Papėldiau žuodīna žuodēs, katrėi bėngas šaknėis+prīsagas+galūnės derėnēs: -as(š, ž)as, -as(š, ž)yti, -as(š, ž)us. I ton patenk dāktavardē, veiksmažuodē ir būdvardē. Čėšėtās žemaitėški žuodē parašītė vagol bendrėnė kalba, vo žuodīnė anėi jau ī parrašītė žemaitėškā.

Abazas – Pol. pulkas, būrys, gauja (Škn, Krš)
Agnasas – metalinis medalis, medalėlis (Žd)
Agrasas – agrastas (Vkš, Grg)
Alasas – 1) triukšmas, rėksmas, klegesys (Brus., Pol., Mžk)
Ambarasas – Pol., Brus. triukšmas, barnis, ginčas (Prl)
Apvažus – 1) kuris ramiai gali žiūrėti į bjaurius daiktus, nebijo bjaurumo, nemalonumo (Plt, Trš), 2) pakeliamas, pakenčiamas, nebjaurus (Slnt, Yl)
Atnašus – derlingas (Bržr)
Bagamazas – Brus. 1) smulkių prekių nešulys (End), 2) prekybinė būda (Brs)
Balazyto – 1) keikti, plūsti (Škn, Erž), 2) niekus taukšti (Šts, Grk)
Balažyti – nerimti (Lk)
Bambazyti – barti, raginti (šnek., Trk)
Bungazyti – 1) mušti (Skd), 2) srėbti (Skd)
Čerkasas – Sl. naminis audeklas, kurio metmenys lininiai ar medvilniniai, o ataudai vilnoniai (Vkš, Kv)
Drampazyti – terlenti, knėzoti (Šts)
Dumblasyti – mindžioti, klampoti, drambloti, dumbloti (Krkl)
Dvasus – greitai dvesiantis (Slnt)
Gargasyti – rėkauti, garsiai kalbėti (Lk)
Gargazas – kas garsiai kalba, rėkauja, gargia (KlvrŽ)
Gasytis – puoštis, taisytis (Klm)
Gašus – gražus, puošnus, puikus, tvarkingas (Vkš, Krkl)
Gingazas – apiplyšęs drabužis (Šts)
Išmakazyti – išklampoti, išdrembti (Kal)
Išraškažyti – išlepinti (Vvr)
Įsiraškažyti – įsidūkti, įsisiausti (Rs)
Karvazas – karvapilvis (Tl)
Kažytis – lepintis; puoštis (Grg)
Keikazas – keiksmininkas (Užv)
Kernazas – peštukas (Erž)
Kernazyti – smarkiai valgyti, ryti (Šv)
Kilbasas – Sl. dešra (Vkš, Skd)
Klampasyti – klampoti, trempti (Škn)
Knaibasyti – pamažu kirsti, knapoti (Šl, Škn)
Knarkazas – 1) kas kalba pro nosį (Vkš), 2) kas knarkia, karkia (Lk)
Kneibasyti – prastai dirbti (Škn)
Kvasas – Rus. gira (Slnt, Trš)
Lamažas – prastas ragaišis (Pkl)
Lamažyti – laužyti, lamdyti (Šts)
Larlazas – žvangutis, džiungutis (Šts)
Larlazyti – virti (šnek., KlvrŽ)
Makasyti – 1) po purvus braidyti, klampoti (Kv, Grg), 2) mindyti, drembti, maknoti (Slnt, Krš)
Mankasyti – klampoti, makoti, makasyti, bristi (Tl, Lž)
Narnazas – narneklis (KlvrŽ, Ms)
Našus – greitas, vikrus, eiklus (Krš, Plt)
Nudrapasyti – numindžioti, nutrypti (Užv)
Patarmasas – pamirkalas, padažas (Vkš, Krš)
Patrinkasas – patrinkėlė (Varn)
Perkasas – griovys (S. Dauk., Mžk)
Pripasyti – pritaikyti, parinkti tinkamą, pririnkti (Mžk)
Ražas – 1) sausas virbas (Kv, Všv), 2) susidėvėjusi virbų šluota (Rs, Skr), 3) nupjautų javų stiebai dirvoje, ražienos (S. Dauk., Lk), 4) šiaudų drūtgaliai, kambliai (Akm, Erž), 5) virbalas, šakelė, galas (Kv, Trg)
Šardasas – šerdesas (Lkv, Kltn)
Švampazyti – kalbėti niekus, taukšti, tauzyti (Lk)
Talažyti – 1) niekus kalbėti, tauzyti, taukšti, plepėti (Up, Krš), 2) sunkiai klampojant eiti (Gršl, Brs)
Tarmasyti – Brus., Pol. ginčytis, derėtis, lygtis (Plt)
Tarmazas – į kitus neatsižvelgiantis, vaidingas, priekabus žmogus (Prk, Kin)
Trampasyti – trypti, mindžioti (Prk)
Trapazyti – braidžioti (Dr)
Vampasyti – 1) iš lėto loti, vambryti (Grg, Rdn), 2) niekus kalbėti, plepėti (Rnv, End)
Varmasyti – klampoti, makasyti (Lk)
Vašus – kuris gerai auga, veši, vešlus (Žd, Krž)

Comments