai, kambliai (Akm, Erž), 5) virbalas, šakelė, galas (Kv, Trg)
  Rāžoutėis
   – rąžytis

  Redelė – vielų, stambokų langų tinklas
  Regstis – tinklinė pintinė pirkiniams
  Reja – jauja
  Rekiežē – žaginiai
  Rembietė – pamažu, skurdžiai augti (Kv)
  Remelis – ginčas, barnis (Dr)
  Remeliuotėis – ginčytis, bartis (Plng)
  Remezīteis – 1) ginčytis, kivirčytis, bartis (Vkš), 2) erzintis, kirkintis (Sd, Mžk)
  Remtinis – storokas (Ggr)
  Remžtė – smarkiai kasti (Erž, Jrb)
  Rencelis – kurptinė, našta (vok. dial., Jrb)
  Rendavuotė – nuomoti (Kal)
  Rendelis – metalinis puodas
  Rentėms – įkirpimas, įranta, įkarpa (Šv)
  Rentiets – nelygus, gruoblėtas (Dr)
  Rentinīs – šulinio sienos, briaunos (Vvr, Vkš)
  Rentintė – ręsti (S. Dauk.)
  Repežiuotė – eiti rėplomis, repečkoti
  Repieža – kas išsiskėtęs, nerangus, nevikriai eina
  Resnas – petingas, storas, tvirtas
  Retena – retenybė (Rs)
  Retėkā – tinklas didelėmis akimis; retoji tinklo dalis (Skdv, Jrb)
  Retī– progymė, retmiškis (Šts)
  Retkartis – retarievis (Trk, Šts)
  Retkėimis – vienkiemis (Šts)
  Retkrūmis – retuma, rėsmė (Šts)
  Retmie – reta vieta, retuma, proretmė (Žeml)
  Retomās – retkarčiais (Šts)
  Retuokšlis – retai suaustas (KlvrŽ)
  Retžīgēs – kartais, retkartėmis, kartkartėmis (Kv)
  Rezena – užsispyrimas

  Rėbkaulis – šonkaulis
  Rėitė – barti, plūsti, koneveikti (Lkv, Kal)
  Rėits – kelis
  Rėkioutėis – ruoštis, stoti į eilę, į rikuotę
  Rėktavuotė – taisyti, derinti
  Rėpka – 1) apskrita medžio atpjova, ritinėjama žaidžiant; ritinis (Užv, Ms), 2) toks įrankis žuvims gaudyti (Vkš), 3) griežinys (Vkš)
  Rėsuorē – spyruoklės, lingės
  Rėva – 1) upės slenkstis, sekluma, 2) griovelis
  Rėzlintė
  – iš lėto eiti, kėblinti

  Riaušis – 1) ruginių miltų pyragėlis su morkomis ar bulvėmis viduryje, 2) toks kepinys iš kraujo ir miltų ar kruopų; kraujiniai vėdarai
  Rībuotė – būti išsikišusiam (Šts)
  Ricielius
  – riteris
  Rīdītė duoti ryti (ėsti, lesti) (Vkš, Lkv)
  Rīdītėis 
  rietis, pyktis (S. Dauk.)
  Rīduotė 
  įsitvirtinus inkaru laikytis (Plng)
  Rīdzintė 
  erzinti, pykinti (Skd)
  Rīdzintėis 
  bartis, pyktis (Skd, Gršl)
  Rigavuotė –
  daigstyti (Vkš, Trk)
  Rīguotė 
  dainuoti, ryliuoti (Jrb)
  Rīja 
  barnis, pyktis (Als)
  Rīkautė 
  tarpais rėkti, šūkauti (Vkš)
  Rīkė 
  valstybė, karalystė (Germ., S. Dauk.)
  Rīkī
  karalius, valdovas (Germ., S. Dauk.)
  Rīks –
  1) indas (Pgg, Plk), 2) padargas, įrankis, instrumentas; reikmuo (Pgg, Kv)
  Rīkščiuotėis 
  rožėtis (Grg)
  Rīkštė 
  1) darytis raiškiam (Kv), 2) atsirasti, pasirodyti (S. Dauk.), 3) skleisti (S. Dauk.)
  Rīkštėnė 
  vytis, žabas, rykštė (Šl)
  Rīkštinis 
  vytis, virbas; smūgis, rykštė (Jrb)
  Rīkštus 
  greit plyštantis, yrantis (Jrb)
  Riktavuotė – 
  tvarkyti (pol., Varn)
  Riktingā
  – tikrai, gerokai, iš esmės, kaip reikia
  Riktings – tvirtas, tikras, ne iš kelmo spirtas
  Rīkūlė rytmetinė, kūlė (Vkš)
  Rimuorius
  Pol. – kinkynų, pakinktų dirbėjas (Pln, Vdk)
  Rinda
  – eilė, stata
  Rinkis – išimamas krosnies elementas, skirta puodų angos uždengimui
  Rinuols – naktinis puodas (Slnt, Vkš)
  Risuorios
  – lingė (kartis lopšiui kabinti)
  Rita – dalba, kartis, strypas
  Rīzą – brazdai, tarkiai (Kv, Kltn) 
  Rīzas – 1) bulvinis blynas (Varn), 2) gruzdas (Tv)
  Rīzavuotėis – ginčytis, priešgyniauti (Lkv, Šv)
  Rīzgā – įrankis ritėms sumauti, vejant iš jų siūlus (Trg)
  Rizikavuotėis – pūstis, didžiuotis (pol., Slnt)
  R
  īzinietė – vaikščioti apiplyšusiam (Šl)
  Rīzintėis – 1) erzintis, kirkintis (Pp, Šts), 2) ginčytis (Užv, Mžk), 3) bartis, pyktis (Pln, Kl)
  Rīzoutė – brazduoti, tarkuoti (Jrb, Trg)
  Rīžentė – kamuoti, varginti (Šts)
  Rīžietė – 1) vengti ką nors atlikti, tingėti, nepaslinkti (Als, Grg), 2) šykštauti (Šts, Krt)
  Rīžintėis – nirsti, dūkti (DūnŽ)
  Rīžtė − 1) virsti delčia, nykti, dilti (Slnt, Šts), 2) sprogti pumpurams (Žeml)
  Rīžtėis – 1) elgtis savo nuožiūra, žinotis (Pp, Akm), 2) tvarkytis (S. Dauk.)
  Rīžtėnā – ryžtingai (S. Dauk.)
  Rīžtinis – išvadinis, baigiamasis (S. Dauk.)

  Robežios – siena, linija, pakraštys
  Rokoutėis – kalbėti, šnekėti, šnekučiuotis
  Rokunda – kalba, pokalbis
  Rolis – ritinys, volas
  Ronktūris − 1) įrankio ar kokio dirbimo įtaisas įsitverti dirbant, rankena, kotas (Kv, Mžk), 2) pritaisymas pasilaikyti, įsikibti (Krkl, Up), ratelio dalis, kur įstatoma verpstė (Vgr)
  Roputė – bulvė (vakarų žemaičiuose)
  Roputīnė – bulvienė
  Rosėjuonis – rusas

  Rūdalis – vargas (Vvr, Rt)
  Rūdelis 
  plūgo reguliatorius (Pgr)
  Rūdėjė −
  rūdynė (Kv, Šts)
  Rūdėns 
  aprūdijęs (Šts)
  Rūdiesynė 
  pelkė, kur yra rūdžių (Skdv)
  Rūdīmės 
  žiedadulkės (Trk)
  Rūdīns 
  pelkė su rudu vandeniu, durpynas (Pvn, Rdn)
  Rūdšėinis 
  rūdingų pievų šienas (Šts)
  Rūgalis – 
  miegalius (menk., Klm)
  Ruikinis – pakulinis sijonas (Ggr, Grg, Vvr)
  Ruilē – atmirkę odos nešvarumai, sąvėlės, garsotės (Brs, Krš)
  Ruiliuotė – lyginti su ruiliu, voluoti (Brs)
  Ruilis – 1) velenas, volas žemei lyginti (Yl, Ms, Lž), 2) reketys javams kulti (Yl, Akm), 3) vasarojaus pradalgės, suridentos į krūveles, voliukus (Mžk), 4) koks panašus į volą daiktas (Šts), 5) tokia ežero žuvis (Šts)
  Ruinītė
  – varyti, ginti (Skd)
  Ruišis
  – raišas, šlubis (Erž, Up, Vkš)
  Ruižtė – blaustis (Šts)
  Rukata – 1) susiraukėlis, paniurėlis, pikčiurna, niūra (Up, Šl), 2) kas raukšlėtas (Rdn)
  Rukentė – krapštyti (DūnŽ)
  Rukintė – sendinti (Brs)
  Rukis – susiraukėlis (Up)
  Ruklus – užsidaręs, niūrus (Kltn)
  Rūkstuots – miglotas, ūkanotas (Tv)
  Rukšas
  – susiraukėlis (Šll)
  Rukšla – rukata, pikčiurna (Pln, Ms)
  Rukšlas – tamus, apsiniaukęs (Lkv)
  Rukšliuotė – verkšlenti, zirzti (Brs, Plng)
  Rukšluotinis – klostėtas (Šts)
  Rukšlus – raukšlėtas (Šts)
  Rukšmīžiuotė – 1) nerimtai elgtis (Šv), 2) sunkiai eiti, vilktis (Vvr)
  Rukšnas – susiraukšlėjęs; susiraukavęs (Šl)
  Ruktė – 1) darytis raukšlėtam, trauktis (Krš, Kair), 2) glamžytis (End), akti, užaugti samanoms (Kv), mažėti, baigtis (šnek., Skr)
  Rukulis – neaukštas, kresnas žmogus (Šll)
  Rukuža – apskretėlis, nevala (Als)
  Runcis – katinas (Lat., Kair, Pp)
  Rundėns – apvalus, apskritas (Skdv, Rt)
  Rundī– tvarkyti, mokyti, patarti (Skr, Kair)
  Rundoutė – sunkiai eiti, ruzgintis (Kin)
  Rungā (strungā) – vežimo itvarai ar pan.
  Runglioutėis – storai rengtis, muturiuotis (Prk)
  Rungrėša – rungvirvė (Jdr, Rt)
  Rungsuotė – susitraukus, susirietus kiūtoti, sėdėti (Jrb, Skr)
  Rungultė – netvarkingai lankstyti, glamžyti (Šts, Pln)
  Runguolī– nedailiai adyti, raukti (Vvr)
  Rungs – į ratų skersaplautį įstatomas pagalys, prie kurio laikosi šoninės lentos (Krtn, Grd)
  Runintuos – labai darbštus žmogus (Skr)
  Runuotė – 1) sunkiai ridenti, stumti (Užv, Šv), 2) pjaustyti (Vvr)
  Ruobtė – ruopti
  Ruoda – pokalbis, pasišnekėjimas
  Ruodavuotė – Sl. 1) tartis (Up, Krkl), 2) kalbėtis, šnekėtis (Trk, Up)
  Ruodbalsė
  − raidė
  Ruomītė − kastruoti (Šll, Kv)
  Ruona – žaizda
  Rūra – užpakalis
  Rušavuotė
  – liesti
  Rūžavs – rožinės spalvos (pol., Vkš, Erž) 

 • Komentarai išjungti - R
 • P

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Pabagaroutė – pabaksnoti, pabaidyti (Erž)
  Pabaluots
  – vystyklas
  Pabėga − rogių pavaža (Lk, Užv)
  Pablaka – sėdėjimas ištiestomis kojomis ant žemės
  Pablakenis − neaukštas, prigludęs prie žemės
  Pabenga – pabaiga
  Pabūga – padidėjęs jautrumas, pabūgimas (rankų, kojų) (Varn, Als)
  Pacierinis
  – išeiginis
  Pačemnos − patogus (Bržr) (sl.)
  Padabenstva – panašumas (Pol., Brs, Als)
  Padačkas – rąstagalys, dedamas apačioje po kraunamais sienojais, lentomis; šiaip kas po apačia padedama, pakišama; padalbis, padėklas (Pln, Vdk)
  Padaguonė – Pol. odinis pakinktų diržas, einantis po arklio uodega (Rt, Vdk, Erž)
  Padaiga
  – ant paukščio kūno išdygęs dyglelis, spaiglys, iš kurio išauga plunksna (Šv, Klm, Ms)
  Padangals
  − apdangalas, apdaras (Krš)
  Padarīnė − padargas
  Padavadītė −patarti, nurodyti (Krkl, Vdk)
  Padėrbtė – padaryti
  Padinguotė – pagalvoti, pasvarstyti (Šts)
  Padis − padėlys
  Padīvītė – nustebti, palaikyti (ką) keistu
  Padīžtė – 1) atšipinti (Krt), 2) pasrėbti, pavalgyti (Mžk, Ll), 3) pabėgti (Krtn), 4) pavogti, nudžiauti (Plng)
  Padostė – padvisti, kiek pašvinkti, kiek pagesti (Šts, Klp)
  Paduorietėis − laikyti esant padoru, nesigėdyti
  Padužietė – pariebėti (Užv)
  Padvals – sklepas, rūsys, sandėlys
  Pagadītė – pagelbėti
  Pagatavs − pasiryžęs, pasirengęs ką daryti (Als, KlvrŽ)
  Pagīmās − vienas paskui kitą, pratėgiui
  Pagrabs – šermenys (Pol., Brus., Vvr)
  Paguonā – antpečiai (Sl.)
  Paimlus – gabus, mokslus, imlus
  Paišielis – pieštukas, (dgs. paišelē)
  Paitvietė − kamuotis sergant, galuotis
  Paitvietėis − gaivaliotis, peikėtis
  Pajieda − papjūtis, sunaikinimas
  Pakabus – su kuriuo galima daug pakabinti, paimti; patogus
  Pakačiultė – įveikti (perk., Trk)
  Pakājos – ramybė
  Pakarnos − nuolankus
  Pakarūklā − gaidžio ar kalakuto pasnapės ataugos
  Pakaruotė – nubausti.
  Pakasa – nusvirusi, nutįsusi medžio šaka (Skdv)
  Pakavuonė
  – palaidojimas, laidotuvės (Pol., Krš, Skr)
  Pakavuotė – paslėpti
  Pakažnas – neužimtas, atliekamas (Pol., Vkš)
  Pakerie
  – vieta palei kelmą ar po juo
  Pakīgā – įvairios priemonės
  Pakīrietė – atsibosti
  Paklaks – sukritęs, išgulęs (apie javus) (Nt)
  Pakniūkščiuotė
  – paverkšlenti
  Pakonda − užkanda
  Pakosavuotė – paskatinti
  Pakruosnė − pirtis
  Pakušietė − kiek pajudėti, pakrutėti
  Pakūta – atgaila
  Pakūtavuotė – atgailauti (Pol., Pln)
  Palaistva
  – apsileidimas, netvarka (Lkv)
  Palakus – 1) galintis gerai skraidyti, 2) kuris eiklių kojų, greitas
  Palanka – sulenktos skarelės ar skaros dvilinko krašto atlenkimas (Grg)
  Pàlapus
  – vikrus
  Pālašos – vieta, kur nuo stogo varva lietaus lašai
  Palē (kon) – pagal (ką)
  Paleistva – pasileidimas (Varn)
  Palėktė – likti, pasilikti
  Palėts – paltas
  Palevuots – emaliuotas
  Palėžuokautė − meilikauti, pataikauti
  Palėžuoks − pataikūnas, palaižūnas
  Paliaukis – pasmakris
  Paliavuonė – medžioklė (Pol., Šauk, Akm)
  Paliavuotė – medžioti (Pol., Akm, Šauk)
  Palīčė
  – lentyna
  Paliecavuotė – pažadėti (Pol., Mžk)
  Palka
  – 1) lazda (Kv, Up), 2) brūkšnelis, rašomas žymint skaičių (Všv)
  Paluocē – 1) patalpos, 2) rūmai
  Pamanga – pamaiva
  Pamauts – apynasris be žąslų
  Pamegažiuotė – koketuoti (Škn)
  Pamėnavuotė – paminėti
  Pamėslītė – pagalvoti
  Pamėtuotė – mėgdžioti, beždžioniauti
  Pamīlietė – įsimylėti, pamilti<
  Pamina – pakoja (staklių, ratelio)
  Pampa – nedidelis išsipūtimas, gumbas
  Pampaliavuotė – svambalu žymėti pjaunamą rąstą, kad abu jo galai būtų vienodo storumo (Vkš)
  Pampuotaukšlis
  – kukurdvelkis
  Pamušos − pamušalas
  Panaberėjė – išdidumas, pūtimasis (Brus., Pol., Erž, Mžk)
  Panabernus – išdidus, pasipūtęs (Lk, Mžk)
  Panagus – 1) nagingas, gabus (Krtn, Vdk), 2) patogus, parankus vartoti, naudotis (Skr, Erž)
  Panara – virvutė, su kuria prie botkočio pririšama botago virvė; botago kilpa (Klm, Rs)
  Panautas –
  mergautinis (Yl, Kl)
  Panedielis
  – pirmadienis
  Panskars – (la. panckari) 1) skarmalas, skuduras (Škn) 2) išsiplūšavęs, netvirtas pantis (Škn)
  Pantas
  – prėslas, daržingalis
  Papalis – 1) neaiškios kalbos žmogus (Skdv), 2) topolis (lat., S. Dauk.)
  Papeizuokē
  – užausiai
  Papijuotė – pradėti duoti pieno (apie karvę)
  Papinīčė, papinīks – liemenėlė (šnek., Šts, Krš)
  Papīntis – duonos, batono galas
  Papītė – įmirkti
  Paplaks – duonkepės krosnies padas, laitas, kluonas (Prk)
  Paplampa
  – plampa
  Paplioptė – pradėti rujoti
  Paprakā − papirkimas, kyšis
  Paps – 1) krūtis, 2) spenys
  Papūnis (papalis) – tėvas
  Parada – eilė, būrys (Krtn)
  Paraidītė – pridėti į krosnį kuro (Kair)
  Parailiuotė – pasivilkti (menk., Dr)
  Parakans – tvoros stulpelis
  Pararietė – pasibrozdinti, pasibrūžinti (Žr)
  Parasuodninks – lietsargis
  Paražė – šiaudinio stogo apatinė dalis
  Parbakuotė – parbristi, parklampoti (Kal)
  Pardavuotė – pardavinėti (Krtn, Vkš)
  Pardīrintė
  – parsivilkti (Kv)
  Pargoldīms – vertimas (į kitą kalbą)
  Pargoldītė – versti, išversti (į kitą kalbą)
  Pariedīms – 1) įrengimas, 2) įrenginys
  Pariedka – vestuviniai pietūs
  Pariedkėnīnkė – pamergė
  Par īžtė – pradėti blankti, dilti (Ms, Als)
  Parkėltė – parkeliauti, sugrįžti
  Parkliuoktė – perkarti
  Parlapačiuotė – pareiti, kojomis tapsint (Kal)
  Parpalis – miltinis kukulis, parpelis (End, Krkl)
  Partarabanītė
  – parnešti, parvežti, pargabenti (Kv, Plt)
  Partaralioutė – tarškant, bildant parvažiuoti (Vkš, Kal)
  Parpėns – ratų stipinas (?)
  Paruoda – patarimas
  Pasābnos – parankus
  Pasėbaustė – pasirengti, pasiryžti
  Pasėgautuoji − patogi, tinkama proga
  Pasėkartė – įsilipti (į medį)
  Pasėkavuotė – pasislėpti
  Pasėklebavuotė − įsiteikti
  Pasėšiaušėms − išgąstis, šiurpas (Šts)
  Pasiotjoukis − pasiutiškas, nesulaikomas juokas
  Pasiotkailis − pasiutėlis, išdykėlis
  Pasir īžentė – išpuikti, pasipūsti (Als)
  Pasižaimuotė – pasikraipyti, pasivaipyti (Jdr, Vvr)
  Paska − medinis indas
  Paskaržītė – paskųsti
  Paskujis − paskutinis
  Paskustva – blogas, netikęs žmogus (Sl., Als, Kv)
  Paslušnos – paklusnus
  Pasmailautė – pasmaguriauti, smalyžiauti
  Pastaranka  – Pol. 1) virvė, jungianti pavalkus su branktu, viržis (Skdv), 2) virvutė, su kuria botagas pririšamas prie botkočio (Užv)
  Pastars –
  1) gale esantis; galutinis, paskutinis (Krtn), 2) vienintelis iš likusiųjų (Yl, Plt), 3) tik praėjęs, praslinkęs (Ms), 4) labai blogas, prastas (Ms)
  Pastaunīnks
  – ganykla
  Pastijolka – grietinė
  Pastīvalis – festivalis
  Pastrajē – 1) puošnūs drabužiai, 2) papuošalai
  Pastriegavuotė – pasaugoti, pasekti (Nt, Lk)
  Pasvars –
  1) pririšamas koks sunkus daiktas gramzdinant (ppr. tinklą) (Plt, Krtv), 2) sieninio laikrodžio svarelis (Gršl, Žd), 3) po dalba pakišama atrama, kai verčiamas koks sunkus daiktas (Prk)
  Pašanklė
  – audimo klaida, kai apmatų siūlas lieka neprispaustas ataudų
  Pašėlīnė − pašėlęs dalykas, pašėlimas
  Pašėnavuonė – pagarba, gerbimas (Krkl, Mžk)
  Pašlaks – kitos spalvos ruožas audeklo pakraštyje (Rt)
  Pašlėjus
  – pašlijas (pašlitas)
  Pašliaunus – nuolaidus, nuožulnus
  Pašliuroutė − pavaikštinėti (Šts)
  Pašova – audimo klaida – šaudyklės peršokti siūlai
  Pašvėtā − papuošalai, išeiginiai drabužiai
  Pataldrobė – patalų užvalkalas
  Patalkīs (-ē) – vaišės ir pasilinksminimas, šokiai po talkos, pabaigtuvės (Ms, Jdr, Als)
  Pataralioutė – garsiai, greitai pašnekėti, patarškėti (Skd, Krkl)
  Patermasos – padažas
  Patieka − 1) paguoda, 2) džiaugsmas
  Patiemėjėms – pastaba
  Patrapaks – barimas, vainojimas (Rt)
  Patruopītė
  – pataikyti
  Patšvartis – rąsto nuopjova
  Pauparis – 1) tranas, 2) dykaduonis
  Pavada − antroji žmona
  Pavadus − kuris duodasi vedamas
  Pavalkā – arkliui ant kaklo maunama minkšta pakinktų dalis, ant kurios uždedami kamantai (Ms, Slnt)
  Pavalks – kiaulės paliaukis (perk. Rt)
  Pavars – toks prietaisas lankui ant statinės užkalti (Šts)
  Pavečerka
  – pavakariai (Sl., Rnv, Brs)
  Pavėdietė – panėšėti, būti panašiam
  Pavėdos – panašus
  Pavelkėns − ilgai tariamas, tęsiamas
  Paviešis – viešnagė
  Pavietrie – dvėselėnos smarvė
  Paviržis – priedas maistu už darbą
  Pãvīzis – išvaizda
  Pažars – gaistras (Pol., Brus., Skr, Mžk)
  Pažastis – 
  įžambus spyrys tarp sijos ir sienos (Slnt)
  Pažiobėntė
  – pašviesti
  Pažīčiuotė – paskolinti
  Pažîgiou – pakarčiui
  Pažinie − pažintis
  Pažnībtė – papjauti (Erž, Jrb)

  Pečiūrė – krosnyje skylė su durelėmis
  Peilioks – lydekaitė
  Pėimenašas − piemengalis, vaikigalis, vaikėzas
  Peišielis – pieštukas
  Peizuotė − peikti, koneveikti
  Pelėns − peluotas
  Peliuoks – peliautojas (KlvrŽ, Žd)
  Pėlnėjė
  – pilnatis
  Pėndielie – besilaukianti pirmo vedimo (karvė)
  Pėnzelis – teptukas
  Perdars – pertvara, sienelė (Skr, Kair)
  Perenė
  – 1) pirtis (Žd, Dr), 2) pėrimasis pirtyje (Slnt), 3) perk. mušimas, barimas (Mžk)
  Pergalis – į rankovės galą įaustas raudonų siūlų ruoželis (Skdv)
  Perglîta
  – plonesnė siūlo vieta, persmauga
  Perglītuots – 1) nelygaus storumo, su perglytomis (Sd), 2) su tuščiu tarpu (S. Dauk.)
  Perlanka
  – klaida, padaryta metant ar lenkiant siūlus (Skr, Škn)
  Pérmā – anksčiau
  Pėrmšuokis − pati pradžia
  Pernīčė – penktadienis
  Perpėns – šalutinis krepšio lankelis, spyrys, per kurį pinamos vytelės
  Persiraitītė – praslampinėti, prasivalioti (šnek., Ar, Šts)
  Persargos – lengva liga
  Perstekė – žeberklas
  Pertars – tarpas (Škn)
  Pervars –
  1) geležis ar viela, kuria suveržia ratų gardis, dugną, akėčių balžienus (Skdv), 2) skersinis, kuriuo kas prikalant sujungiama, varas (Up, S. Dauk.), 3) kartis, uždedama skersai tarpangio ar varttarpio pusiauvėrinėms durims ar vartams prikabinti (Rs, Trk), 4) statinės tvoros kartis (Ggr), 5) vartų skersinė kartis (Krkl), 6) riba tarp vieno kaimo žemės ir kito (Yl, Trš), 7) skersai audeklą įaustas kitos spalvos siūlas ar siauras ruoželis (Grg), 8) didesnis rožančiaus karoliukas (Šv)
  Pēslos – penamas
  Pesnuotėis – palengva, tingiai dirbti, krapštytis
  Pešeklis – 1) peštukas, mušeika (Vvr), 2) kablys šienui pešti iš šalinės galo (Kl, Trg), 3) dviem užkumpusiais nagais kablys mėšlui iš vežimo versti (Pgg, Šlu)
  Pešiklis – kablys mėšlui kabinti (Pgg)
  Petelnė
  – keptuvė
  Petliavuotė mėltā − smulkūs miltai

  Pičpilnis − visai pilnas, pilnutėlis
  Piedols – kuris baltomis kojomis (apie arklį, karvę)
  Piekarnė − kepykla (Brus., Pol., Als, Mžk)
  Pieliavuotė – kankinti, kamuoti (perk., Vvr)
  Piera –
  dailylentė
  Pierena – mušimas, pėrimas, dyža (Mžk, Ms)
  Piernīks – sausainis, riestainis
  Piesa – namų gorovė (S. Dauk.)
  Piesos − 1) banda, kaimenė (S. Dauk.), 2) visa manta, turtas, nuosavybė, 3) pragyvenimo sąlygos išlaikymas, 4) šiukšlynas (plg. la. piesa – mėšlas, atliekos)
  Pietvis – pietys
  Piežîntė – pamažu, atsargiai eiti
  Pīlė – antis
  Pilīčė – dildė
  Pilipuonā − tulpės
  Pimgalis – 1) vežimo, ratų priekis (Kl, Štk), 2) skerdenos priekinė dalis (Brs)
  Pimpis
  − nedidelis skauduliukas, spuogas
  Pimpuols – apgamas, antauga (Ggr)
  Pinėkā
  – neriniai
  Piningā – pinigai
  Pinkulės – sudžiūvusio žmogaus ar gyvulio rietų kaulai (menk.)
  Pinkuols – stambus, didelis žmogaus kaulas (Kv, Rt)
  Pintovės –
  senoviškas mergvakaris (KlvrŽ, Pkl, Krš)
  Pīrkšnis
  – karšti pelenai su žarijomis
  Pisuoklis – vlg. 1) puodas, puodynė (Erž), 2) gyvulių patinas (bulius, kuilys) (Dr), 3) juok. sugyventinis (Pvn)
  Pištelis
  − bjaurybė, baidyklė
  Pītė – šlapti, bjurti
  Pitliavuotė – pikliuoti (Erž) 

  Pjaunis – pjaunama pelkė, kur pavasarį ir rudenį vanduo laikosi; pelkėti krūmai
  Pjūklītė – priekaištauti, rieti, graužti

  Pladars – ribuliavimas, ribuliai (Dr, Prk)
  Planka – 
  stora lenta (Vkš)
  Platavuotė – 
  plačiai, išlaidžiai gyventi (Skr, Krš)
  Plaujuotė
  – plaukyti
  Plavuotė – dažnai plauti, mazgoti (Šts, Vkš)
  Plavuotėis –
  bastytis, klaidžioti, plaujoti (menk., Trk, Vkš)
  Pleišatuots – 
  supleišėjęs, rauplėtas (Ggr)
  Plėkpėivė
  − menkai želianti pieva
  Plėmptė – gerti
  Plėnis − 1) pelenai, 2) kibirkštys
  Plesnas – šviesiai bėras, gelsvai balzganas (apie arklį, karvę)
  Pliauzė – rankinė

  Pliesteris – 1) nestiprus žmogus, 2) tinginys, apsileidėlis
  Pliešèks – puikus, didelis darbininkas
  Plieška – plokščias butelis (dažniausiai ketvirtis litro)
  Pliezdra – plėvė (Rs)
  Plikšis – nuogas vyras
  Plīnkšals – sušalusi žemė be sniego
  Plincis – blynas (Pln, Skd)
  Plinkus − greitas, vikrus, žvalus (Lc, Šts)
  Plints – plyta (?)
  Pliūndra − nerimta, apsileidusi moteris
  Pliutvars – menk. kas netvarkingai apsirengęs, atsilapojęs, apsmukęs (Rs, Jrb)
  Plitnītė
  – kalti
  Pliuškė – vakarėlis, šokiai
  Plompa – neišmanėlis
  Plonis − plonas apvalus kepaliukas, kepamas ant karštų anglių
  Plucintė – judinti, kratyti, drąskyti
  Pludungė – pliuškė, vizgė, patuška
  Pludungis − nerimtas žmogus, vėjavaikis
  Plūnktė – 1) sunkiai eiti, 2) vargingai eiti, 3) skinti
  Plūktėis − sunkiai dirbti iki prakaito
  Pluonima − plonuma
  Pluonėms – smilkinys
  Pluoskė – aukšlė
  Pluskatuots – šerpetotas (Tl, Ggr)
  Pluskintė
  – purtyti, plustinti
  Pluskis − kas su pluskomis, ilgais plaukais
  Pluskos – susivėlę, ilgi plaukai, gaurai ar karčiai; plaukų draikanos
  Pluskuots − su pluskomis, gauruotas
  Plustintė – judinti, kratyti, purtyti

  Poksis – rankinis pjūklas
  Pomėtis – atmintis (Brus.)
  Ponašis − gana greitas (Varn)
  Poncerka – švarkas
  Pončiaka – vilnonė koinė
  Pončka − gniūžtė
  Pondeivs – Dievas
  Popėrm – iš pradžių, iš karto
  Poputė − nuospauda, trynė; sutrinta pūslė
  Pormuons – vežikas
  Porptė – brinkti
  Posiaužniuga – per vidurį, perpus
  Posmarškuonė – bulvių ir miltų košė
  Posnaga – kanopa ar kitas raginis kojų galas
  Poškoutė – linguoti (?)
  Pošks – spuogas
  Potkė – 1) skobtinė klumpė (Pol., Jrb) 2) nosis (menk., Jrb) 
  Potra
  – košė, sriuba
  Pozīva – stovėsena

  Prabakuotė – klampojant praeiti (Kal)
  Pradars –
  1) pravertas, praviras (KlvrŽ), 2) riebalai ar pienas maistui pagerinti, pagardinti, uždaras, prametalas (Slnt, Kal)
  Pradėm
  − nuolat, be pertrūkio, ištisai
  Praduotks – rankpinigiai (Yl, Jdr)
  Pragijīs
  − nuobrukinis audeklas, austas dvejomis nytimis
  Pragoms – tarpas
  Pragriežtė − pralošti
  Prakiordī(n)tė – pradurti
  Prakostė – truputį atsigauti, sustiprėti, pasitaisyti
  Prāktis – uždarbis
  Praminas – šiaudai ar spaliai, dedami į minamą molį
  Pranara – medžio stiebo gumbas medienoje (apaugęs nukirstomis šakomis)
  Prantavuotė – klausinėti, kvosti (Skd, Kal)
  Prapuolenė
  – prapultis
  Praspuorks – užtrauktukas
  Prasuks – gabalėlis sviesto, dedamas į grietinę, pradedant mušti sviestą, sukti kastinį
  Prašmintinis − nedidelis pokylis, pramoga, pobūvis
  Pratintaliuotė – kaboti (kažkiek laiko)
  Pratrīstė – pradėti viduriuoti
  Pratruotītė − prarasti
  Praurbintė – pradurti su yla
  Pravaktė − prasigyventi, prakusti (Žd)
  Pravalaks – Pol. 1) įveriamas tvarstis, raištis pūliams išvarvinti (Ggr), 2) po kamantais dedamas veltinys (Šts), 3) pagalys, pritaisomas tarp pakinkytų arklių galvų, kad negalėtų kandžiotis (Krž)

  Pravents – kelionei įdedamas, įduodamas maistas (Krš, Lk)
  Praveros – pravartus

  Pravuodītė – vežti, gabenti (Pol., Kv, Vkš)

  Pravuodnos/Pravuornos – aktyvus, veiklus
  Pražaidītė – pamesti, pradanginti (Slnt, Plng)
  Pražambietė – diegą leisti, dygti (Kl, Lk)
  Pražargdītė – pražergti, praskėsti, praplėsti (Šd)
  Prėklos – nemalonus, bjaurus
  Pri – 1) prie, 2) pas
  Pribakiuotė – prikimšti, primurdyti (Klp)
  Prīdėva – nuolat dėvimas, darbo drabužis
  Prīdėvinis – namie, prie darbo dėvimas (apie drabužį)
  Pridībavuotė – 1) primušti, prilupti (Vkš), 2) prisikankinti, privargti (Mžk)
  Pridīrintė – prislinkti (S. Dauk.)
  Priduotks – priedas (Brs)
  Pridžiubītė
  – primušti (Kair)
  Prienars – nauja kojinės pėda, prineriama prie senos blauzdos (Yl, Skd)
  Prietelis
  – asmuo; bičiulis, draugas (Brus., S. Dauk., Žeml)
  Prigatavuonė – parengimas, paruošimas (Pol., Als)
  Prigautė − pasiekti
  Prigimt/s, -a – gimt/asis, -oji
  Prīgrėnds − pastogė prie klėties priekio; prieklėtis
  Prīgulė – naktigonė, nakvynė
  Prijimblus – malonus, švelnus
  Prikalka – lentynėlė smulkmenoms susikrauti
  Priklastis – nemalonumas, bjaurumas (Kl, Vvr)
  Prikruoptė
  − apgauti, apsukti
  Prīlaids − pavasarinis paršas, užmetamas penėti iki rudens (Vkš, Pln)
  Primenie – prieangis
  Pripadietuos – padėjėjas, tarnas (S. Dauk.)
  Prīparšis – 1) prastesnis paršas, 2) paskutinis kiaulės atvestas paršiukas
  Prīpuolis – netikėtas įvykis
  Priraitītė – prirašyti, prikeverzoti (Šl)
  Prirarintė – prikrauti (Šts)
  Prisirakaliuotė – prilįsti rakščių (Ggr)
  Pristasavuotė – priderinti, pritaikyti (Ms)
  Prīšninkė
  − trobos galas (dažniausiai apgyvendinamas karšinčių) (Lž, Mžk, Als)
  Pritaigavuotė – įtikti (Trk)
  Pritarabanītė
  – 1) privežti, prigabenti prie ko (Brs), 2) beldžiant prisišaukti, prisikelti (Mžk)
  Pritaralioutė – priteršti, pribjauroti (Krtv)
  Pritėktė – 1) tikti, būti ger/am, -ai, 2) derėti
  Privėlėjė − priekaištas
  Prižebravuotė – prielgetauti (S. Dauk., Krkl)
  Prūds
  – 1) kūdra, 2) tvekinys
  Prūgavuotė – rakinti (Užv)
  Prūnītė
  – sunkiai, daug dirbti, triūsti
  Pruocaunīnks – darbininkas vz. pruocė
  Pruocė – darbas, triūsas (l. praca)
  Pruocėvuotė – sunkiai dirbti, triūsti (Pol., Varn, Vvr)
  Pruočka
  − skalbėja (Pol., Mžk, Skr)
  Pruogīmė − proguma
  Pruomata – klaida, padaryta metant audeklo metmenis ant mestuvų (Šlv)
  Pruomuša – retesnė, audžiant pakankamai nesumušta audeklo vieta, perauda, prorėta (Kl, Grg)
  Pruomušis – pertrūkis, perstojis (Ms)
  Pruomušuots – su prielipais, prielipuotas (Šts)
  Pruopernā – užpernai
  Pruopernīkštis − užpernykštis
  Pruosītė – lyginti
  Pruosus – lygintuvas
  Prusnos – lūpos (ppr. arklio), burna

  Pudamėnts – pamatas
  Pūgariuotė – purenti (Ggr)
  Pūgavuotė –
  įrėžimais gražinti (Krtn, Brs)
  Puišis
  – berniukas, vaikėzas
  Pujuotė – 1) blaškyti, naikinti, siaubti, 2) išdirbti, purenti (žemę)
  Pūkis – velniukas, kamuolinis žaibas
  Puksis (-ielis) – pjūklas
  Pumpuotaukšlis – kukurdvelkis
  Punčiakas – kojinės
  Pūnds − ryšulys, pakas
  Puodė – krikštavaikis (Plt, Vkš, Dr)
  Puodėška – pagalvė
  Puonėkis − pusėtinas, vidutiniškas, pakenčiamas, nevisiškai blogas (Ll, Lkv)
  Puonmetis − baudžiava (Rt)
  Puopa − skaudama, skausminga vieta (Vkš, Eig)
  Puopintė lepinti, paikinti, puoselėti (šnek., Ms, Skr)
  Puorėnīnkā
  − pora arklių kinkomas vežimas
  Puosargos – nedidelė liga, negalavimas (sloga, menkas gripas)
  Puoternīčė − žydų rožančius
  Puotinīčė – smuklė (S. Dauk.)
  Pūpeklis – 
  kas vis pūpia, bambeklis (Varn)
  Pūptė
  − dejuoti, skųstis, vaitoti
  Puriets – garbanotas
  Pūrā − 1) žieminiai kviečiai, 2) grūdų, bulvių maišai
  Purmanka – vežimas (Pol., Trk)
  Purtulīs
  – drebulys
  Pustaunīčia – apleista sodyba, trobesys
  Pustelnīnks − atsiskyrėlis
  Pustīnė – tuščia, be tvarkos, nykimas
  Pušavuotė – dailinti (Trš)
  Pūškarnė – 
  patrankų dirbtuvė (Pol., S. Dauk.)
  Puškars –
  spuogas (Krš)
  Putelis
  − putinas
  Pūtis − pelėda

  Pliauzė                                                     rankinė

 • Komentarai išjungti - P
 • N

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Nabags – vargšas
  Nabaraks – 1) kas nusigyvenęs, nuskurdęs (Vkš), 2) gaišuolis (Sd)
  Nabaštėks
  – lavonas
  Nabažnē – nuolankiai
  Nabstavuotė – nebepajėgti, nebebūti pajėg/iam, -iai
  Načīrs – netyras
  Nadrėbėzė – kojų nepavelkantis girtuoklis
  Nagātka – medetka
  Nagažis − susitraukęs, menkas gyvulys (menk.)
  Nagažiuoteis – terliotis, knaisiotis, krapštinėtis
  Naginietė − 1) krapštinėti, 2) iš lėto skabyti kotelius, paelius
  Naglos – akiplėšiškas
  Nagrads – Sl. 1) užmokestis, atlyginimas (Trg, Akm), 2) apdovanojimas (Mžk)
  Naikis − šykštuolis
  Nairintė – 1) eiti padelbus akis, žvalgytis; žvilgčioti iš paniūrų, dėbčioti, 2) daryti grimasas, vaipytis, kraipytis, 3) atidžiai stebėti, tykoti
  Nairītėis − iš padilbų žvilgčioti, dairytis
  Nākabis – 1) velnias, nelabasis, 2) nedorėlis, piktadarys
  Nakabuitis − išdykėlis, nenaudėlis
  NaravītėisPol. 1) rodyti užsispyrimą, nirtulį, nirtuliuoti (Lž), 2) aikštytis, užgaidauti, kaprizytis (Ms, Mžk)
  Naravuotė – 1) pašiepti, juoktis iš ko (Trg), 2) erzinti (Skr, Up), 3) suvedžioti, apgaudinėti (Skr)
  Narinīnks
  – kas atstato į vietą išnirusius sąnarius
  Narnazas – narneklis (KlvrŽ, Ms)
  Narnietė –
  1) niurnėti, bambėti nepatenkintam (Krž, Kal), 2) kalbėti pro nosį, niauzgėti (Trg, Kv)
  Nars –
  iš ašutų padaryta kilpa žuvims gaudyti (Šts)
  Naržītėis − kraipytis, maivytis
  Nasrā – 1) burna (Krš, Šts), 2) apvalūs ašmenys (Šts)
  Našautė – nešioti, graibstyti (Šts)
  Našībė
  − vikrumas, greitumas
  Našus − 1) vikrus, greitas, 2) patogus
  Našīsts − ilgai dėvimas
  Našpietnos – nepėščias.
  Našus – greitas, vikrus, eiklus (Krš, Plt)
  Natavuotė –
  taikyti gaidą (Šll)
  Navīna
  – naujiena
  Navalnīnks – 1) belaisvis, 2) vergas
  Navatnos − keistas (Pol., Vkš, Lž)
  Neapvažu – šlykštu, nemalonu

  Nedarbē − blogi darbai, eibės
  Nedielės dėina – sekmadienis
  Negalės − daugybė, begalė
  Neganduotėis − 1) drovėtis, gėdytis, 2) bijotis, baimintis
  Negont – nebent
  Neiktė – 1) neigti, 2) varginti, kamuoti
  Nejostiū: ėš nejostiū – staiga, nelauktai, kaip iš niekur nieko.
  Nekankaris – kas nevedęs, viengungis (juok., Lž)
  Neklausīngs – nepaklusnus
  Nemėtės – neturėdamas kitos išeities, nesikęsdamas
  Nènâu – nežinau (Tirkšlių šnektoje)
  Nenūvaža − apsileidėlis
  Nepaslinkšis – tinginys
  Neprietis, neprietelės – priešas
  Neprigulmībė – neprisitaikymas
  Nepuostis – nelaimė, bėda (Sl., Plt, Up)
  Nerštva − didelis įpykis, įniršis
  Nėrtinis – megztinis
  Nesang – nes
  Neseinia – nepakanka, negana (Kal, Šts)
  Nešėns(su įnag.) nešdamasis
  Nešliava – nešulys
  Nešmenė – nešulys, našta
  Neveiku – sunku, nepigu (S. Dauk., M. Val.)
  Neveikus – kuris lėtai ką daro
  Neviekšla − 1) menkas, prastai augantis žmogus, gyvulys ar augalas; nuskurdėlis, 2) apsileidėlis, ištižėlis
  Neviežlībā – nemandagiai
  Nezgada – Pol. nesantaika, nesutarimas, kivirčas

  Nibrė – senoviškas juonimo vakarėlis, pasilinksminimas
  Niekdielēs − lengvai, be didesnių pastangų
  Niekdžiugis − kas niekais džiaugiasi
  Niekorõu − nė pro kur
  Niektauza − kas niekus kalba
  Nikėnīnks − kas turi daug kaprizų, nikių
  Nikis – kaprizas
  Nikumet – niekada
  Nitavuonė – sunituota vieta (Pol., Šll)
  Niūktė –  1) ingzti, mykti (KlvrŽ, Mžk), 2) barti, uiti (Kair, Krš)

  Noje − taip, žinoma (KlvrŽ, Vkš)
  Noksenos – lenktynės (S. Dauk.)

  Nubakuotė – nubristi, nuklampoti (Kal)
  Nūbangas
  – nuobaigos, pabaigtuvės
  Nučiežtė
  − nuvarginti (Dr)
  Nučīns – įrankis, įnagis
  Nučiukštė – peršlapti (Mžk)
  Nudajītė – nužudyti (Rs)
  Nudangintė – pavogti (Šts)
  Nudarkačnītė – nuengti, nuplėšti (Skd)
  Nudikuotė – nulupti (Skd)
  Nudrapasīti –
  numindžioti, nutrypti (Užv)
  Nudružtė
  – nustoti, paliaauti (Prk)
  Nudūktė – nusikvėpti (Vkš, Užv)
  Nudurdītė – numanyti, išmanyti (Ggr, Krt)
  Nudžiuobtė – pavogti, nudžiauti (Užv)
  Nukarabītė − numarinti (Skdv)
  Nukuosietė – 1) kosint galą gauti, nusibaigti (Šts, Vkš), 2) pavogti, paglemžti (šnek., Yl)
  Nūlaida – žemai nuleista stogo dalis
  Nūlaidėnė – priestatas prie tvarto
  Nulapačiuotė – 1) nueiti tapsint (Kal), 2) numinti (Kal)
  Nūloba − lupena
  Nulozgėns – susmukęs, apsileidęs
  Numakliavuotė – prigauti, apgauti (Grk)
  Nūmaris
  − numeris
  Numavuotė – 1) prasti prie naujos vietos, prie namų (Šauk), 2) laikytis namie (Up)
  Nūnā(s) – dabar, šiais laikais
  Nuobažnos – paslaugus, dievotas
  Nuočīna – įrankis
  Nuognē – labai, nepaprastai, baisiai (šnek.)
  Nuognos – labai didelis
  Nuokamienos – pastebimai laibėjantis
  Nuokirtuolis – 1) nukirsto medelio galas, kelmelis, 2) nukirstas medis
  Nuoma – ko nors nuomojimas, atlyginimas už nuomą
  Nuorintās – nors
  Nuotismot. g. 1) nuotykis, įvykis (S. Dauk.), 2) noras, nusiteikimas (Štk), 3) skubus reikalas, bėda (Vkš)
  Nuotnerīns − dilgelynas
  Nuotrīnės, nuotnierės – dilgelės
  Nuovartos – daugybė, gausybė
  Nuovītė − kamuoti, varginti
  Nuožangos – 1)greitai, sparčiai einantis, 2) greitas, našus darbe
  Nupeiliavuotė – užbrūžekliu nugaląsti, nubrūžyti (Skd)
  Nurabintė
  – nubrėžti, nubrozdinti (Lk, Krš)
  Nurabtė – suskrebti, sukietėti (Ggr)
  Nurailiuotė – nurėplioniti (Plt)
  Nuraitītė – 1) nuvynioti, nulankstyti (Pln), 2) numirti, nusibaigti (šnek., Trk, Als)
  Nurakaliuotė – iš lėto numegzti (Sd)
  Nurambietė – suskursti, sukežėti (Lkv)
  Nurapentuotė – nubėgti (Rt)
  Nurarietė – 1) subildėti (Žr), 2) nuvažiuoti, nudardėti (KlvrŽ, Kal)
  Nurarintė – 1) nubildinti, numesti (Slnt, Plt), 2) nuardyti, nuversti (Kal), 3) nubrozdinti, nudrėksti (Ggr, Plt), 4) nugnaibyti (KlvrŽ)
  Nurempietė – iškirmgraužoti (Grg)
  Nurīduotė – nutraukti inkaro virvę (Plng)
  Nurīžtė – 1) nublankti, nudilti (Dr), 2) išnykti (perk., Dr)
  Nusėdarītė – nusirengti
  Nusėdoutė – nuvargti
  Nusėmardavuotė − nuvargti, nusikankinti
  Nusėšastītė − nusigyventi (Šts)
  Nusėšamītė − nusikirpti (Sd)
  Nusėšmaravuotė − nusitepti (Mžk)
  Nusėšneigtė − nuskursti, nusigyventi (Šts)
  Nusišmaravuotė – nusitepti (Mžk)
  Nuspindietė
  − numirti, nusibaigti, nudvėsti (perk., Kl, Krtn)
  Nūsproga – nusprogėlis, dvasna
  Nušamterietė − nupjauti (Žd)
  Nušaptė − pasišalinti, pranykti (Akm)
  Nušlēžtė − nutrinti, išpurvinti (Tl)
  Nušvičītė − nuvažiuoti, nudumti (Kal)
  Nutarabanī– 1) nugabenti (Skd, Brs), 2) nusidanginti, nusibelsti (Krš)
  Nutaralioutė – 1) tarškant, bildant nuvažiuoti (Kal, Vkš), 2) tarškant, bildant nuriedėti, nukristi (Kal, Ms), 3) nevykusiai baigtis, nudardėti (perk., Šts)
  Nuzībtė − nusilpti, pablogti (Ggr)
  Nūžangastis – našumas, spartumas, nuožanga (Brs)
  Nužleibtė – 1) pamatyti, pastebėti, įžiūrėti (Užv, Skd), 2) slapta nužiūrėti, nužvelgti (Rs, Erž, Šll), 3) numanyti, nutuokti (Brs, Varn, Krkl), 4) pavogti, nugvelbti (Krš, Trš)
  Nūžninks
  – lauko tualetas

 • Komentarai išjungti - N
 • M

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Macnos – stiprus (apie skystį)
  Mačītė – tikti
  Madaloutė – maišyti, makaluoti (Kair)
  Madaraila – nevisprotis, šalaputris (Šts)
  Madars –
  skystas purvas (Kv)
  Madaruotė –
  1) bet kaip dirbti, knebinėti (S. Dauk.), 2) mojuoti, mataruoti (KlvrŽ)
  Madlavuotė – 
  mėginti (Yl)
  Magliavuotė
  − lyginti, minkštinti audinius
  Magnasoks – magnetukas
  Maigos – linkęs į miegą
  Mainiuotė – mainyti, kaitalioti
  Maituotė – 1) varginti, kamuoti, kankinti, 2) gadinti, 3) niekinti, bjauroti, 4) darkytis, derkliotis, 5) niekus dirbti, prastai ką daryti, 6) nerimtai elgtis, vaipytis, maivytis, išdykauti, 7) valkioti, kilnoti
  Maituotėis – darkytis, maivytis, išdykauti
  Maiva – 1) klampynė (Krkl, Kv), 2) pamaiva (Vkš)
  Majednos – keistas
  (Už)Makaliuote – prisiliuobti
  Maliavuonė – 1) dažymas (S. Dauk.), 2) paveikslas (Sd, Šll)
  Maliavuotė – piešti
  Maliavuoks – piešinys
  Makabards − 1) bakenbardas, žandena (Vdk), 2) gaidžio ar vištos pakarūklas (Krž)
  Makačas − nerimtas, nepastovus žmogus (Rs)
  Makačiuolītė − nedailiai grūsti, trinti
  Makačiuols − nedailus, prastesnis grūstuvas
  Makadrila − nerimtas žmogus, plevėsa, makalas (Kal)
  Makaižis − ragaišis (Tv)
  Makalaila − plepys, tauškalas, tauza (Skd, Ms)
  Makalaks – nerimtas žmogus, pliuškis (Rs)
  Makaleika − nerimtas žmogus, makalas (Krtn, Up)
  Makalis − nerimtas, labai judrus žmogus
  Makalpranė − kas daug ir tuščiai šneka, makalas
  Makals – 1) grūstuvas, 2) mirkalas, 3) plepys
  Makaraila − judrus, gyvas žmogus, makalas
  Makarninks − sukčius, makleris (Brs)
  Makars – 1) nerimtas žmogus, makalis, pliuškis (Dr, Krš), 2) įrankis virvėms sukti (Dr)
  Makasīnė
  − purvynas, klampynėv (Pln, Als)
  Makasītė – 1) po purvus braidyti, klampoti (Kv, Grg), 2) mindyti, drembti, maknoti (Slnt, Krš)
  Makatačas − toks valgis iš pieno, bulvių, miltų, bulbainis
  Makaterna − 1) galva, snukis, makaulė (Krt, Plt), 2) plepys, zaunius (Grg, Sd)
  Makietė − bristi, makoti
  Makintė − kimšti, grūsti, brukti
  Makliavuotė – neteisingai elgtis, sukti, apgaudinėti, meluoti (Pol., Skr)
  Makliorstva
  – apgaudinėjimas, sukčiavimas (Pol., Dr)
  Makmalis – niekus kalbantis žmogus, plepys (menk., Kl)
  Makniauka
  – maišiukas, piniginė
  Maknītė − minti, mindžioti, trypti
  Maks – 1) odinis maišelis, kapšelis (tabakui, pinigams) (Žd, Ggr), 2) sėklos makštis (Šts), 3) tinklo uodega, kulys (Plt)
  Maktīngs – galingas, stiprus, tinkamas
  Makuldėjė − supliuškusi, sudribusi kepurė (perk. KlvrŽ)
  Makulis − ryšuliukas (Slnt, Bržr)
  Makultė − su galva grūsti, maigyti (KlvrŽ)
  Makūza − prasta trobelė (Pln)
  Makūzninks − kas makūzoje gyvena, trobelninkas (Lk)
  Maleklis – medinis įrankis, grūdeklis aguonoms, kanapėms ir pan. grūsti, trinti (Ms, Slnt)
  Maliavuoks
  – piešinys
  Maliavuotė – Pol. Grg, Skr 1) tepti dažais, dažyti, 2) piešti dažais, tapyti
  Malinīčė – kas visur landžioja, vaikščioja (Skr) 
  Maliuorios
  – dažytojas
  Malka – krūva
  Manavuotė – apgaudinėti, monyti (Skr, Up)
  Mandravuotė – 
  gudrauti (Als, Vkš)
  Mangalis –
  1) mogliai, brūžkos (Krg, Skr), 2) grūstuvas (Krtn), 3) toks medinis pagalys, pririšamas karvėms ar kiaulėms prie kaklo, kad nešoktų per tvorą (Kl), 4) mirkalas prie košės (Nt)
  Mangītėis
  – nepastovėti vietoje, daužytis, sukinėtis, kraipytis, vaipytis, nerimtai elgtis
  Manīts − keistas
  Mankasīti – klampoti, makoti, makasyti, bristi (Tl, Lž)
  Manta
  – 1) turtas (paprastai kilnojamas), 2) pinigai, 3) daiktai, kraustuliai, 4) nauda vertė
  Manuoklē akiniai
  Marčelga – maršalka
  Markna – šlapias audėklas
  Marmalīnė − prastas viralas
  Marmūzė – veidas
  Marškuons – lininis audeklas
  Marūdī – kvaršinti (Brs)
  Marūdnus – nespartus, gaišlus (Mžk, Vkš)
  Maseklis – apgavikas, melagis (Plt)
  Masts
  – 1 m ilgio matavimo strypelis
  Mašinavuotė – separuoti
  Matars – 1) prietaisas virvėms vyti, pančiams sukti, sukynė, leketas (Plt, Pln), 2) prietaisas siūlams suvyti, reketis, krijelis (Yl)
  Materijuols – medžiaga, materija, materialas (Skd, Skr)
  Matītėis – matyt
  Matuonītė – klaidinti, painioti, trikdyti, maišyti, „vynioti aplink pirštą“
  Mauds – meldas
  Maujuotė – ieškant graibyti
  Maukna − stora medžio žievė, luobas, malkna (Krkl, Klvrž)
  Mauks – gurkšnis
  Mazginīs – 1) mazgotė, 2) virtuvėje prie sienos prikaltas iš žilvičių nupintas krežis indams, šaukštams dėti, šaukščius, 3) pintinė, vytelių krepšys bulvėms, obuoliams ir kt.
  Mazgočioutė – eiti be reikalo, vilktis (Skr)
  Mažīntinis – mažybinis
  Mažkuo − beveik, mažne
  Mažne – beveik, vos
  Mažutka − moteriška palaidinė
  Mēcos – paršiukas
  Medarnė − malkinė (Tl, Varn)
  Medė – miškas, giria
  Medega – medžiaga
  Mediēs – medžiotojas
  Medīnčios − medžiotojas
  Medinīčė – medžiams laikyti pašiūrė, malkinė (Yl, Pln)
  Medinīnčė
  – malkinė
  Medininks – 1) malkinė (Pkl, Yl), 2) eigulys (Vkš, Lž, Šts), 2) miško, medžių pirklys (Grg)
  Medlijas − miške gyvenantis, miškinis
  Medsargis − miško sargas, eigulys
  Medsiedē – nuo kaimo atsiskyrusių, netoli miško esančių gyventojų sodyba, viensėdis
  Megažiuotė – maivytis (Škn)
  Mėgla – rūkas
  Mėiga – aruodas, līsvė
  Mėigrūgtis – miegalius (menk.)
  Meilītė – norėti, geisti, pageidauti
  Meistarnė – dirbtuvės (Pol., Kl)
  Mėits – kuolas, baslys
  Mėklas − kietas
  Melnīnks – malūnininkas
  Memeklis – kas kalbėdamas užsikerta, mikčioja, mikčius (Pln, Skr)
  Meteklis –
  vyras, gyvenantis su svetima žmona (Škn)
  Mėnavuotė – minėti
  Mėntė – kaplys
  Mentis – irklas
  Mėnturis – grūstuvas
  Mėrkals – padažas
  Mėslė – mintis
  Mėslītė – galvoti, manyti
  Meškinīčė – meškų tvartas, narvas (Grk)
  Metavuonė
  – atgaila (Pol., Krkl)
  Metavuotėis – atgailauti, gailėtis (Pol., S. Dauk., Erž)
  Metinīs
  − tinklas iš dviejų sujungtų bučių
  Mėtrautė − dairytis, žvalgytis, norint išsirinkti
  Mėtrē – staigiai, greitai
  Metūgė – vienerių metų medžio ūgis
  Mėzerėjė – vargšas
  Miečiuotė − mėtyti
  Miega – aruodas
  Mielėns – mėlynas
  Mierkavuonė – nurodymas, tvarkymas (Pol., Vvr)
  Mierkavuotė – Pol. 1) įsakyti, patvarkyti (Vvr), 2) žadėti, ketinti, taikytis (Kal, Vkš)
  Miērs –
  saiks, saikingoms
  Mieru
  – tinka (dydis)
  Mieroutė − matuoti
  Mietliuotė – mėtyti
  Mietmuša – nepaslankus, nevikrus žmogus ar gyvulys
  Miežainis − 1) miežinis pyragas, ragaišis, 2) miežinis
  Migom – 1) staigiai, 2) tuoj pat
  Mīlā − mielai
  Mīlintė – teikti pasitenkinimą, maloninti
  Milmintė – vilioti ką nors su apgaulėmis
  Minavuonė – atminimas (Pol., S. Dauk.)
  Minavuotė – 1) minėti (Pol., S. Dauk., Skd), 2) žymėti, rodyti (S. Dauk.)
  Mînda
  − minama ir džiovinama plaktinių durpių masė
  Mindrė – nendrė
  Mineklis – pakoja, pamina (Šts)
  Minkîtuvis
  – duonkubilis
  Mīnklė – tešla, mįslė
  Mitravuotėis – stengtis vikriai, greitai ką daryti, vikruotis (Skd)
  Mizernus
  – menkas, skurdus (pol., Skr)
  Mogtė – geisti, rujoti apie gyvulį
  Moliūks − žaizda, guzas
  Mondros – gudrus, judrus, įžulus
  Mondroms − gudrumas
  Mondros − gudrus
  Moskols – raumuo
  Mousas – pelėsių plėvelė
  Mozūrs – 1) molinė duonkepė krosnis (Šts), 2) mozūrų etninės grupės žmogus (S. Dauk.)
  Mulksnuotė – stovėti be prasmės
  Mūčī(in)tė – varginti, žudyti, kankinti, gniaužoti
  Muklis – nemandagus žmogus, liurbis (Rs)
  Muntulīs
  – mutulas
  Muolėjė − molio žemė, molynė
  Muolėks – mažas šviesus debesis (Ggr)
  Muostėis –
  lenktis, tiestis (Grg)
  Muostelė
  – tepalas
  Muostis – viena iš keturių kortų grupių (Grk, Skr)
  Muotis
  − verstis, manytis
  Muotrėška A (daiktavardis) – moteris
  Muotrėšk/s, -a B (būdvardis) – moterišk/as, -a
  Murgla − 1) tiršta migla, 2) smulkus lietus
  Mūris – 1) krosnis valgiui virti; viryklė su įmūrytu dideliu katilu jovalui virti (Skd, Kl), 2) išmūryta vieta prie duonkepės atsisėsti arba kam pasidėti (Brs, Lž), 3) katilas, įmūrytas krosnyje, vartojamas skalbiniams virinti arba kiaulėms ėdalą virti (Šv, Yl), 4) ledų krūva, ledų siena, bangų suvaryta jūros pakraštyje (Šts, Plng)
  Mūsā − pelėsiai
  Mūsuojā − pelėsių plėvelė
  Mušeklis – 1) įrankis linų galvutėms nukulti (Tl), 2) prietaisas musėms mušti (Kl), 3) prietaisas būgnui mušti (Akm), 4) indas su įtaisymu sviestui mušti (Brs)
  Mušeklis –
  kas mėgsta muštis, mušeika (Kl, Pgr)
  Mūravuonė – mūrijimas (Pol., Šll)
  Murdītė – kišti, grūsti
  Murgluotė – smulkiai lynoti, dulksnoti
  Mustās (tēp pat musėntās, musiet) – tikriausiai
  Mutols – gumulas, tumulas, gniutulas
  Muturtė – muturiuoti

 • Komentarai išjungti - M
 • L

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Labadīngs – geras, geraširdis
  Labs − geras, taurus
  Labība – turtas, gėrybė (Lat., S. Dauk., Brs)
  Ladspira – kielė
  Laidaris – užtvaras prie tvartų gyvuliams suvaryti, diendaržis, prietvartis (Als, Mžk)
  Laidars – 1) užtvaras prie tvartų gyvuliams suvaryti, diendaržis (Ms, Tl), 2) užtverta vieta ganykloje gyvuliams suginti (S. Dauk.)
  Laidis – laidotojas, duobkasys (Grg, Slnt)
  Laiduoks – 1) didelė lydeka (Prk, Als), 2) palaidūnas, nenaudėlis, išdykėlis (Pol., Krš, Vvr)
  Laigītė – linksmai šokinėti, bėgioti (Užv, Žgč)
  Laigo(l) − tegul, lai (Sd, Krtn)
  Lakats – 1) mazgotė (Žd, Lc), 2) skuduras, skarmalas (Slnt, Žr)
  Lakmalis – negraži kepurė (Ggr)
  Lakūdra
  – valkata, tinginys (Pol., Kair, Erž)
  Lamaks – 1) gabalas (KlvrŽ, Brs), 2) netikęs, apsileidęs žmogus (Škn)
  Lamažas – prastas ragaišis (Pkl)
  Lamažītė –
  laužyti, lamdyti (Šts)
  Langalis –
  1) menkas, prastas, mažas langas (S. Dauk., Yl), 2) skylė supiltų daržovių kauburyje garui išeiti (Ms)
  Lankavuotė – 
  dėkoti (Jrb)
  Lapačiuotė
  – eiti kojomis tapsint (Kal)
  Lapagaidis – menkas vyras, nevykėlis (Dr)
  Lapaišis – nevykęs pyragas (Skdv)
  Lapanuotė – sunkiai eiti (Vdk)
  Lapataila – kas ištižęs, nerangus, drimba (Nt, Klm)
  Lapatka – letena (Vdk)
  Lapatožoutė – vaikštinėti (Ggr)
  Lapats – sudriskęs, prastas drabužis; skarmalas
  Lapausis – 1) kas su nulėpusiomis, nulinkusiomis ausimis (Krš, Vdk), 2) perk. žioplys, vėpla (Jrb)
  Lapažiuotė – po purvus braidžioti, letežioti (Brs)
  Lapīnė − su bulvėmis ir lapais virta sriuba
  Lapsardaks – prastas suplyšęs drabužis (švarkas ar apsiaustas) (Pol., Skdv, Vdk)
  Larlazas –
  žvangutis, džiungutis (Šts)
  Larlazītė –
  virti (šnek., KlvrŽ)
  Lasavuotė –
  kelti triukšmą, rėkauti, triukšmauti (Pol., Kv, Prk)
  Lasītė
  – rinkti
  Latapešas – nevykęs vaikinas
  Laukinīčė – šaltas kambarys (Jrb, Slnt)
  Launīstė
  − seniūnija
  Laupītė − laužyti kepalo pakraščius
  Laužalis – netvarkingas, apsileidęs žmogus (Brs)
  Lebeda
  – ištižėlis
  Lebiuodkė − skridininis keltuvas
  Lėbėliorškis – kepenų paštetas
  Lederga – 1) ištižėlis, tinginys, apsileidėlis, nevala (Šl, Krš), 2) laisvo elgesio moteris, ištvirkėlė (Šts, Varn)
  Ledus (Leds?) – 1) ledas, 2) šiaurė (Klp, Prk)
  Ledžingas – pačiūžos
  Lėgo, lėg – kaip, lyg
  Lei – lai, gi (Pp, Akm, Vgr)
  Leika – piltuvas
  Lėikoutė – gruodus, kruopas valyti, vėtyti, niekoti; nustatyti pusiausvyrą
  Leikuoplastos
  – pleistras
  Leišiūks – ne ta tarme kalbantis, iškreipiantis žodžius
  Leišiuotė – kalbėti ne ta tarme, kraipyti kalbą, kalbėti bendrine kalba
  Lejeklis – laistytuvas (Ms)
  Lekets
  – vamzdelis sulai tekinti, latakas, prastai prisiūtas lopas
  Lekšalis – lakštiniai, makaronai (Tv)
  Lėktuorios
  − žvakidė
  Lementavuotė – Pol. 1) dejuoti, raudoti (Slnt, Kv), 2) primygtinai ką sakyti, įgrumenti (Pln), 3) graužtis, kankintis (Rnv), 4) minėti; apkalbėti; niekinti (Skr, Brs)
  Lenciūgs
  – grandinė (Pol., Brus., Vdk, Vvr)
  Lenkė – lomelė, dauba, įdubimas
  Lenktovāprietaisas siūlams į gijas lenkti
  Lerma
  – triukšmas
  Lešioutė − gerti, skiesti tirpalą
  Lėtūns
  – 1) mažakalbis, 2) kvaiša
  Lezgis − koks atkaręs ar nukaręs audeklo ar šikšnos gabaliukas
  Ležanka – prie krosnies sienelės primūrytas mūris (Pol., Rs)
  Liauns – plonas
  Ličīna – kaukė
  Līčnos – atliekamas
  Liecība – 1) pažymėjimas, liudijimas, 2) privilegija (S. Dauk.)
  Liekarsta – vaistai (slav.)
  Lielė – liežuvis, gerklė (menk.)
  Lieleša – dieglys šone nuo greito ėjimo, bėgimo
  Lieta − 1) nauda, pelnas, 2) tikslas, 3) daiktas, dalykas, reikalas, 4) įrankis, 5) būdas, ypatybė
  Lietinīs – kas nulietas, lietinis
  Lietuotė – vertinti; turėti vertę, reikšti, galioti
  Līgautė – lygti
  Līgmėns – indas pilnas skysčio
  Līkis – skaičius
  Liktarna – žibintas
  Limavuonė – drabužio pakraščių apsiuvimas, apvadas (Pol., Šll, Krkl)
  Limavuotė – siūti prie drabužio pakraščio apvadą ar lenkti pakraštį kita medžiaga, kad neirtų (Pol. Brs, Šll)
  Lingarts –
  1) virvė ar diržas, kurio vienas galas rišamas arkliui ant kaklo, kitas – už vežimo grąžulo, kaklininkas (Slnt, S. Dauk.), 2) balno diržas, paprūgas (Kv, Pln)
  Lingīnė
  – supynė
  Liousos – laisvas, nepriklausomas
  Listėns – sklidinas
  Lītuots – lietingas
  Liūdė – gulsčiukas
  Liuovars – apsileidėlis (Klm)
  Liurbis
  – ištižėlis, apsileidėlis, nevikrus, nieko neišmanantis žmogus (Slnt, Skr)
  Liurkštė – niekus kalbėti, taukšti, plepėti
  Liurlaks – naminė degtinė (menk., Šts, Skd)
  Liurškīnė
  − plepė
  Ližė – mentė plačiu galu duonai šauti į krosnį (Skd, Vdk)
  Loinīs – durnius, nesugebantis atsikirsti, pastumdėlis
  Lokīs – meška
  Lokomčius − savanaudis, savimyla
  Londounis − votis po nagu
  Lončītėis − jungtis
  Lonkautīnė − lytis (Dauk.)
  Lonktis – prietaisas siūlams į gijas lenkti
  Lozgė – nutįsusi beržo šaka (Šts)
  Lubena – lupena
  Lūguotė − prašyti
  Lūgs – 1) klanas, bala (Erž), 2) duobė upės dugne, duburys (Vdk)
  Lupenstva
  – lupikavimas (Skr, Up)
  Luopeta – kastuvas
  Luopešis − lopšys
  Lutis – kas lutas, trumpakojis (apie paukščius ir gyvulius)
  Lutuiža – ištižėlis, lutis
  Luzgana – 1) kiautas, lukštas (Erž), 2) nuskarėlis, nusigyvenėlis (perk., Krt)
  Luzgietė – 1) judėti, maskatuoti, krutėti, tabaluoti (Kl), 2) liulėti (Gršl)
  Luzgintė – 1) ką nukarusį judinti, purtyti, vizginti (Tl), 2) raginti, gyvinti (Grg), 3) valkiotis (Vvr)
  Luzgis – 1) kas nulinkusiomis, nuluzgusiomis ausimis, aplėpausis (Ms, Šts), 2) kas apsileidęs, nuskaręs, žioplys, puskvailis (Šv, Kin)
  Luzgortė 1) judinti, plevėsuoti (Trk), 2) sunkiai nešti (Šts)

 • Komentarai išjungti - L
 • 2024 m. liepos mėn.
  P A T K P Š S
  « Bal    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Archyvas

  Gaspaduorē:
  Aurelijus:
  mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
  Arns:
  zordsdavini[eta]gmail.com

  Skaitliukas

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

  FB like box


  Mumis palaika

  Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

  Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
  Uždaryti
  Eiti prie įrankių juostos