Žemaitiu tarmies žuodīns, tīrėmā, komentarā

Ėiškuom Žemaitėjės

Š

 • Filed under:
Pirmadienis
Lie 20,2009

Šabakštinietė − knibždėti (Rt)
Šabakštīns − bruzgynas (Gr, Šv)
Šabakšts − apipuvęs medis (Pln)
Šabaldasdgs. sprandas ir pečiai (Yl, Slnt)
Šakalmiedis − skalamedis, kamienai, iš kurių ruošiami šakaliai (Lž, Vkš)
Šabarā − menki, maži krūmai (Pvn)
Šabars – skaldyti smulkūs akmenėliai plentui, keliui taisyti, žabaras (Užv, Krž)
Šabavuotė
− 1) būti be darbo, dykinėti (Trk), 2) miegoti (Škn)
Šakarnis – šakotas (Trk, Krkl)
Šablakuojis − kieno liesos, plonos kojos (Trk)
Šablėtuons − šėtonas (Skdv)
Šablioks − vaikėzas, piemengalys (Žr)
Šablītė − 1) mušti, kirsti (End), 2) smarkiai bėgti, skuosti (Šts)
Šabuostītė − 1) kapoti, kirsti, čebesyti (Plt), 2) godžiai valgyti (Plt)
Šabuotė − 1) linguoti galva, kinkuoti (Als, Žr), 2) burti, kerėti (End)
Šabždainis − kuris su pelais (Lk)
Šadrus − gyvas, veiklus, judrus (Krt)
Šabždietė − čiužėti (S. Dauk.)
Šakains − 1) labai išsišakojęs, šakotas (Plt), 2) aikštingas (perk., Plt)
Šakalėnė − malkinė (Tv, Varn)
Šakalinis − 1) apaugęs mažais krūmais (Šts), 2) sulysęs, perkaręs (Šts)
Šakalīs − skala prakurui ar pasišviesti (Žg, Žr)
Šakalītė − mušti, lupti (Kair, Als)
Šakarītė − kandžioti, graužti (Ll, Škn)
Šakarna − smarki moteris (šnek., Brs, Šts)
Šakarnis − šakotas medis (Trk, Krkl)
Šakarns − kaulingas (Ll)
Šakėnė − kryžkelė (Kltn)
Šakėnīs − tvoros statinis (S. Dauk.)
Šakintarpis − tarpšlaunis, šakumas (Trk)
Šaknaplieša − šykštus žmogus (menk., Šts)
Šaknius − neūžauga, kvežis (Vkš)
Šakšinalė − nerimta mergina (Plng)
Šakšinis − pietvakarių vėjas (Prk, Plng)
Šakumbruzdis − šokiai, vakarėlis (menk., Šts, Vkš)
Šakums – tarpkojis (Vdk, Trg)
Šakumuots − dvišakis, šakotas (Šts, Skd)
Šakuočka – 1) įrankis velėninėms durpėms kasti (Krž), 2) žibinčius (Kltn)
Šalabans
− naminis alkoholinis gėrimas (Pol., Krkl, Ldv)
Šalaputris − lengvabūdis, vejavaikis, padauža (Vkš, Skd)
Šalatėnė − tilto, liepto turėklai, barjeras (Prk)
Šalaujis − svetimšalis (S. Dauk.)
Šalbierka – lėmenė (Pol., Pln, Als)
Šaldruoks − vėjavaikis (Kair, Rdn)
Šalėnė − 1) tilto barjeras (Bdr, Šts), 2) audžiamųjų staklių šoninė dalis, šlaunis (Rt, Kv), 3) šoninė lovos lenta (Šv, Pln), 4) akėčių rėmų išilginis ar skersinis pagalys, balžienas (Dr), 5) vežimo šoninė lenta, gardis (Lž), 6) kopėčių šoninė kartelė, 7) partija (S. Dauk.)
Šalėp – šalia, greta (DūnŽ)
Šalinaitis − pašalietis (DūnŽ)
Šalinietė − 1) valkiotis, dykinėti (Šts, Užv), 2) svetimauti (DūnŽ)
Šalininks − pašalinis žmogus, prašalaitis (Lkv, Jdr)
Šalinis − papildomas, pridėtinis (Rt)
Šalkasmot. g. svarstyklės (Pol., Pln, Yl)
Šalmenis − pašalas, įšolis (Šts)
Šalnas − širmas (Trk)
Šalnis − širmas galvijas (Trk)
Šalnkarvė − širma, šerkšna karvė (Trk)
Šalnuojā – 1) tokia darželio gėlė, mikolai (Vvr), 2) šalnota, šarmota žolė (Lkv)
Šals − gabalas, bryzas (Vok., Varn)
Šaltaskūris − abejingas, apatiškas (Žeml)
Šalteluoks − šaltokas (Lk)
Šamalā − 1) šiaudų, šieno, šapų nuotrupos (Vdk), 2) grąžto išgrąžos (Vkš)
Šamantinietė − vaikščioti, landžioti ko ieškant, narinėti (Vkš, Trk)
Šamarlaks – žr. šarmalaks 1) prastas naminis alus (Jrb), 2) negardus srėbalas ar gėrimas, drumzlinas skystis (Jrb)
Šamaroutė − grėbstyti (Rs)
Šamatinis − šiurkštus, nemandagus (Krt)
Šamiebarzdis − kas su didele barzda (Lk)
Šampus − plūstamas (Prk)
Šamšainis − kuris su sėlenomis, rupus (Akm)
Šančius − 1) pylimas, žymintis ribą tarp laukų, miškų (Mžk, Vkš), 2) pagal griovį supiltas kelias (Mžk, Vkš)
Šandrā − šiukšlės, šiūkai, smulksniai, sąnašos (Kln, Vdk)
Šankīnė − 1) kliūtis, per kurią šokinėjama (Slnt, Všv), 2) tramplinas (Slnt)
Šankintė – šokinti (Sd, Tl)
Šankla − perauda, šankala (Kal)
Šankus − šoklus (Vkš, Slnt)
Šapaliuotė − neaiškiai matyti, mirguliuoti, raibuliuoti (Varn)
Šapietė − šnibždėti (DūnŽ)
Šapnagis − 1) kas šykštus, užsispyręs (DūnŽ)
Šapšintė − šlaminti (Rdn)
Šardasas – šerdesas (Lkv, Kltn)
Šarītė
– nusirašyti
Šarkā – bulvių lupenos (perk., End)
Šarkuitis − šarkų jauniklis, šarkiukas
Šarlas − skiautė, skutas (Skdv)
Šarlius − nuskurėlis, nudriskėlis, skarmalius (Skdv)
Šarmalaks – naminė degtinė (Ms, Sd)
Šarms – pelenų nuoviras drabužių skalbimui
Šarpablis − šarpokas (Brs)
Šarpē – našiai, greitai
Šars – skuba, šora (Kv)
Šastītė
− 1) kapoti, pjaustyti (Škn), 2) išlaidauti, eikvoti (Šts, Kal)
Šašiejus − plentas (Brus., Mžk)
Šašietė − šnabždėti, čežėti (Vdk)
Šašoulietis – šešėlis (Tl, Mžk)
Šašoulietė – pavėsis
Šatinginis − satininis (Šts)
Šatininks − pirklys, prekiautojas (Plng, Gršl)
Šatrans – pasiutėlis, padūkėlis, smarkuolis (Šts, Rt)
Šatrėjė − 1) smarki, judri moteris, 2) nesugyvenama moteris, ragana
Šatrėnė − vytis, rykštė (Varn, Klm)
Šatrintė − greitai eiti, važiuoti (Trk)
Šatrītė − godžiai valgyti (šnek., Krš)
Šatrus – gyvas, greitas, mitrus (Grg, Šts)
Šaučios – batsiuvys (Rt, Lk)
Šauka − barimas, šaukimas (Rs)
Šaukesīs − šauksmas, riksmas (Gršl, Sd)
Šaukuotė − šūkauti, rėkauti (Ms, Yl)
Šaunelė − smarki, veikli moteris (Lk)
Šauts − lapų sriuba, lapienė (Ms, Sd)
Šavalka − 1) valkata, perėjūnas (menk., Tv, Ggr), 2) pasileidusi, nerimto elgesio moteris (Vkš, Žr)
Šavalkinietė − valkiotis, slankioti be darbo (menk., Vvr, Grg)
Šavīklė − ližė (Pln, Rmč)

Šėba − 1) lango stiklas (Brus., Vkš, Up), 2) langelis, orlaidė (Skdv)
Šebelīnė − pupelių ir kruopų sriuba (Vdk)
Šebrugis − iš dviejų valčių padarytas keltas šienui vežti (Prk)
Šegatis – 1) štai, 2) pavyzdžiui
Šeikiuotė − peikti, nepalankiai vertinti (Krt, Kal)
Šeimietė − apgyvendinti (S. Dauk.)
Šeimuons (šeimonts) – pečius (Vkš)
Šėininks – čiužinys
Šeiveliuotė − eiti krypuojant (Kin)
Šėkšarkis – menkas, trumpas švarkelis
Šėkšninis – iš odos
Šekštinis − turintis šekščius, su šekščiais (Sd)
Šekštis – 1) 1kartelė, statoma į vežimo šonus, kad daugiau tilptų (Žd, Vkš), 2) lenktais nagais medinės šakės su užgaliu užpakalyje pelams semti (Žd, Pkl), 3) šakotas pagalys (Mžk)
Šėlā − 1) viržiai, šilojai (Akm, Ms), 2) viržių nuoviras (Žr)
Šėlema − šiluma (DūnŽ)
Šelepeta − kas išsižiojęs, ištižęs (Vkš)
Šėlts − vieta tarp skardžių, užvingis (Plt)
Šemeklinietė − prastai, nemokšiškai dirbti (Lk, Nt)
Šemeklis − kas nesugeba, nemoka nieko dirbti (Lk)
Šemeliuotėis − pamažu dirbti, krapštytis, čiupnotis (Skd)
Šemenčios − vagišius (Trk)
Šemeris − palydovas (Plt)
Šemintinietė − ieškinėti, landinėti (Žeml)
Šen − į čia, čia
ŠenavuotėPol., Brus. 1) gerbti, mylėti (Vkš, Up), 2) laikyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti (Skdv), 3) tausoti, saugoti, branginti, vertinti (Trk, Kin)
Šenjou − į čia, link šen (Vkš, Trk)
Šėnkuorka – smuklės padavėja
Šepgaudienė − apgavikė, sukčiuvienė (Žr)
Šepgaudīs − apgavikas, sukčius (Als)
Šepšelis − 1) kas pasišiaušęs, dygus (Rt), 2) baubas (Vdk)
Šepšinis − nesantuokinis (DūnŽ)
Šepškis − kuokštas, kuškis (Rs, Erž)
Šēptuol − jokiu būdu, nė iš tolo (Kair)
Šerbieka − odinis lietpaltis (Prk)
Šėrdapīkis − pykinimas, šeikštulys (Šv, Plt)
Šėrdgielautė − rūpintis, jaudintis (Mžk, Trk)
Šerelešītė − 1) nedailiai ką daryti (Rt), 2) nedirbant, veltui mirsti (Rt, Kltn)
Šerianka − ašutinė (Lž)
Šermenė − pašaras, ėdalas (Lk)
Šernuolė − 1) užrašų knygutė (Klp), 2) piniginė (Plik, Prk)
Šėrta – būrys
Šešnaks – česnakas (Yl, Slnt)
Šeštarnė – 
krumpliaratis (Kv, Lc)
Šėtā(s)
– štai
Šetkavuotė – šiečkavoti (Trk, Vkš)
Šetuoklis
− nelabasis, nenaudėlis, šėtonas (keik., Šts, Pln)
Ševelis − susivėlę plaukai (Krš, Vvr)

Šiaučios − batsiuvys, kurpius (Žeml, Sd)
Šiaudakuojė − laumė, ragana (mit., Trk)
Šiaudinietė − 1) valkiotis (Krkl), 2) žiopsoti (Užv)
Šiaudkūlīs − pagyrūnas (menk., Rdn)
Šiaugždā − 1) šiukšlės, šlamai (Grg, Kl), 2) prastos žolės (Rt)
Šiaugždalā − netikę daiktai, šlamštas (Šv)
Šiaukšlē − šiūkai (Als)
Šiaušus − neglotnus,pasišiaušęs, pašiuręs (Slnt)
Šībaris − krosniakaištis (Vok., Skd, Žd)
Šibrugis − keltas (Grg)
Šieks – žalias, nesuvytęs šienas; žalia, šviežia žolė, smulkiai supjaustyta žalia žolė
Šiepalis – šėpelė (Jdr, Yl)
Šieps, šiepėlis
– spinta
Šierė − šėrimas, liuoba
Šietras – prie durų prikalti Vainikų šventės berželiai
Šiekšts(s) – šiukšlė
Šiepītė – skiepyti
Šiklis – vlg. kam maistas neina į kūną, kiaurbira (Tl)
Šīkoutė
− smarkiai kasyti (DūnŽ)
Šikšna − 1) oda, 2) odinė juosta
Šīkštūklis − šykštuolis (Klp, Kin)
Šīkštus − neskalus, kietas, diržingas (Mžk)
Šilabruškis − šilutiškis (menk., Šlu)
Šīlietė − kiek šilti (Nt)
Šilsmėltė − šilo žemė, smėlynas (Trg, Šts)
Šilšintė − ilgai kaitinti, deginti (DūnŽ)
Šiltėis− stengtis, rūpintis (kėtas skvarmas: šēl, šīlė)
Šiltinalė − stoginė šienui krauti (Dr)
Šiluojē − prasta, lengva žemė (Vdk)
Šimšeliuotėis − niekais užsiiminėti, krapštytis (Skd, Pkl)
Šimšīns − 1) kas tankiai sužėlę (Rs), 2) brūzgynas (Rs)
Šimšiuotėis − kasytis (Ms)
Šimšoutėis − zulintis, trintis (Šts)
Šimtergis − šimtametis (S. Dauk.)
Šinka − kumpio mėsa (Ms, Sd, Mžk)
Šinkītė − 1) kasyti, zulinti (KlvrŽ, Sd), 2) trainiotis, painiotis (Vkš)
Šinos (liet. r.) − geležinkelio bėgiai (Mžk)
Šintėis − trintis, zulintis
Šiorkštā − aštrūs krūmai, puskrūmiai, uogienojai
Šīpalis − kas paišinas, išsitepęs, murzinas (Als)
Šiperis – sklendė
Šipkartė − laivakortė (Vok., Plt, Lk)
Širms − 1) skėtis (Klp, Prk), 2) kepurės snapelis (Klp)
Širtva – lūšna, trobelė (S. Dauk.)
Šisgatės − štai, va (Slnt, Als)
Šiugždīns – 1) krūmynas, virbynas (Pln), 2) šiukšlynas (Pln)
Šiugžma − netikša
Šiugžmasmot. g. sąšlavos, šiukšlės (Up)
Šiukštėns − roplys (S. Dauk.)
Šiukštīns − menkais medeliais, krūmokšniais apaugusi vieta (Yl)
Šiulentė − trinti (Žr)
Šiuliuotėis – trintis, glostinėtis
Šiulšentėis − rangytis, ruzgintis (Lkv)
Šiumelioutė − apgaudinėti, sukti (Vok., Prk)
Šiumeliuotėis − gaišti, trintis (Brs, Slnt)
Šiumšelietėis − kasytis, šiulšintis (Ms)
Šiuokėi − šitokiu oru (Lkv, Krkl)
Šiuoštė − peikti (Plnt, Kal)
Šiupinpreikšis − meilužis, prielipas (menk., Skdv)
Šiurėšks − pašiuręs, nelygus (Šts)
Šiurinietė − ieškinėti (Vkš, Gršl)
Šiurkšlīns − smulkūs krūmai (Škn)
Šiurkštā − smulkūs žabai, sausgaliai (Vvr)
Šiurmasmot. g. 1) šapeliai, žabai, šiukšlės (Šv, Kltn), 2) pasturlakai (Kltn, Lk)
Šiuršietė − šiurėti, čežėti (Rs)
Šiuršis − 1) šilta liemenė (Knt, Ms), 2) liemenėlė (Skd)
Šiuršulīs − šiurpulys (Vkš)
Šiurtė − triušti, kristi, retėti (Krš, Šts)
Šiušinīs − odos šiurpulys, niežulys (Trg)
Šīvatelis − sieros rūgžtis (Als, Šll)
Šīvė − plokščia lėkštė (Vok. dial., Žgč)
Šīždus − kuris greit supyksta (Šts)
Šižė − mušimas, pyla (Prk)
Šižintė – pykinti, erzinti
Šižtė − pykti, niršti

Škabarlietė − liesėti (Užv)
Škabarlioks − nususėlis (Užv)
Škaika − sudžiūvęs gyvulys, žmogus; džiūsna (Vkš, Vvr)
Škandars − suplyšęs drabužis; skarmalas (Mžk)
Škapana − 1) prastas, liesas gyvulys (Lž, Brs), 2) senas, nukaršęs žmogus (Plt)
Škapats − prastas, sudėvėtas daiktas (Pln, Krt)
Škapdantis − kas retais dantimis (menk., Vdk, Šlv)
Škapėroutė – baigti dienas, nusibaigti
Škaplierē – iš siūlų austi, nedideli keturkampi religijos atributai
Škaradnus − bjaurus, įkyrus, piktas (Pol.)
Škauragā − skalsės (Lk)
Škebė – 1) prasta kumelė (Skr, Jrb), 2) smulki, menka moteris (perk., Jrb)
Škeberlis – grybas, augantis ant medžių kamieno ar kelmo, kempinė (Škn)
Škeriebla – nerangus, nevikrus žmogus (Krš)
Škerpetka – puskojinė (Krkl, Erž)
Škībra − džiūsna (DūnŽ)
Škībrietė − džiūsti, liesėti (DūnŽ)
Škidis − kas liesas, sudžiūvęs (Als)
Škindelioutėis − rengtis, vilkėti skudurus (DūnŽ)
Škiomietė − liesėti (Als)
Škirba − 1) kas liesas, sudžiūvęs (Šts), 2) pikčiurna (Yl)
Škiuobrintė − pamažu, nerangiai eiti, vilktis (Lk)
Škiutras − trumpas (Als)
Škondals – skandalas
Škondalītêis – siautėti, kelti skandalus
Škrabalinis − kas senas ir sudžiūvęs (Rdn)
Škulas – 1) baužas, beragis (KlvrŽ, Skd), 2) glotnus (Lk)
Škultė − menkti, skursti (Lk, Užv)
Škuobā, škuobelē – šonkauliai

Šladaroutė − šlitiniuoti (Skdv, Lkv)
Šlaikšnuotė − lynoti (Plng, Plt)
Šlajelės − gražios, išeiginės rogės su sėdynėmis
Šlaks – perk. truputis, mažas ko nors (ppr. skysčio) kiekis (Vkš, Kv)
Šlamas
– 1) šiukšlės, sąšlavos, šapai, šlamštai, 2) prasti, su šiukšlėmis grūdai, paskuilakos, šiūkai (KlvrŽ, Šts)
Šlamainis − pagamintas iš prastų, šiukšlėtų grūdų, paskuilakų (Šts)
Šlamatītė − godžiai ir daug valgyti, ėsti, kirsti (Pp, Brs)
Šlamats − kas šlamatuoja, valkiojasi (Brs, Up)
Šlamavieks − baidyklė, baubas (Skdv)
Šlambarbė − netvarkinga, nešvari moteris (Klp, Prk)
Šlámbûmis − šlagbaumas
Šlamėninks − šiukšlynas (Grg)
Šlamīns − vieta, kur daug šlamų, šiukšlių (Šts, Ggr)
Šlamštā − 1) šiukšlės, šlamai, šapai (Pln, Ms), 2) pelai (Mžk)
Šlamšts − prastas, nevertingas, niekam tikęs daiktas (Vvr, Plt)
Šlamurkė − landynė (hibr., End)
Šlapa − sparčia žingine, nuožangiai (Šts)
Šlapausis − ištižėlis, netikėlis, liurbis (Šts, Krtn)
Šlapbrėda − brendant (Lk)
Šlapesīs − šlamesīs (Gršl)
Šlaptrīda − palaidi viduriai (Ggr, Šts)
Šlapūkė − kempinė (Varn)
Šlatarioutė − prastai kalbėti (ppr. svetima kalba) (Grg)
Šlatars − stuobrys (Varn, Vkš)
Šlavas − stagarai (Als, Šts)
Šlebė − suknelė (Skd, Pln)
Šlebedūtė − ištiželė, apsileidėlė
Šleberdžioutė − kalbėti iškraipant žodžius (Lk)
Šlebetka − prasta korta (Krš)
Šleidars − valkata (Lk)
Šleika – petneša
Šlejā − pavalkų dalis, antšonės (Žd, Lc)
Šlektakuojis − kas prastų kojų (Šts)
Šlemė − palaidinukė; berankovis (Skd)
Šlemeželninks − apsileidėlis (Ggr, Užv)
Šlendrinietė − valkiotis (KlvrŽ)
Šlendruotė − dėvėti, drengti (Plt)
Šlengė − durų ar lango stakta (Vok., Pp, Vkš)
Šlėpa − kelvietė (Klp)
Šlėparē − pušiniai pabėgiai
Šlepingė − virvė inkarui pririšti (Plng)
Šlepšnuotė − vaikščioti keliant šlamesį, šlepsėti (Šts)
Šlerkius − kas nesusitvarkęs, apsileidęs (Vvr, Klm)
Šleverdoutė − šlubuoti
Šlevertoutė − svirduliuoti, krypuoti (Lk)
Šliaudaroutė − valkiotis (Tl)
Šliaukštė − mynioti (Prk)
Šliaužtinis − į valsą panašus šokis (Trk)
Šliaužtovs − kas nuolat eina, dirba, triūsia (Plt, Sd)
Šliaužvėštė − menka, nusišėrusi višta (Tv)
Šlibinkštoutė − šlubuoti (Krš)
Šlibždavuotė − slebizuoti (Ms, Kl)
Šliedės – rogės
Šliega − kūlė, tvoklė, kuoka (Pol., Vkš, Ms)
Šliektė − lieti, laistyti, taškyti (S. Dauk., Kl)
Šliktė − lašėti, tikšti (Als)
Šlimavuotė – lyginti, dailinti griovio kraštus (Lž, Šlv)
Šlimings
− aptekęs šlimu, gleivėtas (Šts)
Šlimītė − nelygiai trumpinti (Šts)
Šlimouts − turintis šlimo, dumbluotas (Skdv)
Šlīns – sulytas, glitus, įmirkęs molis
Šliokesīs − šniokesys, šniokštimas, ūžesys (Dr)
Šlioptelietė − lengvai suduoti, plekštelėti (Krš)
Šlipsos – kaklaraištis
Šlīptė − krypti tam tikra linkme, kieno eigai (Brs)
Šlitė − viena gatvės pusė (Šts)
Šlītė − krikti, irti (S. Dauk.)
Šlitinēs − šlitiniuojant, svirduliuojant
Šlitinioutė − 1) svirduliuoti, virtuliuoti, krypuoti (Yl, Slnt), 2) šlaistytis, valkiotis, slankioti (End)
Šlitintė − bėgti (Nt, Trg)
Šliučkentė − nevikriai, nerangiai eiti (Lk)
Šliučkinietė − vaikščioti netvarkingai apsirengusiam, apiplyšusiam (Lkv)
Šliučkis − apsileidęs, nevala, skarmalius (Jdr, Vdk)
Šliudras − pabjuręs, patižęs, šlapias (Trk, Ggr)
Šliuiža − vėpla (Pln)
Šliūka − apsileidėlis, nevala (Lkv, Žr)
Šliukars − naminė degtinė (menk., Krtn)
Šliukīns − skystas purvinas (Rs, Erž)
Šliukšna − pasenęs, sukriošęs žmogus (Lk)
Šliukšnis − gurkšnis (Vok., Klp)
Šliukšnuotė − vilkti kojas, čiūžčioti (Lk)
Šliūkštė − nušliurusi, nevikri, netikusi mergaitė (Kal, Plng)
Šliūkštīnė − čiuožykla, šliuožykla (Als, Slnt)
Šliūkštinietė – slidinėti su klumpėm ant ledo (Klp, Ms)
Šliūkštintė − 1) sunkiai, velkant kojas eiti (Vkš), 2) lyginti, laidyti (Krtn)
Šliukštus − slidus (Ggr)
Šliūkštuoks – veržtuvas
Šliuktė − bliūkšti, plonėti, trauktis, slūgti (Lž)
Šliūkuroutė − sunkiai varginančiai dirbti (Prk)
Šliumba − kas sunkiai eina (Ggr)
Šliumbinietė − šlubuojant vaikštinėti (Als)
Šliumperka − nerangi, lėta moteris (DūnŽ)
Šliumpinietė − vaikščioti be tikslo (DūnŽ)
Šliumpis − priekinis kumpis (Ms, Slnt)
Šliundra − nevala, apsileidėlis (Vok. dial. slundren)
Šliundruotė − tepti, velti, valkioti (Als)
Šliunkiets − dumblinas (Lk)
Šliunkis − nevykėlis (Mžk)
Šliuoga − brydė, šliužė (Žg)
Šliuogtė − trenkti, smogti (Užv)
Šliuopa − nevykėlis (Tl)
Šliuosos – gabalas
Šliuotė 1) lieti, pilti (Kltn), 2) smarkiai lyti, pliaupti (Krkl), 3) šlapintis (Užv, Tv), 4) griauti, stumti (Lk)
Šliupena − netikėlis, nevykėlis (Šts)
Šliupėns − girtas (Šts)
Šliupintė − 1) godžiai ryti, ėsti, lapnoti (Trk, Ms), 2) smarkiai lyti (Krkl)
Šlupšis − besotis (Šts)
Šliupšnagis − 1) kas senas, ligotas, silpnas (Pln), 2) kas tamsus, nemokytas, prastas (Trkn), 3) kas apsileidęs, netvarkingas (Šts)
Šliupštoks – spaustuvai
Šliurėns − valkata (DūnŽ)
Šliurks − srautas (Žd)
Šliurkštā − šiukšlės, šapai (Rt, Vvr)
Šliurkuotėis − dirbti sunkius, varginančius darbus (Trk)
Šliurmā − kokios liekanos, šlamštas (End)
Šliurna − apsileidėlis (Šts)
Šliurpavinis − kas keikiasi, nešvankiai kalba (Slnt)
Šliurpis − 1) kas valgydamas šliurpia (Vkš), 2) kas šliurpsi, traukia nosimi snarglį (Tl)
Šliurpliaukša − dargana (Lk)
Šliurptė − balsu srėbti, šlerpti (Ms, Slnt)
Šliurtė − darganoje šlapti (Kv, Lk)
Šliužis − dviratis vežimas (S. Dauk.)

Šmadaraks – šnek. kas nerimtas, judrus, gyvas, linksmo būdo (Vdk, Skr)
Šmadarīnė
− nerimta, visur lendanti moteris (šnek., Skdv)
Šmadaroutė − 1) netvarkingai, paskubomis ką daryti (Lkv), 2) mosuoti, švaistyti (Vdk)
, 2) trainiotis, šlaistytis
(Užv)
Šmadars − nerimtas, visur lendantis žmogus, tabalas (šnek., Varn, Vkš)
Šmaglus − šmaikštus, lankstus (Skdv)
Šmaidariuotėis − šmėžuoti (Žeml)
Šmaikštītė − mosuoti, šmaikštuoti (Mžk, Žd)
Šmaikšts − 1) smailus įnagis, iešmas (Slnt), 2) kastuvas durpėms skverbti (Plt)
Šmaišteklis − grūstuvas (Šts)
Šmakaloutė − makaluoti, mosuoti, mojuoti (Rs)
Šmakals – padažas
Šmakšnuotė − šmaikštuoti, šmaukšėti (Krž)
Šmakštarnė − ištvirkėlė (menk., Šts)
Šmakštelietė − 1) smarkiai įdurti (Vkš), 2) staigiai išlįsti (Vkš)
Šmakštuorios − ištvirkėlis (menk., Šts)
Šmanta − nauda, manta, vertė (Als, Kl)
Šmantals − 1) mirkalas, padažas (Mžk, Vkš), 2) protas (menk., Mžk)
Šmantītė − apgaudinėti, sukti (Plt)
Šmara − smarvė (Šv, Vvr)
Šmaravuotė tepti (Mžk)
Šmarkšnuotė − lynoti, dulkti (Mžk, Up)
Šmarouts − gūsiuotas (Rt)
Šmauktė − apgaudinėti, sukti (DūnŽ)
Šmaurė − prasta kepurė (juok., End)
Šmėks – noras siausti, linksmumas (Vvr)
Šmerlekioutė
− sukinėtis, maišytis, paniotis (Šts)
Šmerlekis − landus žmogus ar gyvulys (Vok. dial., Brs)
Šmiaukštė − smailinti (Užv, DūnŽ)
Šmiaukštīnė − botagas (Pln)
Šmicas − dūris, smūgis (Vok., Vvr)
Šmička − nerimto elgesio mergina (KlvrŽ)
Šmičkiuotėis − nerimtai elgtis, flirtuoti (Šts)
Šmidirioutė − landžioti, šmižinėti (Vvr)
Šmidiris − padauža (Vvr)
Šmiekla − 1) vaiduoklis, pamėklė (Kv, Yl), 2) baidyklė, pabaisa (Kl, Sd)
Šmiekluotėis − rodytis, vaidentis (Plt, Šts)
Šmiekštagoutėis − mosuoti, švaistytis (Ggr)
Šmierie − batų tepalas (Vkš, Krš)
Šmīga − sulenkamasis kampainis (Vok., Rs, Rd)
Šmigis − siauras žemės rėžis (Ll)
Šmigždintė − drožinėti (Krž)
Šmigžtė − staiga smailėti, plonėti (Skdv, Žv)
Šmikas − noras siausti, linksmumas (Vvr)
Šmikernė − rūsys (End)
Šmikis − penis (DūnŽ, Tv)
Šmikščiuoti − kaišioti, kyščioti (Vvr)
Šmīkščiuotė − švysčioti (Skdv, Varn)
Šmīkšlīs − šviesos ruožas, švytėjimas (Varn, Up)
Šmīkšmielīnis − mėlynai raudonas (Vdk)
Šmikštinietė − lakstyti, šmirinėti (DūnŽ)
Šmīkštautė − juoktis, kikenti (Vdk)
Šmīkoutė − sunkiai eiti, svyruoti, virtuoti (Ggr)
Šmiktė − siausti, išdykauti (Vvr)
Šmikulioutė − griebtis iš karto daug darbų, blaškytis, skubėti (Krš, Vdk)
Šmirentė − bėginėti, trepinėti (Varn)
Šmirgelis − švitrinis tekėlas, galąstuvas (End, Lc)
Šmirinietė – landžioti, šmižinėti (Als, Plng)
Šmirkšlie − 1) čiurkšlė, srovė (Rt, Šll), 2) ruožas, juosta, dryžis (Rt)
Šmirkšnuotė − lynoti, krapnoti (Šts)
Šmīšmikis − liesas pamirkalas (Lk)
Šmitrītė − 1) leisti, eikvoti (Šts), 2) puoštis (Slnt)
Šmižietė − knibždėti, kirbėti (Plng, Vvr)
Šmižiuliautė
− grobstyti, vagiliauti (Užv)
Šmokolis – verslas, prekyba
Šmokolnīnks – 1) verslininkas, 2) spekuliantas
Šmols – beragis (šmolā karvė)
Šmoltė – košė
Šmuila − smukęs žmogus (Krš)
Šmuilintė − apgaudinėti, meluoti (Vkš)
Šmūkščiuotė − kaišioti (Šts)
Šmūkšlintė − palengva eiti, slinkti, mūkšlinti (Šts, Dr)
Šmūkoutė − 1) klampoti (Ggr), 2) nuolat vaikščioti, landžioti (Vvr)
Šmūkšterietė − priteršti (Yl)
Šmūkštintė − tylomis eiti, sliūkinti (Grg, Dr)
Šmūkšuotė − gulėti, drybsoti, mūkšoti (Vkš)
Šmulgalvis − kas plika galva (Varn)
Šmuls − 1) koks lygus, glotnas daiktas (Lkv), 2) beragis, baužas, škulas (Krž, Lk)
Šmulškintė − varginti, kamuoti (Vvr)
Šmuorėks − girtuoklis (Brž, Vkš)
Šmuorītė − gerti (Vkš)
Šmuot − daug (Yl, Trk, Kl)
Šmuotās − tarpais, vietomis (Ms, Vkš)
Šmuots − krašas, gabalas (lašiniū šmuots), daug
Šmuotus − gausus (Užv, KlvrŽ)
Šmura − smulkus lietus, dulksna (Kin)
Šmurkštinietė − valkiotis (Lk)
Šmūžaliuotėis − slampinėti be darbo (Ggr)

Šnabė – degtinė (Akm, Krš)
Šnabždalā − prasti, su pelais rugiai (Šts)
Šnabždals − prastas, menkas, susenęs žmogus (Šts)
Šnabždė − sumenkusi, pasenusi moteris (Varn)
Šnabžtė − silpti, menkti, kiužti (Als)
Šnairus − žvitrus, mitrus, žvalus (Lk, Pp)
Šnapšė – degtinė
Šnarkščiuotė – tarpais šnarkšti
Šnarpštals − šnarpštimas (Krš)
Šnėblė – nosis
Šneivintė − laibinti, ploninti (Užv)
Šneivus − nusmailintas, plonėjantis (Užv)
Šnekis − plepys (Brs, Lc)
Šnerkštā − nešvarumai, puvenos (Ggr)
Šnervinietė − landžioti, ieškinėti (DūnŽ)
Šnerplė − šnervė (Krkl, Vkš)
Šniauktė − 1) uostyti tabaką (Als, Všv), 2) knarkti (Slnt, KlvrŽ)
Šnidrus − greitas, smarkus (Šts, Skd)
Šnipiouts − dantytas (Ms, Šts)
Šnipis − 1) smailas kampas, žambas (Als, Ms), 2) iškišulys, ragas (S. Dauk.), 3) indo lakatėlis, snapas (Brs, Yl)
Šnipkus − kas lėtas, nerangus, vėplys (Rs, Sd)
Šnīpštuoks – veržtuvas
Šniūkštoutė − sunkiai alsuoti, šnopuoti (Kl,Als)
Šniūravuotė – smarkiai dirbti, plušėti (Vvr)
Šniūrs
– virvė
Šniuokšlās − smarkiai, čiurkšlėmis (Šts)
Šniuoptė − šniurti (Šts)
Šnopštulīs − dusulys (Trg)
Šnuobelis – nosis (Vok. schnabel, Krš)

Šoblarėitis − kieno ilgos, plonos kojos (Žeml, Lk)
Šoblė – viršutinė kilnojama mintuvų dalis (Tl, Vkš)
Šoklė − lingė (Trk)
Šolėnė – šulinys
Šolurtė − po truputį šalti, šallventi (Als, Varn)
Šonkara – keiksmas – šunų korikas (ak, to prakeikts šonkara, kuo to nuoeri?)
Šopis − prastas ragaišis (Vgr)
Šoplė – lentyna
Šora − skuba, paskuba, rūpestis (Kv, Kltn)
Šorā − pleškės, šlejai (Pol., Plt, Trk)
Šorėnės − spyruoklinės akėčios, brižės (Klp)
Šoroutė − 1) smarkiai darbuotis, plušėti; bėgioti, skubėti (Krkl, Rdn), 2) akėti (Klp)
Šova − išpuvusi medyje vieta, drėvė, išduoba, uoksas (Lk, Rs)
Šovelēs − greitai (Rt)

Špaklios − glaistas
Špaklioutė − glaistyti
Špals – pabėgis, žuolis (Rus., pol., Slnt, Mžk)
Špėkē – rato stipinai
Špėlga – žiogelis
Šperleks − pagurklis (Lk)
Špetnus − negražus, nedailus, bjaurus (Pol., Pln, Sd)
Špiegavuotė – šnipinėti, žvalgyti, sekti (Pol., Skd, Als)
Špiegs − šnipas, žvalgas (Pol., Prk, Gršl)
Špīglīs − skiepas (Trš)
Špīgnuosa − žmogus raudona nosimi (Yl)
Špikierios − tokia patalpa klėtyje
Špīkinė − spingsulė (Trk)
Špīkinietė − paslapčiomis ieškoti (Klp)
Špīkis − 1) stipinas (Vok.), 2) (kepurės) snapelis (Tl)
Špikiuotė − tankiai megzti (Ms)
Špikulā − akiniai (Lot. speculor, Kal, Ms)
Špīlioutė − žaisti (Prk)
Špilka − vinis (Vkš)
Špingaliets – mažas, smulkus žmogus
Špirka − mažas, prastas kambarėlis (Brs, Skd)
Špitolė − parapijos elgetų, senelių prieglauda (Brs, Plt)
Špituoklioutėis − pokštus krėsti, išdaigauti (Šts)
Špituoklis − 1) pokštas, juokas, išdaiga, eibė, šunybė (Vok. dial., Pln, Lnk), 2) šmėkla (Žd)
Špīvuoks − apgavikas, sukčius, nenaudėlis (Germ., Prk, Vyž)
Špižarnė − 1) vėsesnė patalpa valgiams laikyti, viralinė, sandėliukas (Pol., Pln, Tl), 2) miegamasis kambarys (Lnk, Rt)
Špogausis − kurio mažos ausys (Šts)
Špogbalis − pasilinksminimas, vakarėlis (Šts)
Špogūtis − varnėniukas (Grg)
Šporoutė − triūsti (End, Vvr)
Špukuliouts − taškuotas (Nt)
Špuolė − velenas (KlvrŽ)
Špuokinīčė – inkilas
Špuoks – varnėnas
Špuors − pentinas (Vok sporn, Pln, Žlb)
Špuosos – juokas, pokštas, išdaiga (Vok. spaβ)
Špunts – 1) volė (End, Rnv), 2) statinės skylė, užkišama vole (Klp, Krtn), 3) griovelis lentos briaunoje (Vkš)
Špuris − papurgalvis (Skd)
Špurkšlē − 1) krūmynas (Škn), 2) smulkūs, prasti žabai (Škn)

Šriūbs – sraigtas
Šrūbštėlie − pentelė (Germ., Žr, Tv)

Štelvogiē − skersinis branktams užkabinti
Šteliavuotė – derinti (a grētā bingsi tou mašina šteliavuotė?)
Štėmpelis – metalinis kuolas
Štīvs – stiprus vyras
Štolps – stulpas
Štončka – kaspinas
Štramalaks – menk. nerimtas žmogus (Tl)
Štrekis
− virvė

Šuika − niekniekis (Trk)
Šuinītėis − kuisytis, kuirintis (Vgr)
Šuka − mušimas, pyla (KlvrŽ)
Šūka − šuoliais, šuoliuojant (Tv, Všv)
Šukarnė − 1) karšykla (Kv, End), 2) mašina vilnoms šukuoti (Lk)
Šūksnēs − greitai, smarkiai, sparčiai (Šts, Grg)
Šukuotē − 1) šepetys linų pluoštui šukuoti (Kin, Šll), 2) įrankis linų galvenoms šukuoti, braukti, nukulti (Plik, Kv), 3) įrankis vilnoms šukuoti, karšti (Brs, KlvrŽ)
Šuma − 1) puta (Trk, Brs), 2) padūkimas, pamišimas (Vkš, Plng)
Šumavuotė − grabyti putas (Pol., Vdk, Brs)
Šumītė − dūkti, šėlti, smarkauti, triukšmauti (Pol., Mžk, Grš)
Šumšuotėis − gaišti, čiupnotis (Šts)
Šumulīns − šiukšlynas (Vkš)
Šumulioutė − triukšmauti, šurmuliuoti, plepėti niekus (Akm, Rdn)
Šunaglīs − šunvotė (Klp, Prk)
Šunaplaukis − šuniavilnis, šiurkščiaplaukis (Šts)
Šundrėika − pataisas (Lycopodium) (Vvr, Dr)
Šunrajās – labai godžiai
Šuokalninks − šokėjas (Šts)
Šuokals − vakarėlis, šokiai (šnek., Kal, Plt)
Šuoklė – lingė (Trk)
Šuoloms − kaliausė (Krkl)
Šuonėninks − ūkio darbininkas, laikinai pasamdytas iš šono (Vkš)
Šuonismot. g. griuvenos, šūsnys (S. Dauk.)
Šuonkriauklē − šonkauliai (Slnt)
Šurakietės − spyruoklinės akėčios, brižės (Krtn)
Šūsnis − krūva, kupeta, krūsnis (Als, Ms)
Šustros(s) – greitas, smarkiai judąs
Šušas − kopūstų ir bulvių šutinys, kiunkis (Plt)
Šuta − ištiža, suglebėlis (Ggr)
Šutalainis − kas nerangus, nevykėlis (Trk)
Šutenas − kas sušutę (Šts)
Šutīnė – 1) patiekalas iš šutintų, pjaustytų bulvių su mėsa, 2) mušimas, pyla (Vkš, Šts)
Šutpoudis − puodas kam šutinti (Lž)
Šutra − karštas, drėgnas oras, tvanka (Vkš, Krš)
Šutrībė − nepaprastas tvankumas (Vkš)
Šutrus − judrus, vikrus, apsukrus (Yl, Šts)
Šutulis − kas nerimtas, pliuškis, makalas (Lž, Pvn)
Šutvės − mainai (Mžk)
Šūva − nelygus sluoksnis (Šts)
Šūvuots − nelygus, su peršokiais, tarpais (Šts)
Šūvus − 1) vikrus, greitas, smarkus, mitrus (Als, KlvrŽ), 2) taiklus (Šts)

Švabietė − šnibždėti, švabždėti (Ms, Slnt)
Švaboutė − švapėti, švebeldžiuoti (Varn)
Švadars − gabalas (Žgč, Pj)
Švagždals − senas, silpnas žmogus, kvagždalas (Brs, Lnk)
Švagždīs − 1) plepys, pliauškalius (Brs, Krš), 2) kuris neaiškiai kalba (KlvrŽ)
Švaika − medinis virbalas (Pol., vok. dial., Yl, Slnt)
Švaipa − kas nuolat šaiposi, krizena (Krš, Kal)
Švaipautė − šaipytis (Ms, Slnt)
Švakietė − silpnėti, blogėti (Trš)
Švaks − 1) turintis mažai fizinės jėgos ar sveikatos, silpnas (End, Yl), 2) prastas, netikęs, menkas (Ms), 3) sunkus, vargingas (Yl)
Švaksas – batų tepalas.
Švamalis – nenaudėlis, bjaurybė (End, Žd)
Švamals − pusbernis (Rs)
Švamba − pypkės dalis, į kurią įstatoma pypkės galva (Mžk, Vkš)
Švambinis − su švamba (apie pypkę) (Mžk, Trk)
Švamė − pypkės galva (Brs, Ms)
Švampaliuotė − lėtai kalbėti, mykti (Pln)
Švampaza − plepys (Grg)
Švampazīti – kalbėti niekus, taukšti, tauzyti (Lk)
Švampinietė
− valiotis, landžioti, slampinėti (Vvr)
Švamplūpa − kieno išsivertusi lūpa (Žeml)
Švamterėti − staigiai subliauti (Ggr)
Švankoutė − krypti, svyruoti (Tl, End)
Švanks – sūkurys (End)
Švankuotė
− devėti, nešioti (Trk)
Švapals − kas tauškia niekus (Krš)
Švarbalīnė − gnaibytinė kankolynė (Tv)
Švarbals − 1) stambokas tešlos kukulis (Tv), 2) prastas gėrimas (End)
Švarmalis − pypkės kandiklis (Pln)
Švarnaks – gabalas (Kl)
Švarpautė
− rinkti varpas, varpauti (Ggr, Plt)
Švašva − duktė (Pln)
Švatulienė − bobutė, pribuvėja (KlvrŽ)
Švatulis − plepys, niektauza (Lž)
Švatultė − mušti, daužyti, plakti (Sd, Ggr)
Švažuotė − dėvint trinti, valkioti (Slnt)
Švėkštoutė − sunkiai alsuoti (Šts)
Švičītė − 1) smarkiai pjauti (Dr, KlvrŽ), 2) valyti, šveisti (Trk), 3) šlapintis (Ggr)
Švidrītė − pjauti, kirsti (Lkv)
Švietals − papuošalas, pašvitas (Krš), 2) puošeiva (Tv)
Šviežuoks − naujokas (Trg)
Švikintė − trumpai kirpti (Škn)
Švīkščiuotė − maišytis (Krš)
Švīkštė – sunkiai, su garsu alsuoti
Švikštītė − puošti (Trk)
Švīkštulīs − švykščiamas alsavimas, dusulys (Brs, Skd)
Švilpis − 1) klarnetas (End), 2) penis (euf., End, Šts), 3) vėjavaikis, plevėsa (Šts, Rs)
Švimpa − vėjavaikis (Kal)
Švinītė − mušti (Šts)
Švinkis − smarvė, švinkulys (Vvr)
Švīpelis − pašaipa (Kltn)
Švīpeliuotėis − šaipytis, juokauti (Skdv)
Šviptelietė − mestelėti (Plng)
Švīstelietė − 1) smarkiai sušvisti, blykstelėti (Vvr, Erž), 2) smarkiai mesti, nusviesti (Vkš), 3) suduoti, sukirsti (Vkš), 4) staiga pasisukti (Krtn)
Švistra − puošeiva, svaistūnas (Šts)
Švitinīs − prožektorius (Varn, Šts)
Švitintė − 1) šviesti (Št, Krtv), 2) žibinti (Vkš)
Švitkarklis − žilvitis (Lk)
Švitras − žvitrus, smarkus (Šts)
Švītrautė − puoštis, gražintis, dabintis
Švitrinis − išsipustęs, įmantriai išsipuošęs (Šts)
Švītrouts − su pragiedruliais (Ggr, Šts)
Švītruloutė − švytėti
Švītrulouts − gaisuotas (Ggr)
Švitrus − kilnus (S. Dauk.)
Švitulīs − žibintas (KlvrŽ)
Švitvabalis − jonvabalis (Trk)
Švitvaris − blizgutis, papuošalas (Trg)
Švokoutė − sunkiai alsuoti, kriokštuoti (Brs)
Švokštīnė − pridusisi moteris (Šts)
Švokštintė − gadinti orą (Ggr)

 • Komentarai išjungti - Š
 • M

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Macnos – stiprus (apie skystį)
  Mačītė – tikti
  Madaloutė – maišyti, makaluoti (Kair)
  Madaraila – nevisprotis, šalaputris (Šts)
  Madars –
  skystas purvas (Kv)
  Madaruotė –
  1) bet kaip dirbti, knebinėti (S. Dauk.), 2) mojuoti, mataruoti (KlvrŽ)
  Madlavuotė – 
  mėginti (Yl)
  Magliavuotė
  − lyginti, minkštinti audinius
  Magnasoks – magnetukas
  Maigos – linkęs į miegą
  Mainiuotė – mainyti, kaitalioti
  Maituotė – 1) varginti, kamuoti, kankinti, 2) gadinti, 3) niekinti, bjauroti, 4) darkytis, derkliotis, 5) niekus dirbti, prastai ką daryti, 6) nerimtai elgtis, vaipytis, maivytis, išdykauti, 7) valkioti, kilnoti
  Maituotėis – darkytis, maivytis, išdykauti
  Maiva – 1) klampynė (Krkl, Kv), 2) pamaiva (Vkš)
  Majednos – keistas
  (Už)Makaliuote – prisiliuobti
  Maliavuonė – 1) dažymas (S. Dauk.), 2) paveikslas (Sd, Šll)
  Maliavuotė – piešti
  Maliavuoks – piešinys
  Makabards − 1) bakenbardas, žandena (Vdk), 2) gaidžio ar vištos pakarūklas (Krž)
  Makačas − nerimtas, nepastovus žmogus (Rs)
  Makačiuolītė − nedailiai grūsti, trinti
  Makačiuols − nedailus, prastesnis grūstuvas
  Makadrila − nerimtas žmogus, plevėsa, makalas (Kal)
  Makaižis − ragaišis (Tv)
  Makalaila − plepys, tauškalas, tauza (Skd, Ms)
  Makalaks – nerimtas žmogus, pliuškis (Rs)
  Makaleika − nerimtas žmogus, makalas (Krtn, Up)
  Makalis − nerimtas, labai judrus žmogus
  Makalpranė − kas daug ir tuščiai šneka, makalas
  Makals – 1) grūstuvas, 2) mirkalas, 3) plepys
  Makaraila − judrus, gyvas žmogus, makalas
  Makarninks − sukčius, makleris (Brs)
  Makars – 1) nerimtas žmogus, makalis, pliuškis (Dr, Krš), 2) įrankis virvėms sukti (Dr)
  Makasīnė
  − purvynas, klampynėv (Pln, Als)
  Makasītė – 1) po purvus braidyti, klampoti (Kv, Grg), 2) mindyti, drembti, maknoti (Slnt, Krš)
  Makatačas − toks valgis iš pieno, bulvių, miltų, bulbainis
  Makaterna − 1) galva, snukis, makaulė (Krt, Plt), 2) plepys, zaunius (Grg, Sd)
  Makietė − bristi, makoti
  Makintė − kimšti, grūsti, brukti
  Makliavuotė – neteisingai elgtis, sukti, apgaudinėti, meluoti (Pol., Skr)
  Makliorstva
  – apgaudinėjimas, sukčiavimas (Pol., Dr)
  Makmalis – niekus kalbantis žmogus, plepys (menk., Kl)
  Makniauka
  – maišiukas, piniginė
  Maknītė − minti, mindžioti, trypti
  Maks – 1) odinis maišelis, kapšelis (tabakui, pinigams) (Žd, Ggr), 2) sėklos makštis (Šts), 3) tinklo uodega, kulys (Plt)
  Maktīngs – galingas, stiprus, tinkamas
  Makuldėjė − supliuškusi, sudribusi kepurė (perk. KlvrŽ)
  Makulis − ryšuliukas (Slnt, Bržr)
  Makultė − su galva grūsti, maigyti (KlvrŽ)
  Makūza − prasta trobelė (Pln)
  Makūzninks − kas makūzoje gyvena, trobelninkas (Lk)
  Maleklis – medinis įrankis, grūdeklis aguonoms, kanapėms ir pan. grūsti, trinti (Ms, Slnt)
  Maliavuoks
  – piešinys
  Maliavuotė – Pol. Grg, Skr 1) tepti dažais, dažyti, 2) piešti dažais, tapyti
  Malinīčė – kas visur landžioja, vaikščioja (Skr) 
  Maliuorios
  – dažytojas
  Malka – krūva
  Manavuotė – apgaudinėti, monyti (Skr, Up)
  Mandravuotė – 
  gudrauti (Als, Vkš)
  Mangalis –
  1) mogliai, brūžkos (Krg, Skr), 2) grūstuvas (Krtn), 3) toks medinis pagalys, pririšamas karvėms ar kiaulėms prie kaklo, kad nešoktų per tvorą (Kl), 4) mirkalas prie košės (Nt)
  Mangītėis
  – nepastovėti vietoje, daužytis, sukinėtis, kraipytis, vaipytis, nerimtai elgtis
  Manīts − keistas
  Mankasīti – klampoti, makoti, makasyti, bristi (Tl, Lž)
  Manta
  – 1) turtas (paprastai kilnojamas), 2) pinigai, 3) daiktai, kraustuliai, 4) nauda vertė
  Manuoklē akiniai
  Marčelga – maršalka
  Markna – šlapias audėklas
  Marmalīnė − prastas viralas
  Marmūzė – veidas
  Marškuons – lininis audeklas
  Marūdī – kvaršinti (Brs)
  Marūdnus – nespartus, gaišlus (Mžk, Vkš)
  Maseklis – apgavikas, melagis (Plt)
  Masts
  – 1 m ilgio matavimo strypelis
  Mašinavuotė – separuoti
  Matars – 1) prietaisas virvėms vyti, pančiams sukti, sukynė, leketas (Plt, Pln), 2) prietaisas siūlams suvyti, reketis, krijelis (Yl)
  Materijuols – medžiaga, materija, materialas (Skd, Skr)
  Matītėis – matyt
  Matuonītė – klaidinti, painioti, trikdyti, maišyti, „vynioti aplink pirštą“
  Mauds – meldas
  Maujuotė – ieškant graibyti
  Maukna − stora medžio žievė, luobas, malkna (Krkl, Klvrž)
  Mauks – gurkšnis
  Mazginīs – 1) mazgotė, 2) virtuvėje prie sienos prikaltas iš žilvičių nupintas krežis indams, šaukštams dėti, šaukščius, 3) pintinė, vytelių krepšys bulvėms, obuoliams ir kt.
  Mazgočioutė – eiti be reikalo, vilktis (Skr)
  Mažīntinis – mažybinis
  Mažkuo − beveik, mažne
  Mažne – beveik, vos
  Mažutka − moteriška palaidinė
  Mēcos – paršiukas
  Medarnė − malkinė (Tl, Varn)
  Medė – miškas, giria
  Medega – medžiaga
  Mediēs – medžiotojas
  Medīnčios − medžiotojas
  Medinīčė – medžiams laikyti pašiūrė, malkinė (Yl, Pln)
  Medinīnčė
  – malkinė
  Medininks – 1) malkinė (Pkl, Yl), 2) eigulys (Vkš, Lž, Šts), 2) miško, medžių pirklys (Grg)
  Medlijas − miške gyvenantis, miškinis
  Medsargis − miško sargas, eigulys
  Medsiedē – nuo kaimo atsiskyrusių, netoli miško esančių gyventojų sodyba, viensėdis
  Megažiuotė – maivytis (Škn)
  Mėgla – rūkas
  Mėiga – aruodas, līsvė
  Mėigrūgtis – miegalius (menk.)
  Meilītė – norėti, geisti, pageidauti
  Meistarnė – dirbtuvės (Pol., Kl)
  Mėits – kuolas, baslys
  Mėklas − kietas
  Melnīnks – malūnininkas
  Memeklis – kas kalbėdamas užsikerta, mikčioja, mikčius (Pln, Skr)
  Meteklis –
  vyras, gyvenantis su svetima žmona (Škn)
  Mėnavuotė – minėti
  Mėntė – kaplys
  Mentis – irklas
  Mėnturis – grūstuvas
  Mėrkals – padažas
  Mėslė – mintis
  Mėslītė – galvoti, manyti
  Meškinīčė – meškų tvartas, narvas (Grk)
  Metavuonė
  – atgaila (Pol., Krkl)
  Metavuotėis – atgailauti, gailėtis (Pol., S. Dauk., Erž)
  Metinīs
  − tinklas iš dviejų sujungtų bučių
  Mėtrautė − dairytis, žvalgytis, norint išsirinkti
  Mėtrē – staigiai, greitai
  Metūgė – vienerių metų medžio ūgis
  Mėzerėjė – vargšas
  Miečiuotė − mėtyti
  Miega – aruodas
  Mielėns – mėlynas
  Mierkavuonė – nurodymas, tvarkymas (Pol., Vvr)
  Mierkavuotė – Pol. 1) įsakyti, patvarkyti (Vvr), 2) žadėti, ketinti, taikytis (Kal, Vkš)
  Miērs –
  saiks, saikingoms
  Mieru
  – tinka (dydis)
  Mieroutė − matuoti
  Mietliuotė – mėtyti
  Mietmuša – nepaslankus, nevikrus žmogus ar gyvulys
  Miežainis − 1) miežinis pyragas, ragaišis, 2) miežinis
  Migom – 1) staigiai, 2) tuoj pat
  Mīlā − mielai
  Mīlintė – teikti pasitenkinimą, maloninti
  Milmintė – vilioti ką nors su apgaulėmis
  Minavuonė – atminimas (Pol., S. Dauk.)
  Minavuotė – 1) minėti (Pol., S. Dauk., Skd), 2) žymėti, rodyti (S. Dauk.)
  Mînda
  − minama ir džiovinama plaktinių durpių masė
  Mindrė – nendrė
  Mineklis – pakoja, pamina (Šts)
  Minkîtuvis
  – duonkubilis
  Mīnklė – tešla, mįslė
  Mitravuotėis – stengtis vikriai, greitai ką daryti, vikruotis (Skd)
  Mizernus
  – menkas, skurdus (pol., Skr)
  Mogtė – geisti, rujoti apie gyvulį
  Moliūks − žaizda, guzas
  Mondros – gudrus, judrus, įžulus
  Mondroms − gudrumas
  Mondros − gudrus
  Moskols – raumuo
  Mousas – pelėsių plėvelė
  Mozūrs – 1) molinė duonkepė krosnis (Šts), 2) mozūrų etninės grupės žmogus (S. Dauk.)
  Mulksnuotė – stovėti be prasmės
  Mūčī(in)tė – varginti, žudyti, kankinti, gniaužoti
  Muklis – nemandagus žmogus, liurbis (Rs)
  Muntulīs
  – mutulas
  Muolėjė − molio žemė, molynė
  Muolėks – mažas šviesus debesis (Ggr)
  Muostėis –
  lenktis, tiestis (Grg)
  Muostelė
  – tepalas
  Muostis – viena iš keturių kortų grupių (Grk, Skr)
  Muotis
  − verstis, manytis
  Muotrėška A (daiktavardis) – moteris
  Muotrėšk/s, -a B (būdvardis) – moterišk/as, -a
  Murgla − 1) tiršta migla, 2) smulkus lietus
  Mūris – 1) krosnis valgiui virti; viryklė su įmūrytu dideliu katilu jovalui virti (Skd, Kl), 2) išmūryta vieta prie duonkepės atsisėsti arba kam pasidėti (Brs, Lž), 3) katilas, įmūrytas krosnyje, vartojamas skalbiniams virinti arba kiaulėms ėdalą virti (Šv, Yl), 4) ledų krūva, ledų siena, bangų suvaryta jūros pakraštyje (Šts, Plng)
  Mūsā − pelėsiai
  Mūsuojā − pelėsių plėvelė
  Mušeklis – 1) įrankis linų galvutėms nukulti (Tl), 2) prietaisas musėms mušti (Kl), 3) prietaisas būgnui mušti (Akm), 4) indas su įtaisymu sviestui mušti (Brs)
  Mušeklis –
  kas mėgsta muštis, mušeika (Kl, Pgr)
  Mūravuonė – mūrijimas (Pol., Šll)
  Murdītė – kišti, grūsti
  Murgluotė – smulkiai lynoti, dulksnoti
  Mustās (tēp pat musėntās, musiet) – tikriausiai
  Mutols – gumulas, tumulas, gniutulas
  Muturtė – muturiuoti

 • Komentarai išjungti - M
 • L

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Labadīngs – geras, geraširdis
  Labs − geras, taurus
  Labība – turtas, gėrybė (Lat., S. Dauk., Brs)
  Ladspira – kielė
  Laidaris – užtvaras prie tvartų gyvuliams suvaryti, diendaržis, prietvartis (Als, Mžk)
  Laidars – 1) užtvaras prie tvartų gyvuliams suvaryti, diendaržis (Ms, Tl), 2) užtverta vieta ganykloje gyvuliams suginti (S. Dauk.)
  Laidis – laidotojas, duobkasys (Grg, Slnt)
  Laiduoks – 1) didelė lydeka (Prk, Als), 2) palaidūnas, nenaudėlis, išdykėlis (Pol., Krš, Vvr)
  Laigītė – linksmai šokinėti, bėgioti (Užv, Žgč)
  Laigo(l) − tegul, lai (Sd, Krtn)
  Lakats – 1) mazgotė (Žd, Lc), 2) skuduras, skarmalas (Slnt, Žr)
  Lakmalis – negraži kepurė (Ggr)
  Lakūdra
  – valkata, tinginys (Pol., Kair, Erž)
  Lamaks – 1) gabalas (KlvrŽ, Brs), 2) netikęs, apsileidęs žmogus (Škn)
  Lamažas – prastas ragaišis (Pkl)
  Lamažītė –
  laužyti, lamdyti (Šts)
  Langalis –
  1) menkas, prastas, mažas langas (S. Dauk., Yl), 2) skylė supiltų daržovių kauburyje garui išeiti (Ms)
  Lankavuotė – 
  dėkoti (Jrb)
  Lapačiuotė
  – eiti kojomis tapsint (Kal)
  Lapagaidis – menkas vyras, nevykėlis (Dr)
  Lapaišis – nevykęs pyragas (Skdv)
  Lapanuotė – sunkiai eiti (Vdk)
  Lapataila – kas ištižęs, nerangus, drimba (Nt, Klm)
  Lapatka – letena (Vdk)
  Lapatožoutė – vaikštinėti (Ggr)
  Lapats – sudriskęs, prastas drabužis; skarmalas
  Lapausis – 1) kas su nulėpusiomis, nulinkusiomis ausimis (Krš, Vdk), 2) perk. žioplys, vėpla (Jrb)
  Lapažiuotė – po purvus braidžioti, letežioti (Brs)
  Lapīnė − su bulvėmis ir lapais virta sriuba
  Lapsardaks – prastas suplyšęs drabužis (švarkas ar apsiaustas) (Pol., Skdv, Vdk)
  Larlazas –
  žvangutis, džiungutis (Šts)
  Larlazītė –
  virti (šnek., KlvrŽ)
  Lasavuotė –
  kelti triukšmą, rėkauti, triukšmauti (Pol., Kv, Prk)
  Lasītė
  – rinkti
  Latapešas – nevykęs vaikinas
  Laukinīčė – šaltas kambarys (Jrb, Slnt)
  Launīstė
  − seniūnija
  Laupītė − laužyti kepalo pakraščius
  Laužalis – netvarkingas, apsileidęs žmogus (Brs)
  Lebeda
  – ištižėlis
  Lebiuodkė − skridininis keltuvas
  Lėbėliorškis – kepenų paštetas
  Lederga – 1) ištižėlis, tinginys, apsileidėlis, nevala (Šl, Krš), 2) laisvo elgesio moteris, ištvirkėlė (Šts, Varn)
  Ledus (Leds?) – 1) ledas, 2) šiaurė (Klp, Prk)
  Ledžingas – pačiūžos
  Lėgo, lėg – kaip, lyg
  Lei – lai, gi (Pp, Akm, Vgr)
  Leika – piltuvas
  Lėikoutė – gruodus, kruopas valyti, vėtyti, niekoti; nustatyti pusiausvyrą
  Leikuoplastos
  – pleistras
  Leišiūks – ne ta tarme kalbantis, iškreipiantis žodžius
  Leišiuotė – kalbėti ne ta tarme, kraipyti kalbą, kalbėti bendrine kalba
  Lejeklis – laistytuvas (Ms)
  Lekets
  – vamzdelis sulai tekinti, latakas, prastai prisiūtas lopas
  Lekšalis – lakštiniai, makaronai (Tv)
  Lėktuorios
  − žvakidė
  Lementavuotė – Pol. 1) dejuoti, raudoti (Slnt, Kv), 2) primygtinai ką sakyti, įgrumenti (Pln), 3) graužtis, kankintis (Rnv), 4) minėti; apkalbėti; niekinti (Skr, Brs)
  Lenciūgs
  – grandinė (Pol., Brus., Vdk, Vvr)
  Lenkė – lomelė, dauba, įdubimas
  Lenktovāprietaisas siūlams į gijas lenkti
  Lerma
  – triukšmas
  Lešioutė − gerti, skiesti tirpalą
  Lėtūns
  – 1) mažakalbis, 2) kvaiša
  Lezgis − koks atkaręs ar nukaręs audeklo ar šikšnos gabaliukas
  Ležanka – prie krosnies sienelės primūrytas mūris (Pol., Rs)
  Liauns – plonas
  Ličīna – kaukė
  Līčnos – atliekamas
  Liecība – 1) pažymėjimas, liudijimas, 2) privilegija (S. Dauk.)
  Liekarsta – vaistai (slav.)
  Lielė – liežuvis, gerklė (menk.)
  Lieleša – dieglys šone nuo greito ėjimo, bėgimo
  Lieta − 1) nauda, pelnas, 2) tikslas, 3) daiktas, dalykas, reikalas, 4) įrankis, 5) būdas, ypatybė
  Lietinīs – kas nulietas, lietinis
  Lietuotė – vertinti; turėti vertę, reikšti, galioti
  Līgautė – lygti
  Līgmėns – indas pilnas skysčio
  Līkis – skaičius
  Liktarna – žibintas
  Limavuonė – drabužio pakraščių apsiuvimas, apvadas (Pol., Šll, Krkl)
  Limavuotė – siūti prie drabužio pakraščio apvadą ar lenkti pakraštį kita medžiaga, kad neirtų (Pol. Brs, Šll)
  Lingarts –
  1) virvė ar diržas, kurio vienas galas rišamas arkliui ant kaklo, kitas – už vežimo grąžulo, kaklininkas (Slnt, S. Dauk.), 2) balno diržas, paprūgas (Kv, Pln)
  Lingīnė
  – supynė
  Liousos – laisvas, nepriklausomas
  Listėns – sklidinas
  Lītuots – lietingas
  Liūdė – gulsčiukas
  Liuovars – apsileidėlis (Klm)
  Liurbis
  – ištižėlis, apsileidėlis, nevikrus, nieko neišmanantis žmogus (Slnt, Skr)
  Liurkštė – niekus kalbėti, taukšti, plepėti
  Liurlaks – naminė degtinė (menk., Šts, Skd)
  Liurškīnė
  − plepė
  Ližė – mentė plačiu galu duonai šauti į krosnį (Skd, Vdk)
  Loinīs – durnius, nesugebantis atsikirsti, pastumdėlis
  Lokīs – meška
  Lokomčius − savanaudis, savimyla
  Londounis − votis po nagu
  Lončītėis − jungtis
  Lonkautīnė − lytis (Dauk.)
  Lonktis – prietaisas siūlams į gijas lenkti
  Lozgė – nutįsusi beržo šaka (Šts)
  Lubena – lupena
  Lūguotė − prašyti
  Lūgs – 1) klanas, bala (Erž), 2) duobė upės dugne, duburys (Vdk)
  Lupenstva
  – lupikavimas (Skr, Up)
  Luopeta – kastuvas
  Luopešis − lopšys
  Lutis – kas lutas, trumpakojis (apie paukščius ir gyvulius)
  Lutuiža – ištižėlis, lutis
  Luzgana – 1) kiautas, lukštas (Erž), 2) nuskarėlis, nusigyvenėlis (perk., Krt)
  Luzgietė – 1) judėti, maskatuoti, krutėti, tabaluoti (Kl), 2) liulėti (Gršl)
  Luzgintė – 1) ką nukarusį judinti, purtyti, vizginti (Tl), 2) raginti, gyvinti (Grg), 3) valkiotis (Vvr)
  Luzgis – 1) kas nulinkusiomis, nuluzgusiomis ausimis, aplėpausis (Ms, Šts), 2) kas apsileidęs, nuskaręs, žioplys, puskvailis (Šv, Kin)
  Luzgortė 1) judinti, plevėsuoti (Trk), 2) sunkiai nešti (Šts)

 • Komentarai išjungti - L
 • A

  • Filed under:
  Pirmadienis
  Lie 20,2009

  Aba – arba
  Abaranka − apsauga
  Abarės – 1) didelė daržinė (Tl, Rs), 2)  didelis tvartas (Šll, Kv)
  Abalga – 1) rūpestis, vargas, keblumas (Pol., Vdk), 2) priekabė, dingstis (Skd), 3) apkalba, garsas (Skd)
  Abašiek – nedaug (Užv)
  Abazos
  − pulkas, būrys, gauja (Pol., Škn, Krš)
  Abejuoks – vienas ir kitas, dvejopas, abejopas (Skr, Brs)
  Abelnā
  − apskritai, bendrai, kartu (Brus.)
  Abelnas − visuotinis, bendras (Brus.)
  Abelninis – pamatinis, svarbiausias (S. Dauk.)
  Abičajus
  − papratimas, įprotis
  Abīda – skriauda, nuoskauda, įžeidimas (Brus., S. Dauk.)
  Abīdī(III asm. abīdėj)Brus. varyti, ginti (Lkv)
  Abiecē
  – tapetai
  Abinietė − atsidėjus dirbti (Trk)
  Abivatelis − turčius (Pol., menk., Brs)
  Ablauks – išdykėlis (Brus., Pln)
  Ablava
  − triukšmas, riksmas (Mžk)
  Ablavītėis − triukšmauti (Vkš)
  Ablėks – metalinis kabliukas drabužiams susisegti, kabė, kabinukas (Brus., Šl, Tv)
  Abliavuotė − obliuoti (Pol.)
  Ablius – oblius (Vkš)
  Ablūds
  − veidmainystė
  Abradnus – bjaurus, negražus (Sl., Tv)
  Abraks
  – pusė (duonos) abišalės; kampelis (Brus., Krkl, Žg)
  Abrenčius − šuns antsnukis
  Abrė – lovys mėsai sūdyti (DūnŽ, Škn)
  Ãbrėns
  – medinis indelis su antvožu minkštam ar biriam maistui sudėti (Akm, Skd)
  Abrinakis – 1) kas su labai didelėmis akimis, išverstakis (Šts, Rdn), 2) begėdis (Krž)
  Abruoks
  – klėtis
  Abrūsos – rankšluostis (Brus., Kal)
  Abrūzdielis (abruozdos) – paveikslas (Sl., Mžk, Grg)
  Abzajē
   – apvadai ką nors puošiant (Pol., Kl)

  Ačkragus – atkragus, atsikraginęs, atsilošęs (Pln)

  Adeta – adata (Tl, Skd)
  Adiklis
  – virbalas, kišamas į vyžos ąsas ar naginės apvartis, kad patogiau būtų adyti arba lopyti, ąsoklis, pinoklis (Grk)
  Adīna – valanda (brus. „гдзiнa“)
  Adīvė – mezgėja (Kin)
  Advernėšks
  − atvirkščias, priešingas
  Adverns – atbulas, atžagarias (Sl., Grk) 

  Aglus – kartus, aitrus, gaižus, laiškus (S. Dauk.)
  Agorklos –
  agurkas (Grg, Mžk)
  Agnasas – 
  metalinis medalis, medalėlis (Žd)
  Agnus
  – smarkus, judrus, energingas, apsukrus, guvus (Mžk, Grg)
  Agrasas – agrastas (Vkš, Grg) 

  Aičiuotė – dejuoti, vaitoti, aikčioti (Skr, S. Dauk.)
  Aidamaks –
  išdykėlis, padauža, perėjūnas (Pol., Skd, Trk)
  Aigara
   – šapas, šiaudelis (Slnt)
  Aikštis – 1) užgaida, užsispyrimas, įnoris, kaprizas (Slnt, Krt), 2) noras, geidulys, aistra (Kl), 3) siutas, pašėlimas (Dr, Šts)
  Aikšts – 
  ūpas, karštis, aikštis (Šv)
  Ailis –
  1) kuoka, lazda (Kv, Dov), 2) žvejybos varpstis, spandant tinklus; lazdelė tinklui prismeigti, kad nepaplauktų (Kin, Prk)
  Aimata
  – išdykavimas, pokštas (Pln, Ggr)
  Aisterietė –  šūktelėti, riktelėti, aiktelėti (Dr, S. Dauk.)
  Aitelietėaiktelėti, sudejuoti (Brs)
  Aitra – karštis, užsidegimas, didelis noras, aistra (Kal, Vkš)
  Aižī – skaldyti, trupinti (Sd)
  Aižusaštrus, skaudus (Plng) 

  Aka − eketė (Prk, Klp)
  Akata − noras
  Akibruokšmis – akibrokštas (Krtn)
  Akīmuojis –
  nuožiūra (S. Dauk.)
  Aklis – gyvulius puolantis vabzdys (Brs, Užv)
  Akings – žvalgus, pastabus, akylas (Pkl, Skd)
  Akīrieža – 1) žvalgus, pastabus, akylas (Klm), 2) lindikas, nekenčiamas žmogus (Lk)
  Akītė – 
  įkyriai barti, gniženti, vaksyti (Skdv, Užv)
  Akrūtnos
  − stiprus, baisus, nežmoniškas
  Akrūts − laivas
  Akstis – 1) duriamas ginklas, iešmas (S. Dauk.), 2) smailus pagaliukas, kartelė (Pln, Slnt), 3) virtinė, kirbinė (Vvr, Kv)
  Aktars – hektaras
  Akuliuorē – akiniai (Pol., Vdk)
  Akūrat
  – tiksliai, iš tikrųjų

  Alasītė – rėkauti, triukšmauti (Pol., Brus, Varn)
  Alasas
  – triukšmas, rėksmas, klegesys (Brus., Pol., Mžk)
  Alasavuotė – triukšmauti
  Alata – rėksnys (Lkv, KlvrŽ)
  Alatītė − rėkauti, triukšmauti (Mžk, Vkš, KlvrŽ)
  Alda – riksmas, triukšmas, balsas (S. Dauk., Šauk)
  Aldabītė – 
  duoti į kailį, mušti (Brs)
  Aldadraks
  – 1) triukšmas (Vdk, Pp), 2) padauža, niekdarys (Vdk)
  Aldavuotė – 1) triukšmauti, jodytis, dykinėti (Kv,Pgg), 2) eikvoti, mėtyti (Brs)
  Aldesīs – 
  aidas, aidesys (Kv, Prk)
  Aldietė – 
  aidėti, skambėti, gausti (Kv, Grg)
  Aldīnė – 
  laivynas (S. Dauk.)
  Aldintė – 
  mušti, duoti, karšti (Dr)
  Aldytė –
  1) yti, ginti (Krtn), 2) daryti netvarką (Krtv)
  Aldra
  – 1) audra, vėtra (Kv, Rt), 2) triukšmas, riksmas, netvarka (Mžk)
  Aldravuotė
  – siausti, triukšmą kelti (Kv, Vkš)
  Alduotė − rėkauti, šūkauti, kelti triukšmą (Šts, Skd)
  Algautė – tarnauti (S. Dauk.)
  Alguotėis
  – 1) dainuoti, šūkauti (apie piemenis) (Varn), 2) išmaldos prašyti (Užv)
  Alka – 1) vieta ant kalno, kur būdavo deginamos aukos (Plng), 2) auka (Als)
  Alkierios
  – gerasis kambarys
  Alks – 1) senovės lietuvių šventovė, alka (S. Dauk.), 2) dvaras (S. Dauk.)
  Alksna –
  1) alksnių priaugusi vieta, alksnynas (Skd, Als), 2) bala, klonis, slėnis (Mžk)
  Almė – 
  skystis iš mirštančio ar lavono burnos, nosies (Jrb, Skr)
  Almesys – 
  triukšmas (Varn, Rt)
  Almuotė – 
  šūkauti, aldoti (Dr)
  Alpietė –
  1) būti netoli alpimo, alpti ir vėl atsigauti, leipėti (Grg, Škn), 2) dejuoti, sulpėti nuo didelio skausmo (Užv, Up)
  Alseika
  − sunkiai kvėpuojantis, dusulingas žmogus (Klm)
  Alsietė – sunkiai alsuoti, kvėpuoti (Trk)
  Alsos
  – sunkus, varginantis
  Alsulys – 1) dusulys, dusas (Ms), 2) alsavimas (Šts)
  Altravuotėis
  − jaudintis, nerimauti
  Alužma − išmalda, pašelpimas, auka
  Alvė – puodelis pusės litro ar mažesnis, puskvortė (Rs, Erž) 

  Amailiuotė – 1) nežinant ar neaiškiai ką nors pasakoti; abejojant kalbėti (KlvrŽ, Vkš), 2) apgaudinėti (Mžk), 3) abejoti (Sd), 4) išdykauti, žaisti (Mžk)
  Amaliuotė – 
  kalbėti niekus, tikrai nežinant, abejojant, tauzyti (Slnt, Plt)
  Amalis
  – kas amalioja, niekus kalba (Brs)
  Amaliuotė − plepėti
  AmbarasasPol., Brus. triukšmas, barnis, ginčas (Prl)
  Amburgas − užžšalęs vanduo ant ledo
  Amelioutė – abejoti, svyruoti, delsti (Skr)
  Amelis
  – puskvailis, žioplys, kvailys, goželis (Skr)
  Amstī – valgyti, ėsti (Kl)
  Amtelietė – burbtelėti, tarstelėti (perk., Skr) 

  Ana − ji
  Ančakis –
  antakis (Sd)
  Ančkala –
  rogių užkalas (Vkš)
  Ančkapis –
  antkapis (Mžk)
  Ančkara –
  prsiplakėlis (Varn)
  Ančkarps –
  užkirtimas (KlvrŽ)
  Andelis –
  prekyba (Vok., Slnt, Yl)
  Andeliuotė –
  prekiauti (Brs, Yl)
  Anė
  − nė
  Ang − 1) ant, 2) į
  Anga (~onga) – atviras tarpas, skylė, įėjimas (Gr, Slnt)
  Angatės –
  antai, aure (Plt, Kl)
  Angi –
  antai (Slnt)
  Angītė – 
  mušti, lupti, perti (Gr)
  Anglinīčė 
  – rūklys (S. Dauk.)
  Angstītė – lupti, trinti (Kal)
  Angus –
  1) tingus, nepaslankus (Tn, Varn), 2) kietas, sunkus kulti (Gr), 3) gajus, sunkus užmušti (Trg, Krkl), 4) patvarus, neėkštus (Gr, Up)
  Aniuols
  – angelas
  Anka – kilpa, grandis, ąsa (Prk, Klp)
  Ankerīs – 
  sudygęs grūdas (Als)
  Ankuris
  − pasaitas
  Anoutė – 1) valyti, šveisti, mazgoti (Všv, S. Dauk.), 2) teršti (Prk)
  Ansgatės – 
  antai, aure (Als, Gršl)
  Anštīkis –
  1) atsitikimas (Kltn), 2) laimė, sėkmė (Kltn)
  Antburga (~ontborga) – 
  siūlo nelygumas, susisukimas kilpomis (Grg)
  Antburgos (~ontborgas) – 
  ištryškęs ant ledo ir sušalęs vanduo, ampalas (Plt, Pln)
  Antė (~ontė) – 
  drabužio kišenė iš vidaus, antinė (perk., Klp)
  Antežis (~ontežis) – 
  pievos pakraštys prie dirvos, aukštumėlė tarp dirvos ir pievos, antvalnys (Užv, Rt)
  Antis (~ontis) – 
  vieta už drabužių lig juostos (Brs, Slnt)
  Antkaita (~ontkaita) – 
  suktų siūlų šaka (Šts)
  Antkrītis (~ontkrītis) – 
  ligos priepuolis, užsikrėtimas, epidemija (Vvr, Brs)
  Antlapatītė
  – 1) užbėgti (KlvrŽ), 2) pasivyti (KlvrŽ)
  Antmata (~ontmata) – nereikalingas, prisiplakęs, įpratęs dažnai lankytis žmogus ar gyvulys, užsikorėlis (Krtn, Kal)
  Antnara (~ontnara) – įnara, užnėrimas (Ggr)
  Antpėris (~unčpieris) – siauros lentelės, kalamos ant lentų (pėrų) sudūrimų, apmušant namą statmenai (Šts)
  Antprusnis (~ontprusnis)
  1) arklio galvos vieta aukščiau prusnos (snukio) (Slnt), 2) kamanų skersinis dirželis, kuris eina per snukį (Slnt, Pln), 3) antsnukis, ežiukas (Slnt)
  Antralakai (~ontralakā) – antros rūšies grūdai (Brs)
  Antsuka (~ontsuka) – garankštė, kilpa (Šts) 

  Apalos – apvalus
  Apara – virvelė
  Apciūgā (apcūgas) – replės
  Apčiukštė – apsileisti (Šts)
  Apdringtė – apsiprasti (Užv, Krkl)
  Apėnt(ās)
  – vėl, iš naujo
  Apgabalis – žemės plotas vienoje vietoje (Lž)
  Apgėmėms – prgimtis
  Apibakuotė – apkimšti (Slnt)
  Apieka − globa (brus. „aпeкa“, pol. „opieka“)
  Apiekūns − globėjas (brus. „aпeкyн“, pol. „opiekun“)
  Apiera – auka (pol. „ofiera“)
  Apieravuotė – aukoti (pol. „ofierować“)
  Apilkas − pjuvenos
  Apivars – vyžų ar naginių virvelė apvynioti autams prie kojų (Sd)
  Apīvuoka
  – namų ruoša ir gyvulių priežiūra
  Apīnuos – apinių auginimo vieta
  Apīžlėja − prieblanda, prietema
  Apjakībė – apakimas, tamsybė (Šts)
  Apjavės – 
  javų valymas nuo lauko, laukvokio šventė (S. Dauk.)
  Apjousts –
  1) juosmuo, apjuostuvas (Trk, KlvrŽ), 2) diržas (Žd)
  Apjunktė – 
  apsiprasti (Up, Šts)
  Apkaba – 
  segtukas padžiautiems drabužiams pritvirtinti (Šts)
  Apkala – 
  plikšala, lijundra, apšalas, apskardas (Brs, Ms)
  Apkiautielis – 
  apsileidęs, apšepęs, netvarkingas, niekam tikęs žmogus, išsižiojėlis, neišmanėlis (Šts, Trg)
  Apkuilīs – 
  pasileidėlis (Slnt)
  Apkulas –
   kūlės pabaigtuvės (S. Dauk.)
  Aplada – 
  didesnis plotas, plati ganykla (Vvr, Klp)
  Aple (aplink)
  – apie
  Aplamībė – neišmintis, neprotas (S. Dauk.)
  Aplamis – 
  pusgalvis, žioplys, vėpla, kvailys (Kal, Vkš)
  Aplams –
  1) eapsukrus, žioplas, apykvailis (S. Dauk., Šts), 2) bendras, visas (S. Dauk.)
  Aplanks
  – 1) skersinė rogių dalis, dedama ant stipinų (Trk, Ms), 2) apsiuvas (Ggr)
  Aplanktis – 1) balžienas, kūlėnas, aplankas (Akm, Yl), 2) ratlankis (Mžk, Plt)
  Apleibīs – 
  ištižėlis, išsižiojėlis (Grg)
  Aplėms – 1) drabužio pakraščių apsiuvimas, apvadas, apivadas (Yl, Krkl), 2) pakraštys (Šts)
  Apletūra –
  apvadai (durų, langų)
  Aplouka –
  vešli pieva prie upės ar kitoje aptvinstančioje vietoje, lanka (Dr)
  Aplouks
  – aptvaras, kluonas (Kv, Nt)
  Apnašals – veido spalva, pagimimas (Kl)
  Apošė
  – drebulė
  Apošruots – drebulynas
  Apraibtė – apsvaigti, apkvaisti (Skd)
  Apraitītė – 1) apvynioti, apsukti (Krš), 2) apvažiuoti (perk., KlvrŽ)
  Aprauks – virvelė naginėms raukti, rauklė (Tl)
  Aprieds
  − drabužis
  Aprīdī– užsiundyti, papjudyti (Vkš, Žg)
  Aprīlius − Balandžio 1-oji
  Apruba – viename plote ūkininko žemė (Sl., Grg)
  Aprubė – vienkiemis
  Aprūms – juosmuo
  Apsaba – išvaizda, panašumas, veidas (Prk, Klp)
  Apsaka – 
  po potvynio vandens užlieta žemesnė vieta (Klp)
  Apsaks
  – pranešimas, skelbimas žodžiu (Pln)
  Apsargīs – ligotas, nesveikas (Šts)
  Apseigas – 
  namai, būstas (Šts)
  Apsidūmietė
  – apsiniaukti, apsimigloti (Šts)
  Apsieda – sodyba (Akm)
  Apsikurmuliautė
  – apsirengti skarmalais
  Apsimīžiuotė − apsišlapinti
  Apsiraizgaliuotė – apsiraizgyti, apsivyti (Varn)
  Apsiraižintė – apsnūsti, sužlebti (Ms, KlvrŽ)
  Apsiriedītė – apsirengti, persirengti (daugiau „parsėriedītė“)
  Apsir īžtė – 1) išsiversti, apsieiti (Šts), 2) žinotis (Klp)
  Apsisuskintė – apsikrėsti suskiu, niežais (Trk)
  Apsiškapietė − įsimylėti (Skd)
  Apsitaralioutė – apsiteršti (Krtv)
  Apsitararoutė – apsigauti (Gr)
  Apsiūktė − apsiniaukti
  Apsiūlžintė – apsimesti nesuprantančiu, kvailiu
  Apsivežietė − apsikęsti, nesibjaurėti
  Apskala – paskala, gandas (Brs)
  Apskėrtė
  – išrinkti
  Apskrabs – ledu virstantis lietus, lijundra (Trk, Yl)
  Apskrajus – 
  kraštas, apylinkė (Šv)
  Apskreists – 
  apsiaustas (Kv)
  Apspingtė –
  apkursti (Lk)
  Apstabs –
  išvaizda, pavidalas (Vd)
  Apstietė – 
  didėti, daugėti (Vd)
  Apsūdījėms
  – 1) vertinimas, 2) kritika
  Apšakarnis – išsišakojęs, šakotas (Brs)
  Apšats – 
  barimas (Kal)
  Apšiurnus
  – tvarkingas, malonus, jaukus
  Apšliets − kepurės apvadas
  Apšliortė − apirti, apšepti (Šts)
  Aptaisa – apsivilkimas, apranga (Kair)
  Aptaraban
  ī– apsukti (Als, Trk)
  Aptarakītė – apteršti išmatomis (Krš)
  Aptavuotė − apsiūti pakraščius tam tikru raštu, daryti aptus (pol. „haftować“)
  Apts – tam tikras drabužių pakraščių išsiuvinėjimas, pagražinimas (pol. „haft“)
  Apulžtė – šsipūsti, pastorėti, išpampti (Kltn, Up)
  Apvara – 
  šikšnelė naginėms raukti (per ąseles) (KlvrŽ)
  Apvars
  – 1) virvė burėms prie stiebo pritvirtinti (Prk), 2) apivaras (Brs, Kl)
  Apvarslā – vadžios (Lk)
  Apvartis – 
  virvelė ar šikšninis siauras dirželis naginėms raukti, apivaras (Yl, Akm)
  Apvarts – 
  apsiuvimas (Šv)
  Apvaržus – apvytęs (Šts)
  Apvaža
  – apsikentimas, nejautrumas
  Apvažus – 1) kuris ramiai gali žiūrėti į bjaurius daiktus, nebijo bjaurumo, nemalonumo (Plt, Trš), 2) pakeliamas, pakenčiamas, nebjaurus (Slnt, Yl)
  Apvijīs – 
  daiktas, ant kurio pradeda vynioti kamuolį, pavija (Krkl, Plt)
  Apžadā – 
  burtai, žadėjimai, užkeikimas (Jdr)
  Apžadings –
  stebuklingas (Šts)
  Apžaimuotė
  – apvilkti, aptaisyti (ppr. negražiai) (Šts, Trk)
  Apžindis 1) kas žindama, žindamas pienas (Slnt, Šts), 2) uždarbis, pelnas (perk., Krkl) 

  Ardīklė − įrankis mėšlui dirvoje iš krūvų ardyti
  Ards – jaujos kartis, ant kurios stato džiovinamus linus ar javus (Kv, Akm)
  Arielka – degtinė
  Arklena – arklio oda (Vvr, Grg)
  Armā – 
  vežimo pirmagalio dalis, kur įstatomas rodiklis (Vok., Klp, Kv)
  Armata
  – patranka
  Armou – dirvožemis
  Arškus – raiškus, aiškus (Vvr)
  Arts –
  žambis (Šts)
  Aruosos
  − karosas
  Aržlus – neklusnus, priešingas, aržus (Užv)
  Aržus – 1) smarkus, karštas (Vdk), 2) gašlus (Kv) 

  Asaba – veidas, gymis; asmuo (slav.)
  Asabnos
  − atskiras (pol. „osobny“, brus. „acoбный“)
  Asėns – kraujas (Lat., S. Dauk.)
  Asla – 
  trobos, klojimo grendymas (Kv, Rs)
  Asnis –
  1) kailinio žvėrelio kailio ilgesni, prasikišę plaukeliai (Kv), 2) rugių želmenys (Kv), 3) pjaunamojo ar kertamojo įrankio ašmenys, aštruma (Grg, Tl)
  Astanka
  – atsarga (Pol., Brus., S. Dauk.)

  Ašmainė – 1) iš karklų ar šiaudų pintas aštuonių gorčių talpumo indas javams seikėti ar sėti (Grk, Plt), 2) toks biralų saikas (aštuoni gorčiai) (Erž, Skdv)
  Ašmas –
  aštuntas (Brs, Tl)
  Ašmė –
  aštunkė korta (Brs)
  Ašuoklis
  – vašoklis, serbentas (Vkš, Šll)
  Ašvienis – darbinis arklys (Kv, Up)

  Apžindis − žindamas pienas

  Atakis – gėda, akibrokštas (Vvr)
  Atara
  – skerslysvė
  Atbakuotė – sunkiai ateiti, atbristi (Slnt)
  Atbaras – 1) pasturlakai, atvėtos (Grg), 2) atliekos, liekanos (Šts, Ggr)
  Atdars –
  1) atidarytas, atvertas (S. Dauk.), 2) nesusegtas (S. Dauk., Šts), 3) neužstotas, atviras (S. Dauk.)
  Atentė –
  ateitis (Klp, S. Dauk.)
  Atentis – 
  būsimas, kitas, ateinantis (Kl, Grg)
  Atežīs – 
  pievos pakraštys prie dirvos, aukštumėlė tarp dirvos ir pievos, antežis (KlvrŽ, Brs)
  Atgairė
  − vėjo užpučiama, gairinama vieta, pagairė, atgaišis (Lž, Yl)
  Atgaja – atsigavimas (Skd)
  Atgajus –
  1) oro priėjimas (Lkv, Šauk), 2) atsigaivinimas, atsigavimas (Užv, Kv), 3) poilsis, atvanga (Skdv)
  Atgajus – 
  gaivus, vėsus (Up, Kltn)
  Atgalę –
  1) prastieji grūdai, apgrūdžiai (Grg, Prk), 2) liekanos, išrankos (Klp, Kltn), 3) smulkmenos, išgalės (S. Dauk.)
  Atgandus
  – nuobodus, įkyrus, atgrasus (Lkv, Pgr)
  Atgūlis – 1) antras atsigulimas rytą, anksti atsikėlus; pogulis, 2) ilgiau gulėjęs dirvonas
  Atguojus – paguoda (Vvr)
  Atitaraban
  ī– atgabenti (Kair, Klvrž)
  Atitaralioutė – tarškant, bildant atvažiuoti (Vkš)
  Atkairus – atvirkščias, ne tos kojos arba rankos (Šts)
  Atkaita – antrą kartą kaistas, virtas viralas (Brs, Grg)
  Atkaita – pakaitas, atmainas (Grg, S. Dauk.)
  Atkaita – suktų siūlų šaka (Šts)
  Atkaitals – atkaitintas, atšildytas viralas (Karkl, Užv)
  Atkaitals – pakaita, pakeitimas (Šts, Brs)
  Atkaitus – abipusiškas (S. Dauk.)
  Atkaklībė – atkaklumas, užsispyrimas (Skr, Šts)
  Atkakliuotėis – atkaklauti, spirtis (Dr)
  Atkaklus – 1) užsispyręs, priešingas (Krkl, Mžk), 2) įkyrus, nemalonus (Krž)
  Atkalba – prikalbinėjimas ko nors nedaryti, atkalbėjimas (Kair, Šl)
  Atkalē – atvirkščiai, priešingai
  Atkalībė − atbulumas, užsispyrimas
  Atkalnė – kalno šonas, atšlaitė, nuokalnė (Mžk, Yl)
  Atkals – 1) atbulas, 2) atsilošęs
  Atkaltie – krėslo, kėdės, sofos ir kt. atlošas, atrama (Grg, Žd)
  Atkarus – atlašus (Klp, Mžk)
  Atkilus − 1) augalotas, tiesaus, gražaus ūgio, 2) sumanus, protingas
  Atkuočius –
  audėjas (Pol., Trk)
  Atkuols –
  sėdynės užpakalis ratuose, atkaltė (Škn)
  Atlaida – 
  perstogė, perstojimas (Vvr, Skr)
  Atlaida –
  1) pievos sklypas prie dirvos, dažnai netoli namų (Grg), 2) aukštesnė vieta pievoje (Rt), 3) žardiena (End)
  Atlaiks – 
  nebevartojamas daiktas, liekana, likutis, atmata, atlaika (Grg, Trg)
  Atlaikus – 
  patvarus, stiprus (Kltn)
  Atlaišā – 
  dirvonas (Šts)
  Atlaja – 
  potvynio užliejama vieta (Plt, Slnt)
  Atlakā – 
  prastesni, mažiau išvalyti grūdai (Lkv)
  Atlankalā
  sijono, suknelės atlenktos apačios (Trš)
  Atlapa – 
  pavadis (Jdr, Kv)
  Atlapat
  ī – sunkiu žingsniu ateiti, atbėgti, atlapatuoti (KlvrŽ)
  Atlašā – menkiausi grūdai (Šts)
  Atlėipa – 
  pašalas, kietumas po purvu (Rs)
  Atlīda – 
  perstogė, sustojimas, pertrauka (Trg, Pgr)
  Atliektė
  – atskristi
  Atmaina – 1) pasikeitimas, permaina (S. Dauk.), 2) permaina, fazė (Ms)
  Atmainā – pakaitomis (Užv) 
  Atmata – 
  užleista dirva; nedirbama žemė (Akm, Yl)
  Atmestėnā
  bet kaip, prastai (Vvr, Als)
  Atmietis
  – šalčio pamažėjimas, šalčio atsimetimas, atlydis (Plt, Pln)
  Atmuons – kerštas (Slnt, Brs)
  Atmuovinis – 
  pernelyg stambus, griozdiškas (Dr)
  Atnašals – 
  kraitis ar šiaip atsineštinis turtas (Kl)
  Atnašus – 
  derlingas (Bržr)
  Atpent –
  atgal (Kv, Rt)
  Atpiedžiou
  − 1) tomis pačiomis pėdomis, 2) tuoj, netrukus
  Atplikis – vištgaidis (Nt)
  Atpuskāatlaidai (Sl., Grg, Yl)
  Atpūtis
  – atsipūtimas, poilsis
  Atrabuotė – užlenkti, atraitoti (Klp)
  Atraitītė – 1) atlenkti, atvynioti, atsukti (Vkš), 2) sulankstyti, deformuoti (Šts), 3) atristi, atridenti (Šts)
  Atraiža – atrėža (Ms, Rt)
  Atražė – pirmoji šiaudinio stogo eilė, lygiai nupjauta šiaudinio stogo apačia (Šts, KlvrŽ)
  Atrubės – 
  sėlenos (Rs.,Tv, Ms)
  Atsailis – 
  sutvirtinimas, skersinis (Plik)
  Atsaitė –
  1) atsija (Akm, Krkl), 2) geležis nuo ašies galo iki stelvogės, atsailė (Užv), 3) arklavirvė, įtvara (Krtn)
  Atsaja –
  1) geležis tarp ašies ir stelvogės, atsaitė, atsailė (Rs, Vdk), 2) skersinis sijai prie sienos pritvirtinti, pažastė (Lk), 3) atotampa (Brs)
  Atsaks –
  atsakymas (Varn, S. Dauk.)
  Atsala – 
  upės įsigraužimas į krantą, užtakis (Kv, Šv)
  Atsamā – a
  tsemtos nuo verdamo viralo putos, paviršius, nuosamos (Vdk)
  Atsielė – 
  dirva, kurioje ir antrais metais tie patys javai sėjami (Pln)
  Atsielis –
  1) dirva, kurioje buvo vasarojus ir tais pačiais metais sėjami žieminiai javai arba kurioje sėjami tie patys javai ar daržovės paeiliui dvejus ar daugiau metų (Yl, Vdk), 2) javai, pasėti toje pačioje vietoje, kur tais metais jau kas augo; grūdai išgedusioms vietoms atsėti (Pkl)
  Atsiauta –
  1) vieta upėje, kur vanduo dėl duobės ar kranto teka atgal, susilaiko (Mžk), 2) paupio vieta, pavasarį vandens užliejama (Mžk, Šts), 3) ryšys pėdams rišti (Mžk)
  Atsiautas –
  mot. g., dgs svarūs grūdai, gaunami arpuojant, vėtant ar siaučiant (Mžk)
  Atsikragėnės – galvą atsilošęs
  Atsipūstė − pasiilsėti
  Atsišvampintė − atsiklastyti, atsisagstyti (Krt)
  Atsitekietė − atgauti sąmonę
  Atsiūba – gūsis, šuoras (Plng)
  Atsižegnuotė – atsisveikinti
  Atsibakī – atsilošti (Šl)
  Atsielis – dirva, kurioje buvo vasarojus ir tais pačiais metais sėjami žieminiai javai arba kurioje sėjami tie patys javai ar daržovės paeiliui dvejus ar daugiau metų
  Atskala – 1) skeveldra, atplaiša (Šts), 2) atsarga, santaupa (Užv)
  Atskardis – kriaušis, pašlaitė, šlaitas (Grg, KlvrŽ)
  Atskedervė – 
  atskilusi medžio dalis, skeveldra (Brs, Skd)
  Atskėds – 
  atskiras (Slnt, Ggr)
  Atskombis – 
  atgarsis, aidas (Brs, Jrb)
  Atskraba –
  1) skiautė, pakraštys, atrėža, likutis (Grg, Kv), 2) atlauža, atskilusi ko dalis (Up, Ll)
  Atskrabs – 
  skrybėlės atlenkimas, kraštas (Lkv)
  Atspara –
  1) ramstis (Grk), 2) spyris, įstrižai įdėtas tarp klojimo ar daržinės pamatinio ir gegninio (rąsto), atspyris (Rs)
  Atsparas – 
  spyruoklinės akėčios, brižės (Šts)
  Atspars – 
  grėblio lankelis, padedantis pritvirtinti kotą (Tl)
  Atspīris –
  1) daiktas, kuris ką remia arba į kurį kas atsiremia, paspara, ramstis (Grg, Klp), 2) valties įtaisas kojoms atsispirti vairuojant (Klp), 3) basliukas kam nors prilaikyti nuo slinkimo (Brs), 4) turėklas laikytis (Krš), 5) kuolelis, jungiantis vežimo ašį su rungu (Dov, Grg), 6) geležis, su kuria sujungiamas ratų šerdešninkas su įšaučiu (Žd)
  Atsuoda –
  1) upės apsemtas plotas per potvynį (Plng, Slnt), 2) patinimas aplink skaudulį (Šts)
  Atstanka –
  1) likutis, liekana (Kltn), 2) atsarga, santaupos (Pln, S. Dauk.)
  Atšarpa – 
  atšerpetojimas, pačaiža (Grk)
  Atšiauža – 
  atšaiža, šeberkštis, atplaiša (Erž)
  Atšlaims – 
  klojimo asla (Btg, Kltn)
  Atšlaitė –
  pakalnė (Dr)
  Atuols
  – nupjovus pievą, atžėlusi žolė, antroji žolė (Kv, Krkl)
  Atvaja – 1) ritėje užmegztas siūlagalis, prie kurio verpėja, pradėdama verpti, priduria siūlą (Jrb), 2) palaidas siūlas audekle, drika (Jrb), 3) perdilęs ir atsivijęs virvės pluoštas (Jrb), 4) užvija, pavija (Skr)
  Atvalē – kiek nori, iki valios (Kair)
  Atvanga – 1) perstogė, sustojimas, atsikvėpimas, poilsis (Skr, Skdv), 2) rami vieta upėje, atvajus (Klp, Prk), 3) prieglauda, apsauga (S. Dauk.)
  Atvangus – ramus, saugus (S. Dauk.)
  Atvarslā – vadelės, vadžios (Dr, Skd)
  Atvarta – 1) plėšinio ar dobilienos antras arimas (Grg, Erž), 2) švarko atlapas (Plt, Grg)
  Atvaša – atauga, atžala (Sd, Dkdv)
  Atvīpa – išsižiojėlis, žiopla; susiraukėlis (menk., KlvrŽ, Ms)
  Atvuoga – drąsa (Sl., Klp, Pln)
  AtvuožnusSl. 1) drąsus (Ms), 2) atsargus (Skr)
  Atžala – atauga, atvaša (Šts, Grg)
  Auda – mušimas, tvatijimas (Bdr, Grg)
  Aulaukis – pietvakaris vėjas; marinis, vakaris vėjas (Šv, Klp)
  Aurietė 1) ūžti, kaukti (Vkš), 2) verkti, rėkti, staugti (menk., Mžk, Vkš)
  Ausainis – medinis indas su ausimis nešti sriubai į lauką darbininkams (Yl)
  Ausīls – kuris turi geras ausis, gerai girdi (Krkl, Slnt)
  Austra – šlejų dalis, kuri saugo, kad viržis negraužtų arkliui šono, šeiva (Grg)
  Avėlė – gluosnio, karklo ar blindės spurgana (Žr, Grg)
  Avimakis – nenaudėlis, netikėlis, pajodžarga (menk., Šts, Brs)

 • Komentarai išjungti - A
 • 2024 m. liepos mėn.
  P A T K P Š S
  « Bal    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Archyvas

  Gaspaduorē:
  Aurelijus:
  mcr_lietuvoje[eta]hotmail.com
  Arns:
  zordsdavini[eta]gmail.com

  Skaitliukas

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

  FB like box


  Mumis palaika

  Svēkė atvīkė̅ i Vikipedėjė žemaitiu kalbuo

  Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
  Uždaryti
  Eiti prie įrankių juostos